2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Nie-Boska komedia

2l.pl / Rola poety i poezji w „Nie-Boskiej komedii”

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Główny bohater dramatu Zygmunta Krasińskiego „Nie-Boska komedia”, hrabia Henryk oprócz tego, że jest arystokratą jest również poetą. Postrzega on siebie i poezję na sposób romantyczny. Uważa, że talent poetycki jest darem Boga. Ktoś, kto został obdarzony takim darem pozostaje w szczególnych relacjach z Bogiem. Dzięki temu ma zdolność głębszego rozumienia rzeczywistości i wnikania w plany boskie – pełni rolę wieszcza.

Tak pojmowana poezja i własna rola powodują, że hrabia Henryk bardzo szybko traci zainteresowanie normalnym, rodzinnym życiem. Wydaje mu się ono zbyt trywialne. Swoją uwagę i myśli poświęca romantycznym wizjom / Dziewica, Sława, Eden /. Jego żona Maria nie jest w stanie zwrócić uwagi Męża na siebie i dziecko. Sądzi, że powinna myśleć tak jak on. Wydaje jej się, że tylko dzięki poezji odzyska miłość Męża. Błaga Boga, by ich syn był poetą.


Świat romantycznych fantazji doprowadza do nieszczęścia w rodzinie hrabiego Henryka. Maria dostaje obłędu i umiera. Ich syn Orcio jest chorowitym, wątłym dzieckiem, które wyrasta w niezdrowej atmosferze. W samotności oddaje się jakimś ponurym rozmyślaniom i marzeniom. Widuje też ducha matki, z którym rozmawia. Wreszcie traci wzrok, co pogarsza jego stan.

Romantyczna wizja sławy skłania hrabiego Henryka do walki z rewolucją. W sytuacji, jaka zaistniał walka ta wydaje się bezsensowna. Hrabia Henryk zostaje mianowany przez Arcybiskupa przywódcą obozu arystokratów ale w tym obozie nie ma już ducha walki. Arystokraci uchylają się przed zbrojnym wystąpieniem i chcą pertraktować z przeciwnikiem. Hrabiemu Henrykowi duma i wizja sławy nie pozwalają na ustępstwa. Niestety, traci autorytet w swoim obozie. Jego działania zmierzają do klęski, podczas gdy inni chcą ratować swoje życie.
Główny bohater dramatu rzeczywiście ponosi klęskę. Najpierw, od przypadkowej kuli ginie jego syn. Później on sam decyduje się na samobójczą śmierć. Woli zginąć w ten sposób niż skończyć jak inni arystokraci na gilotynie. Tym czynem zyskuje przynajmniej szacunek Pankracego. Rzucając się z murów hrabia Henryk przeklina poezję i siebie.

Krasiński w swoim dramacie przedstawia typowo romantyczną koncepcję poezji jako zbiór szkodliwych, nieprzystających do rzeczywistości fantazji.  Dowiedz się więcej
Inscenizacje „Nie-Boskiej komedii” w teatrze polskim
Stylistyka i artyzm „Nie-Boskiej komedii”
Motyw rewolucji i porewolucyjnej przyszłości w „Nie-Boskiej komedii”
Dramatyzm bohaterów „Nie-Boskiej komedii”
Symbolika „Nie-Boskiej komedii” Zygmunta Krasińskiego
„Nie-Boska komedia” - plan zdarzeń
„Nie-Boska komedia” - najważniejsze cytaty
Motywy literackie w „Nie-Boskiej komedii”
„Nie-Boska komedia” jako dramat romantyczny i metafizyczny
Historia i historiozofia w „Nie-Boskiej komedii”
„Nie-Boska komedia” jako dramat społeczny. Polemika Pankracego z hrabią Henrykiem.
Realizm i fantastyka w „Nie-Boskiej komedii”
„Nie-Boska komedia” - tło historyczne
„Nie-Boska komedia” - budowa dramatu
„Nie-Boska komedia” - postacie dramatu
„Nie-Boska komedia” jako dramat rodzinny
Motyw szaleństwa w „Nie-Boskiej komedii”
Interpretacja zakończenia „Ni-Boskiej komedii”
Rola poety i poezji w „Nie-Boskiej komedii”
Rewolucja i walka klas w „Nie-Boskiej komedii”
Leonard – charakterystyka
Pankracy – charakterystyka
Maria – charakterystyka
Orcio – charakterystyka postaci
Hrabia Henryk – charakterystyka
Charakterystyka dwóch obozów w „Nie-Boskiej komedii”
Zygmunt Krasiński – najważniejsze dzieła
Zygmunt Krasiński – notatka szkolna
Interpretacja tytułu „Nie-Boska komedia”
Okoliczności powstania „Nie-Boskiej komedii”
Interpretacja motta „Nie-Boskiej komedii”
„Nie-Boska komedia” - streszczenie