2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Nie-Boska komedia

2l.pl / Leonard – charakterystyka

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Leonard jest rewolucjonistą. Jest to młody mężczyzna współdziałający z Pankracym. Nazywa siebie kapłanem nowej religii i nowego Boga. Wszędzie towarzyszy Pankracemu. Ma radykalne poglądy. Jest przeciwny wszelkim układom z arystokracją. Podziwia Pankracego i jest mu posłuszny ale ma usposobienie fanatyka. Pankracy musi hamować jego zapędy.

Leonard zarzuca Pankracemu opieszałość i niekonsekwencję w działaniu co opóźnia zwycięstwo rewolucji. Cechuje go porywczość, zapalczywość i skłonność do gniewu. Mimo tego podporządkowuje się wodzowi. W trywialny sposób uprawia rewolucyjną propagandę - dużo mówiąc o wolności. Bierze udział w dziwacznych rytuałach i obrzędach, które przypominają sabaty czarownic. Wolnością usprawiedliwia panujące w obozie pijaństwo i rozpasanie erotyczne.


Leonard nie wierzy w Boga, wzywa do burzenia świątyń, bluźni. Jest samozwańczym kapłanem nowej religii. Dla realizacji idei rewolucji gotów jest ponieść śmierć. W stosunku do arystokratów jest bezlitosny – bierze udział w osądzaniu ich.

Załamuje się dopiero w obliczu śmierci Pankracego. Początkowo wizję Chrystusa - Mściciela bierze za majaki zmęczonego umysłu. Bezskutecznie próbuje zasłonić oczy Pankracemu. Świadomość, że jego wódz umiera wreszcie budzi w Leonardzie ludzkie uczucia. Pierwszy raz czuje strach i niepewność.  Dowiedz się więcej
Inscenizacje „Nie-Boskiej komedii” w teatrze polskim
Stylistyka i artyzm „Nie-Boskiej komedii”
Motyw rewolucji i porewolucyjnej przyszłości w „Nie-Boskiej komedii”
Dramatyzm bohaterów „Nie-Boskiej komedii”
Symbolika „Nie-Boskiej komedii” Zygmunta Krasińskiego
„Nie-Boska komedia” - plan zdarzeń
„Nie-Boska komedia” - najważniejsze cytaty
Motywy literackie w „Nie-Boskiej komedii”
„Nie-Boska komedia” jako dramat romantyczny i metafizyczny
Historia i historiozofia w „Nie-Boskiej komedii”
„Nie-Boska komedia” jako dramat społeczny. Polemika Pankracego z hrabią Henrykiem.
Realizm i fantastyka w „Nie-Boskiej komedii”
„Nie-Boska komedia” - tło historyczne
„Nie-Boska komedia” - budowa dramatu
„Nie-Boska komedia” - postacie dramatu
„Nie-Boska komedia” jako dramat rodzinny
Motyw szaleństwa w „Nie-Boskiej komedii”
Interpretacja zakończenia „Ni-Boskiej komedii”
Rola poety i poezji w „Nie-Boskiej komedii”
Rewolucja i walka klas w „Nie-Boskiej komedii”
Leonard – charakterystyka
Pankracy – charakterystyka
Maria – charakterystyka
Orcio – charakterystyka postaci
Hrabia Henryk – charakterystyka
Charakterystyka dwóch obozów w „Nie-Boskiej komedii”
Zygmunt Krasiński – najważniejsze dzieła
Zygmunt Krasiński – notatka szkolna
Interpretacja tytułu „Nie-Boska komedia”
Okoliczności powstania „Nie-Boskiej komedii”
Interpretacja motta „Nie-Boskiej komedii”
„Nie-Boska komedia” - streszczenie