2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Nie-Boska komedia

2l.pl / Dramatyzm bohaterów „Nie-Boskiej komedii”

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Bohaterowie „Nie-Boskiej komedii” to postacie tragiczne. Uwikłani są w bieg zdarzeń i zdeterminowani swoim sposobem myślenia. Jest to związane z ich pochodzeniem społecznym, wpojonymi im zasadami, sposobem odczuwania oraz z ich ambicjami.

Maria poślubiając hrabiego Henryka nie przewiduje, że życie z człowiekiem, który swoje ambicje ulokował w poezji może być tak trudne. Hrabia Henryk również nie przewiduje, że zabraknie mu uczuć dla żony, która szybko zaczyna wydawać mu się zbyt pospolita. Ten brak więzi między małżonkami doprowadza Żonę do obłędu i do śmierci.


Tragiczną postacią jest również ich syn Orcio. Chłopiec o słabym zdrowiu, wychowywany bez matki, pogrąża się w jakimś własnym, dziwnym świecie, w którym nawiedza go duch zmarłej Marii. Jego stan pogarsza utrata wzroku. Widać, że życie Orcia jest ciągle zagrożone. Tak odbiera to hrabia Henryk.

Rozwijająca się rewolucja pogłębia tragiczną sytuację. Hrabia Henryk jako arystokrata z definicji jest jej wrogiem. Widzi konieczność podjęcia walki, chociaż wydaje się ona beznadziejna. Stając na czele obozu arystokratów, siłą musi nakłaniać ich do stawienia oporu. Jego duma nie pozwala na układy z rewolucjonistami. Po utracie syna, który ginie od kuli na murach Świętej Trójcy, hrabia w obliczu nieodwracalnej klęski, by zachować godność, rzuca się z murów i ginie śmiercią
samobójczą, przeklinając przy tym poezję i siebie.

Ale i główni bohaterowie obozu rewolucjonistów nie długo cieszą się swoim zwycięstwem. Wódz i ideolog rewolucji Pankracy głęboko przekonany o swoich racjach z powodu silnego poczucia krzywdy społecznej, umiera porażony wizją Chrystusa – Mściciela. Fanatyczny Leonard zostaje sam, bez wodza, który był jego mistrzem. Wiadomo też, że w ich obozie grupa Przechrztów przygotowuje rozłam. Nikt nie jest w stanie przewidzieć, co zamierza uczynić Stwórca, który wykonał już pierwszy krok, by zaingerować w bieg zdarzeń.  Dowiedz się więcej
Inscenizacje „Nie-Boskiej komedii” w teatrze polskim
Stylistyka i artyzm „Nie-Boskiej komedii”
Motyw rewolucji i porewolucyjnej przyszłości w „Nie-Boskiej komedii”
Dramatyzm bohaterów „Nie-Boskiej komedii”
Symbolika „Nie-Boskiej komedii” Zygmunta Krasińskiego
„Nie-Boska komedia” - plan zdarzeń
„Nie-Boska komedia” - najważniejsze cytaty
Motywy literackie w „Nie-Boskiej komedii”
„Nie-Boska komedia” jako dramat romantyczny i metafizyczny
Historia i historiozofia w „Nie-Boskiej komedii”
„Nie-Boska komedia” jako dramat społeczny. Polemika Pankracego z hrabią Henrykiem.
Realizm i fantastyka w „Nie-Boskiej komedii”
„Nie-Boska komedia” - tło historyczne
„Nie-Boska komedia” - budowa dramatu
„Nie-Boska komedia” - postacie dramatu
„Nie-Boska komedia” jako dramat rodzinny
Motyw szaleństwa w „Nie-Boskiej komedii”
Interpretacja zakończenia „Ni-Boskiej komedii”
Rola poety i poezji w „Nie-Boskiej komedii”
Rewolucja i walka klas w „Nie-Boskiej komedii”
Leonard – charakterystyka
Pankracy – charakterystyka
Maria – charakterystyka
Orcio – charakterystyka postaci
Hrabia Henryk – charakterystyka
Charakterystyka dwóch obozów w „Nie-Boskiej komedii”
Zygmunt Krasiński – najważniejsze dzieła
Zygmunt Krasiński – notatka szkolna
Interpretacja tytułu „Nie-Boska komedia”
Okoliczności powstania „Nie-Boskiej komedii”
Interpretacja motta „Nie-Boskiej komedii”
„Nie-Boska komedia” - streszczenie