Jesteś w: 2l.pl -> Ferdydurke

Ferdydurke

Autor: Karolina Marlęga     Serwis chroniony prawem autorskim

Ferdydurke – streszczenie

Pewnej nocy bohater powieści, trzydziestoletni literat nie może spokojnie spać. Najpierw wydaje mu się, że jedzie taksówką na dworzec, później budzi się i rozmyśla o dzieciństwie, o swojej debiutanckiej książce, która spotkała się z krytyką i o poczuciu wyobcowania. W trakcie tych rozmyślań jego oczom ukazuje się stojąca koł... wiecejFerdydurke – plan wydarzeń

I SZKOŁA
1..Niespokojna noc i wizyta profesora Pimki.
2.Wydarzenia na szkolnym boisku.
a. Józio przypatruje się kolegom.
b. Konflikt Syfona z Miętusem. / Indywidualista Kopyrda /.
c. Spisek przeciwko Syfonowi.
3.Wizyta w gabinecie dyrektora Piórkowskiego.
4. Pierwsza lekcja z nauczyc... wiecejFerdydurke – geneza powieści

W momencie, gdy Witold Gombrowicz przystąpił do pisania powieści „Ferdydurke”
był młodym, początkującym literatem. Jego pierwsze próby pisarskie skończyły się niepowodzeniem. Nigdy nie została wydana powieść, w której autor manifestował swoją nieoficjalną naturę. Gombrowicz zniszczył ją. Pozostała tylko w l... wiecej„Ferdydurke” - czas i miejsce akcji

Powieść Witolda Gombrowicza „Ferdydurke” rozgrywa się między rokiem 1933 a rokiem 1937. Pierwsza data to rok wydania zbioru opowiadań Gombrowicza - „Pamiętnik z okresu dojrzewania”.
Wspomina o tej książce bohater „Ferdydurke” na samym początku powieści. To daje powód, by uważać, że akcja R... wiecejFerdydurke – narracja

Narracja w „Ferdydurke” prowadzona jest zgodnie z charakterem powieści. Powieść jest autotematyczna, toteż narrator pojawia się w 1 osobie liczby pojedynczej rodzaju męskiego. Jest to najbardziej oczywiste rozwiązanie.

Jego wiedza na temat opisywanej rzeczywistości sprowadzona zostaje do własnych informacji... wiecejFerdydurke – kompozycja

Kompozycja powieści Gombrowicza „Ferdydurke” jest bardzo precyzyjna. Nawiązuje do tradycyjnej powieści realistycznej zachowując przyczynowo-skutkowy ciąg zdarzeń. Tekst zaczyna się od rozdziału „Porwanie”. Jest to wstęp wprowadzający czytelnika w akcję powieści. Cała konstrukcja oparta została na III filarach:... wiecejFerdydurke – język

Język powieści Gombrowicza „Ferdydurke” przyciąga nie mniejszą uwagę niż jej fabuła czy problematyka. Składa się właściwie z wielu języków. Będzie tu więc poprawna polszczyzna – taka, którą mówimy i piszemy, język dzieł klasyków, język ideologii i polityków a obok tego żargon uczniowski i odwołanie... wiecejFerdydurke – motyw dojrzałości

Przewodnią myślą powieści Gombrowicza „Ferdydurke” jest problem dojrzałości czy też niedojrzałości człowieka. Uważa on, że niedojrzałość jest cechą przypisaną człowiekowi. Z biegiem czasu zmieniamy się fizycznie ale skrzętnie ukrywamy to, czego pragniemy i co naprawdę odczuwamy. Tak dzieje się również z bohatere... wiecejWitold Gombrowicz – notatka szkolna

Witold Gombrowicz urodził się 4 sierpnia 1904 roku w Małoszycach na Sandomierszczyźnie. Pochodził z herbowej rodziny / matka z domu Kotkowska była herbu Ostoja, ojciec – herbu Kościesza /. Rodzina należała do zamożnego ziemiaństwa. Pisarz był najmłodszym dzieckiem w rodzinie. Miał jeszcze trójkę rodzeństwa. Na chrzcie dosta... wiecejFerdydurke – Józio Kowalski – charakterystyka

Bohater Gombrowicza, Józio Kowalski ma trzydzieści lat. Jest początkującym literatem. Nie ma żony ani dzieci. Mieszka w Warszawie. Ma własne mieszkanie i służącą, która prowadzi mu gospodarstwo domowe. Jego życie towarzyskie jest dość urozmaicone – bywa w kawiarniach, spotyka się ze znajomymi, grywa w karty. Pomimo licznych ko... wiecejFerdydurke – losy Józia

I Rozważania nad sobą we własnym warszawskim mieszkaniu i poranna wizyta Pimki.
II Józio w szkole
1. Wizyta w gabinecie dyrektora szkoły
2. Boisko szkolne i nowi szkolni koledzy
3. Pierwsze lekcje
4. Pojedynek Syfona z Miętusem na miny

III Józio u Młodziaków
1. Poznawanie rod... wiecejFerdydurke – charakterystyka głównych bohaterów

Józio Kowalski – Główny bohater. Trzydziestoletni literat o niedojrzałej osobowości, którego
profesor Pimko postanawia edukować i cofa go do poziomu gimnazjalisty.

Profesor Pimko – Profesor z Krakowa, kurator, specjalista od wychowania młodzieży, autorytet ukrywający swoje prawdziwe oblicze pod maską dojr... wiecejFerdydurke – rodzina Młodziaków – charakterystyka

Rodzina Młodziaków jest warszawską rodziną inteligencką. Ich sytuacja materialna przedstawia się bardzo dobra. Posiadają własną willę z ogródkiem, którą urządzili zgodnie ze swoimi upodobaniami. Prowadzenie domu powierzono zatrudnianej przez nich służącej. Pani domu, inżynierowa Młodziakowa wolny czas poświęca na działalnoś... wiecejFerdydurke – Rodzina Hurleckich – charakterystyka

Rodzina Hurleckich mieszka w majątku ziemskim Bolimowo., który jest ich własnością. Mieszkają we dworze.

Hurleccy są dalekimi krewnymi głównego bohatera, Józia. Rodzina składa się z czterech osób: ciotki Hurleckiej z domu Lin, wuja Konstantego zwanego Kociem, ich syna Zygmunta i wychowanicy Zosi.

W majątku ... wiecejFerdydurke – najważniejsze cytaty

• Wielka poezja, będąc wielką i będąc poezją, nie może nie zachwycać nas, a więc zachwyca.
• Dlaczego Słowacki wzbudza w nas zachwyt i miłość? (...)
• Dlatego, panowie, że Słowacki wielkim poetą był.
• Normalność jest linoskoczkiem nad otchłanią anormalności.

• Lecz... wiecejFerdydurke – problematyka

Podstawowym problemem powieści Witolda Gombrowicza „Ferdydurke” jest walka z formą. Sam Gombrowicz napisał o tym tak: „(…) istota ludzka nie wyraża się w sposób bezpośredni i zgodny ze swoją naturą, ale zawsze w jakiejś określonej formie i że owa forma, ów styl, sposób bycia nie jest tylko z nas, lecz j... wiecejFerdydurke – walka z formą

Walka z formą w powieści Gombrowicza „Ferdydurke” odbywa się na kilku płaszczyznach.
Konstrukcja powieści - zmierza do rozbicia stylu tradycyjnej powieści realistycznej. Autor robi to poprzez pomieszanie realizmu z fantastyką i wprowadzenie pozornego chaosu. Wrażenie chaosu powiększa dodatkowo umieszczenie w powi... wiecejFerdydurke – koncepcja człowieka uwikłanego w formę

Walka z formą jest głównym problemem powieści Gombrowicza „Ferdydurke”. Wszyscy jego bohaterowie ukształtowani są według określonego modelu, ponieważ człowiek jest istotą społeczną.

Oznacza to, że w kontaktach w gronie rodzinnym, w grupie rówieśniczej, w środowisku zawodowym czy w jakimkolwiek innym przybi... wiecejFerdydurke – pupa, gęba i łydka – słowa klucze

Gombrowicz pisząc powieść „Ferdydurke” stworzył do komunikowania się z czytelnikiem własny, specyficzny język. Znalazły się w nim, między innymi słowa-klucze będące zręcznymi nośnikami znaczeń, które wymagają dłuższego wyjaśniania. Słowa te tworzą kod, dzięki któremu autor oddaje istotę rzeczy przy użyciu tyl... wiecejFerdydurke – walka Józia z „gębą” i „pupą”

W powieści Gombrowicza trzydziestoletni literat walczy z narzucaną mu przez świat zewnętrzny formą. Najpierw zostaje „upupiony” przez profesora Pimkę, który robi z niego gimnazjalistę. Usiłuje przeciwstawić się temu ale szybko uświadamia sobie, że nie ma szans na ucieczkę. W szkole, co prawda uczniowie walczą z narzucany... wiecejFerdydurke – interpretacja tytułu

Tytuł powieści Witolda Gombrowicza „Ferdydurke” nie został określony przez autora. Najprościej jest przyjąć wersję, że nic nie znaczy. Nie wiadomo nawet jak to słowo miałoby odmieniać się.
Według M. Głowińskiego tytuł z założenia ma być bezsensowny. Jego znaczenie ma polegać właśnie na braku znaczeniawiecejFerdydurke – groteska w powieści

Pojęcie groteski zmieniało swoje znaczenie na przestrzeni wieków. W wieku XX groteska zaczęła oznaczać to, co nie jest sztuką klasyczną. W tym czasie powstał parodyjno - groteskowy nurt literacki nacechowany satyrą i komizmem. Przyjęło się też mówieniem sztuce i literaturze o niej samej. Po olbrzymich przemianach cywilizacyjnych w o... wiecejFerdydurke jako powieść awangardowa

Powieść awangardowa zaistniała w początkach XX wieku. Powstała z takich kierunków w sztuce, jak ekspresjonizm czy surrealizm. Oznaczało to zerwanie z konwencją powieści realistycznej.
W powieści awangardowej podlegają odkształceniu: spójność akcji i logika przyczynowo-skutkowa wydarzeń. Rządzi w niej groteska, poetyka sn... wiecejFerdydurke – zakończenie „Koniec i bomba. A kto czytał ten trąba”

Gombrowicz powieść „Ferdydurke” zakończył niezbyt wyrafinowaną rymowanką, którą opatrzył swoimi inicjałami:
„Koniec i bomba. A kto czytał ten trąba. W. G.”.

Pomysł ten podsunęła mu służąca pracująca w domu Gombrowiczów od wielu lat – Aniela Brzozowska - Łuksiewiczowa. By... wiecejFerdydurke – motyw szkoły

W powieści Gombrowicza „Ferdydurke” motyw szkoły jest jednym z głównych wątków. Autor nie rozciąga go na całą powieść – poświęca mu pierwszą jej część.

Edukacja zawsze była tematem popularnym w literaturze. Wielu pisarzom problem wychowania młodzieży wydawał się szczególnie ważny. Nic ... wiecejFerdydurke – lekcja łaciny

Zapisany do gimnazjum, główny bohater „Ferdydurke” po przyjrzeniu się nowym kolegom na boisku szkolnym, po przerwie idzie z nimi na lekcje. Jedną z lekcji jest łacina. Prowadzi ją siwy staruszek z bródką i „z małą purchawką na nosie”. Uczniowie boją się go. Lekcję zaczyna od sprawdzania zadania domowego. Okazu... wiecejFerdydurke – motyw nauczyciela

Pierwszym nauczycielem, z którym czytelnik ma okazję zetknąć się w powieści Gombrowicza „Ferdydurke” jest profesor Pimko. To on odwiedza głównego bohatera, przegląda jego notatki, ocenia je, zadając pytania sprawdza stan wiedzy Józia i stwierdza braki w edukacji. Wszystko to jest krótkim egzaminem, na podstawie którego Pim... wiecejFerdydurke – wizja szkoły

Szkoła w powieści Witolda Gombrowicza „Ferdydurke”jest instytucją wykpioną przez autora. Karykaturalne jest w niej wszystko, poczynając od schlebiających sobie dwóch głównych pedagogów – dyrektora Piórkowskiego i profesora Pimki. Zachowują się oni obaj tak, jakby mieli do wypełnienia jakąś ważną misję społeczn... wiecejFerdydurke – pojedynek na miny – opis

Główny bohater powieści Gombrowicza „Ferdydurke” jest w szkole świadkiem pojedynku między dwoma uczniami – Miętusem i Syfonem.

Syfon jest najlepszym uczniem w klasie, podporządkowuje się wykładowcom, jest bezkrytyczny wobec ich metod pedagogicznych. Przewodzi grupie chłopiąt czyli „nie... wiecejFerdydurke – motyw dworku

Dwór w powieści Gombrowicza „Ferdydurke” znajduje się w Bolimowie. Jest to majątek ziemski należący do rodziny Hurleckich spokrewnionych z głównym bohaterem, Józiem. Rodzina składa się z czterech osób. Są to: wuj Konstanty zwany Kociem, jego żona, którą Józio nazywa ciotką Hurlecką oraz ich dzieci – Zygmunt... wiecej„Ferdydurke” - „Jak zachwyca, kiedy nie zachwyca?” - dylemat ucznia związany z lekturą

Lekcja języka polskiego w powieści Gombrowicza „Ferdydurke” stanowi jeden z zabawniejszych fragmentów tego utworu. Nieporadny, zastraszony i zniechęcony do pracy nauczyciel zwany Bladaczką próbuje przeprowadzić lekcję. Główny bohater mówi o nim, że „zarabiał na życie wieszczem gadając”.

U... wiecej„Ferdydurke” - złamanie konwencji literackich

Gombrowicz pisząc swoją pierwszą powieść „Ferdydurke” postawił sobie za cel złamanie konwencji powieści realistycznej, do której to konwencji czytelnik był przyzwyczajony. Ukształtowała się ona w połowie XIX wieku. W polskiej literaturze taki rodzaj uprawiali: Henryk Sienkiewicz, Eliza Orzeszkowa czy Bolesław Prus... wiecej„Ferdydurke” - nowatorstwo powieści

Pisząc powieść „Ferdydurke” Gombrowicz stworzył utwór całkowicie oryginalny. Dotyczy to zarówno treści jak i formy.

Na treść utworu złożyły się: historia głównego bohatera Józia, który jest niedojrzały, nieokreślony i posiada świadomość własnej niedojrzałości oraz dwie powiastki filozoficzn... wiecej„Ferdydurke” - koncepcja człowieka

Witold Gombrowicz należał do pisarzy, którzy chętnie wypowiadali się na temat swoich utworów.
Z racji tego, że sam siebie określił egzystencjalistą, warto zastanowić się nad ogólnymi założeniami tego kierunku filozoficznego, który pojawił się także w literaturze.

Egzystencjalizm powstał w XX wieku. Obi... wiecejFerdydurke – forma jako wynik relacji międzyludzkich

W powieści Gombrowicza „Ferdydurke” problem formy jest problemem podstawowym. Jego główny bohater zajmuje się poszukiwaniem adekwatnej dla siebie formy. Robi to jako człowiek funkcjonujący w społeczeństwie i jako literat pracujący nad utworem, w którym stara się wyrazić swoją filozofię. Zdaniem pisarza jednostka lu... wiecej„Ferdydurke” jako uniwersalne dzieło filozoficzno – psychologiczne

W swojej pierwszej powieści „Ferdydurke” Gombrowicz podjął temat uniwersalny. Tematem tym jest koncepcja człowieka jako jednostki funkcjonującej w społeczeństwie. Pisarz rozważa ten problem pod względem filozoficznym i psychologicznym.

Od strony psychologicznej opisuje swoich bohaterów w sposób behawiorys... wiecej„Ferdydurke” - Filidor dzieckiem podszyty – streszczenie

Filidor dzieckiem podszyty to jeden z dygresyjnych rozdziałów powieści „Ferdydurke”. Poprzedza go przedmowa, w której autor snuje rozważania na temat literatury. Dotyczy to roli, percepcji, formy literatury oraz procesu twórczego i świadomości pisarza. O tych sprawach Gombrowicz pisze posługując się kpiną i żartem. Zaznacz... wiecej„Ferdydurke” - Filibert dzieckiem podszyty – streszczenie

„Filibert dzieckiem podszyty” to druga dygresyjna powiastka umieszczona w powieści Gombrowicza „Ferdydurke”. Tak, jak pierwszą – poprzedza ją wstęp. Autor twierdzi, że zasada symetrii oraz analogii wymagała, by wstęp ten zaistniał. Poświęca go zmaganiom twórcy z warsztatem pisarskim czyli „męc... wiecej„Ferdydurke” - przynależność gatunkowa

Przynależność gatunkową powieści Gombrowicza „Ferdydurke” nie łatwo jest określić. Z całą pewnością można stwierdzić, że autor odrzucił zasady poetyki realizmu / chociażby brak ściśle określonego czasu i miejsca akcji /.

Niekiedy określa się tę powieść jako wielogatunkową. Odnaleźć... wiecej„Ferdydurke” - popularność

Powieść Witolda Gombrowicza „Ferdydurke” ukazała się jesienią 1937 roku., jednak na okładce pierwszego wydania widnieje rok 1938. Nietrudno zauważyć, że przeciętny czytelnik z racji wybuchu wojny w 1939 roku miał niewiele czasu, by zapoznać się z tym utworem i ocenić go. Wzbudził on natomiast duże zainteresowanie... wiecej„Ferdydurke” - realizm i fantastyka

Gombrowicz pisząc swoją pierwszą powieść „Ferdydurke” zamierzał polemizować z zastanym stylem powieści realistycznej. W jego filozofii forma miała ogromne znaczenie. Formę powieści realistycznej uważał za przestarzałą i skostniałą. Pewnie też odczuwał nacisk ze strony czytelnika, który takiej powieści domagał się... wiecej„Ferdydurke” - wielostylowość

Wielostylowość powieści Gombrowicza „Ferdydurke” wynika z faktu, że z założenia jest to utwór awangardowy. Jego nowatorstwo nie było dziełem przypadku.
Charakterystyczną cechą awangardy jest odrzucanie zastanych konwencji i stylów.

Gombrowicz zrobił to używając wszelkich dostępnych i utrwalonych sp...
wiecej