2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Balladyna

2l.pl / Balladyna

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskimBalladyna

Balladyna – streszczenie

Tekst dramatu Słowackiego „Balladyna” poprzedza list dedykacyjny z d. 9 lipca 1839 r. Pisarz swój utwór dedykuje autorowi „Irydiona” czyli Zygmuntowi Krasińskiemu. Wyraża w nim obawy, że jego dramat może być niezrozumiany. Porównuje siebie do Homera śpiewającego swoje rycerskie pieśni obojętnym falom Mor... wiecejBalladyna – postacie dramatu

Osoby:
Pustelnik – wygnany król Popiel III
Kirkor – rycerz, pan zamku
Matka – uboga wdowa
Balladyna i Alina – córki ubogiej wdowy
Filon – sentymentalny pasterz
Grabiec – syn zakrystiana, zalotnik Balladyny
Fon Kostryn – naczelnik straży w zamku Kirkorawiecej„Balladyna” - plan wydarzeń

Akt I
1. Pan zamku, Kirkor przybywa do chaty Pustelnika po poradę w sprawie swojego małżeństwa.
2. Po odejściu Kirkora w chacie Pustelnika pojawia się pasterz Filon.
3. Ze snu budzi się Goplana i natychmiast zleca pracę Chochlikowi i Skierce.
4. Wieśniak Grabiec spotyka Goplanę. Goplana stara się uwieść ... wiecejCzas i miejsce akcji „Balladyny”

Juliusz Słowacki sam określił czas i miejsce akcji swojego dramatu „Balladyna”. Rozgrywa się on „za czasów bajecznych koło jeziora Gopło”. Gopło jest jeziorem położonym na Pojezierzu Gnieźnieńskim.

Bohaterowie dramatu żyją za czasów panowania na tronie polskim legendarnej dynastii Popieló... wiecejJuliusz Słowacki – notatka szkolna

Juliusz Słowacki herbu Leliwa urodził się w 1809 roku w Krzemieńcu. Jego ojciec, Euzebiusz był profesorem literatury w Liceum Krzemienieckim i w Cesarskim Uniwersytecie Wileńskim. Matka Juliusza, Salomea z Januszewskich była osobą o wysokiej kulturze osobistej i literackiej. W swoim domu prowadziła salon literacki. Dzięki temu jej... wiecejJuliusz Słowacki – ogólne uwagi o twórczości

Juliusz Słowacki pozostawił po sobie obfity dorobek twórczy. Był autorem 13 dramatów, 20 poematów, ogromnej ilości wierszy, listów a także jednej powieści. Stał się również twórcą systemu filozoficznego nazwanego genezyjskim / pneumatycznym /. Obok Mickiewicza i Krasińskiego uznawany jest za jednego z Wieszczów Narodowych. Jeg... wiecejBudowa dramatu romantycznego na przykładzie „Balladyny”

Dramat romantyczny powstał w okresie romantyzmu jako przeciwieństwo dramatu klasycznego. Odwoływał się do twórczości dawniejszych dramatopisarzy, którzy odbiegli od klasycznego wzorca. Należeli do nich: William Szekspir / XVI wiek /, w Hiszpanii Lope de Vega / przełom XVI i XVII wieku / i Calderon / XVII wiek /. Odwoływał się t... wiecej„Balladyna” - czas i geneza powstania utworu

Dramat Juliusza Słowackiego „Balladyna” został napisany w 1834 roku, w czasie pobytu poety w Szwajcarii, w Genewie. Wydano go w Paryżu w 1839 roku.

Do stworzenia tego dramatu zainspirowała Słowackiego sytuacja polskiej emigracji po powstaniu listopadowym / 1830 – 1831 /. Rozproszyła się ona po krajach z... wiecej„Balladyna” - znaczenie tytułu

Juliusz Słowacki swojemu dramatowi rozgrywającemu się w legendarnych czasach panowania dynastii Popielów nadał tytuł „Balladyna”. Jest to imię głównej bohaterki tragedii. Imię to nawiązuje do bardzo popularnego w epoce romantyzmu gatunku literackiego, jakim była ballada.

W liście do matki z 18 grudnia 1834 rok... wiecejŚwiat rzeczywisty i świat fantastyczny w „Balladynie”

Należałoby zacząć od tego, że Juliusz Słowacki umieścił akcję swojego dramatu „Balladyna” w czasach, jak sam to określił – bajecznych. Wprawdzie Wincenty Kadłubek i Jan Długosz wspominają w kronikach o prapoczątkach państwa polskiego i dynastii Popielów ale traktowane jest to raczej jako legenda, a nie zapis wyda... wiecejAlina i Balladyna – charakterystyka porównawcza

Alina i Balladyna są niezamężnymi córkami Wdowy. Mieszkają razem z matką w ubogiej chacie. Matka troszczy się o nie jednakowo. Chce, by obie córki znalazły sobie dobrych mężów. Pomimo, że są siostrami, dziewczyny różnią się od siebie charakterem i wyglądem.

Alina jest nieco młodsza od Balladyny. Ma jasne włosy, n... wiecejCharakterystyka postaci fantastycznych w „Balladynie” – Goplana, Skierka i Chochlik

Oprócz postaci realnych, Słowacki w swoim dramacie „Balladyna” umieścił postacie fantastyczne. Żyją one we własnym świecie ale świat ludzi budzi ich ciekawość. Posiadając czarodziejskie moce mogą w ten świat ingerować.

Główną postacią fantastyczną jest Goplana – nimfa wodna będąca królo... wiecejZwiązek „Balladyny” z dramatem szekspirowskim

Dramat romantyczny chętnie sięgał do wcześniejszych doskonałych wzorców sztuki dramatopisarskiej odbiegających od klasycznego wzorca. Ulubionym twórcą był William Szekspir. Słowacki z upodobaniem czerpał inspirację i wzorce z jego dramatów.

Jedną z cech dramatu szekspirowskiego jest rezygnacja z kategorii mimesis / na... wiecejMotyw matki w „Balladynie”

W dramacie Słowackiego „Balladyna” jedną z głównych postaci jest matka Aliny i Balladyny. Pojawia się ona od początku do końca sztuki. Na skutek kolejnych zdarzeń w jej psychice zachodzą zmiany – z troskliwej matki przekształca się ona w oskarżycielkę własnej córki. Jej tragiczny los jest jednym z elementów obcią... wiecejMotyw zbrodni w „Balladynie”

Dramat Juliusza Słowackiego „Balladyna” jest tragedią. Zbrodnia stanowi przewodni motyw tego dramatu. Już nas samym wstępie dowiadujemy się o krwawych rządach Popiela IV, który usunął z tronu Popiela III. Na razie jest to jednak sprawa odłożona na przyszłość, ponieważ Kirkor w tym momencie poszukuje kandydatki na żonę... wiecejMotyw władzy w „Balladynie”

W tragedii Słowackiego „Balladyna” motorem działań większości bohaterów jest walka o władzę.

Kirkor ma szlachetne i czyste intencje. Celem jego działań jest przywrócenie tronu prawowitemu królowi – Popielowi III. Jest on tym, który powinien zasiadać na tronie gnieźnieńskim, ponieważ posiada insygnium... wiecejElementy baśniowe w „Balladynie”

W liście do matki z 18 grudnia 1834 roku Słowacki napisał tak o swoim dramacie: „Zobaczysz kiedyś Mamo kochana, co to za dziwna kraina – i czasy. Tragedia cała podobna do starej ballady, ułożona tak, jakby ją gmin układał, przeciwna zupełnie prawdzie historycznej, czasem przeciwna podobieństwu prawdy. Ludzie jednak starałe... wiecejKonflikty moralne w „Balladynie”

W tragedii Słowackiego „Balladyna” kilku głównych bohaterów staje w pewnym momencie wobec konfliktu moralnego. Już w pierwszych scenach sztuki dowiadujemy się o problemie Pustelnika, który jest zdetronizowanym królem Popielem III. Wydaje się on pogodzony ze swoim losem ale problem stanowi insygnium królewskie, które zachowa... wiecej„Balladyna” - charakterystyka postaci dramatu

Pustelnik - zdetronizowany król w Gnieźnie, Popiel III. Mieszka w lesie na odludziu, zajmuje się leczeniem ziołami. Przechowuje insygnium królewskie – koronę Lecha.

Kirkor – rycerz, pan zamku w pobliżu jeziora Gopło. Ceni prostotę, uczciwość. Jest szlachetny w swoich zamiarach. Bierze za żonę d... wiecejSymbolika w „Balladynie”

W „Balladynie” Słowackiego, jak w każdej baśni, pojawiają się przedmioty symboliczne, które mają swoje ukryte znaczenie. Działają one na wyobraźnię i emocje odbiorcy.

Korona Lecha – jest insygnium królewskim. Symbolizuje początek i ciągłość państwowości polskiej. Wiąże się z nią upoważ... wiecej