2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Syzyfowe prace

2l.pl / Szczegółowy plan wydarzeń Syzyfowych prac

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

1. Przywiezienie Marcinka Borowicza do szkoły wiejskiej w Owczarach – 4 stycznia [1872 r.]:
 • wyruszenie Marcinka wraz z ojcem i matką saniami z rodzinnych Gawronek,
 • zapoznanie się z nauczycielem Wiechowskim i jego rodziną,
 • targowanie się pani Borowiczowej i pani Marcjanny Wiechowskiej o cenę nauki Marcinka,
 • lament chłopca po odjeździe rodziców i pierwsza samotna noc w Owczarach.


2. Pierwsze miesiące nauki u pana Wiechowskiego:
 • wprowadzanie Marcinka w szkolne zasady przez ucznia, Piotrka Michcika,
 • odczytywanie listy obecności i śmieszne odpowiedzi dzieci, nie znających języka rosyjskiego,
 • zagubienie i konsternacja Marcinka podczas pierwszych lekcji rosyjskiego i odpowiadania innych uczniów przy tablicy,
 • kłopoty Marcina w nauce rosyjskiego i tęsknota za domem rodzinnym.


3. Wizytacja dyrektora Jaczmieniewa w Owczarach:
 • wielkie przygotowania uczniów, budynku szkoły i domu Wiechowskiego,
 • egzaminowanie dzieci przez dyrektora Jaczmieniewa,
 • krytyczne uwagi dyrektora i zagrożenie utratą pracy przez nauczyciela,
 • zaskakujący powrót Jaczmieniewa i przeprosiny za pomyłkę w ocenie pracy Wiechowskiego,
 • relacja pani Wiechowskiej z rozmowy wiejskich bab z dyrektorem – żale z powodu uczenia tylko po rosyjsku,
 • świętowanie w domu nauczyciela.


4. Starania pani Borowiczowej o przyjęcie syna do gimnazjum w Klerykowie:
 • niecierpliwe oczekiwania rodziców i kandydatów na termin egzaminu do szkoły,
 • dokuczliwe uwagi innych chłopców na temat wyglądu Marcinka,
 • rozmowa pani Borowiczowej z Żydem, proponującym korepetycje u samego egzaminatora,
 • zapisanie Marcina Borowicza na dodatkowe lekcje przygotowawcze u profesora Majewskiego,
 • zakwalifikowanie się Marcina i innych uczniów pana Majewskiego na listę klasy wstępnej klerykowskiego gimnazjum,
 • umieszczenie Marcinka na stancji u pani Przepiórkowskiej, dawnej znajomej matki chłopca.
5. Pierwsze kroki Marcina w nowej rzeczywistości szkolnej:
 • kłopoty z opanowaniem materiału po rosyjsku, mimo usilnych starań Marcina i nieustannej nauki w ulubionym miejscu w zaroślach,

 • częste sytuacje ośmieszania na lekcjach uczniów słabszych oraz niskiego pochodzenia takich jak Romcio Gumowicz „Czarny”.


6. Zielone Świątki w domu w Gawronkach:
 • przyjazd matki po małego Borowicza,
 • słuchanie opowieści o kradzieży i cudownym powrocie klaczy Borowiczów.
7. Opuszczenie się Marcina w nauce:
 • śmierć matki Marcina jeszcze tego samego lata,
 • powrót chłopca do klasy i nowe miejsce w ławce obok drugorocznego „Wilczka”,
 • chodzenie na wagary i nieodrabianie lekcji,
 • przypadkowe znalezienie się Marcina w kościele i zaobserwowanie sceny wyrzucenia inspektora gimnazjum przez księdza Wargulskiego,
 • poznawanie różnych typów nauczycieli przez Marcina i całą klasę:
  - historia pana Leima, nauczyciela łaciny,
  - specyficzna osobowość „Kałmuka”, nauczyciela rosyjskiego,
  - niedbałe lekcje polskiego u zastraszonego pana Sztettera,
  - dziwne sposoby rusyfikacji na matematyce prowadzonej przez pana Nogackiego.


8. Przygoda z pistoletem w połowie klasy trzeciej:
 • strzelanie z pistoletu wraz z kolegami ze stancji: Szwarcem i braćmi Daleszowskimi,
 • złapanie chłopców na gorącym uczynku przez policjanta,
 • ukaranie Marcina i Szwarca przez dyrekcję szkoły,
 • zawdzięczanie szczęśliwego zakończenia afery zmarłej pani Borowiczowej i poprawa zachowania Marcina.


9. Zapuszczanie się w odległe wsie podczas wakacyjnych polowań Marcina:
 • zainteresowanie się chłopca łowiectwem,
 • opowieści o sławnym bogatym chłopie Scubiole oraz biedaczynie Lejbie Koniecpolskim,
 • zakończona fiaskiem wyprawa Marcina na głuszce ze znakomitym myśliwym, Szymonem Nogą.
10. Początek klasy piątej i nowa sytuacja w szkole:
 • zmiany personalne i zaostrzenie rusyfikacji w gimnazjum oraz w całym mieście,
 • wprowadzenie systemu donosicielstwa i szpiegowania uczniów nawet na stancjach.


11. Obecność Marcina na przedstawieniu teatru rosyjskiego i początek zaangażowania w kole rusofilskim:
 • klasowy bojkot propozycji dyrekcji na temat przedstawienia przyjezdnego teatru z Rosji,

 • upór Marcina w rozmowie z radcą Somonowiczem i panią Przepiórkowską,
 • zachwyt nauczycieli oraz rosyjskich dam spowodowany obecnością Borowicza na widowni,
 • przychylność i opiekuńczość inspektora Zabielskiego wobec Marcina,
 • zbieranie się koła rusofilskiego u Zabielskiego w domu.
12. Historia Andrzeja Radka:
 • smutne dzieciństwo chłopskiego syna w Pajęczynie Dolnym,
 • „ukaranie” wiejskiego urwisa, Jędrka Radka, przez szlacheckiego korepetytora, Paluszkiewicza „Kawkę”,
 • zafascynowanie chłopca nauką i bezinteresowna opieka nauczyciela nad chłonącym wiedzę i pracowitym Radkiem,
 • wyjazd Jędrka do szkoły w Pyrzogłowach wraz z protektorem i wychowawcą, Paluszkiewiczem,
 • śmierć opiekuna i początki zarabiania korepetycjami przez Andrzeja,
 • udanie się w pieszą drogę do gimnazjum, do Klerykowa, po uzyskaniu przez chłopca patentu,
 • spotkanie chytrego chłopa i wielkodusznego szlachcica na drodze do Klerykowa,
 • otrzymanie przez Radka posady korepetytora Władzia Płoniewicza,
 • znoszenie dokuczliwych uwag na temat pochodzenia, wyglądu i zwyczajów Radka,
 • wszczęcie bójki w klasie,
 • ukaranie chłopca wyrzuceniem ze szkoły przez dyrektora gimnazjum,
 • wstawienie się za Radkiem Marcina Borowicza u protektora Zabielskiego,
 • powrót Andrzeja do grona gimnazjalistów i początek przyjaźni z Marcinem.


13. Podział klasy Borowicza na „literatów” oraz „wolnopróżniaków”:
 • spotkania koła „literatów” u inspektora Zabielskiego,
 • niechlubne metody „nauki” „wolnopróżniaków”,
 • lektura History of civilisation in England Henryka Tomasza Buckle "a w środowisku siódmoklasistów zainteresowanych literaturą i utworzenie się filozofujących podgrup: „materialistów”, „metafizyków”, „idealistów”, „pomidorowców” (ortodoksyjnych katolików).


14. Buntownicza obrona katolicyzmu przez Tomasza Waleckiego „Figę” na lekcji historii:
 • wykład profesora Kostriulewa na temat jezuickich klasztorów żeńskich na terenach dawnej Polski,

 • odezwa „Figi” w sprawie odczytu nauczyciela – niezgoda na zakłamanie historii i szkalowanie Kościoła katolickiego,
 • wezwanie dyrektora gimnazjum na pomoc w rozstrzygnięciu sprawy,
 • ujawnienie prawdy o niekonsultowaniu się Waleckiego z klasą – samotny głos Marcina Borowicza,
 • ukaranie „Figi”, rzucającego nienawistne spojrzenia ku Borowiczowi.


15. Rozpoczynająca patriotyczny ferment recytacja Reduty Ordona przez nowego ucznia, Bernarda Zygiera:
 • pojawienie się w klasie siódmej nowego ucznia z Warszawy,
 • domysły na temat przyczyn wydalenia Zygiera ze szkoły i ostrożność w relacjach z nadzorowanym i wywyższającym się kolegą,
 • rozmowa profesora Sztettera z Zygierem i prośba o recytację jakiegoś polskiego utworu,
 • niezwykle patetyczna i wzruszająca chwila deklamacji Reduty Ordona przez Zygiera,
 • początek świadomości narodowej wśród uczniów.


16. Spotkania zbuntowanych przeciw rusyfikacji gimnazjalistów „na górce”:
 • zorganizowanie osobnego pomieszczenia w Starym Browarze przez Mariana Gontalę,
 • tajne spotkania coraz szerszej grupy gimnazjalistów w celu czytania zakazanych lektur literatury polskiej i światowej,
 • przemiana Marcina Borowicza pod wpływem głównie lektury Mickiewicza i rozmów o historii Polski z Zygierem.


17. Zemsta Marcina na inspektorze Majewskim:
 • napotkanie inspektora Majewskiego, chcącego wyszpiegować kryjówkę patriotów,
 • obrzucenie Majewskiego błotem przez Marcina, pragnącego zemścić się za wszystkie lata kłamstw i krzywd doznanych w rosyjskiej szkole,
 • ostrzeżenie kolegów o niebezpieczeństwie nakrycia przez Majewskiego i policję,
 • daremne poszukiwania kryjówki zbuntowanych przez nauczyciela i władze.


18. Miłość Marcina Borowicza i Anny Stogowskiej („Biruty”) podczas nauki do egzaminu maturalnego:
 • pierwsze zauroczenie Marcina,
 • milczące spotkania Marcina i Anny w ogrodzie,
 • wymowne spojrzenie niedostępnej dotąd Anny w kierunku adoratora i początek wielkich nadziei Marcina,

 • nagłe zniknięcie dziewczyny i samotne nauki Borowicza aż do matury.


19. Powrót Marcina do Klerykowa po pomyślnym ukończeniu gimnazjum i z wieścią o rozpoczęciu studiów w Warszawie:
 • odwiedziny w upadającej stancji u pani Przepiórkowskiej,
 • ostatnia rozmowa z rozgoryczonym i zawiedzionym życiem radcą Somonowiczem.


20. Rozpacz Marcina z powodu zsyłki Stogowskich do Rosji i pomocna dłoń Andrzeja Radka.  Dowiedz się więcej
Syzyfowe prace - streszczenie
Syzyfowe prace - plan wydarzeń
Syzyfowe prace - znaczenie tytułu
Problematyka Syzyfowych prac Stefana Żeromskiego
Marcin Borowicz - charakterystyka
Elementy autobiograficzne w powieści
Wartość dokumentalna Syzyfowych prac Stefana Żeromskiego
Metody rusyfikacji polskiej młodzieży na podstawie "Syzyfowych prac”
Kompozycja i język Syzyfowych prac
Ekranizacja powieści Syzyfowe prace
Syzyfowe prace - ciekawostki
Syzyfowe prace - wiadomości wstępne, czas i miejsce akcji
Stefan Żeromski - biografia
Szczegółowy plan wydarzeń Syzyfowych prac
Marcin Borowicz - charakterystyka
Andrzej Radek - charakterystyka
Pozostali bohaterowie Syzyfowych prac
Czas i miejsce akcji Syzyfowych prac
Syzyfowe prace jako dokument epoki
Syzyfowe prace - znaczenie tytułu powieści
„Syzyfowe prace” – bibliografia
„Syzyfowe prace” – opis plakatu filmowego
„Syzyfowe prace” – najważniejsze cytaty
Motyw Rosjan w „Syzyfowych pracach”
Charakterystyka pozostałych bohaterów „Syzyfowych prac”
Antoni Paluszkiewicz - charakterystyka
Profesor Sztetter - charakterystyka
Ferdynand Wiechowski - charakterystyka
Anna Stogowska i jej rodzina
Tło historyczne „Syzyfowych prac”
„Masz, psie, masz, draniu! Masz - za teatr, masz za inspektorskie zebranie, masz za literaturę! Tyś mnie chciał do siebie podobnym... - Masz, renegacie, szpiegu, masz, szpiegu!” Jakie przeżycia podyktowały Marcinowi te gorzk
Z którym z bohaterów „Syzyfowych prac” chciałbyś się zaprzyjaźnić i dlaczego?
„Syzyfowe prace” - utwór Stefana Żeromskiego jako powieść o dojrzewaniu, dorastaniu, pierwszych ważnych doświadczeniach młodych ludzi. Uzasadnij stwierdzenie, podając odpowiednie argumenty
Czy działania rusyfikatorów można nazwać „syzyfową pracą”?
„Syzyfowe prace” – recenzja powieści
Czy „Syzyfowe prace” można nazwać radosnym hymnem życia na przekór wszystkiemu?
Czy Andrzej Radek może służyć za dobry przykład przezwyciężania trudności życiowych?
„Przyjaźń przez współczucie i współudział łagodzi nieszczęście” – uzasadnij stwierdzenie na podstawie „Syzyfowych prac”
Życie młodzieży polskiej w latach 70 i 80 XIX wieku na podstawie lektury „Syzyfowe prace”
Droga Marcina Borowicza do patriotyzmu
Gimnazjum klerykowskie różni się od współczesnego – rozprawka
„Ojczyzna to nie tylko miły sercu krajobraz, ale i ciągłe wobec niej obowiązki do spełnienia” – kiedy bohaterowie „Syzyfowych prac” zrozumieli słuszność tego stwierdzenia?
Przeżycia wewnętrzne Marcina Borowicza podczas recytacji „Reduty Ordona”
Przebieg i wpływ lekcji języka polskiego na młodzież w klerykowskim gimnazjum
Charakterystyka porównawcza Andrzeja Radka i Marcina Borowicza
Motyw miłości w „Syzyfowych pracach”
Obraz zaboru rosyjskiego na przykładzie „Syzyfowych prac”
Motyw nauczyciela w „Syzyfowych pracach”
Obraz rusyfikacji w „Syzyfowych pracach”
Losy Andrzeja Radka
Losy Marcina Borowicza
Autobiografizm w „Syzyfowych pracach”
Rusyfikacja w zaborze rosyjskim jako tło „Syzyfowych prac”
Obraz polskiego społeczeństwa w „Syzyfowych pracach”
„Syzyfowe prace” jako dokument epoki
Stefan Żeromski – notatka szkolna
Metody rusyfikacji w „Syzyfowych pracach”
Walka polskiej młodzieży z rusyfikacją w „Syzyfowych pracach”
„Syzyfowe prace” – recenzja filmu
„Syzyfowe prace” na tle prądów epoki
Czy „Syzyfowe prace” Stefana Żeromskiego to powieść mająca wartości dla współczesnych? – rozprawka
Motyw szkoły w „Syzyfowych pracach”
Tragizm młodzieży polskiej w zaborze rosyjskim w świetle powieści Stefana Żeromskiego „Syzyfowe prace”
Główne wątki „Syzyfowych prac”
Charakterystyka Bernarda Zygiera
Charakterystyka Andrzeja Radka
Charakterystyka Marcina Borowicza
Czas i miejsce akcji „Syzyfowych prac”
Język i stylistyka „Syzyfowych prac”
Kompozycja „Syzyfowych prac”
Artyzm „Syzyfowych prac”
„Syzyfowe prace” – interpretacja tytułu
„Syzyfowe prace” jako powieść o dorastaniu
„Syzyfowe prace” - plan wydarzeń
Geneza „Syzyfowych prac”
Syzyfowe prace – streszczenie