2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Nad Niemnem

2l.pl / Nad Niemnem

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskimNad Niemnem

Streszczenie „Nad Niemnem”

TOM I
Podczas powrotu z kościoła Marty Korczyńskiej i jej siostrzenicy Justyny Orzelskiej kobiety rozmawiają o pochodzeniu młodej panny. Marta, wspomniawszy swą młodość, ostrzega dziewczynę przed błędami. Kobiety mija powóz z Teofilem Różycem i Bolesławem Kirłą. Następnie drogą przejeżdża drabiniasty wóz Jana Bo... wiecejPlan wydarzeń „Nad Niemnem”

Tom I
1. Powrót Marty Korczyńskiej i Justyny Orzelskiej z kościoła.
2. Spotkanie z Różycem i Kirłą jadącymi w powozie.
3. Przejazd Janka Bohatyrowicza drabiniastym wozem.
4. Rozmowy w salonie państwa Korczyńskich.
5. Przybycie Benedykta Korczyńskiego i dyskusja o pracy.

6. Żarty Kir... wiecejSkrócony plan wydarzeń „Nad Niemnem”

1. Powrót Marty Korczyńskiej i Justyny Orzelskiej z kościoła.
2. Rozmowy w salonie państwa Korczyńskich.
3. Historia rodziny Korczyńskich.
4. Skutki powstania styczniowego.
5. Konflikt z Bohatyrowiczami.

6. Przyjęcie imieninowe pani Emilii.
7. Rozmowa Justyny z Janem Bohatyrowiczem podczas spac... wiecejGeneza „Nad Niemnem”

Pierwsze informacje o „Nad Niemnem” pojawiają się w listach Elizy Orzeszkowej z 1884 roku. Autorka wspomina wówczas, że pragnie stworzyć panoramiczną powieść społeczną, a także fabułę romansową, która miała nosić tytuł „Mezalians”. Z połączenia tych dwóch koncepcji narodziło się „Nad NiemnemR... wiecejCzas i miejsce akcji w „Nad Niemnem”

Akcja powieści „Nad Niemnem” rozgrywa się około dwadzieścia lat po zakończeniu powstania styczniowego. Podstawowa płaszczyzna czasowa rozciąga się od końca czerwca, kiedy dzieci państwa Korczyńskich wracają ze szkół. Wkrótce potem, 30 czerwca, odbywają się uroczyste imieniny pani Emilii. W polu trwają wówczas żniwa,... wiecejGłówne wątki w „Nad Niemnem”

Głównym wątkiem powieści jest wątek Benedykta i jego losów. Jego postać spaja wszystkie pomniejsze motywy i wydarzenia. Gospodarz Korczyna tkwi w nieudanym, pozbawionym uczuć związku z Emilią. W powieści zostaje też zarysowany konflikt między dziedzicem i jego synem Witoldem oraz jego szczęśliwe zażegnanie. Bohater pozostaje także... wiecejKompozycja „Nad Niemnem”

Powieść Orzeszkowej „Nad Niemnem” składa się z trzech tomów. Poszczególne części zostały zbudowane z zachowaniem symetrii. W pierwszym złożonym z sześciu rozdziałów autorka wprowadza czytelnika w świat Korczyna i przedstawia jego mieszkańców. Wspomina o nieszczęśliwym związku Justyny i Zygmunta, losach małżeństwa... wiecejProblematyka „Nad Niemnem”

„Nad Niemnem” Orzeszkowej przedstawia panoramiczny obraz życia społeczeństwa polskiego na Litwie, zagrożonego przez popowstaniową politykę caratu, a mocno trzymającego się ziemi. Głównym problemem są warunki utrzymania ziemi w polskich rękach po upadku powstania styczniowego i w ramach postępującej rusyfikacji. Główny b... wiecej„Nad Niemnem” jako powieść realistyczna

Realizm w literaturze polega na dążeniu do wiernego przedstawiania i opisywania świata współczesnego twórcy dzieła. Powieść realistyczna powinna stanowić pełną i autentyczną relację o doświadczeniu ludzkim dlatego stwarza pozory autentyczności i kreuje zindywidualizowane postaci egzystujące w wyraźnie zarysowanym środowisku. wiecejNarracja „Nad Niemnem”

Narracja to nadrzędna struktura powieściowego tekstu. Zgodnie z pozytywistyczną poetyką narrator cieszył się dużym autorytetem, był wszechwiedzący, posiadał wszelkie kompetencje moralne, które łączone były z kompetencjami autora. Naturalnym uzupełnieniem wypowiedzi trzecio osobowej jest wprowadzenie dialogów. Narracja i narrator w ... wiecej„Nad Niemnem” jako epopeja

„Nad Niemnem” to powieść – rzeka, napisana z wielkim epickim rozmachem. Ukazuje losy wielu bohaterów na przestrzeni lat, odwołuje się do historii i tradycji narodowej. Ukazanie szerokiego spektrum szlacheckiego życia umiejscowionego na tle rodzimej, nadniemeńskiej przyrody powodują, że utwór można nazwać epopeją naro... wiecejInterpretacja tytułu powieści „Nad Niemnem”

Tytuł powieści Orzeszkowej kładzie akcent na miejsce rozgrywanych wydarzeń. Ich tło stanowi rodzimy, bliski autorce nadniemeński krajobraz. Orzeszkowa szczegółowo przedstawia litewski krajobraz i elementy jego przyrody czemu służą rozbudowane opisy. Tytuł wskazuje, że przedmiotem powieści są dzieje wszystkich ludzi regionu.
<... wiecejEliza Orzeszkowa – notatka szkolna

Eliza Orzeszkowa przyszła na świat 6 czerwca 1841 roku w Milkowszczyźnie nieopodal Grodna w rodzinie zamożnego ziemiaństwa – Pawłowskich. Edukację uzyskała u sakramentek w Warszawie, a rok po jej zakończeniu (1858) wyszła za Piotra Orzeszkę i zamieszkałą w Ludwinowie koło Kobrynia.

Podczas powstania styczniowego c... wiecejCharakterystyka ziemiaństwa w „Nad Niemnem”

Eliza Orzeszkowa podjęła w „Nad Niemnem” próbę całościowego opisu szlacheckiego świata – od zubożałej szlachty poprzez dwór po arystokrację. Czyni to na przestrzeni wielu lat stawiając swych szlacheckich bohaterów w rozmaitych życiowych sytuacjach. Dzięki ich wyborom poznajemy wyznawany przez nich system wartości.... wiecejTło historyczne „Nad Niemnem”

Orzeszkowa w swym dziele „Nad Niemnem” wielokrotnie odwołuje się do historii, przywołuje nawet konkretne daty. Główną płaszczyzną czasową jest okres około dwudziestu lat po powstaniu styczniowym. Ze względu na cenzurę autorka nie może pisać o polskim zrywie narodowym wprost, używa więc języka ezopowego (stosuje niedom... wiecejRecenzja filmu „Nad Niemnem”

Film „Nad Niemnem” powstał w 1986 roku, a jego reżyserii podjął się Zbigniew Kuźmiński. Autor zdecydował się pozostać wierny fabule Orzeszkowej, dlatego akcja filmu oddaje jego treść. Dzięki pracy scenarzysty – Kazimierza Radowicza – zachowane zostały poszczególne dialogi, a nawet drobne szczegóły. Jedyną ... wiecejPowieść „Nad Niemnem” żywa czy anachroniczna dla współczesnego czytelnika?

Powieść „Nad Niemnem” ukazała się po raz pierwszy w latach osiemdziesiątych XIX wieku. Eliza Orzeszkowa wierna prozie realistycznej z wielką szczegółowością opisała życie polskiego ziemiaństwa na dawnych Kresach Wschodnich. Wierna ideom pozytywistycznym podkreśliła rolę pracy w życiu człowieka, a także oddała hołd ... wiecejJakie kryteria oceny człowieka proponuje Orzeszkowa w „Nad Niemnem”?

Orzeszkowa w powieści „Nad Niemnem” ukazuje obraz życia warstwy ziemiaństwa w zaborze rosyjskim w dwadzieścia lat po upadku powstania styczniowego. Ukazując szlachtę dzieli ją na arystokratów, do których należy m. in. Różyc, dwór (Korczyńscy) i zaścianek (Bohatyrowicze). Przedstawiciele poszczególnych grup inaczej patrz... wiecejOcena społeczeństwa polskiego w „Nad Niemnem”

W powieści Emilii Orzeszkowej „Nad Niemnem” odnajdziemy mieszkańców polskich dworków i wsi po upadku powstania styczniowego. W wyniku represji popowstaniowych wielu Polaków straciło swoje majątki, dlatego tak ważne było utrzymanie tego, co zostało. Polacy zrezygnowali wtedy z bezpośredniej walki z bronią, ich patriotyzm prz... wiecejKontrast jako zasada prezentowania bohaterów w „Nad Niemnem”

W powieści Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem” postawy poszczególnych bohaterów i społeczności są spolaryzowane. Zachodzi tu kontrast między dwoma światami, dwoma postawami i dwoma społecznymi sferami.

Bohaterowie w różny sposób rozumieją swoje życiowe powołanie, w powieści zderzają się ze sobą ich systemy ... wiecej