2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Adam Mickiewicz

2l.pl / Interpretacja sonetu Adama Mickiewicza - Pielgrzym

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Sonet ten zbudowany jest w formie lirycznego monologu tytułowego Pielgrzyma, który tęskni za krajem ojczystym. Związek człowieka z ojczyzną został podkreślony za pomocą kontrastowego zestawienia bogatego krajobrazu wschodniego z rodzimą przyrodą Litwy:
(...) weselszy deptałem twoje trzęsawice
Niż rubinowe morwy, złote ananasy.
Jednak podziw dla piękna oglądanej przyrody nie uwalnia myśli bohatera od wspomnień i żalu:
Nad głową niebo jasne, obok piękne lice;
Dlaczegoż stąd ucieka serce w okolice
Dalekie(...)?
W refleksjach Pielgrzyma miłość do ojczyzny przeplata się z uczuciem do kobiety. Poprzez swoje oddalenie podmiot obawia się możliwości wymazania jego osoby z pamięci kochanki:
Depcąc świeże me ślady czyż o mnie pamięta?
Bohater, wygnany z Litwy, pozbawiony kontaktu z najbliższą osobą, we wspomnieniach idealizuje zarówno utraconą ojczyznę, jak i kochaną kobietę. Pielgrzym tylko fizycznie jest na Krymie, jego myśli i serce zostały w ojczyźnie. Więź z krajem młodości umacnia poczucie osamotnienia i świadomość obcości świata, w którym przebywa.
Swoje uczucia podmiot liryczny wyraża w sposób bezpośredni (w lirycznych wyznaniach) i pośredni (poprzez opisy przyrody). Sonet ten bogaty jest w liczne środki artystyczne: apostrofy („Litwo!”), metafory („kraina dostatków i krasy”), epitety („niebo jasne”, „złote ananasy”).  Dowiedz się więcej
Świtezianka - analiza i interpretacja
Lilije - analiza i interpretacja
Ballady i Romanse Adama Mickiewicza - wiadomości wstępne
Ballady i romanse jako manifest ideowy
Ludowość w Balladach i romansach
Romantyczne założenia w Balladach i romansach
Świteź - analiza i interpretacja
Cechy romantyczne w balladzie Świteź
Adam Mickiewicz - Żegluga - interpretacja
Stepy akermańskie - interpretacja
Sonet Burza - interpretacja
Sonet Bakczysaraj - interpretacja
Interpretacja sonetu Czatyrdah
Interpretacja sonetu Adama Mickiewicza - Pielgrzym
Cechy romantyczne w Sonetach krymskich
Pielgrzym bohaterem Sonetów krymskich