2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Inny świat

2l.pl / Inny świat

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskimInny świat

„Inny świat” - wprowadzenie

Dzięki „Innemu światu” w świadomości kulturalnej Europy zaistniał obraz sowieckiego łagru. Dotychczas niewiele ukazało dzieł poświęconych katordze, ponieważ przeważnie były one wyłapywane przez cenzurę. Gustaw Herling-Grudziński z wielką pieczołowitością i dokładnością odtworzył najtrudniejszy okres w swoim życ... wiecejInny świat - streszczenie

Powieść składa się z dwóch części – pierwsza liczy osiem rozdziałów (w tym jeden złożony z trzech podrozdziałów), a druga siede¬m (dwa z nich są jeszcze podzielone) - o zbliżonej ilości stron i zamkniętych Epilogiem.

CZĘŚĆ PIERWSZA

Witebsk – Leningrad – Wołogda

Na... wiecejLosy głównego bohatera „Innego świata”

Gustaw Herling-Grudziński został aresztowany przez NKWD wiosną 1940 roku w Grodnie podczas próby przekroczenia granicy Związku Radzieckiego z Litwą. Podstawą zatrzymania były wysokie, oficerskie buty z cholewami, które rzekomo miały świadczyć, iż pisarz był „majorem wojsk polskich”, a także pierwsza część nazwiska, kt... wiecejMotyw syna marnotrawnego w „Innym świecie”

Biblijny motyw syna marnotrawnego w „Innym świecie” został zrealizowany przez Herlinga-Grudzińskiego poprzez przytoczenie historii Pamfiłowa – starego Kozaka znad Donu i jego syna Saszy – żołnierza Armii Czerwonej. Przypomnijmy, że w oryginale święty Łukasz opisał losy młodego człowieka, który wyrusza w świat... wiecejMoralność obozowa w „Innym świecie”

Wśród więźniów Jercewa panowało przekonanie, że chcąc przetrwać należy odrzucić wyznawane dotąd przekonania i zasady etyczne, ponieważ zupełnie nie sprawdzały się one w nowych, ekstremalnych warunkach. Dlatego też większość z nich przyjęła postawę, którą komunistycznie myśliciele określali mianem relatywizmu moralnego. K... wiecejObraz zesłania i katorgi w „Innym świecie”

„Inny świat” jest literackim świadectwem na mechanizm sowieckiego terroru, który do obozów przymusowej pracy zsyłał wszystkich mogących zagrozić aparatowi państwowemu czy byli podejrzani pod względem politycznym.

Zagadnienie to zostało ukazane przez Grudzińskiego w podobny sposób jak w „Zapiskach z mart... wiecejPlan wydarzeń „Innego świata”

1 – Aresztowanie, więzienie w Witebsku, wyrok pięć lat.
2 – Wywóz „etapem” do więzienia w Leningradzie.
3 – Poznanie w Leningradzkiej celi generałów.
4 – Transport „etapem” do więzienia w Wołogdzie.
5 – Podróż do obozu pracy przymusowej Jercewie.
6 &... wiecejDom Swidanij – opis

Obok wartowni stał barak z nowo dobudowanym skrzydłem. Był to „Dom Swidanij”, czyli dom widzeń.

Od strony miasteczka wyglądał ładnie - był zbudowany z belek sosnowych, dach miał pokryty dachówką. Wchodziło się do niego po drewnianych schodkach. Było w nim kilka pokoi, w każdym stały dwa łóżka z czystą ... wiecejChoroby w „Innym świecie”

Jak łatwo się domyślić niewolnicza praca w syberyjskim obozie koncentracyjnym odciskała się na zdrowiu więźniów. Osadzeni w Jercewie często zapadali na choroby, które bezpośrednio wynikały z trudnych warunków klimatycznych, niedożywienia, przemęczenia i braku higieny. Barak szpitalny zawsze przepełniony był pacjentami, którzy wy... wiecejCierpienie i śmierć w „Innym świecie”

Fizyczne i psychiczne cierpienie więźniów było nieodzownym elementem życia obozowego. Można powiedzieć, że taki właśnie był cel i sens istnienia katorgi. Według bolszewików wyniszczenie człowieka ciężką pracą miało go zresocjalizować, a w najgorszym przypadku zabić, by nie zagrażał dalej reszcie społeczeństwa. Gustaw Herli... wiecejRola książki Dostojewskiego „Zapiski z martwego domu” w „Innym świecie”

Jak już to zostało wspomniane na ostateczny kształt „Innego świata” wielki wpływ miały dwa znakomite dzieła światowej literatury – „Dziennik z czasów zarazy” Daniela Defoe i przede wszystkim „Zapiski z martwego domu” Fiodora Dostojewskiego. W tworze Herlinga-Grudzińskiego czytelnik może znaleź... wiecejObraz obozowego życia w „Innym świecie”

Herling-Grudziński z kronikarską dokładnością i skrupulatnością opisał w „Innym świecie” typowy dzień pracy w sowieckim łagrze. Pobudka miała miejsce o piątej trzydzieści rano, a więźniem odpowiedzialnym za nią w każdym baraku był tak zwany „razwodczik”. Jego zadaniem było postawienie wszystkich na nogi ... wiecejOpowiadanie B. – streszczenie i znaczenie

„Opowiadanie B.” jest specjalnie wydzieloną i odrębną częścią rozdziału „Trupiarnia”. Jest to jedyny moment w „Innym świecie”, w którym Herling-Grudziński powierza komuś innemu rolę narratora.

Więzień B. był nauczycielem gimnazjalnym i oficerem wojska polskiego. Kiedy 22 czerwca III R... wiecejObraz sowieckich łagrów w „Innym świecie”

Herling-Grudziński stworzył w „Innym świecie” obraz sowieckich łagrów, który poznał z autopsji. Dzięki lekturze książki czytelnik dowiaduje się zatem „z pierwszej ręki” o wyglądzie radzieckich obozów pracy przymusowej, poznaje mechanizmy nimi rządzące oraz codzienne zwyczaje panujące między więźniami poc... wiecejGustaw Herling-Grudziński – notatka szkolna

Gustaw Herling-Grudziński urodził się 20 maja 1919 roku w Kielcach. Był najmłodszym z czwórki dzieci Józefa i Doroty. W metryce miał jako miejsce narodzin miał jednak wpisane Skrzelczyce, folwark w Kieleckiem, w którym rodzice posiadali dworek.

W 1929 roku Gustaw został przyjęty do Gimnazjum Męskie im. Mikołaja Reja w K... wiecej„Inny świat” – interpretacja tytułu

Tytuł najsłynniejszego dzieła Gustawa Herlinga-Grudzińskiego na pierwszy rzut oka może wydawać się zaskakujący i zagadkowy. Przed zapoznaniem się z treścią utworu czytelnikowi pozostaje domyślanie się o jakim innym świecie chce opowiedzieć mu autor. Szybko okazuje się, że tytuł ten można interpretować w dwojaki sposób.
... wiecej„Inny świat” – interpretacja motta

Motto: „Tu otwierał się inny, odrębny świat, do niczego niepodobny; tu panowały inne, odrębne prawa, inne obyczaje, inne nawyki i odruchy; tu trwał martwy za życia dom, a w nim życie jak nigdzie i ludzie niezwykli. Ten oto zapomniany zakątek zamierzam tutaj opisać” pochodzi z powieści „Zapiski z martwego domu” F... wiecejCzas i miejsce akcji „Innego świata”

W „Innym świecie” Gustaw Herling-Grudziński opisał pięć najtrudniejszych lat swojego życia, kiedy to znajdował się w sowieckiej niewoli. Utwór rozpoczyna się latem 1940 roku w więzieniu w Witebsku, o czym dowiadujemy się już z pierwszego zdania: „Lato w Witebsku dobiegało końca”. Osadzony tam Herling-Grudziń... wiecejOkoliczności powstania „Innego świata”

Ważne jest by wiedzieć, że „Inny świat” ukazał się najpierw w języku angielskim, a w Polsce oficjalnie był dostępny dopiero pod koniec roku 1988, kiedy zmiana systemowa była kwestią czasu. Pierwsze polskie wydanie książki Gustaw Herling-Grudziński opatrzył autorskim wstępem, z którego czytelnicy mogli dowiedzieć się,... wiecej„Inny świat”- kompozycja utworu

Również w swojej kompozycji dzieło Gustawa Herlinga-Grudzińskiego nawiązuje do „Zapisków z martwego domu” Fiodora Dostojewskiego. Podobnie jak utwór wielkiego rosyjskiego pisarza, „Inny świat” został podzielony na dwie mniej więcej równe części. Każda z nich składa się z jedenastu opowieści-rozdziałów. wiecej