2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Jądro ciemności

2l.pl / Jądro ciemności

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskimJądro ciemności

„Jądro ciemności” - Czy zbrodnia i szaleństwo są związane z wyborem warunków zewnętrznych czy stałym elementem ludzkiej natury? Odpowiedz na pytanie analizując postawę Kurtza – rozprawka

Bohater utworu Conrada „Jądro ciemności” Charles Marlow informacje o najlepszym agencie Belgijskiej Spółki do Handlu z Górnym Kongiem zbiera stopniowo. Jest to dla niego postać intrygująca. Ciągle słyszy o jego wyjątkowości, talentach i wysokich dochodach. Na koniec, docierając do stacji Kurtza w głębi dżungli przekonuje... wiecejUniwersalizm „Jądra ciemności”

Utwór Josepha Conrada „Jądro ciemności” dotyczy problemów uniwersalnych. Mówi o kondycji ludzkiej, o jej ciemnych i jasnych stronach, chociaż więcej jest tych ciemnych stron. Autor pomija w nim szczegóły obyczajowe. Swojego bohatera pokazuje w trakcie podróży, która wydaje się nie mieć końca / opowieść o podróży w tr... wiecejCo to jest „Jądro ciemności”?

Tytuł, jaki Conrad nadał swojemu utworowi, „Jądro ciemności” ma znaczenie symboliczne. Odnosi się do wielu problemów, przez niego poruszonych. Ciemność pisarz utożsamia ze złem, z niebezpieczeństwem, z ryzykiem., z zapóźnieniem cywilizacyjnym, z nieokiełznaną naturą.

Najogólniej mówiąc, odnosi to do Afr... wiecejOdpowiedzialność moralna w „Jądrze ciemności”

Utwór Josepha Conrada „Jądro ciemności” oprócz innych problemów, podejmuje również problem odpowiedzialności moralnej. Jego bohater, Charles Marlow ma określoną osobowość, przez pryzmat której postrzega otaczający go świat. Zasady, jakimi kieruje się w życiu dobrze mieszczą się w ogólnie przyjętych zasadach.
... wiecej„Jądro ciemności” - opis podróży Charliego Marlowa

Bohater utworu Conrada „Jądro ciemności” wyrusza w swoją podróż do Afryki z Marsylii. Zanim jednak to nastąpi musi załatwić szereg formalności. Jeździ więc kilkakrotnie z Londynu, gdzie mieszka, do Brukseli. W Brukseli działa Belgijska Spółka do Handlu z Górnym Kongiem, w której Marlow stara się dostać pracę jako kap... wiecej„Jądro ciemności” jako powieść o ludzkich żądzach

Joseph Conrad w „Jądrze ciemności” ukazuje człowieka jako istotę podlegającą różnego rodzaju żądzom, które tkwią gdzieś w głębi jego natury. W cywilizowanym świecie są to sprawy ukrywane, osłonięte tajemnicą. Ujawnianie ich nie przynosi nikomu zaszczytu. Jego bohater, Charles Marlow określa mianem pobielanego grobu... wiecejMotyw podróży w „Jądrze ciemności”

Motyw podróży nieodłącznie wiąże się z twórczością beletrystyczną Josepha Conrada. Jego doświadczenie związane z pracą marynarza dostarczyło mu sporo materiału do pracy powieściopisarskiej. Tak też jest w „Jądrze ciemności”. Charles Marlow, który został głównym bohaterem utworu, zawsze pracował jako marynarz i ... wiecejWielogłosowość powieści „Jądro ciemności”

Wielogłosowość czy też współbrzmienie najczęściej kojarzy się z muzyką. Określane jest to jako polifonia. W stosunku do literatury pierwszy raz użył takiego terminu rosyjski teoretyk i badacz Michał Bachtin. Powieścią polifoniczną nazwał on dzieło Fiodora Dostojewskiego „Zbrodnia i kara”.

Wielogłosowoś... wiecejSymbolizm w „Jądrze ciemności”

Symbolizm zrodził się na gruncie literatury francuskiej a następnie, w XIX wieku rozpowszechnił się w całej Europie. Polegał on na określaniu istoty różnych rzeczy przy pomocy symboli i alegorii.

U Conrada symbolika pojawia się już w tytule utworu, na który składają się dwa słowa: jądro i ciemność. Ciemność dla ... wiecej„Jądro ciemności” jako utwór egzystencjalny

W tym niewielkim objętościowo utworze, jakim jest „Jądro ciemności” Joseph Conrad poruszył tak wiele problemów, że można go nazwać utworem o ludzkiej egzystencji. Związane jest to, przede wszystkim z rozważaniami na temat natury człowieka. Pisarz ukazuje ją na tle dwóch światów – cywilizowanego i zapóźnio... wiecejWymiar etyczny „Jądra ciemności”

Joseph Conrad w swoim utworze „Jądro ciemności” opisuje sytuację we współczesnej mu Afryce kolonizowanej przez Europejczyków. W tym czasie znajdują się tam kolonie francuskie i portugalskie. Jego bohater, Charles Marlow dostaje się do Środkowego Konga, należącego do belgijskiego króla Leopolda II.

Marlow jest ... wiecej„Jądro ciemności” - znaczenie tytułu

Tytuł utworu Conrada „Jądro ciemności” ma znaczenie symboliczne. O Afryce często mówi się: czarny ląd. Opowiadanie Charlesa Marlowa, bohatera utworu Conrada o tym właśnie traktuje – o Afryce i jej czarnych mieszkańcach. Można więc sobie wyobrazić, że jądrem ciemności autor nazywa środek tego kontynentu, samo wnę... wiecejPrzyczyny upadku Kurtza

W utworze Conrada „Jądro ciemności” agent Kurtz jest dla wszystkich intrygującą postacią. Mówi się o nim jako o człowieku wybitnym i niepospolitym. Cieszy się tą sławą ze względu na bardzo wysokie dochody z pozyskiwania kości słoniowej. Uważany jest za najlepszego agenta handlowego. Wszyscy jednak podkreślają jego ró... wiecejRefleksja o naturze człowieka w „Jądrze ciemności”

Conrad – Korzeniowski o naturze ludzkiej miał wyrazić się w następujący sposób: „Najbardziej egzotyczną dżunglą na świecie jest psychika ludzka”.

Podróż do Afryki dała mu możliwość przyjrzenia się funkcjonowaniu Europejczyków w oderwaniu od swojej cywilizacji i w konfrontacji z ludnością tu... wiecejJęzyk „Jądra ciemności”

Conrad – Korzeniowski pisywał swoje utwory w języku angielskim. W „Jądrze ciemności” wprowadzając podwójną narrację usunął na dalszy plan narrację odautorską i pozwolił swobodnie wypowiadać się głównemu Bohaterowi, Charlesowi Marlowowi. Jego język ma być zbliżony do języka mówionego. Uzasadnia to sytuacja, p... wiecejNarracja w „Jądrze ciemności”

Utwór Conrada – Korzeniowskiego „Jądro ciemności” został napisany po angielsku. Narracja jest podstawowym elementem kompozycji utworu – wiele zależy od sposobu jej prowadzenia.

Conrad w swoim utworze wprowadził dwóch narratorów. Historię o podróży do Afryki opowiada przyjaciołom Charles Marlow. Nar... wiecejKompozycja „Jądra ciemności”

Utwór Conrada „Jądro ciemności” ma kompozycję szkatułkową – jedna historia zawarta jest w innej historii. Opowiadanie Charlesa Marlowa wpisane jest w tradycyjną narrację odautorską.

Narracja odautorska opowiada o tym, jak Charles Marlow, który wybrał się z przyjaciółmi w rejs po Tamizie czekając... wiecejOcena cywilizacji w „Jądrze ciemności”

Utwór Conrada – Korzeniowskiego „Jądro ciemności” napisany został na podstawie własnych doświadczeń pisarza z podróży do Afryki, która miała miejsce w roku 1890. Jego główny bohater Charles Marlow zatrudnia się w Belgijskiej Spółce do Handlu z Górnym Kongiem jako kapitan parowca. Ma on kursować po rzece z toware... wiecejPsychologia w „Jądrze ciemności”

Psychika ludzka jest jednym z problemów, które interesowały Conrada - Korzeniowskiego. W „Jądrze ciemności” przedstawia on rzeczywistość widzianą oczami głównego bohatera a zarazem narratora Charlesa Marlowa. Ten bohater ma własną osobowość, przez pryzmat której postrzega otaczający go świat. Jego osobowość ukształt... wiecejPrzyczyny przejścia Kurtza na stronę zła

Kurtz był inteligentnym i utalentowanym człowiekiem. Miał szerokie zainteresowania, był przedsiębiorczy. Brak pieniędzy spowodował, że postanowił wyjechać do Afryki i zatrudnić się w Belgijskiej Spółce do Handlu z Górnym Kongiem jako jej agent. Przy tej okazji miał sporządzić dla pewnej placówki raport na temat obyczajów dzikic... wiecej