2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Adam Mickiewicz

2l.pl / Ballady i Romanse Adama Mickiewicza - wiadomości wstępne

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Czas i miejsce powstania cyklu
Cykl ten powstał na początku lat dwudziestych XIX wieku i były częścią pierwszego tomu „Poezji” A dama Mickiewicza. Ukazał się on w czerwcu 1822 roku w Wilnie.

Zawartość cyklu
W skład zbioru wchodzi programowa ballada „Romantyczność” oraz „Świteź”, „Świtezianka”, „Lilije”, „Powrót taty”, „Kurhanek Maryli”, „Trzech Budrysów”, „Rybka”, „To lubię”, „Pani Twardowska”, a także wiersz „Pierwiosnek”. Datę wydania cyklu „Ballady i romanse” uznaje się za początek epoki romantyzmu w Polsce.


Źródła utworów
Utwory wchodzące w skład cyklu w dużej mierze opierają się na wierzeniach prostego ludu oraz na podaniach, które krążyły wśród gminu. Źródłem, z którego czerpał Mickiewicz motywy i tematy, które potem wykorzystywał w swych dziełach, była ludowa fantastyka, owa „wieść gminna”, a także ludowe postrzeganie problematyki związanej z winą i karą, ludowe poglądy na świat i zastaną rzeczywistość.  Dowiedz się więcej
Świtezianka - analiza i interpretacja
Lilije - analiza i interpretacja
Ballady i Romanse Adama Mickiewicza - wiadomości wstępne
Ballady i romanse jako manifest ideowy
Ludowość w Balladach i romansach
Romantyczne założenia w Balladach i romansach
Świteź - analiza i interpretacja
Cechy romantyczne w balladzie Świteź
Adam Mickiewicz - Żegluga - interpretacja
Stepy akermańskie - interpretacja
Sonet Burza - interpretacja
Sonet Bakczysaraj - interpretacja
Interpretacja sonetu Czatyrdah
Interpretacja sonetu Adama Mickiewicza - Pielgrzym
Cechy romantyczne w Sonetach krymskich
Pielgrzym bohaterem Sonetów krymskich