2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Hamlet

2l.pl / Hamletyzm

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Hamletyzm wyraża stan psychiki nadwrażliwego człowieka, rozdartego wewnętrznymi rozterkami, zwątpieniami, poszukującej tożsamości. Hamletyzm jest też postawą człowieka niezdecydowanego, wahającego się. Jest to też niezdolność do podejmowania decyzji i wprowadzania ich w czyn. Podobnie zachowującego się jak szekspirowski Hamlet.

Duńskiego księcia Hamleta gnębiła zagadkowa śmierć ojca. Pewnej nocy bohaterowi ukazuje się duch ojca, który wyjawia mu, iż został zamordowany przez brata Klaudiusza i żonę Gertrudę czyli matkę Hamleta. Duch domaga się zemsty. Hamlet dąży do poznania prawdy, ale dopadają go coraz większe wątpliwości, jego wiara w sens życia zostaje zachwiana. Oddala się od umiłowanej Ofelii. Udaje obłąkanego. Przy pomocy wędrownej trupy aktorskiej chce odkryć zabójcę; dopisuje wiersze do sztuki Morderstwo Gonzagi, którą aktorzy odgrywają na jego prośbę.


Hamletyzm jest bliską filozofii romantycznej i wpłynęła silnie na kształt literatury XIX w.  Dowiedz się więcej
Hamlet - streszczenie
Hamlet Szekspira - geneza
Hamlet - plan wydarzeń
William Szekspir Hamlet - konstrukcja dramatu
Hamlet jako dramat o władzy, władcy i państwie
Portret makiawelicznego władcy w dramacie Hamlet – postać Klaudiusza
Hamlet – bohater tragiczny
Zbrodnia w Hamlecie i jej konsekwencje
Literackie nawiązania do tradycji szekspirowskiego dramatu Hamlet - Zbigniewa Herberta Tren Fortynbrasa
William Szekspir - biografia
Hamlet - cytaty
Hamlet na szklanym ekranie
Cechy dramatu szekspirowskiego – porównanie z dramatem antycznym
Hamletyzm