2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Nie-Boska komedia

2l.pl / Nie-Boska komedia

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskimNie-Boska komedia

„Nie-Boska komedia” - streszczenie

Autor dramatu umieścił na wstępie motto:
„Do błędów, nagromadzonych przez przodków,
dodali to, czego nie znali ich przodkowie -
wahanie się i bojaźń, i stało się zatem,
że zniknęli z powierzchni ziemi i wielkie milczenie jest po nich.”
Bezimienny
Motto odnosi się do klasy aryst... wiecejInterpretacja motta „Nie-Boskiej komedii”

Dramat Zygmunta Krasińskiego „Nie-Boska komedia” opatrzony został mottem. Jest ono podwójne. Pierwsze z nich brzmi:
„Do błędów, nagromadzonych przez
przodków, dodali to, czego nie
znali ich przodkowie – wahanie
się i bojaźń – i stało się zatem,
że zniknęli z powierzchni zie... wiecejOkoliczności powstania „Nie-Boskiej komedii”

Dramat Zygmunta Krasińskiego „Nie-Boska komedia” napisany został w 1833 roku. Drukiem ukazał się w Paryżu w 1935 roku. Było to więc już po powstaniu listopadowym, w którym Krasiński nie brał udziału.

Autor zaplanował go jako pierwszą część trylogii. Część ta miała nosić tytuł „Mąż̶... wiecejInterpretacja tytułu „Nie-Boska komedia”

Tytuł dramatu Zygmunta Krasińskiego „Nie-Boska komedia” jest parafrazą tytułu dzieła Dantego „Boska komedia”.Włoski pisarz Dante Alighieri napisał poemat „Boska komedia” w latach 1308 – 1321. Jest to synteza średniowiecznej myśli filozoficznej, historycznej, teologicznej oraz panorama świa... wiecejZygmunt Krasiński – notatka szkolna

Zygmunt Krasiński hrabia herbu Ślepowron urodził się w 1812 roku w Paryżu. Był potomkiem magnackiej rodziny Krasińskich, II ordynatem opinogórskim, synem generała Wincentego i księżnej Marii Radziwiłłówny.

Kształcił się w domu w Warszawie i Opinogórze pod kierunkiem pisarza Józefa Korzeniowskiego i Piotra Chlebowski... wiecejZygmunt Krasiński – najważniejsze dzieła

„Grób Rodziny Reichstalów” / powieść, 1828 – debiut literacki /.
„Władysław Herman i dwór jego” / powieść historyczna 1830 /.
„ Irydion” / dramat romantyczny napisany w 1835 roku w Wiedniu /

„Agaj-Han” / Powieść historyczna” wydana we Wrocławiu w 1833... wiecejCharakterystyka dwóch obozów w „Nie-Boskiej komedii”

W dramacie Zygmunta Krasińskiego „Nie-Boska komedia” mamy przedstawione dwa walczące ze sobą obozy. Są to: obóz arystokratów i obóz rewolucjonistów. Na czele obozu arystokratów staje hrabia Henryk. Przywódcą rewolucjonistów jest Pankracy.

W obozie arystokratów nie ma jednomyślności. Już wybór hrabiego Henr... wiecejHrabia Henryk – charakterystyka

Hrabia Henryk jest głównym bohaterem dramatu Zygmunta Krasińskiego „Nie-Boska komedia”. Należy on do arystokracji. Oprócz tego jest poetą głęboko przekonanym o swojej niezwykłej indywidualności i zapatrzonym w siebie. Ta cecha decyduje o sposobie jego funkcjonowania.

Poznajemy go w momencie, gdy bierze ślub z Ma... wiecejOrcio – charakterystyka postaci

Orcio jest synem hrabiego Henryka i Marii .Jego matka swoją modlitwą sprawiła, że syn obdarzony został przez Boga darem poezji – chciała by ojciec pokochał go z tego powodu. Jest to dziecko, które nie zaznało szczęścia. Straciło wcześnie matkę a hrabia też nie poświęcał mu zbyt wiele uwagi goniąc za sławą i pogrążając... wiecejMaria – charakterystyka

Maria jest piękną, młodą dziewczyną, która poślubiła hrabiego Henryka. Jej miłość do niego jest nieodwzajemniona. Hrabiemu Henrykowi rodzinne życie wydaje się zbyt trywialne w porównaniu ze światem jego fantazji.. Maria nie może pojąć dlaczego uczucia Męża wobec niej stały się chłodne? Szybko odkrywa, że hrabia Henryk żyje... wiecejPankracy – charakterystyka

Pankracy jest przywódcą obozu rewolucjonistów. Jest to człowiek ambitny, pewny swoich poglądów. Hrabia Henryk widzi w nim przyszłego arystokratę. Pankracy walczy z nim na argumenty. Ma własną wizję przyszłości, jak powinna zaistnieć po zwycięstwie rewolucji. Demonstruje swoją siłę i stanowczość ale w głębi duszy przeżywa roz... wiecejLeonard – charakterystyka

Leonard jest rewolucjonistą. Jest to młody mężczyzna współdziałający z Pankracym. Nazywa siebie kapłanem nowej religii i nowego Boga. Wszędzie towarzyszy Pankracemu. Ma radykalne poglądy. Jest przeciwny wszelkim układom z arystokracją. Podziwia Pankracego i jest mu posłuszny ale ma usposobienie fanatyka. Pankracy musi hamować jego z... wiecejRewolucja i walka klas w „Nie-Boskiej komedii”

Zygmunt Krasiński w swoim dramacie „Nie-Boska komedia” ukazał rewolucję i walkę klas. Jej obraz wzorował na wydarzeniach Wielkiej Rewolucji Francuskiej / 1789 – 1799 /. Jego główny bohater, hrabia Henryk jest arystokratą. Hrabia Henryk w imię starych wartości i dla złudnej sławy staje do walki z rewolucjonistami. Jego... wiecejRola poety i poezji w „Nie-Boskiej komedii”

Główny bohater dramatu Zygmunta Krasińskiego „Nie-Boska komedia”, hrabia Henryk oprócz tego, że jest arystokratą jest również poetą. Postrzega on siebie i poezję na sposób romantyczny. Uważa, że talent poetycki jest darem Boga. Ktoś, kto został obdarzony takim darem pozostaje w szczególnych relacjach z Bogiem. Dzięki t... wiecejInterpretacja zakończenia „Ni-Boskiej komedii”

Główny bohater dramatu Zygmunta Krasińskiego „Nie-Boska komedia” przy końcu sztuki ponosi klęskę i ginie śmiercią samobójczą. Rzecz rozgrywa się na murach św. Trójcy. Zwyciężają rewolucjoniści. Odbywa się sąd nad arystokracją. Wszystkich czeka gilotyna. Zmęczony walką wódz rewolucjonistów, Pankracy razem z Leona... wiecejMotyw szaleństwa w „Nie-Boskiej komedii”

W dramacie Zygmunta Krasińskiego „Nie-Boska komedia” pojawia się motyw szaleństwa jako reakcja bohaterów na sytuacje, które przerastają ich. Z całą pewnością szalona jest Maria – żona hrabiego Henryka. Niespełnienie się w życiu rodzinnym powoduje, że Maria wpada w obłęd. Próbuje ona zostać poetką po to, by odz... wiecej„Nie-Boska komedia” jako dramat rodzinny

Dramat Zygmunta Krasińskiego „Nie-Boska komedia” zaczyna się w dniu zaślubin hrabiego Henryka z Marią. Błogosławi temu małżeństwu Anioł Stróż: „Pokój ludziom dobrej woli – błogosławiony pośród stworzeń kto ma serce – on jeszcze zbawion być może. - Żono dobra i skromna, zjaw się dla niego – ... wiecej„Nie-Boska komedia” - postacie dramatu

Hrabia Henryk – główny bohater dramatu, arystokrata i poeta, wódz obozu arystokratów.

Maria – żona hrabiego Henryka, matka Orcia, nieszczęśliwa w małżeństwie, dostaje obłędu i umiera.

Anioł Stróż – opiekuńczy duch hrabiego Henryka.
Złe Duchy – kuszą hrabiego He... wiecej„Nie-Boska komedia” - budowa dramatu

Dramat Zygmunta Krasińskiego „Nie-Boska komedia” składa się z czterech części. Poprzedza je podwójne motto. Ponieważ jest to dramat romantyczny, jego budowa jest luźna. Autor nie przestrzega klasycznej jedności miejsca, czasu i akcji – wręcz przeciwnie. Akcja sztuki rozciągnięta jest w czasie, rozgrywa się w w... wiecej„Nie-Boska komedia” - tło historyczne

„Nie-Boska komedia” Zygmunta Krasińskiego wydana została w 1835 roku. Było to kilka lat po powstaniu listopadowym. Z całą pewnością dramat powstał w kontekście tego wydarzenia. Zygmunt Krasiński nie brał udziału w powstaniu. Pozostawał pod silnym wpływem swojego ojca, który był wiernym poddanym cara i traktował zryw po... wiecej