2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Kordian

2l.pl / Kordian

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskimKordian

Kordian - streszczenie

Utwór rozpoczyna motto z utworu „Lambro” mówiące o roli poezji.
Część Pierwsza Trylogii; Spisek Koronacyjny; Przygotowanie
W ostatnią noc 1799 roku w Górach Karpackich u czarnoksiężnika Twardowskiego zebrały się diabły i czarownice. Na polecenie Mefistofelesa mają stworzyć rządzących w nowym wieku. ... wiecejJuliusz Słowacki – notatka szkolna

Juliusz Słowacki urodził się 4 września 1809 roku w Krzemieńcu na Wołyniu. Był jedynym synem Eugeniusza Słowackiego – nauczyciela wymowy w liceum, a następnie profesora literatury polskiej na Uniwersytecie Wileńskim – i Salomei z domu Januszewskiej. Po śmierci ojca w 1814 roku ojczymem przyszłego wieszcza został August Bc... wiecejGeneza „Kordiana”

O założeniach i intencji Słowackiego piszącego „Kordiana” możemy dowiedzieć się z listów do matki, które powstały w latach 1833-1834. Poeta zdawał sobie sprawę, że pisze „wielkie dzieło” Wierzył, iż przyniesie mu ono sławę. Dramat miał być wyrazem jego patriotycznej postawy, odpowiedzią na III cz. ̶... wiecejKompozycja „Kordiana”

Dramat Juliusza Słowackiego został podzielony na trzy akty odpowiadające kolejnym etapom życia tytułowego bohatera. Cały utwór skupia się na losie Kordiana. Utwór rozpoczyna motto zaczerpnięte z fragmentu powieści poetyckiej Słowackiego pt. „Lambro”, która powstała w Paryżu po upadku powstania listopadowego. Utwór ten o... wiecej„Kordian” – interpretacja tytułu

Pełny tytuł dramatu słowackiego brzmi: „Kordian. Część pierwsza trylogii. Spisek koronacyjny”. Pierwsza jego część to imię głównego bohatera dramatu. Można wywieść je od łacińskiego słowa „cor” oznaczającego serce i rozumieć jako człowieka kierującego się w swym postępowaniu sercem. Dziewiętnastowie... wiecejWyjaśnienie imienia Kordian

Imię tytułowego bohatera dramatu „Kordian” było nieprzypadkowe. Podobnie jak w innych romantycznych dramatach było znaczące. Łaciński wyraz „cor”, „cordis” oznacza serce. Imię Kordiana można więc tłumaczyć jako tego, który kieruje się w swoim życiu sercem, „człowieka serca”. Warto prz... wiecejCzas i miejsce akcji „Kordiana”

Słowacki zgodnie z zasadą konstrukcji dramatu romantycznego zrywa z klasyczną zasadą zachowania trzech jedności (czasu, miejsca i akcji), dlatego jego dramat rozgrywa się na różnorodnych płaszczyznach i w różnorodnym czasie.

Czas akcji

Część zatytułowana „Przygotowanie” rozgrywa się w n... wiecejObraz powstania listopadowego w „Kordianie”

W „Kordianie” Słowacki próbuje dokonać oceny powstania listopadowego – polskiego zrywu narodowego z lat 1830-1831. Dramat miał być polemiką ze stanowiskiem Mickiewicza oraz jego zwolenników wyrażonym w III części „Dziadów”. Opinia autora „Balladyny” oparta była na wielu dyskusjach w środowisk... wiecejPolemika Słowackiego z Mickiewiczem w „Kordianie”

Z genezy „Kordiana” jednoznacznie wynika, ze utwór miał być polemiką z uznanym wówczas wieszczem. Mickiewicz skrytykował pierwsze tomiki wierszy autora „Anhellego” zarzucając mu pustkę duchową. Ponadto w „Dziadach” części III zamieścił negatywny obraz poplecznika Nowosilcowa Doktora, którego utożs... wiecejDojrzewanie tytułowego bohatera „Kordiana”

Jednym z głównych problemów „Kordiana” jest dojrzewanie i przemiana wewnętrzna tytułowego bohatera. Mamy z nią do czynienia niemal przez cały utwór. Kordiana poznajemy w akcie I jako piętnastoletniego młodzieńca, który czuje się bezużyteczny, nie widzi sensu w życiu, targa nim „jaskółczy niepokój”. Poszuku... wiecej„Kordian” jako dramat romantyczny

Po klęsce powstania listopadowego koncepcja polskich dramatów romantycznych przeszła metamorfozę. Zmieniła się ich tematyka, koncepcja głównego bohatera, ale zmienił się także sposób wyrazu.

Przede wszystkim trzeba podkreślić, że „Kordian” porusza tematykę narodową. Było to związane z klęską polskieg... wiecejCharakterystyka Kordiana

Kordian jest jednym z najbardziej charakterystycznych, wzorcowych bohaterów romantycznych. To dynamiczna kreacja literacka, która przez całą właściwą część dramatu przechodzi metamorfozę. Zmienia się jej światopogląd, hierarchia wartości, a także konstrukcja psychologiczna. Przez cały czas rozwijania się utworu bohater dojrzewa, ... wiecej„Przygotowanie” – znaczenie i rola w utworze

Głównym tematem „Przygotowania” jest wyrażenie przez Słowackiego opinii o przyczynach klęski powstania listopadowego. Autor oskarża przywódców zrywu narodowego o konserwatyzm i nieudolność w dowodzeniu.

W „Przygotowaniu” biorą udział: Czarownica, Szatan, Astaroth, Diabły, Gehenna, Mefistofel, Chó... wiecej„Prolog” – znaczenie i rola w utworze

W „Prologu” Słowacki przedstawia trzy koncepcje poezji i roli poety. Występują tu trzy Osoby Prologu. Wypowiedź Pierwszej Osoby Prologu możemy utożsamiać z poglądami Adama Mickiewicza. Reprezentuje on poezję, która ma usypiać naród („Boże! zeszlij na lód twój wyniszczony bojem, / Sen cichy, sen przespany, z pociech... wiecejMonolog Kordiana na szczycie Mont Blanc

Monolog Kordiana na szczycie Mont Blanc stanowi moment kulminacyjny całego dramatu. Nawiązuje do sceny z poematu dramatycznego Byrona „Manfred”, a także „Wielkiej Improwizacji” z III cz. „Dziadów” Mickiewicza. Podczas wygłaszania monologu w bohaterze dokonuje się wówczas wewnętrzna przemiana, będąca wy... wiecejTragizm „Kordiana”

Kordian to typowy przedstawiciel swojego pokolenia urodzonego w pierwszym dziesięcioleciu XIX wieku. W pierwszej scenie ma lat piętnaście, a w ostatniej około dwudziestu. Młody wiek, a także specyficzna psychika i dokonywane wybory decydują o losach bohatera. Wpływa na nie również czas historyczny – kryzys dawnych wartości zapocz... wiecejZnaczenie „Kordiana”

Jak uważa Józef Spytkowski: „Poprzez doskonale wycieniowany wizerunek Kordiana ukazywał poeta charakter pokolenia, rozgrzeszając i siebie za uchylenie się od udziału czynnego w powstaniu. Równocześnie jednak autor »Kordiana« zaznaczył własną, odrębną postawę poetycką na tle poezji emigracyjnej: swój zmysł rewizyjny... wiecej„Kordian” – kreacja głównego bohatera

Wyjątkowa jest także kreacja głównego bohatera. Kordian, podobnie jak inni romantyczni bohaterowie, to jednostka wybitna, która mierzy się ze światem, przeznaczeniem swego narodu, ale i samym sobą. Główny bohater dramatu Słowackiego to indywidualista, wyrastający ponad innych. Czuje się wyobcowany, niezrozumiany, a przez to samotny. P... wiecejOcena powstania listopadowego w „Kordianie” Słowackiego

W okresie popowstaniowym w prasie emigracyjnej ukazały się wspomnienia dotyczące zawiązania w Polsce spisku koronacyjnego. Relacje te stały się kanwą „Kordiana”, jednak poeta za pierwszoplanowy temat swego dzieła przyjął przeżywaną głęboko przez naród klęskę powstania listopadowego. Dokonał oceny i analizy polskiego ... wiecejRola poezji i poety w „Kordianie”

Jednym z istotnych problemów, jakie porusza Juliusz Słowacki w „Kordianie” jest rola poezji i poetów w dobie romantyzmu i tragicznym momencie polskiej historii. Przede wszystkim, co zaznaczył w autorskim wstępie, przeciwstawiał się poetom, którzy ukazywali mesjanistyczną wizję dziejów Polski, wierząc, że cierpienie i ofiar... wiecej