2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Hamlet

2l.pl / Hamlet Szekspira - geneza

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Dramat napisany przez Szekspira opiera się na faktach, które autor zaczerpnął z kronik, m.in. z duńskiej kroniki Saxo Grammaticusa z XVII wieku. Korzystał z obecnego w dramatopisarstwie tamtego okresu schematu tragedii zemsty, na który składały się takie elementy jak: zemsta i nawołujące do niej duchy i zjawy, postać dobrego i złego władcy, występujące samobójstwo jednego z bohaterów, czasem także kazirodztwo, skłonności bohaterów do monologów. Szekspir korzystając z ramowego schematu zmienia go jednak w niektórych częściach tragedii.

Niektórzy znawcy twórczości Szekspira twierdzą, iż prawzorem dla Hamleta była sztuka Tomasa Kydowa, który korzystał z tych samych co Szekspir kronik.


Czy to rzeczywiście Szekspir?

Cześć badaczy twórczości Williama Szekspira utrzymuje, iż w rzeczywistości to nie on jest autorem przypisywanych mu dzieł. Autorstwu Szekspira mają przeczyć jego niskie pochodzenie i brak dobrego, akademickiego wykształcenia. Część z nich za autora szekspirowskich sztuk przyjmuje Franciska Bacona, angielskiego filozofa.

Można jednak przypuszczać, iż to Szekspir był autorem tak wielkich dzieł jak Hamlet czy Romeo i Julia, a świadczyć o tym mogą m.in. talent pisarski, który jest przecież wrodzony, wykształcenie otrzymane w szkole podstawowej w Stratfordzie, która nauczała na wzór szkół renesansowych, kładąc nacisk na łacinę, grekę, logikę i retorykę, czyli na przedmioty klasyczne. Tam też czytał nie tylko Pismo Święte, ale także łacińskich i greckich klasyków literatury, takich jak Owidiusza, Senekę czy Horacego.  Dowiedz się więcej
Hamlet - streszczenie
Hamlet Szekspira - geneza
Hamlet - plan wydarzeń
William Szekspir Hamlet - konstrukcja dramatu
Hamlet jako dramat o władzy, władcy i państwie
Portret makiawelicznego władcy w dramacie Hamlet – postać Klaudiusza
Hamlet – bohater tragiczny
Zbrodnia w Hamlecie i jej konsekwencje
Literackie nawiązania do tradycji szekspirowskiego dramatu Hamlet - Zbigniewa Herberta Tren Fortynbrasa
William Szekspir - biografia
Hamlet - cytaty
Hamlet na szklanym ekranie
Cechy dramatu szekspirowskiego – porównanie z dramatem antycznym
Hamletyzm