2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Nie-Boska komedia

2l.pl / „Nie-Boska komedia” - postacie dramatu

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Hrabia Henryk – główny bohater dramatu, arystokrata i poeta, wódz obozu arystokratów.

Maria – żona hrabiego Henryka, matka Orcia, nieszczęśliwa w małżeństwie, dostaje obłędu i umiera.


Anioł Stróż – opiekuńczy duch hrabiego Henryka.
Złe Duchy – kuszą hrabiego Henryka.
Ksiądz – udziela ślubu hrabiemu Henrykowi i Marii.
Dziewica – zjawa pięknej kobiety, która jest martwa.
Ojciec Beniamin – duchowny, który chrzci Orcia.
Goście – osoby uczestniczące w ceremonii chrztu.
Ojciec i Matka Chrzestna - są przy ceremonii chrztu. Ojciec chrzestny pojawia się również w innych okolicznościach.

Sługa – służący w domu hrabiego Henryka
Żona Doktora – osoba zajmująca się chorymi w domu obłąkanych
Doktor – lekarz w domu obłąkanych
Orcio – syn hrabiego Henryka i Marii. Szczególne dziecko, żyjące w świecie wizji. Traci wzrok a następnie ginie w czasie rewolucyjnych walk od zabłąkanej kuli.
Filozof – partner hrabiego Henryka w dyskusji
Mefisto – diabeł brzuchomówca, który ukazuje się hrabiemu Henrykowi w wąwozie
Orzeł – zjawa symbolizująca waleczność i sławę
Lekarz – przychodzi zbadać Orcia
Służąca – obserwuje dziwne zachowania Orcia w nocy.
Krewni – przychodzą, by przyjrzeć się dziwnym zachowaniom Orcia.
Mamka – opiekuje się Orciem.
Grupa Przechrztów – Żydzi w obozie rewolucjonistów, którzy przyjęli chrzest z powodów koniunkturalnych. Mają własne plany na przyszłość.

Leonard – zagorzały rewolucjonista, fanatyk, współpracownik Pankracego.
Pankracy – wódz i ideolog rewolucji, negocjator.
Przechrzta – prowadzi hrabiego Henryka przez obóz rewolucjonistów.
Dziewczyna – zbuntowana wieśniaczka w obozie rewolucjonistów.
Lokaje – rewolucjoniści.
Kamerdyner – rewolucjonista.
Rzeźnicy – rewolucjoniści.
Kobieta – rewolucjonistka.
Bianchetti – rewolucjonista, generał, który uważa się za geniusza, ponieważ ma plany strategiczne.

Rzemieślnik – rewolucjonista.
Chłopi – rewolucjoniści.
Niewiast – rewolucjonistki.
Mężowie – rewolucjoniści.
Zabójcy – rewolucjoniści.
Kapłani – w obozie rewolucjonistów.
Herman – rewolucjonista, prosi o święcenia zbójeckie.
Filozofowie – w obozie rewolucjonistów.
Dziewczyny – rewolucjonistki.
Dzieci – w obozie rewolucjonistów.

Artyści – rewolucjoniści.
Sługa zbrojny – sługa na zamku hrabiego Henryka.
Kapłani i Arcybiskup – obóz arystokratów.
Hrabiowie i inni arystokraci – grupa, której ma przewodzić hrabia Henryk.
Jakub – sługa hrabiego Henryka
Żołnierze – siła zbrojna obozu arystokracji.
Naczelnik Oddziału – żołnierz rewolucji.  Dowiedz się więcej
Inscenizacje „Nie-Boskiej komedii” w teatrze polskim
Stylistyka i artyzm „Nie-Boskiej komedii”
Motyw rewolucji i porewolucyjnej przyszłości w „Nie-Boskiej komedii”
Dramatyzm bohaterów „Nie-Boskiej komedii”
Symbolika „Nie-Boskiej komedii” Zygmunta Krasińskiego
„Nie-Boska komedia” - plan zdarzeń
„Nie-Boska komedia” - najważniejsze cytaty
Motywy literackie w „Nie-Boskiej komedii”
„Nie-Boska komedia” jako dramat romantyczny i metafizyczny
Historia i historiozofia w „Nie-Boskiej komedii”
„Nie-Boska komedia” jako dramat społeczny. Polemika Pankracego z hrabią Henrykiem.
Realizm i fantastyka w „Nie-Boskiej komedii”
„Nie-Boska komedia” - tło historyczne
„Nie-Boska komedia” - budowa dramatu
„Nie-Boska komedia” - postacie dramatu
„Nie-Boska komedia” jako dramat rodzinny
Motyw szaleństwa w „Nie-Boskiej komedii”
Interpretacja zakończenia „Ni-Boskiej komedii”
Rola poety i poezji w „Nie-Boskiej komedii”
Rewolucja i walka klas w „Nie-Boskiej komedii”
Leonard – charakterystyka
Pankracy – charakterystyka
Maria – charakterystyka
Orcio – charakterystyka postaci
Hrabia Henryk – charakterystyka
Charakterystyka dwóch obozów w „Nie-Boskiej komedii”
Zygmunt Krasiński – najważniejsze dzieła
Zygmunt Krasiński – notatka szkolna
Interpretacja tytułu „Nie-Boska komedia”
Okoliczności powstania „Nie-Boskiej komedii”
Interpretacja motta „Nie-Boskiej komedii”
„Nie-Boska komedia” - streszczenie