2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Nie-Boska komedia

2l.pl / Pankracy – charakterystyka

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Pankracy jest przywódcą obozu rewolucjonistów. Jest to człowiek ambitny, pewny swoich poglądów. Hrabia Henryk widzi w nim przyszłego arystokratę. Pankracy walczy z nim na argumenty. Ma własną wizję przyszłości, jak powinna zaistnieć po zwycięstwie rewolucji. Demonstruje swoją siłę i stanowczość ale w głębi duszy przeżywa rozterki. Ma świadomość, że po zwycięstwie rewolucji ktoś będzie musiał stanąć na straży nowego ładu.

Pankracy jest dobrym przywódcą lecz działa z pobudek egoistycznych. Rewolucja jest dla niego szansą na realizację własnych aspiracji. Tłumem, którym kieruje pogardza. Swoich sprzymierzeńców wykorzystuje dla własnych celów. Hrabiego Henryka próbuje przekonać do swojej ideologii i skłonić go do zaniechania walki. Głęboko wierzy we własne racje. Jest człowiekiem inteligentnym, który umie je przedstawić.


Największą wadą Pankracego jest pycha. Ma on poczucie własnej wyższości. Jest przekonany, że losy świata są w rękach ludzi, którzy mogą decydować o przebiegu historii. Że jest inaczej, świadczy o tym końcowa scena – Pankracy ginie przeszyty wzrokiem Chrystusa, którego wizję spostrzega na niebie.  Dowiedz się więcej
Inscenizacje „Nie-Boskiej komedii” w teatrze polskim
Stylistyka i artyzm „Nie-Boskiej komedii”
Motyw rewolucji i porewolucyjnej przyszłości w „Nie-Boskiej komedii”
Dramatyzm bohaterów „Nie-Boskiej komedii”
Symbolika „Nie-Boskiej komedii” Zygmunta Krasińskiego
„Nie-Boska komedia” - plan zdarzeń
„Nie-Boska komedia” - najważniejsze cytaty
Motywy literackie w „Nie-Boskiej komedii”
„Nie-Boska komedia” jako dramat romantyczny i metafizyczny
Historia i historiozofia w „Nie-Boskiej komedii”
„Nie-Boska komedia” jako dramat społeczny. Polemika Pankracego z hrabią Henrykiem.
Realizm i fantastyka w „Nie-Boskiej komedii”
„Nie-Boska komedia” - tło historyczne
„Nie-Boska komedia” - budowa dramatu
„Nie-Boska komedia” - postacie dramatu
„Nie-Boska komedia” jako dramat rodzinny
Motyw szaleństwa w „Nie-Boskiej komedii”
Interpretacja zakończenia „Ni-Boskiej komedii”
Rola poety i poezji w „Nie-Boskiej komedii”
Rewolucja i walka klas w „Nie-Boskiej komedii”
Leonard – charakterystyka
Pankracy – charakterystyka
Maria – charakterystyka
Orcio – charakterystyka postaci
Hrabia Henryk – charakterystyka
Charakterystyka dwóch obozów w „Nie-Boskiej komedii”
Zygmunt Krasiński – najważniejsze dzieła
Zygmunt Krasiński – notatka szkolna
Interpretacja tytułu „Nie-Boska komedia”
Okoliczności powstania „Nie-Boskiej komedii”
Interpretacja motta „Nie-Boskiej komedii”
„Nie-Boska komedia” - streszczenie