2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Nie-Boska komedia

2l.pl / „Nie-Boska komedia” - plan zdarzeń

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Tekst dramatu poprzedza dedykacja „Dla Marii” i podwójne motto.

Część I


1. Wstęp, w którym ukazana jest personifikacja poezji.
2. Anioł Stróż czuwa nad hrabią Henrykiem.
3. Chór Złych Duchów postanawia omamić hrabiego Henryka.
4. Hrabia Henryk i Maria biorą ślub w wiejskim kościele.
5. W posiadłości hrabiego Henryka po zaślubinach odbywa się bal.
6. Nocą Złe Duchy lecą do hrabiego Henryka.

7. Mąż wabiony przez Dziewicę wychodzi do ogrodu.
8. Żona z Mężem w salonie rozmawiają o chrzcie ich dziecka. Marię niepokoi stan uczuć Męża. Rozdrażniony Mąż wybiega z domu.
9. Odbywa się chrzest dziecka bez udziału hrabiego Henryka. Maria bardzo to przeżywa.
10. Mąż podąża przez góry i doliny za zjawą Dziewicy. Towarzyszą mu Złe Duchy.
11. Mąż wraca do domu i nie zastaje w nim Żony. Okazuje się, że Maria dostała obłędu i odwieziono ją do domu obłąkanych.
12. Mąż odwiedza Żonę w domu obłąkanych. Maria dostaje wylewu krwi do mózgu i umiera.

Część II
1. Wstęp poświęcony sytuacji dorastającego Orcia.
2. Mąż i Orcio odwiedzają grób Marii. Orcio odmawia dziwną modlitwę. Mówi ojcu, że widuje ducha matki.
3. Na spacerze Filozof i Mąż prowadzą dyskusję.
4. W pokoju sypialnym służba, Ojciec Chrzestny, Krewni, Mąż i Lekarz przyglądają się dziwnym zachowaniom chorego Orcia, który traci wzrok.
Część III
1. Wstęp, w którym ukazana jest poetycka wizja obozu rewolucjonistów
2. W obozie rewolucjonistów grupa Przechrztów omawia swoje plany na przyszłość. Pojawia się wśród nich Leonard.
3. Rozmowa Pankracego z Leonardem na temat hrabiego Henryka. Leonard z niechęcią przyjmuje informację, że Pankracy chce spotkać się z hrabią.
4. Hrabia Henryk w przebraniu i prowadzony przez Przechrztę odwiedza obóz rewolucjonistów. Przypatruje się zachowaniom ludzi, styka się z generałem Bianchetti, obserwuje obrzędy odprawiane przez Leonarda.
5. Pankracy i Leonard ze swoimi ludźmi podchodzą pod mury zamku hrabiego Henryka.
6. Spotkanie Pankracego z hrabią Henrykiem. Polemika między nimi.

Część IV
1. Wstęp, który jest poetyckim opisem zamku i okopów Świętej Trójcy.
2. Arcybiskup w obecności arystokratów mianuje hrabiego Henryka ich wodzem. Arystokraci składają przysięgę.
3. Rozmowa arystokratów z hrabią Henrykiem. Namawianie do układów z rewolucjonistami. Hrabie Henryk grozi in karą.
4. Orcio prowadzi swojego ojca do lochów zamku, gdzie duchy zamęczonych poddanych domagają się osądzenia panów. Hrabia Henryk ucieka z lochów.
5. Arystokraci wypowiadają posłuszeństwo hrabiemu Henrykowi. Żołnierze zmuszają ich do walki.
6. Sługa Jakub informuje hrabiego, że skończyła się amunicja.
7. Orcio przepowiada swoją śmierć.
8. Rewolucjoniści atakują zamek i Orcio ginie od kuli.
9. Toczy się walka. Ginie sługa Jakub. Poraniony hrabia Henryk widząc atakujących rewolucjonistów rzuca się z murów.

10. Na dziedzińcu zamkowym Pankracy, Leonard i Bianchetti sądzą arystokratów i ich rodziny.

11. Ojciec Chrzestny, który pośredniczył w negocjacjach próbuje ratować bliskie sobie osoby,. Odnosi skutek wręcz przeciwny.
12. Pankracy dowiaduje się o śmierci hrabiego Henryka.
13. Pankracy z Leonardem wspinają się na basztę by obejrzeć pobojowisko.
14. Pankracy ma wizję Chrystusa – Mściciela wspartego na krzyżu jak na szabli, z koroną cierniową z piorunów.
15. Wódz rewolucji porażony wizją umiera wypowiadając słowa.: Galilae vicisti! Przerażony Leonard wzywa pomocy.  Dowiedz się więcej
Inscenizacje „Nie-Boskiej komedii” w teatrze polskim
Stylistyka i artyzm „Nie-Boskiej komedii”
Motyw rewolucji i porewolucyjnej przyszłości w „Nie-Boskiej komedii”
Dramatyzm bohaterów „Nie-Boskiej komedii”
Symbolika „Nie-Boskiej komedii” Zygmunta Krasińskiego
„Nie-Boska komedia” - plan zdarzeń
„Nie-Boska komedia” - najważniejsze cytaty
Motywy literackie w „Nie-Boskiej komedii”
„Nie-Boska komedia” jako dramat romantyczny i metafizyczny
Historia i historiozofia w „Nie-Boskiej komedii”
„Nie-Boska komedia” jako dramat społeczny. Polemika Pankracego z hrabią Henrykiem.
Realizm i fantastyka w „Nie-Boskiej komedii”
„Nie-Boska komedia” - tło historyczne
„Nie-Boska komedia” - budowa dramatu
„Nie-Boska komedia” - postacie dramatu
„Nie-Boska komedia” jako dramat rodzinny
Motyw szaleństwa w „Nie-Boskiej komedii”
Interpretacja zakończenia „Ni-Boskiej komedii”
Rola poety i poezji w „Nie-Boskiej komedii”
Rewolucja i walka klas w „Nie-Boskiej komedii”
Leonard – charakterystyka
Pankracy – charakterystyka
Maria – charakterystyka
Orcio – charakterystyka postaci
Hrabia Henryk – charakterystyka
Charakterystyka dwóch obozów w „Nie-Boskiej komedii”
Zygmunt Krasiński – najważniejsze dzieła
Zygmunt Krasiński – notatka szkolna
Interpretacja tytułu „Nie-Boska komedia”
Okoliczności powstania „Nie-Boskiej komedii”
Interpretacja motta „Nie-Boskiej komedii”
„Nie-Boska komedia” - streszczenie