2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Konrad Wallenrod

2l.pl / „Konrad Wallenrod” - streszczenie szczegółowe

Autor: Redakcja 2l.pl     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

W „Konradzie Wallenrodzie” losy głównego bohatera przedstawione są we Wstępie i w sześciu dalszych częściach. Niektóre z tych części zawierają inne gatunki literackie, takie jak: ballada, hymn, pieśń czy opowieść. Aby ciąg zdarzeń był logiczny autor wplótł w swój poemat fragmenty wspomnień w rozmowach, rozmyślaniach lub pieśniach. Ponieważ akcja „Konrada Wallenroda” rozgrywa się w XIV wieku na zamku krzyżackim w Malborku / Marienburg /, autor uważał za stosowne przybliżyć czytelnikowi historię stosunków litewsko-krzyżackie w okresie średniowiecza.
Dlatego też umieścił na początku poematu Przedmowę.


Przedmowa
W XIII wieku niespodziewanie wzrosła potęga Litwy. Był to kraj zamieszkiwany nie tylko przez Litwinów ale również przez Prusów i Lettów. Litwa z powodzeniem broniła się przed atakami Zakonu Krzyżackiego, łupiła ziemie Polski a także dotarła ze swoim wojskiem nad brzegi Wołgi i na Półwysep Krymski. Za czasów Olgierda i Witolda jej terytorium rozciągało się od Morza

Bałtyckiego po Morze Czarne. Wejście w układy z Polską spowodowało osłabienie jej pozycji. Polska była krajem chrześcijańskim i bardziej rozwiniętym cywilizacyjnie, podczas gdy Litwini byli poganami. W tej sytuacji litewscy możni panowie zaczęli polonizować się – między innymi Jagiellonowie. Język litewski został wyparty - tylko najniższe warstwy porozumiewały się nim.

Na końcu przedmowy autor cytuje Schillera: „Co ma ożyć w pieśni, zaginąć powinno w rzeczywistości”. Uzasadnia tym zdaniem wybór tematu związanego z zamierzchłą historią. Daje to twórczy swobodę wypowiedzi i nie wikła go w sprawy współczesne.

strona:    1    2    3    4    5    6    7    8    9    Dowiedz się więcej
Geneza Konrada Wallenroda
Motto Konrada Wallenroda Adama Mickiewicza
Konrad Wallenrod - streszczenie
Konrad Wallenrod - plan wydarzeń
Zakon krzyżacki
Konrad Wallenrod jako powieść poetycka
Pieśń Halbana jako pieśń gminna. Jej rola w Konradzie Wallenrodzie
Wątki historyczne w Konradzie Wallenrodzie
Tragizm Konrada Wallenroda
Konrad Wallenrod jako bohater moralnie „rozdwojony”
Konrad Wallenrod - problematyka, interpretacja
Konrad Wallenrod - opracowanie, wiadomości wstępne
Konrad Wallenrod - cytaty
„Konrad Wallenrod” jako powieść poetycka
Kompozycja „Konrada Wallenroda”
Motyw rycerza w „Konradzie Wallenrodzie”
Konrad Wallenrod – bohater czy zdrajca – rozprawka
Czy cel uświęca środki? - odpowiedz na podstawie „Konrada Wallenroda”
„Konrad Wallenrod” - najważniejsze cytaty
Konrad Wallenrod jako bohater bajroniczny
Pieśń wajdeloty i jej znaczenie w „Konradzie Wallenrodzie”
Tragizm Konrada Wallenroda
„Szczęścia w domu nie znalazł, bo go nie było w ojczyźnie” - interpretacja
Motyw samobójstwa w „Konradzie Wallenrodzie”
Przedmowa do „Konrada Wallenroda”
„Konrad Wallenrod” jako maska historyczna
Historia w Konradzie Wallenrodzie
Czas i miejsce akcji „Konrada Wallenroda”
Problematyka „Konrada Wallenroda”
Plan wydarzeń „Konrada Wallenroda”
Moralność w „Konradzie Wallenrodzie”
„Macie bowiem wiedzieć, że są dwa sposoby walczenia... trzeba być lisem i lwem” - interpretacja
Okoliczności powstania „Konrada Wallenroda”
Rola poezji na przykładzie „Konrada Wallenroda”
Motyw patriotyzmu w „Konradzie Wallenrodzie”
Obraz Krzyżaków w „Konradzie Wallenrodzie”
Nieszczęśliwa miłość Aldony i Konrada Wallenroda
Bohaterowie Konrada Wallenroda
Losy Konrada Wallenroda
Aldona – charakterystyka
Halban – charakterystyka
Konrad Wallenrod – charakterystyka
Kalendarium twórczości Adama Mickiewicza
Adam Mickiewicz – notatka szkolna
„Konrad Wallenrod” - streszczenie szczegółowe