2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Hamlet

2l.pl / Literackie nawiązania do tradycji szekspirowskiego dramatu Hamlet - Zbigniewa Herberta Tren Fortynbrasa

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Szekspirowski Hamlet inspirował wielu pisarzy i poetów, również Zbigniewa Herberta, który około 1961 roku napisał Tren Fortynbrasa. Cała twórczość Herberta jest głęboko osadzona w tradycji i europejskiej kulturze.

Podmiotem lirycznym wiersza jest tytułowy Fortynbras. W wierszu Herberta jawi się nam jako władca dobry, pamiętający o swoich poddanych i się o nich troszczący. Oceniając szekspirowskiego bohatera Fortynbras wytyka mu dążenie do nierealnych ideałów, wiarę w kryształowe pojęcia, sam bowiem jest realistą, twardo stąpającym po ziemi. Fortynbras zdaje sobie sprawę z tego, iż sytuacja w kraju wymaga reform, postanawia je więc rozpocząć od najniższych warstw społecznych. Według Fortynbrasa ważniejsze od słów są czyny – jest on człowiekiem czynu. Cóż bowiem mogą zdziałać same słowa? Herbert przedstawia nam więc władcę konsekwentnie działającego dla poprawy stosunków w państwie.


Przy interpretacji wiersza należy pamiętać, iż twórczość późniejsza, mająca inspiracje we wcześniejszych dziełach, zmierza do reinterpretacji tekstu podstawowego.  Dowiedz się więcej
Hamlet - streszczenie
Hamlet Szekspira - geneza
Hamlet - plan wydarzeń
William Szekspir Hamlet - konstrukcja dramatu
Hamlet jako dramat o władzy, władcy i państwie
Portret makiawelicznego władcy w dramacie Hamlet – postać Klaudiusza
Hamlet – bohater tragiczny
Zbrodnia w Hamlecie i jej konsekwencje
Literackie nawiązania do tradycji szekspirowskiego dramatu Hamlet - Zbigniewa Herberta Tren Fortynbrasa
William Szekspir - biografia
Hamlet - cytaty
Hamlet na szklanym ekranie
Cechy dramatu szekspirowskiego – porównanie z dramatem antycznym
Hamletyzm