2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Nie-Boska komedia

2l.pl / Motyw szaleństwa w „Nie-Boskiej komedii”

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

W dramacie Zygmunta Krasińskiego „Nie-Boska komedia” pojawia się motyw szaleństwa jako reakcja bohaterów na sytuacje, które przerastają ich. Z całą pewnością szalona jest Maria – żona hrabiego Henryka. Niespełnienie się w życiu rodzinnym powoduje, że Maria wpada w obłęd. Próbuje ona zostać poetką po to, by odzyskać uczucia Męża. Błaga również Boga o talent poetycki
dla syna, co ma mu zapewnić miłość ojca. Zdiagnozowana przez lekarza jako osoba, która wpadła w obłęd, umieszczona zostaje w domu obłąkanych. Tam miewa koszmarne wizje a wreszcie umiera w obecności Męża.

Syn hrabiego Henryka i Marii, Orcio również sprawia wrażenie dziecka chorego psychicznie. Jest wątły, ciągle zamyślony, układa jakieś strofy, przepowiada przyszłe zdarzenia i widuje ducha matki, z którym rozmawia. Jego stan pogarsza utrata wzroku. Lekarz twierdzi, że choroba chłopca wynika z dziedzicznego obciążenia. Hrabia Henryk obawia się ciągle o życie swojego syna.


Ale i sam hrabia Henryk jest na pewien sposób szalony. Romantyczne wizje, za którymi goni odrywają go od normalnego życia i powodują, że staje się ono jałowe, nie dostarcza pozytywnych wrażeń. Miłość do żony i do syna nie jest w stanie oderwać hrabiego Henryka od romantycznych fantazji, które stają się głównym motorem jego działania. Prowadzą one hrabiego Henryka do utraty wszystkiego. Popełniając samobójstwo główny bohater dramatu Krasińskiego przeklina poezję i siebie.

Objawy szaleństwa można również odnaleźć w obozie rewolucjonistów. Jest to przede wszystkim szaleństwo zbiorowe rozpasanego tłumu, upojonego okrucieństwem, pijaństwem, orgiami seksualnymi i wizją nieograniczonej wolności. Stan ten podtrzymują przywódcy rewolucji. Pankracy jest ideologiem, który propaguje utopijną wizję porewolucyjnej przyszłości. Sprawia on wrażenie człowieka inteligentnego i opanowanego – w przeciwieństwie do Leonarda.
Leonard jest rewolucjonistą – fanatykiem. Jego szaleństwo tkwi właśnie w fanatyzmie. Nie boi się śmierci ani Boga. Celem, do którego zmierza, jest jak najszybsze zwycięstwo rewolucji. Kierują nim silne emocje. Nazywa siebie „kapłanem nowej religii”. Ma to związek z jakimiś pogańskimi obrzędami, które uprawia. W tym co robi jest nieludzki. Dopiero śmierć Pankracego, który był dla niego ideologicznym przywódcą, wywołuje w nim strach i zachwianie poczucia pewności – zwłaszcza, że śmierci tej towarzyszą słowa: „Galilae. vicisti!” / „Galilejczyku, zwyciężyłeś!” /.  Dowiedz się więcej
Inscenizacje „Nie-Boskiej komedii” w teatrze polskim
Stylistyka i artyzm „Nie-Boskiej komedii”
Motyw rewolucji i porewolucyjnej przyszłości w „Nie-Boskiej komedii”
Dramatyzm bohaterów „Nie-Boskiej komedii”
Symbolika „Nie-Boskiej komedii” Zygmunta Krasińskiego
„Nie-Boska komedia” - plan zdarzeń
„Nie-Boska komedia” - najważniejsze cytaty
Motywy literackie w „Nie-Boskiej komedii”
„Nie-Boska komedia” jako dramat romantyczny i metafizyczny
Historia i historiozofia w „Nie-Boskiej komedii”
„Nie-Boska komedia” jako dramat społeczny. Polemika Pankracego z hrabią Henrykiem.
Realizm i fantastyka w „Nie-Boskiej komedii”
„Nie-Boska komedia” - tło historyczne
„Nie-Boska komedia” - budowa dramatu
„Nie-Boska komedia” - postacie dramatu
„Nie-Boska komedia” jako dramat rodzinny
Motyw szaleństwa w „Nie-Boskiej komedii”
Interpretacja zakończenia „Ni-Boskiej komedii”
Rola poety i poezji w „Nie-Boskiej komedii”
Rewolucja i walka klas w „Nie-Boskiej komedii”
Leonard – charakterystyka
Pankracy – charakterystyka
Maria – charakterystyka
Orcio – charakterystyka postaci
Hrabia Henryk – charakterystyka
Charakterystyka dwóch obozów w „Nie-Boskiej komedii”
Zygmunt Krasiński – najważniejsze dzieła
Zygmunt Krasiński – notatka szkolna
Interpretacja tytułu „Nie-Boska komedia”
Okoliczności powstania „Nie-Boskiej komedii”
Interpretacja motta „Nie-Boskiej komedii”
„Nie-Boska komedia” - streszczenie