Jesteś w: 2l.pl -> Tango

Tango

Autor: Karolina Marlęga     Serwis chroniony prawem autorskim

„Tango” Sławomira Mrożka – streszczenie

Rzecz dzieje się w domu Stomila i Eleonory. Jest to małżeństwo w średnim wieku. Mają syna Artura, studenta trzech fakultetów. W domu jest jeszcze Babcia Eugenia, jej brat Eugeniusz, do którego mówi się Wuj i kuzynka Ala. Osobą obcą w tym towarzystwie jest Edek – podejrzany typ,

W mieszkaniu Stom... wiecej„Tango” Sławomira Mrożka – postacie dramatu

Stomil – mężczyzna w średnim wieku. Mąż Eleonory. Artysta – eksperymentator. Uważa się za człowieka wyzwolonego z wszelkich konwenansów. Podstawową wartością jest dla niego wolność.
Niechlujny w stroju / zawsze rozpięta piżama /.

Eleonora – kobieta w średnim wieku. Żona Stomila. ... wiecejKonflikt pokoleń pokazany w „Tangu” Sławomira Mrożka

W sztuce Sławomira Mrożka „Tango” pokazane są trzy pokolenia – dziadków, rodziców i dzieci. Dziadkowie - w tym przypadku Eugenia i Eugeniusz - należą do pokolenia, które odchodzi.

Eugeniusz jest wprawdzie człowiekiem starej daty, o dobrych manierach ale w domu nie odgrywa większej roli. Podobnie rzecz się... wiecejGeneza dramatu Sławomira Mrożka „Tango”

Dramat Sławomira Mrożka „Tango” powstał w 1963 roku. Drukiem ukazał się w czasopiśmie „Dialog” w roku 1964. Pisarz był już wówczas autorem dziesięciu innych dramatów.

W roku 1963 Mrożek wyemigrował z Polski. Znalazł się najpierw we Francji. „Tango” powstało w wyniku konfrontacji do... wiecejSławomir Mrożek – notatka szkolna

Sławomir Mrożek urodził się w 1930 roku w Borzęcinie. Jego ojciec pracował jako kierownik poczty. W rodzinie oprócz niego było jeszcze dwoje dzieci. Ukończył krakowskie Liceum im. Nowodworskiego.

Zadebiutował jako rysownik w 1950 roku. Od 1953 roku zaczął publikować cykl swoich rysunków w krakowskim tygodniku ... wiecejKalendarz twórczości Sławomira Mrożka

Zbiory opowiadań

 Opowiadania z Trzmielowej Góry, 1953
 Półpancerze praktyczne, 1953
 Słoń, 1957
 Wesele w Atomicach, 1959
 Deszcz, 1962
 Dwa listy i inne opowiadania, 1970
 Opowiadania, 1981
 Donosy, 1983
ɦ... wiecejAwangardowy mit swobody w „Tangu” Mrożka

W „Tangu” Sławomira Mrożka pokazany jest awangardowy mit swobody, z którym konfrontuje się młode, wkraczające w dorosłe życie pokolenie. Tym młodym pokoleniem są Artur i Ala. Ala nie ma wiele do powiedzenia w sprawie stylu przyszłego życia. Jest ona tylko kuzynką i niezdecydowaną narzeczoną Artura. Uważa, że wszystko p... wiecej„Tango” Sławomira Mrożka – plan zdarzeń

AKT I
1. Babcia, Eugeniusz i Edek grają w karty w salonie.
2. Nadchodzi Młody Człowiek, Artur.
3. Edek ucieka z salonu. Nie chce awantury z Arturem.
4. Artur za grę w karty, której zakazał, karze Babcię i Eugeniusza.
Babcia wysłana zostaje na katafalk a Eugeniusz dostaje na głowę klatkę dla ptaków.<... wiecej„Tango” - czas i miejsce akcji

Sztuka Sławomira Mrożka „Tango” została napisana w 1964 roku. Ponieważ rzecz dzieje się współcześnie, można przyjąć, że jest to czas jej akcji. Autor jednak nadaje temu czasowi charakter uniwersalny. Bohaterka dramatu, Eleonora przypomina sobie, że jej syn urodził się w tysiąc dziewięćset trzydziestym lub w tys... wiecejObraz stosunków międzyludzkich w „Tangu” Sławomira Mrożka

Bohaterami dramatu Sławomira Mrożka „Tango” są ludzie połączeni ze sobą więzami rodzinnymi.

Do osób z zewnątrz należy Edek oraz Ala, dalsza kuzynka. Jest to rodzina, w której nastąpił rozpad tradycyjnych form – pomimo że łączy ona trzy pokolenia. Utwór nawiązuje do mieszczańskiej komedii rodzinnej.... wiecejGroteskowa absurdalność świata w „Tangu” Mrożka

Autor dramatu w groteskowej deformacji ukazuje miejsce intelektualisty w świecie, w którym upadły wszelkie zasady i wartości moralne. Intelektualistą w „Tangu” jest Artur. To on stara się przywrócić wolność w jej właściwym sensie, ponieważ wolność totalna w rzeczywistości prowadzi do zniewolenia.

W imię pr... wiecej„Tango” jako groteska o wolności

Sztuka Sławomira Mrożka „Tango” jest groteskowym, karykaturalnym obrazem awangardowego mitu wolności. Na przykładzie mikrospołeczności, jaką jest rodzina autor przypatruje się realizacji tego mitu. W przypadku Stomila i Eleonory został on rozwinięty do absurdu.


Niestety, takie są konsekwencje przełamywan... wiecejInterpretacja tytułu i zakończenia dramatu „Tango”

Sławomir Mrożek nadał swojemu dramatowi tytuł „Tango” z myślą o finałowej scenie sztuki. Jednak wzmianka o tangu pojawia się już wcześniej. Wuj Eugeniusz wspomina, że za czasów jego młodości przyzwoita kobieta nie ośmieliłaby się zatańczyć tanga.

Taniec ten powstał w Argentynie i początkowo upowszechni... wiecejKomizm w „Tangu” Sławomira Mrożka

Mrożek w swojej twórczości chętnie posługiwał się groteską, parodią, karykaturalną deformacją i komizmem – nawet w scenach surrealistycznych. W „Tangu” autor użył komizmu słownego, sytuacyjnego i komizmem charakterów.

Komizm charakterów wynika z konstrukcji postaci. Komiczny jest już wygląd z... wiecejNarodziny totalitaryzmu na przykładzie „Tanga”

Sztuka Sławomira Mrożka „Tango” ma wymowę uniwersalną. Trzeba jednak pamiętać, że pokoleniowo pisarz należał do tych, którzy jako dzieci przeżyli wojnę, dorastali w okresie stalinowskim oraz oglądali Polskę pod rządami Bieruta a zaraz po nim, Gomułki. Tak więc, pewne

mechanizmy społeczne i polityczne we ... wiecejKonteksty literackie „Tanga” Sławomira Mrożka

Twórczość dramatyczna Sławomira Mrożka ma szerokie powiązania z literacką tradycją teatru polskiego i powszechnego. Widać w niej związki z twórczością znanych europejskich

dramatopisarzy, którzy stworzyli teatr absurdu. Są to przede wszystkim Samuel Beckett i Eugene Ionesco. W ich utworach scenicznych, podobnie jak u M... wiecejProblematyka „Tanga” Sławomira Mrożka

„Tango” Sławomira Mrożka jest groteskową satyrą umieszczoną w polskiej odrealnionej rzeczywistości. Sztuka ma jednak wymowę bardziej ogólną, dotyczącą stosunków społecznych.
Pokazuje narodziny niebezpiecznych ideologii powstających w wyniku kryzysów społecznych. W tym przypadku jest to konflikt pokoleń i kryzys a... wiecejMrożek a teatr absurdu

Sławomir Mrożek w swoich dramatach nawiązuje do twórczości dramatopisarskiej europejskich przedstawicieli teatru absurdu. Są nimi przede wszystkim Samuel Beckett i Eugene Ionesco. Ich obiektem zainteresowania jest jednostka ludzka we współczesny świecie – jej samotność, absurdalność życia a szczególnie absurdalność śmierci.... wiecejArtur i bohaterowie romantyczni

Sławomir Mrożek wśród innych kontekstów odwołuje się do literatury romantycznej. Artur z „Tanga” bardzo przypomina Konrada z „ III części Dziadów” czy Kordiana Słowackiego. Tak, jak oni jest osamotniony w swojej walce i nierozumiany przez otoczenie. Tocząc zmagania z istniejącą rzeczywistością walczy równie... wiecej„Tango” Mrożka wobec „Wesela” Wyspiańskiego

Dramat Sławomira Mrożka „Tango” nawiązuje również do modernistycznego dramatu Stanisława Wyspiańskiego „Wesele”. W obu sztukach momentem przemiany, wkroczenia w nowe życie jest ślub. Razem z nim ma nastąpić wyjście z chaosu, przywrócenie ładu i zasad, które zostały zatracone. Zarówno w „Tangu” j... wiecej„Tango” Mrożka w odniesieniu do Witkacego i Gombrowicza

Mrożek swoją sztukę „Tango” osadza w kontekście współczesnej literatury – nawiązuje między innymi do utworów Witkacego i Gombrowicza. Występują u niego nie tylko podobne motywy i symbole ale również tematyka oraz sposób kreowania rzeczywistości. Autor nawiązuje do „Kurki wodnej” i „Szewców”... wiecej„Tango” jako obraz współczesnego świata

Sztuka Sławomira Mrożka „Tango” powstała w 1963 roku, po wyjeździe pisarza z Polski. Był to okres, gdy funkcjonowały dwie Europy: zachodnia – kapitalistyczna i wschodnia – komunistyczna.

Awangardowy mit absolutnej swobody rozwijała Europa zachodnia. W Europie wschodniej ten styl życia oficjalnie poddawa... wiecejBohaterowie - „stereotypy” w „Tangu” Mrożka

W „Tangu” Mrożka, podobnie jak w „Emigrantach” przeciwstawione są sobie dwa typy bohatera: inteligent i prostak, którego przez delikatność nazywa się prostym człowiekiem. W „Tangu” taką

parę tworzą przede wszystkim Artur i Edek. Występuje tu jednak cała grupa inteligentów, też łąc... wiecejBudowa i język dramatu „Tango”

Sztuka Sławomira Mrożka „Tango” jest pod względem cech gatunkowych tragikomedią, na którą składają się elementy parodii, groteski i absurdu.

Dramat zbudowany został z III aktów. Nie są one podzielone na sceny. Tekst sztuki wzbogacił autor o obszerne i szczegółowe didaskalia przeznaczone dla inscenizac... wiecej„Tango” jako parabola polityczna

W sztuce Mrożka „Tango” odbiorca spotyka się z interpretacją zjawisk społecznych na przykładzie
wzajemnych relacji oraz zmian układu sił w mikrospołeczności jaką jest rodzina. Są to rozważania na temat wolności i totalitaryzmu. Autor posługuje się metodą myślenia dialektycznego.


Dialektyka<... wiecej„Tango” Sławomira Mrożka w teatrze

„Tango”, najsłynniejszy utwór Sławomira Mrożka miało swoją premierę w 1965 roku w Teatrze Polskim w Bydgoszczy. Spektakl reżyserowała Teresa Żukowska. Jeszcze w tym samym roku sztukę wystawił Erwin Axer w warszawskim Teatrze Współczesnym. Przedstawienie to należało do najbardziej pamiętnych spektakli w historii teatru ... wiecejNajważniejsze cytaty z „Tanga”

• „Ja rozumiem, że pan Edek nie myje zębów, ale jeżeli już używa mojej szczoteczki, to niech chociaż

• używa jej do mycia zębów, a nie do czyszczenia butów”. / Eugeniusz, akt I /

• „Człowiek nie powinien żyć bezmyślnie, na zasadzie mechanicznych odruchów.” / Stomil... wiecej