2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Konrad Wallenrod

2l.pl / Konrad Wallenrod - streszczenie

Autor: Redakcja 2l.pl     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Wstęp –
Opisuje historię wzajemnych relacji narodu litewskiego i niemieckiego oraz nienawiść, jaka między nimi od wieków panowała. Narrator również zapowiada klęskę wszystkich, którzy są przeciwnikami Litwinów.

I część – Obiór –
Podczas obrad zakonu trwała debata nad wyborem nowego Wielkiego Mistrza. Największe szanse miał Konrad Wallenrod. Choć był cudzoziemcem, wsławił się w walkach po stronie zakonu i przyczynił się do jego chwały i potęgi. Był mężny, skromny i ubogi, pokorny oraz stronił od zbędnych uciech. Niektórzy uważali go za dumnego i nieczułego na krzywdy innych. Jedynym przyjacielem Konrada była stary Halban. W dalszych obradach przewagę zaczynał zyskiwać Konrad, którego pozytywne cechy podkreślano. Wadą, o której wspominali wpółbracia, było stronienie od pijackich biesiad.


Część II -
Zakonnicy po modlitwie o dobry wybór poszli na spoczynek. Niektórzy z nich zaczerpnęli jednak porady co do wyboru Mistrza u starego Halbana.

Podczas spaceru w pobliżu wieży słychać śpiew pustelnicy, która wieściła Konradowi spełnienie proroctwa o zmiażdżeniu zakonu. Halban wierzył, iż ta przepowiednia rychło się spełni, zwłaszcza, że krzyżacy mistrzem obrali Konrada. Z wieży wydobywała się pieśń pustelnicy – Aldony, mówiąca o jej miłości do młodzieńca.

Część III -
Po pewnym czasie krzyżacy zaczęli sądzić, iż wybrali wyjątkowo niewalecznego Mistrza. W miejsce walki Konrad wprowadził zakonnikom rygorystyczne posty, modlitwy i ćwiczenia, surowo karząc tych, którzy ich nie przestrzegali. Bracia również szybko odkryli, iż ich Mistrz co noc prowadzi długie rozmowy z głosem z wieży.

strona:    1    2    3    4    Dowiedz się więcej
Geneza Konrada Wallenroda
Motto Konrada Wallenroda Adama Mickiewicza
Konrad Wallenrod - streszczenie
Konrad Wallenrod - plan wydarzeń
Zakon krzyżacki
Konrad Wallenrod jako powieść poetycka
Pieśń Halbana jako pieśń gminna. Jej rola w Konradzie Wallenrodzie
Wątki historyczne w Konradzie Wallenrodzie
Tragizm Konrada Wallenroda
Konrad Wallenrod jako bohater moralnie „rozdwojony”
Konrad Wallenrod - problematyka, interpretacja
Konrad Wallenrod - opracowanie, wiadomości wstępne
Konrad Wallenrod - cytaty
„Konrad Wallenrod” jako powieść poetycka
Kompozycja „Konrada Wallenroda”
Motyw rycerza w „Konradzie Wallenrodzie”
Konrad Wallenrod – bohater czy zdrajca – rozprawka
Czy cel uświęca środki? - odpowiedz na podstawie „Konrada Wallenroda”
„Konrad Wallenrod” - najważniejsze cytaty
Konrad Wallenrod jako bohater bajroniczny
Pieśń wajdeloty i jej znaczenie w „Konradzie Wallenrodzie”
Tragizm Konrada Wallenroda
„Szczęścia w domu nie znalazł, bo go nie było w ojczyźnie” - interpretacja
Motyw samobójstwa w „Konradzie Wallenrodzie”
Przedmowa do „Konrada Wallenroda”
„Konrad Wallenrod” jako maska historyczna
Historia w Konradzie Wallenrodzie
Czas i miejsce akcji „Konrada Wallenroda”
Problematyka „Konrada Wallenroda”
Plan wydarzeń „Konrada Wallenroda”
Moralność w „Konradzie Wallenrodzie”
„Macie bowiem wiedzieć, że są dwa sposoby walczenia... trzeba być lisem i lwem” - interpretacja
Okoliczności powstania „Konrada Wallenroda”
Rola poezji na przykładzie „Konrada Wallenroda”
Motyw patriotyzmu w „Konradzie Wallenrodzie”
Obraz Krzyżaków w „Konradzie Wallenrodzie”
Nieszczęśliwa miłość Aldony i Konrada Wallenroda
Bohaterowie Konrada Wallenroda
Losy Konrada Wallenroda
Aldona – charakterystyka
Halban – charakterystyka
Konrad Wallenrod – charakterystyka
Kalendarium twórczości Adama Mickiewicza
Adam Mickiewicz – notatka szkolna
„Konrad Wallenrod” - streszczenie szczegółowe