2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Hamlet

2l.pl / William Szekspir Hamlet - konstrukcja dramatu

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Antyczny dramat, który Szekspir zmodyfikował, był wierszowany, a wiersz podporządkowany był rymowi. U Szekspira występują fragmenty rymowane i nierymowane, wiersz i proza – występuje różnorodność gatunkowa. Nowatorskim pomysłem jest teatr w teatrze.

W główny tekst dramatu wpisane są informacje o zmianie czasu, akcji czy miejsca. Komizm występujący w tragedii służy rozładowaniu napięcia, a jednocześnie podkreśla tragizm sytuacji.


Szekspirowskie dramaty, w tym także Hamlet, zbudowane są na schemacie:
- Ekspozycja
- Zawiązanie konfliktu
- Narastanie konfliktu
- Punkt kulminacyjny
- Rozwiązanie akcji

W Hamlecie można wyodrębnić klasyczne w dramatach szekspirowskich elementy, takie jak:
- Siły nadprzyrodzone kierujące historią
- Negacja trzech jedności
- Sceny zbiorowe
- Motywy zaczerpnięte z kronik
- Rozbudowane didaskalia
- Synkretyzm rodzajowy i gatunkowy
- Rezygnacja z zasady decorum – wprowadzenie do dramatu scen humorystycznych
- Zmienność charakterologiczna postaci  Dowiedz się więcej
Hamlet - streszczenie
Hamlet Szekspira - geneza
Hamlet - plan wydarzeń
William Szekspir Hamlet - konstrukcja dramatu
Hamlet jako dramat o władzy, władcy i państwie
Portret makiawelicznego władcy w dramacie Hamlet – postać Klaudiusza
Hamlet – bohater tragiczny
Zbrodnia w Hamlecie i jej konsekwencje
Literackie nawiązania do tradycji szekspirowskiego dramatu Hamlet - Zbigniewa Herberta Tren Fortynbrasa
William Szekspir - biografia
Hamlet - cytaty
Hamlet na szklanym ekranie
Cechy dramatu szekspirowskiego – porównanie z dramatem antycznym
Hamletyzm