Jesteś w: 2l.pl -> Konrad Wallenrod

Konrad Wallenrod

Autor: Karolina Marlęga     Serwis chroniony prawem autorskim

„Konrad Wallenrod” - streszczenie szczegółowe

W „Konradzie Wallenrodzie” losy głównego bohatera przedstawione są we Wstępie i w sześciu dalszych częściach. Niektóre z tych części zawierają inne gatunki literackie, takie jak: ballada, hymn, pieśń czy opowieść. Aby ciąg zdarzeń był logiczny autor wplótł w swój poemat fragmenty wspomnień w rozmowach, rozmyślani... wiecejAdam Mickiewicz – notatka szkolna

Adam Mickiewicz urodził się w 1798 roku. Był synem Mikołaja Mickiewicza herbu Poraj, adwokata sądowego w Nowogródku i komornika mińskiego. Jego matka, Barbara z Majewskich była córką ekonoma z Czombrowa.

Do 1815 roku Adam przebywał w Nowogródku - uczęszczał do dominikańskiej szkoły powiatowej. Rok 1812 był dla niego ... wiecejKalendarium twórczości Adama Mickiewicza

• Poezje t.1 – zawierały Ballady i romanse oraz przedmowę O poezji romantycznej. Tom ukazał się w 1822 roku.
• Poezje t.2 – zawierał Grażynę oraz II i IV część Dziadów. Tom ukazał się w 1823 roku.

• Sonety krymskie – wydane w Rosji w 1826 roku.

• Konrad Wallenr... wiecejKonrad Wallenrod – charakterystyka

Głównego bohatera poematu Adama Mickiewicza „Konrad Wallenrod” poznajemy w momencie, gdy jest on kandydatem na Wielkiego Mistrza Zakonu Krzyżackiego. Jest to mężny rycerz wsławiony w walkach. Nie jest już człowiekiem młodym – jego włosy przyprószyła siwizna a na twarzy utrwalił się wyraz cierpienia. Konrad jako zako... wiecejHalban – charakterystyka

Halban jest starym Litwinem. W młodości, podobnie jak Konrad został porwany przez Niemców. W Zakonie Krzyżackim spełniał rolę sługi i tłumacza. Bardzo tęsknił za ojczyzną. Swoje uczucia wyrażał w pieśniach śpiewanych w ojczystym języku. Gdy na zamku pojawił się chłopiec uprowadzony z Litwy, Halban zajął się wychowywaniem go... wiecejAldona – charakterystyka

Aldona jest Litwinką, córką księcia Kiejstuta. Prowadzi spokojne, szczęśliwe życie na dworze swojego ojca. Jej uroda budzi zainteresowanie zbiegłego z krzyżackiego wojska młodzieńca – Waltera Alfa. Towarzyszy jej często i zabawia rozmową. Opowiada Aldonie o państwie krzyżackim i o chrześcijaństwie. Pod jego wpływem Aldona z... wiecejLosy Konrada Wallenroda

O losach Konrada Wallenroda, tytułowego bohatera poematu Adama Mickiewicza, czytelnik dowiaduje się stopniowo. Jego życiorys jest na tyle zawiły, że na koniec możemy jedynie powiedzieć, że był to Litewski bohater.

Konrad jako dziecko został uprowadzony przez Niemców. Nie pamiętał jak się nazywał i skąd pochodził. W je... wiecejBohaterowie Konrada Wallenroda

Konrad Wallenrod – główny bohater poematu o skomplikowanej biografii. Występuje pod nazwiskami Walter Alf i Konrad Wallenrod. Żyje podwójnym życiem. Jest jednocześnie rycerzem Zakonu Krzyżackiego i Litwinem, który pragnie ratować swój kraj. Nieustannie mierzy się z problemami etycznymi. Jest postacią tragiczną, ponieważ... wiecejNieszczęśliwa miłość Aldony i Konrada Wallenroda

W momencie, gdy Walter Alf decyduje się w czasie swojej pierwszej bitwy przejść na stronę Litwinów, nie myśli jeszcze o miłości do kobiety. Kieruje się głębokim poczuciem więzi z narodem litewskim. Dopiero na dworze Kiejstuta poznaje jego piękną córkę Aldonę. Młodzi często przebywają ze sobą. Walter opowiada Aldonie o chrześc... wiecejObraz Krzyżaków w „Konradzie Wallenrodzie”

Państwo krzyżackie w „Konradzie Wallenrodzie” przedstawione jest jako zmilitaryzowana pod hasłami chrześcijaństwa społeczność. Pod względem cywilizacyjnym stoi ona znacznie wyżej od pogańskiej Litwy. Władzę sprawuje nad tą społecznością Zakon Krzyżacki. Zakonnicy są jednocześnie rycerzami. Na ich czele stoi Wielki M... wiecejMotyw patriotyzmu w „Konradzie Wallenrodzie”

W utworze Adama Mickiewicza „Konrad Wallenrod” patriotyzm jest podstawowym motywem działania bohaterów. Pojmowany jest on różnie, w zależności od ich sytuacji. Inaczej wygląda z

pozycji potężnego i agresywnego państwa krzyżackiego a inaczej z pozycji słabnących, broniących swojego terytorium Litwinów.
... wiecejRola poezji na przykładzie „Konrada Wallenroda”

Dla bohaterów powieści poetyckiej Adama Mickiewicza „Konrad Wallenrod” poezja ma ogromne znaczenie. Przede wszystkim posługuje się nią Halban. Z poezji korzystają też Konrad i Aldona.

Podczas uczt pieśni bardów są ulubioną rozrywką biesiadników. Stwarzają one nastrój i przekazują treści, które są źród... wiecejOkoliczności powstania „Konrada Wallenroda”

„Konrad Wallenrod. Powieść historyczna z dziejów litewskich i pruskich” jest to utwór, który powstał w latach 1825 – 1827 w czasie pobytu Adama Mickiewicza w Rosji. Wydany został w
Petersburgu w 1928 roku
.

W tym czasie Mickiewicz uświadamiał już sobie własną sytuację. Był zesłańcem o ogr... wiecej„Macie bowiem wiedzieć, że są dwa sposoby walczenia... trzeba być lisem i lwem” - interpretacja

Powyższe zdanie Mickiewicz umieścił jako motto do „Konrada Wallenroda”. Ma być to myśl przewodnia utworu. Autorem zdania jest włoski filozof Nicollo Machiavelli. Machiavelli był znany z preferowania skuteczności działań, nawet jeśli było to sprzeczne z etyką. Uważał, że cel uświęca środki.

W kulturze eu... wiecejMoralność w „Konradzie Wallenrodzie”

Główny bohater powieści poetyckiej Mickiewicza, Konrad Wallenrod jest postacią tragiczną. Jego życie ustawicznie komplikuje konieczność dokonywania wyborów, z których żaden nie może przynieść pozytywnego rozwiązania. Każda decyzja pociąga za sobą konsekwencje będące źródłem cierpienia.

Zaczyna się to już w dzi... wiecejPlan wydarzeń „Konrada Wallenroda”

WSTĘP
Jest poetyckim opisem rzeki Niemen, która stanowi naturalną granicę między Litwą a państwem Zakonu Krzyżackiego.

I
OBIÓR

1. Do Marienburga / Malborka / przybywają komturowie, aby wybrać Wielkiego Mistrza Zakonu.
2. Przedstawiona zostaje i scharakteryzowana osoba Konrada Wallenroda... wiecejProblematyka „Konrada Wallenroda”

Powieść poetycka Adama Mickiewicza „Konrad Wallenrod” poświęcona jest problematyce narodowowyzwoleńczej. Tak została odczytana przez pierwszych odbiorców. Po wybuchu powstania listopadowego w 1830 roku / utwór wyszedł drukiem w roku 1828 / hrabia Nowosilcow napisał w raporcie do Wielkiego Księcia Konstantego, że utwór Mick... wiecejCzas i miejsce akcji „Konrada Wallenroda”

Adam Mickiewicz akcję swojej powieści poetyckiej „Konrad Wallenrod” osadził w okresie średniowiecza, gdy Zakon Krzyżacki był potęgą militarną. Świetność Zakonu skończyła się wraz z przegraną bitwą pod Grunwaldem w 1410 roku. Akcja „Konrada Wallenroda” rozgrywa się jednak wcześniej. Ogólnie można powiedz... wiecejHistoria w Konradzie Wallenrodzie

Powieść poetycka Adama Mickiewicz „Konrad Wallenrod” jest według tytułu Powieścią historyczną z dziejów litewskich i pruskich. Autor umieścił jej akcję w XIV wieku, na zamku w Malborku, który był siedzibą wielkich mistrzów zakonu. Swój utwór opatrzył Przedmową. Przybliża ona czytelnikowi historię stosunków międz... wiecej„Konrad Wallenrod” jako maska historyczna

Mickiewicz swoją powieść poetycką „Konrad Wallenrod” napisał w czasie pobytu w Rosji. Był on zesłańcem z prawem wyboru miejsca przebywania. Problematyka narodowowyzwoleńcza zawsze stanowiła dla niego istotny problem. Na zesłanie w głąb Rosji skazany został za działalność w młodzieżowych organizacjach spiskowych na Un... wiecejPrzedmowa do „Konrada Wallenroda”

Mickiewicz pisząc swoją powieść poetycką „Konrad Wallenrod” uważał za stosowne umieścić w niej Przedmowę, która miała pewne rzeczy wyjaśnić. Intencją autora było przybliżenie czytelnikowi historii Litwy i układów tego państwa z państwem Zakonu Krzyżackiego w okresie średniowiecza. Pogańska w tym czasie Litwa nie... wiecejMotyw samobójstwa w „Konradzie Wallenrodzie”

Romantyzm w literaturze z samobójstwa uczynił jeden z ważkich elementów konstrukcji bohaterów. Samobójstwo bywa następstwem nieszczęśliwej miłości, bólu istnienia, dręczącego poczucia winy, niezgody na świat czy poczucia bezsilności. Najsłynniejszym literackim samobójcą stał się stworzony przez Goethego Werter.

Bo... wiecej„Szczęścia w domu nie znalazł, bo go nie było w ojczyźnie” - interpretacja

Powyższy cytat z „Konrada Wallenroda” dotyczy osoby Waltera Alfa, ale czytelnik może domyślić się, że chodzi tu o głównego bohatera, Konrada. Jego nieszczęście zaczęło się już w dzieciństwie, gdy został uprowadzony przez Niemców z rodzinnego domu na Litwie. W Zakonie Krzyżackim, gdzie znalazł się, nie traktowano go ... wiecejTragizm Konrada Wallenroda

Bohater poematu poetyckiego Mickiewicza Konrad Wallenrod jest postacią tragiczną. Życie i historia stawiają go przed wyborami, z których żaden nie jest dla niego korzystny. Jak mówi wajdelota: „Szczęścia w domu nie zaznał, bo go nie było w ojczyźnie”.

Już jako dziecko uprowadzony przez Niemców z rodzimej ziem... wiecejPieśń wajdeloty i jej znaczenie w „Konradzie Wallenrodzie”

Najłatwiej jest określić znaczenie pieśni wajdeloty poprzez jego słowa wyrażające własne przekonanie o znaczeniu pieśni gminnej:
„O wieści gminna! Ty arko przymierza
Między dawnymi i młodszymi laty:
W tobie lud składa broń swego rycerza,
Swych myśli przędzę i swych uczuć kwiaty”.
I dalej:... wiecejKonrad Wallenrod jako bohater bajroniczny

Bajronizm – jest to termin stworzony w XIX wieku przez krytykę literacką na określenie charakterystycznych cech bohatera romantycznego, którego stworzył George Gordon Byron. Polscy literaci chętnie powielali model bohatera bajronicznego. Robił to również Mickiewicz. Główna postać jego poematu poetyckiego „Konrad Wal... wiecej„Konrad Wallenrod” - najważniejsze cytaty

• wieści gminna! Ty arko przymierza
Między dawnymi i młodszymi laty
W tobie lud składa broń swego rycerza,
Swych myśli przędzę i swych uczuć kwiaty.

• pieśni gminna, ty stoisz na straży
Narodowego pamiątek kościoła
Z archanielskimi skrzydłami i głosem
Ty czasem dzierżysz... wiecejCzy cel uświęca środki? - odpowiedz na podstawie „Konrada Wallenroda”

Według włoskiego szesnastowiecznego filozofa Nicollo Machiavellego cel uświęca środki. Machiavelli jest autorem zdania, które Mickiewicz użył do swojego poematu poetyckiego „Konrad Wallenrod” jako motta: „Macie bowiem wiedzieć, że są dwa sposoby walczenia...trzeba być lisem i lwem”. Jak wiadomo, lis jest ... wiecejKonrad Wallenrod – bohater czy zdrajca – rozprawka

Gdy przyjrzymy się opisanej pokrótce przez Mickiewicza historii stosunków Litwy z państwem Zakonu Krzyżackiego okaże się wówczas, że obie strony miały zwyczaj najeżdżać ziemie sąsiada, grabić je i uprowadzać ludzi. Wojny okresu średniowiecza były dyktowane ekonomią / poszerzanie własnego terytorium, zdobywanie łupów /. Wszyst... wiecejMotyw rycerza w „Konradzie Wallenrodzie”

We Wstępie do „Konrada Wallenroda” Mickiewicz przedstawia obraz różnic cywilizacyjnych między pogańską Litwą a chrześcijańskim państwem zakonnym. O Krzyżaku nad graniczną rzeką Niemen pisze: „Po drugiej stronie, w szyszaku i zbroi,
Niemiec na koniu nieruchomy stoi;
... wiecejKompozycja „Konrada Wallenroda”

Pełny tytuł powieści poetyckiej Adama Mickiewicza brzmi: „Konrad Wallenrod. Powieść historyczna z dziejów litewskich i pruskich”.

Tekst utworu poprzedza motto zaczerpnięte z dzieła włoskiego szesnastowiecznego filozofa Nicollo
Machiavellego: „Macie bowiem wiedzieć, że są dwa sposoby walczenia... wiecej„Konrad Wallenrod” jako powieść poetycka

Powieść poetycka jest gatunkiem literackim, który powstał w okresie romantyzmu. Jej twórcami byli angielscy pisarze: Walter Scott i George Byron. Szybko rozpowszechniła się w całej Europie. Z Polaków powieści poetyckie pisali najwybitniejsi romantyczni twórcy: Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki.

Cechy charakterys... wiecejKonrad Wallenrod - cytaty

A ludzie? – ludzi rozdzieliły boje!

Tyś niewolnik, jedyna broń niewolników – podstępy!

On cudzoziemiec, w Prusach nieznajomy,
Sławą napełnił zagraniczne domy;

Tyś Konrad, przebóg! Spełnione wyroki,
Ty masz być mistrzem, abyś ich zabijał!
[...] Chociażbyś jak wą... wiecejKonrad Wallenrod - opracowanie, wiadomości wstępne

Konrad Wallenrod jako poemat polityczny

Możemy stwierdzić, iż Konrad Wallenrod jest poematem politycznym, gdyż treści, które zawierał, nawoływały do buntu, oporu i walki z okupantem. Wskazywały również, iż można wygrać nawet z dużo silniejszym wrogiem. Zakon rozumiano przenośnie jako Rosję, a słowa poematu pomagały... wiecejKonrad Wallenrod - problematyka, interpretacja

Już w chwili wydawania utworu wiele osób zdawało sobie sprawę z tego, iż historyczna otoczka jest tylko kamuflażem, pod którym kryje się opis tego, co oglądać można w ówczesnej Polsce. Zdawali sobie z tego sprawę również niektórzy Rosjanie, m.in. Nowosilcow, który z tej przyczyny wystosował nawet odpowiedni list do cara. Dzieło ... wiecejKonrad Wallenrod jako bohater moralnie „rozdwojony”

Konrad bezsprzecznie należy do bohaterów, których moralność nastawiona była na ciężką próbę. O „rozdwojonej moralności” bohatera zadecydowała historia, w której się znalazł. Konrad w pewnym okresie swego życia musiał chłodno i bezwzględnie kalkulować, by wybrać najlepsze rozwiązanie, choć zmusiło go to do post... wiecejTragizm Konrada Wallenroda

- Konrad Wallenrod jawi się nam jako jednostka uwikłana w trudne, tragiczne dylematy moralne i w rzeczywistość historyczną, która decyduje o jego przyszłych losach;

- Konrad jest wychowany w dwóch kulturach, przeciwstawnych i sobie wrogich – litewskiej i niemieckiej,

- jego tragizm dostrzegamy w sferze honor... wiecejWątki historyczne w Konradzie Wallenrodzie

Tłem dla tragizmu bohatera stały się wydarzenia rozgrywające się w średniowieczu. Sam autor w podtytule zmieścił informację, iż jest to „powieść historyczna z dziejów litewskich i pruskich”. Nazwisko głównego bohatera zaczerpnięte zostało od prawdziwego krzyżackiego mistrza, panującego w latach 1391 – 1393. W r... wiecejPieśń Halbana jako pieśń gminna. Jej rola w Konradzie Wallenrodzie

Pieśń Halbana odnajdujemy w części utworu, w której jest mowa o uczcie wydanej przez Konrada.

Pieśń gminna, którą zaśpiewał Halban, była dla narodu litewskiego źródłem wartości, przekazicielem tradycji i kultury, tworząc z nią ścisły związek. W poezji kryje się bowiem wiara, nadzieja, jest dla ludzi opoką. Nar... wiecejKonrad Wallenrod jako powieść poetycka

Powieść poetycka, w tym i Konrad Wallenrod, charakteryzuje się następującymi cechami:

- występowanie inwersji czasowej – akcja pokazywana jest czytelnikowi fragmentami, bez chronologii. Bohatera poznajemy jako Konrada Wallenroda, dzięki zabiegowi retrospekcji dowiadujemy o jego przeszłości;

- występują e... wiecejZakon krzyżacki

Krzyżacy, czyli Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, powstał w 1190 roku w Palestynie jako zakon rycerski. Jego celem była ochrona pielgrzymów i opieka nad nimi, a także walka z niewiernymi.

W 1211 roku Andrzej II zaprosił zakon do Węgier, skąd w 1224 roku został usunięty, gdyż krzyża... wiecejKonrad Wallenrod - plan wydarzeń

- porwanie Waltera Alfa przez krzyżaków;
- wychowanie wśród krzyżaków;
- opowieść starego Wajdeloty, z której Litwin dowiaduje się o historii jego ojczyzny;
- Walter Alf przechodzi na stronę Litwinów;
- walki Waltera u boku Kiejstuta przeciw krzyżakom;
- miłość do Aldony, ślub;
- plan zniszczeni... wiecejKonrad Wallenrod - streszczenie

Wstęp –
Opisuje historię wzajemnych relacji narodu litewskiego i niemieckiego oraz nienawiść, jaka między nimi od wieków panowała. Narrator również zapowiada klęskę wszystkich, którzy są przeciwnikami Litwinów.

I część – Obiór –
Podczas obrad zakonu trwała debata nad wyborem nowego Wi... wiecejMotto Konrada Wallenroda Adama Mickiewicza

Motto do swojego dzieła Mickiewicz zaczerpnął z Księcia Nicolo Machiavellego:

Dovate adungue sapere, come sono due generazoni da combattere... bisogna essere volpe e leone.

(Macie bowiem wiedzieć, że są dwa sposoby walczenia… trzeba być lisem i lwem).

Te dwa zwierzęta – lis i lew ̵... wiecejGeneza Konrada Wallenroda

Utwór powstał w Moskwie w 1828 roku, kiedy to Mickiewicz był sekretarzem u księcia Golicyna, szefa tajnej policji.

Na napisanie powieści poetyckiej wpłynęły duchowe rozterki poety, który wahał się, czy może być patriotą ktoś, kto żyje pośród wroga. Zastanawiał się również nad etyczną stroną takiej postawy ̵... wiecej