2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Nie-Boska komedia

2l.pl / Zygmunt Krasiński – notatka szkolna

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Zygmunt Krasiński hrabia herbu Ślepowron urodził się w 1812 roku w Paryżu. Był potomkiem magnackiej rodziny Krasińskich, II ordynatem opinogórskim, synem generała Wincentego i księżnej Marii Radziwiłłówny.

Kształcił się w domu w Warszawie i Opinogórze pod kierunkiem pisarza Józefa Korzeniowskiego i Piotra Chlebowskiego, później w Liceum Warszawskim i na wydziale prawa Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego do roku 1829. Ponieważ doszło do zajścia między Zygmuntem a jego kolegą, Zenonem Łubieńskim / chodziło o wyłamanie się Krasińskiego z solidarności koleżeńskiej w czasie patriotycznej demonstracji /, ojciec wysłał go do Szwajcarii.


Zygmunt wtedy już od dawna nie miał matki / zmarła w 1822 roku /. Ojciec posiadał duży wpływ na jego poglądy i całe życie. Ingerował w jego przekonania polityczne i sprawy osobiste. Był on generałem napoleońskim, zwolennikiem „obozu klasyków” a później wiernym poddanym cara. Nie pozwolił synowi wziąć udziału w powstaniu listopadowym.

W Szwajcarii Krasiński zetknął się z literaturą i myślą romantyzmu. W 1829 roku zaprzyjaźnił się z Anglikiem Henrykiem Reeve, z którym korespondował. W 1830 roku spotkał się z Adamem Mickiewiczem. Wyjechał z nim na wycieczkę w Alpy. W następnym roku zaczęły nękać go różne choroby, a zwłaszcza choroba oczu. Wyjeżdżał z ojcem do Petersburga, później do Krakowa i Wiednia, gdzie leczył się, a następnie do Włoch. W 1936 roku poznał w Rzymie Słowackiego i zaprzyjaźnił się z nim. Drugą jego trwałą przyjaźnią stała się znajomość z Augustem Cieszkowskim.
W lipcu 1843 roku pod wpływem ojca ożenił się z Elizą Branicką, malarką, chociaż wcześniej romansował z Delfiną Potocką. Jego młodzieńczą miłością była kuzynka Amelia Załuska.

W czasie rewolucji 1848 roku w Rzymie razem z Kamilem Cyprianem Norwidem bronił zagrożonego papieża Piusa IX. Od połowy maja do września 1857 roku przebywał w Złotym Potoku. Wyjechał po śmierci swojej najmłodszej córki.

Zygmunt Krasiński zmarł w 1859 roku w Paryżu. Jego zwłoki sprowadzono do Opinogóry koło Ciechanowa, gdzie znajduje się obecnie Muzeum Romantyzmu.  Dowiedz się więcej
Inscenizacje „Nie-Boskiej komedii” w teatrze polskim
Stylistyka i artyzm „Nie-Boskiej komedii”
Motyw rewolucji i porewolucyjnej przyszłości w „Nie-Boskiej komedii”
Dramatyzm bohaterów „Nie-Boskiej komedii”
Symbolika „Nie-Boskiej komedii” Zygmunta Krasińskiego
„Nie-Boska komedia” - plan zdarzeń
„Nie-Boska komedia” - najważniejsze cytaty
Motywy literackie w „Nie-Boskiej komedii”
„Nie-Boska komedia” jako dramat romantyczny i metafizyczny
Historia i historiozofia w „Nie-Boskiej komedii”
„Nie-Boska komedia” jako dramat społeczny. Polemika Pankracego z hrabią Henrykiem.
Realizm i fantastyka w „Nie-Boskiej komedii”
„Nie-Boska komedia” - tło historyczne
„Nie-Boska komedia” - budowa dramatu
„Nie-Boska komedia” - postacie dramatu
„Nie-Boska komedia” jako dramat rodzinny
Motyw szaleństwa w „Nie-Boskiej komedii”
Interpretacja zakończenia „Ni-Boskiej komedii”
Rola poety i poezji w „Nie-Boskiej komedii”
Rewolucja i walka klas w „Nie-Boskiej komedii”
Leonard – charakterystyka
Pankracy – charakterystyka
Maria – charakterystyka
Orcio – charakterystyka postaci
Hrabia Henryk – charakterystyka
Charakterystyka dwóch obozów w „Nie-Boskiej komedii”
Zygmunt Krasiński – najważniejsze dzieła
Zygmunt Krasiński – notatka szkolna
Interpretacja tytułu „Nie-Boska komedia”
Okoliczności powstania „Nie-Boskiej komedii”
Interpretacja motta „Nie-Boskiej komedii”
„Nie-Boska komedia” - streszczenie