2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Krzyżacy

2l.pl / Krzyżacy

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskimKrzyżacy

„Krzyżacy” – streszczenie

TOM PIERWSZY

Do gospody „Pod Lutym Turem” przybywają wracający z wojny na Litwie Maćko i Zbyszko z Bogdańca, a także księżna mazowiecka Anna Danuta. Towarzyszy jej dwórka – Danusia, córka Juranda ze Spychowa, która wykonuje przepiękną pieśń. Zbyszko ratuje ją przed upadkiem i ślubuje wierność... wiecej„Krzyżacy” – szczegółowy plan wydarzeń

TOM I

1. Opowieść Maćka z Bogdańca o wyprawie na Litwę w tynieckiej gospodzie.
2. Przyjazd księżnej mazowieckiej Anny Danuty.
3. Wykonanie pieśni przez Danusię Jurandównę.
4. Ślubowanie Zbyszka.
5. Uczta w gospodzie.
6. Msza w tynieckim klasztorze.
7. Objawienia św. Brygidy zapo... wiecej„Krzyżacy” – skrócony plan wydarzeń

TOM I
1. Spotkanie Zbyszka z Bogdańca z Danusią, dwórką księżnej Anny Danuty w Tyńcu.
2. Ślubowanie zauroczonego Zbyszka.
3. Atak Zbyszka na posła krzyżackiego – Kunona Lichtensteina.
4. Skazujący Zbyszka na śmierć wyrok kasztelański.
5. Nieudana wyprawa Maćka z Bogdańca z nieudanej do M... wiecej„Krzyżacy” – czas akcji

Akcja właściwa powieści zaczyna się latem 1399 roku, kiedy poznajemy powracających z walk na Litwie Maćka i Zbyszka z Bogdańca, zaś kończy w lipcu 1410 roku po wygranej bitwie pod Grunwaldem.

Bohaterów poznajemy wczesnym latem 1399 roku w Tyńcu, gdzie spotykają się oni z dworem księżnej Anny Danuty, a następnie udają... wiecej„Krzyżacy” – miejsce akcji

Akcja powieści rozgrywa się na terenie Królestwa Polskiego, Księstwa Mazowieckiego, Litwy i Państwa Krzyżackiego. Poznajemy ówczesną stolicę Polski – Kraków, siedziby książąt – Ciechanów i Płock, a także siedziby rycerzy – m.in. Spychowo, Bogdaniec czy Zgorzelec. W Prusach możemy podziwiać potęgę stolicy zakon... wiecej„Krzyżacy” – główne wątki powieści

W powieści Henryka główne wątki możemy podzielić na wątek historyczny i wątki fikcyjne. Podstawowym watkiem historycznym jest konflikt pomiedzy Państwem Zakonnym a Królestwem Polskim i Litwą, którego przebieg ogladama w latach 1399-1410. Składają się na niego wszelkie wydarzenia związane ze stosunkami polsko-krzyżackimi i narastan... wiecej„Krzyżacy” – problematyka

Głównym zagadnieniem ukazanym w powieści Henryka Sienkiewicza jest konflikt polsko-krzyżacki, który na początku XV wieku doprowadził do wojny zakończonej wielkim zwycięstwem polskiej armii pod Grunwaldem. Autor w dużej mierze jednostronnie przedstawia zakonników krzyżackich, przypisując im najgorsze cechy, takie jak chciwość, obłud... wiecej„Krzyżacy” – geneza

„Krzyżacy” to literacka odpowiedź Henryka Sienkiewicza na antypolską politykę Prus w drugiej połowie XIX wieku. Stosunek Polaków do zaborcy niemieckiego jest jednym z kluczowych tematów jego dzieła. Pisarz dostrzegał rosnącą potęgę cesarstwa niemieckiego, a także konsekwentną politykę kanclerza Bismarcka i chęć parcia... wiecej„Krzyżacy” – kompozycja

Kompozycję „Krzyżaków” Sienkiewicz podporządkował całkowicie wymowie ideowej utworu – gloryfikacji polskiego zwycięstwa nad haniebnym zakonem krzyżackim. Możemy w fabule wyróżnić dwie płaszczyzny – historyczną i fabularną (fikcyjną).

Część historyczną zamykają dwie daty. Rok 1399, w który... wiecej„Krzyżacy” – styl i język

O kwestiach językowych „Krzyżaków” Sienkiewicz mówił: „Studiowałem przede wszystkim akta grodzkie i miejskie, gdzie w tekst łaciński, względnie niemiecki, wplatane są często polskie zeznania świadków. Tam znalazłem mnóstwo starych wyrażeń i form dawno zaginionych. Dość dużo dostarczyła mi ich także gwara gó... wiecej„Krzyżacy” – tło historyczne

Tłem historycznym powieści „Krzyżacy” Henryka Sienkiewicza jest konflikt polsko-krzyżacki rozgrywający się na początku XV wieku.

Krzyżacy, a właściwie Zakon Szpitalny Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego został sprowadzony na ziemie polskie przez Konrada Mazowieckiego w 1226 roku. Za zadanie mieli oni w... wiecej„Krzyżacy” – postaci historyczne

Władysław Jagiełło – król Polski od 1386 (po zawarciu unii z Królestwa Polskiego i Litwy i przyjęcia chrztu przez Litwę) do 1434 roku. Założyciel dynastii Jagiellonów, mąż Jadwigi. Jego największym zwycięstwem było pokonanie Krzyżaków w bitwie pod Grunwaldem w 1410 roku. U Sienkiewicza jest on władcą idealnym ̵... wiecej„Krzyżacy” – postaci fikcyjne

Zbyszko z Bogdańca - młody, pewny siebie i porywczy rycerz z Bogdańca herby Tępa Podkowa, bratanek Maćka. Z czasem staje się odpowiedzialnym i opanowanym rycerzem, szczególnie po pasowaniu i wstąpieniu na służbę do króla. Zakochuje się od pierwszego spojrzenia w Danusi, jest jej wierny nawet po śmierci. Z marazmu leczy go dopi... wiecej„Krzyżacy” jako powieść historyczna

Powieść historyczna – to jedna z odmian powieści poruszająca tematykę historyczną. Łączy w sobie fikcję z faktami z przeszłości, ukazuje postaci fikcyjne obok historycznych, istniejących w rzeczywistości, kreuje własne sądy co do zdarzeń i dawniejszych faktów.

„Krzyżacy” w pełni odpowiadają wyzna... wiecej„Krzyżacy” – źródła historyczne

Sienkiewicz pisząc „Krzyżaków” korzystał z takich źródeł, jak: „Dzieje Krzyżaków” Rogalskiego, „Zamek krzyżacki w Malborgu dziś i przed pięciuset laty” Moraczewskiego, „Kronika” Piotra Dusburga, „Carte de la Pologne” Rizzi-Zannoniego. Dzieło nie powstałoby, gdyby nie lektura... wiecejHenryk Sienkiewicz – notatka szkolna

Henryk Adam Aleksander Pius Sienkiewicz przyszedł na świat 5 maja 1846 roku w Woli Okrzejskiej w rodzinie szlacheckiej. Jego ojcem był Józef Paweł Sienkiewicz, uczestnika powstania listopadowego i Stefanii Cieciszowskiej, której rodzina miała dobra na Podlasiu. Dzieciństwo spędził w Grabowcach, a następnie Węższczynie.

O... wiecejObraz zakonu krzyżackiego w „Krzyżakach”

Przedstawicieli zakonu krzyżackiego poznajemy przede wszystkim dzięki kreacjom takich postaci, jak: Kuno von Lichtenstein, Hugo de Danveld, Zygfryd de Lwe oraz Rotgier i Gotfryd. Obraz zakonników jest bardzo jednostronny – to osoby na wskroś złe, pałające nienawiścią do Polski, żądne zysków, spiskujące i niemoralne.

wiecejObraz polskiego rycerstwa w „Krzyżakach”

Polskie rycerstwo w „Krzyżakach” zostało ukazane w sposób kontrastowy do przedstawicieli zakonu krzyżackiego. Cechuje ich prawość, przestrzeganie kodeksu rycerskiego, a także oddanie królowi i ojczyźnie.

Każdy z rycerzy pochodził z zasłużonego w przeszłości dla władcy rodu, wyróżniającego się swym niepo... wiecejObraz średniowiecznych obyczajów rycerskich w „Krzyżakach”

Rycerz średniowieczny pochodził zawsze z dobrego domu, jednak zostawał pasowany dopiero za szczególne zasługi czy zalety charakteru. Zbyszko został pasowany na rycerza po osłonieniu własną piersią księżnej Anny Danuty i jej dwórek przed szarżą tura. Nie odbyło się to w tradycyjny sposób, gdy rycerz przyklękał na jedno kolano pr... wiecejKodeks rycerski w „Krzyżakach”

Rycerze, bohaterowie „Krzyżaków” kierowali się w swoim życiu specjalnym kodeksem. Wyznaczał on silnie co wolno było im czynić, a czego nie wolno. Rycerz przede wszystkim miał się kierować wiernością dla władcy, honorem, szlachetnością, prawdomównością, poczuciem sprawiedliwości. Powinien posiadać takie cnoty, jak ni... wiecej