Jesteś w: 2l.pl -> Syzyfowe prace

Syzyfowe prace

Autor: Karolina Marlęga     Serwis chroniony prawem autorskim

Syzyfowe prace – streszczenie

Rozdział I
Ośmioletni Marcin Borowicz w styczniu zostaje odwieziony przez rodziców z dworku w Gawronkach do szkoły początkowej w Owczarach. Chłopak jest zlękniony. Poznaje nauczycieli Wiechowskich (Ferdynanda i Marcjannę) i swoją nową szkołę. Matka – Helena Borowiczowa – ustala z żoną nauczyciela warunki nauk... wiecejGeneza „Syzyfowych prac”

Wpływ na napisanie utworu o rusyfikacji, opisującego przede wszystkim losy polskiego szkolnictwa pod rosyjskim zaborem, miało przede wszystkim wychowanie i obserwacja rzeczywistości „Przywiślańskiego Kraju” przez Żeromskiego. Obserwował on wzmożony ruch służący wynaradawianiu Polaków, ale także rozwój kapitalizmu na ziem... wiecej„Syzyfowe prace” - plan wydarzeń

1. Przyjazd Marcina Borowicza do szkoły początkowej w Owczarach.
2. Tęsknota chłopca za domem rodzinnym.
3. Nauka u nauczycieli Wiechowskich.
4. Trudności z przyswojeniem języka rosyjskiego.
5. Kontrola placówki przez naczelnika Jaczmieniewa.
6. Egzaminy wstępne do gimnazjum w Klerykowie.
7. Korepetycje... wiecej„Syzyfowe prace” jako powieść o dorastaniu

„Syzyfowe prace”, to powieść o dorastaniu , o niepokojach światopoglądowych młodości, o rodzeniu się buntu narodowego i świadomości społecznej w młodym pokoleniu, ukazanych na realistycznym tle życia szkoły w zaborze rosyjskim. Dorastania nie można zawęzić jedynie do naturalnego wzrostu człowieka, ale odnieść także ... wiecej„Syzyfowe prace” – interpretacja tytułu

Tytuł powieści, nawiązuje do mitologicznej historii Syzyfa. Syzyf to mitologiczny król Koryntu. Bogowie lubili jego towarzystwo i zapraszali go na swoje uczty, skąd Syzyf zawsze podkradał trochę nektaru i ambrozji dla siebie i swych przyjaciół. Opowiadał też na ziemi plotki zasłyszane u bogów, jednak przymykali na to oko. Gdy jednak z... wiecejArtyzm „Syzyfowych prac”

Krytyk – Włodzimierz Jampolski – uważał, że „Syzyfowe prace”, to „powieść ogromnej wartości, powieść-dokument i dzieło sztuki, przy czym obie te wartości przenikają się w sposób nierozerwalny”. W zdaniu tym podkreślona została zarówno wartość dokumentalna – zapisanie dziejów rusyfikacji... wiecejKompozycja „Syzyfowych prac”

Konstrukcja „Syzyfowych prac” cechuje się przejrzystością. Kolejne rozdziały w naturalny sposób dzielą następujące po sobie etapy edukacji Marcina Borowicza począwszy od przyjazdu do szkoły elementarnej w Owczarach, aż do ukończenia gimnazjum i zdania egzaminu dojrzałości. Budowa powieści jest luźna, fragmentaryczna. Sk... wiecejJęzyk i stylistyka „Syzyfowych prac”

W powieści Żeromskiego dominuje mowa potoczna podporządkowana swej podstawowej funkcji wiernego, ścisłego nazywania i odtwarzania rzeczy. Występują także elementy gwary oraz języka środowiskowego (młodzież gimnazjalna). Dodatkowo wiele jest obcych zapożyczeń, głównie, co zrozumiałe, z języka rosyjskiego. Gwara występuje między ... wiecejCzas i miejsce akcji „Syzyfowych prac”

Akcja powieści toczy się po zakończeniu powstania styczniowego. Czas akcji właściwej obejmuje dziewięć lat. Historia rozpoczyna się w styczniu 1872, a kończy we wrześniu roku 1883. Cezurę tworzą wydarzenia związane ze szkolnymi latami głównego bohatera, który na początku utworu jako ośmiolatek rozpoczyna swą edukacyjną drogę w... wiecejCharakterystyka Marcina Borowicza

Marcin Borowicz urodził się w szlacheckim folwarku w Gawronkach. Jego rodzicami byli Walenty i Halina Borowiczowie. Poznajemy go, gdy przybywa do szkoły elementarnej w Owczarach przygotowującej do egzaminów do gimnazjum. Bohater jak na swój wiek jest duży i tęgi. Ma miłą twarz, czarne oczy, gęste brwi, a na jego głowie spoczywa barank... wiecejCharakterystyka Andrzeja Radka

Andrzej Radek urodził się we wsi Pajęczyn Dolny jako syn chłopskiego fornala (robotnika rolnego w pańskim majątku). Wychowywał się w czworakach. Jego rodzice byli analfabetami. Wszyscy żyli w skrajnej nędzy, zajmując jedną izbę z dwoma innymi rodzinami. O jego wyglądzie zewnętrznym dowiadujemy się pod koniec powieści. Bohater to m... wiecejCharakterystyka Bernarda Zygiera

O Bernardzie Zygierze, w porównaniu z Borowiczem i Radkiem, wiemy z powieści najmniej. Pochodzi z rodziny o niemieckich korzeniach. Gdy go poznajemy ma osiemnaście, dziewiętnaście lat, średni wzrost, krępą budowę ciała i ślady po ospie. „Rysy twarzy miał wyraziste, nos duży, oczy barwy nieokreślonej jak woda”. Nigdy nie z... wiecejGłówne wątki „Syzyfowych prac”

Walka polskiej młodzieży z rusyfikacją (główny wątek)
Żeromski podporządkował fabułę utworu przewodniemu tematowi – sytuacji polskiej młodzieży pod zaborami w Królestwie Kongresowym oraz naczelnej idei, symbolicznie wyrażonej w tytule, która mówiła, iż niemożliwe jest zatracenie polskiej tożsamości wobec m... wiecejTragizm młodzieży polskiej w zaborze rosyjskim w świetle powieści Stefana Żeromskiego „Syzyfowe prace”

Stefan Żeromski w „Syzyfowych pracach” za główny temat obrał charakterystykę postaw i zachowań polskiej młodzież wieku. W pozostającym pod protektoratem cesarstwa rosyjskiego Królestwie Polskim był to okres największych represji. Po upadku powstania styczniowego wzmogły się organizowane odgórnie wszelkie formy rusyfikacj... wiecejMotyw szkoły w „Syzyfowych pracach”

Głównym miejscem akcji „Syzyfowych prac” jest szkoła. W pierwszych rozdziałach możemy przyjrzeć się funkcjonowaniu elementarnej szkoły w Owczarach prowadzonej przez małżeństwo Wiechowskich, zaś w kolejnych obserwujemy działalność klasycznego gimnazjum w Klerykowie.

Do Owczar Borowicz przybywa w wieku ośmiu ... wiecejCzy „Syzyfowe prace” Stefana Żeromskiego to powieść mająca wartości dla współczesnych? – rozprawka

Powieść Stefana Żeromskiego „Syzyfowe prace” powstała pod koniec XIX wieku i skupiała się przede wszystkim na położeniu polskiej młodzieży w carskiej szkole w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XIX stulecia. Można postawić pytanie czy po tylu latach ukazane treści są wartościowe i istotne dla współczesnego c... wiecej„Syzyfowe prace” na tle prądów epoki

„Syzyfowe prace” to utwór bez wątpienia realistyczny, napisany w konwencji dziewiętnastowiecznej prozy fabularnej, jednak został wzbogacony o elementy naturalizmu, symbolizmu i impresjonizmu. Powstał, gdy w Polsce zaczęto odchodzić od realizmu krytycznego. Do kraju docierały nowe prądy z Europy zachodniej (tendencje naturalist... wiecej„Syzyfowe prace” – recenzja filmu

W 2000 roku na ekrany polskich kin weszła ekranizacja „Syzyfowych prac”. Na ekran popularną lekturę szkolną zdecydował się przenieść reżyser i autor scenariusza Paweł Komorowski. Film jest kinową wersją serialu telewizyjnego z 1998 roku (w napisach końcowych filmu pojawia się informacja: w filmie wykorzystano materiały f... wiecejWalka polskiej młodzieży z rusyfikacją w „Syzyfowych pracach”

Stefan Żeromski w „Syzyfowych pracach” ukazał kolejne etapy rusyfikacji Polaków pod zaborami. Wspomina o zakazie posługiwania się językiem polskim w oficjalnych kontaktach, prowadzeniu edukacji w języku rosyjskim, inwigilacji uczniów i poddaniu ich ścisłej kontroli. W takiej atmosferze wychowywała się szkolna młodzież w I... wiecejMetody rusyfikacji w „Syzyfowych pracach”

Dzięki powieści Stefana Żeromskiego możemy przeanalizować metody rusyfikacji polskiego szkolnictwa zarówno na poziomie elementarnym, jak i gimnazjalnym. Marcin Borowicz swą edukację zaczyna w szkole elementarnej w Owczarach. Początkowo nauka sprawia mu olbrzymią trudność, ze względu na to, że lekcje odbywają się w języku rosyjskim... wiecejStefan Żeromski – notatka szkolna

Stefan Żeromski przyszedł na świat 14 października 1864 roku. Jego rodzicami byli Wincenty i Józefa z Kartelów. W rejon Gór Świętokrzyskich przybyli oni w połowie XVIII wieku. Jego przodkowie walczyli w polskim wojsku. Starannie wykształcony ojciec nie mając własnego majątku utrzymywał się z dzierżawy. Podczas powstania styczniowe... wiecej„Syzyfowe prace” jako dokument epoki

„Syzyfowe prace” zdecydowanie traktować należy jako dokument epoki. Żeromski w swej pracy twórczej dużą wagę przywiązywał do swoich własnych przeżyć, do otaczającej go społeczno-politycznej i ekonomicznej rzeczywistości. Pragnął w „Syzyfowych pracach” oddać czasy mu współczesne.

Materiał d... wiecejObraz polskiego społeczeństwa w „Syzyfowych pracach”

Po upadku powstania styczniowego Polacy przyjmowali różnorodne postawy wobec zaborcy. Większość starała się przyzwyczaić do sytuacji ucisku i nie występowała jawnie przeciwko zaborcom. Na popularności zyskały pozytywistyczne hasła „pracy organicznej” i „pracy u podstaw”, które głosiła polska inteligencja. Cz... wiecejRusyfikacja w zaborze rosyjskim jako tło „Syzyfowych prac”

Żeromski w swej powieści odwoływał się do własnych wspomnień i przeżyć z okresu szkolnej edukacji. Okres ten przypadał na ciężki dla całego narodu etap po upadku powstania styczniowego. Wciąż dotkliwe były represje w stosunku do mieszkańców Królestwa, wzmógł się ucisk polityczny. Specjalny organ – Komitet Urządzający ... wiecejAutobiografizm w „Syzyfowych pracach”

Żeromski w „Syzyfowych pracach” zawarł wspomnienia i obserwacje z własnej młodości. Powieść nie jest jednak zbeletryzowaną, ukrytą biografią. Autor wychowywał się na Kielecczyźnie, tam uczęszczał do szkoły elementarnej, a następnie do gimnazjum w Kielcach. Przekonał się jak działa zorganizowana rusyfikacja i system ... wiecejLosy Marcina Borowicza

Marcina Borowicza poznajemy, gdy ma osiem lat i przyjeżdża do szkoły w Owczarach. Bohater jak na swój wiek był duży i tęgi. Miał miłą twarz, czarne oczy, gęste brwi, a na jego głowie spoczywała barankowa czapka. Ubrany był w ciepłą bekeszę z futrzanym kołnierzem. Chłopak jest bardzo przestraszony, tęskni za domem rodzinnym, a ... wiecejLosy Andrzeja Radka

Andrzej przyszedł na świat we wsi Pajęczyn Dolny, w dworskich czworakach. Był synem biednego fornala. W dzieciństwie pasał dworskie gęsi i świnie. We wsi mieszkał nauczyciel, który uczył we dworze dwóch paniczów – cierpiący na suchoty Antoni Paluszkiewicz. Nauczył Radka czytać i pisać, a następnie zabrał go z sobą do miej... wiecejObraz rusyfikacji w „Syzyfowych pracach”

Jednym z głównych problemów jakie porusza powieść „Syzyfowe prace” Żeromskiego jest rusyfikacja i budzenie się oporu wobec niej wynikającego z pobudek patriotycznych. Upadek powstania styczniowego spowodował ciężkie represje w stosunku do mieszkańców Królestwa, wzmógł się ucisk polityczny. Zniesiono komisje rządowe, w... wiecejMotyw nauczyciela w „Syzyfowych pracach”

„Syzyfowe prace” Stefana Żeromskiego ukazują historię rusyfikacji uczniów gimnazjum w Klerykowie. Głównym polem indoktrynacji była szkoła, a jej narzędziami – nauczyciele. W powieści odnajdujemy kilka wizerunków wychowawców, którzy bądź z poświęceniem realizują postulaty rusyfikacji, bądź pragną przekazać sw... wiecejObraz zaboru rosyjskiego na przykładzie „Syzyfowych prac”

Przez pryzmat osobistych doświadczeń Stefan Żeromski w „Syzyfowych pracach” przedstawia rzeczywistość szkolną w popowstaniowym okresie w zaborze rosyjskim. Dzieje Marcina Borowicza głównego bohatera powieści daje wielostronny obraz epoki. Fikcja literacka stała się w tej powieści konkretnym odzwierciedleniem zdarzeń i pr... wiecejMotyw miłości w „Syzyfowych pracach”

Motyw miłości wyeksponowany został w „Syzyfowych pracach” niejako na marginesie ukazywanych wydarzeń. Nie jest to wątek główny, jednak postać Anny Stogowskiej, w której zakochuje się Marcin Borowicz dopełnia utwór i czyni go bardziej autentycznym. Mimo, że jest epizodyczny uważany jest za jeden z najlepszych realizacji mo... wiecejCharakterystyka porównawcza Andrzeja Radka i Marcina Borowicza

Marcin Borowicz i Andrzej Radek to główni bohaterowie „Syzyfowych prac”. Początkowo różniło ich niemal wszystko – pochodzenie, status materialny, poglądy na życie, jednak z czasem zbliżyli się do siebie i stali prawdziwymi przyjaciółmi.

Borowicz był synem szlacheckim. Wychował się w folwarku w Gawronka... wiecejPrzebieg i wpływ lekcji języka polskiego na młodzież w klerykowskim gimnazjum

Pamiętna lekcja języka polskiego rozpoczęła się jak każda inna. Nauczyciel – profesor Sztetter jednemu z uczniów przykazał przetłumaczenie wiersza „Pająk” Czajkowskiego z języka polskiego na rosyjski. Uczniowie poinformowali go, że w klasie jest nowy uczeń z Warszawy – Bernard Zygier.

Nauczyciel p... wiecejPrzeżycia wewnętrzne Marcina Borowicza podczas recytacji „Reduty Ordona”

Podczas lekcji polskiego, na której nowy uczeń z Warszawy, Bernard Zygier, recytował „Redutę Ordona” Adama Mickiewicza najgłębsze uczucia towarzyszyły Marcinowi Borowiczowi.

Podobnie jak innych gimnazjalistów równa, spokojna i umiarkowana recytacja oderwała głównego bohatera od własnych zajęć. Lekcje polskie... wiecej„Ojczyzna to nie tylko miły sercu krajobraz, ale i ciągłe wobec niej obowiązki do spełnienia” – kiedy bohaterowie „Syzyfowych prac” zrozumieli słuszność tego stwierdzenia?

Przebudzenie uczniów klerykowskiego gimnazjum nastąpiło podczas słynnej lekcji polskiego, na której nowy uczeń – Bernard Zygier – wyrecytował „Redutę Ordona” Mickiewicza. Dotąd żyli biernie, przyjmując z większym lub mniejszym zaangażowaniem treści wpajane im przez nauczycieli. W szkole posługiwali się wył... wiecejGimnazjum klerykowskie różni się od współczesnego – rozprawka

Powieść Stefana Żeromskiego „Syzyfowe prace” opowiada o losach polskiej młodzieży, która zdobywa edukację pod zaborami w zrusyfikowanej szkole. Akcja toczy się w II połowie XIX wieku w Królestwie Kongresowym, a jednym z głównych miejsc, w którym rozgrywają się wydarzenia jest gimnazjum klasyczne w Klerykowie. Nauka w tej... wiecejDroga Marcina Borowicza do patriotyzmu

Losy głównego bohatera „Syzyfowych prac” – Marcina Borowicza – ukazują jak trudna droga do polskości wiodła młodych uczniów w zaborze rosyjskim w II połowie XIX wieku. Wszechobecna rusyfikacja odcisnęła znaczące piętno na kształtowaniu się świadomości ówczesnej młodzieży polskiej.

Borowicz ja... wiecejŻycie młodzieży polskiej w latach 70 i 80 XIX wieku na podstawie lektury „Syzyfowe prace”

Głównym tematem „Syzyfowych prac” jest obraz życia młodzieży polskiej w II połowie XIX wieku w Królestwie Kongresowym. Żeromski przedstawił szeroko i wielopłaszczyznowo zmaganie młodych z postępującą rusyfikacją.

Główni bohaterzy powieści – Marcin Borowicz, Andrzej Radek, Bernard Zygier i Anna Stog... wiecej„Przyjaźń przez współczucie i współudział łagodzi nieszczęście” – uzasadnij stwierdzenie na podstawie „Syzyfowych prac”

„Przyjaźń przez współczucie i współudział łagodzi nieszczęście” – uzasadnij stwierdzenie na podstawie „Syzyfowych prac”
Sytuacja młodzieży polskiej ukazana przez Żeromskiego w „Syzyfowych pracach” często była tragiczna. Ze wszystkich stron atakowała ich rosyjska propaganda, podlegali ... wiecejCzy Andrzej Radek może służyć za dobry przykład przezwyciężania trudności życiowych?

Jednym z bohaterów powieści Stefana Żeromskiego jest Andrzej Radek. Pochodzi on z niewielkiej wsi Pajęczyn Dolny. Urodził się i wychowywał w czworakach. Był synem fornala – najemnego chłopa pracującego w majątku ziemiańskim. W dzieciństwie nic nie wróży mu lepszego losu niż mają jego rodzice. Skazany jest na życie na biedne... wiecejCzy „Syzyfowe prace” można nazwać radosnym hymnem życia na przekór wszystkiemu?

Trudno nie zgodzić się z opinią, że powieść Żeromskiego ukazuje tragiczną sytuację młodzieży polskiej w zaborze rosyjskim, w który po powstaniu listopadowym wzmożono rusyfikację w niespotykany dotąd sposób. Ofiarą carskich zaborców padł przede wszystkim system edukacji, a więc poszczególne rozporządzenia dotykały najbardziej... wiecej„Syzyfowe prace” – recenzja powieści

Powieść Żeromskiego „Syzyfowe prace” została po raz pierwszy wydana pod koniec XIX wieku. Już wówczas stanowiła bogate źródło dokumentalne, a także utrwalała informacje o losach polskiej młodzieży w zaborze rosyjskim. Powieść ta kształtowała kolejne pokolenia Polaków, które także musiały się zmierzyć z okupacją... wiecejCzy działania rusyfikatorów można nazwać „syzyfową pracą”?

Tytuł powieści Żeromskiego „Syzyfowe prace” można rozumieć dwojako. Z jednej strony młodzież polska klerykowskiego gimnazjum musi niczym mitologiczny Syzyf wciąż mierzyć się z wszechobecną rusyfikacją, musi wciąż na nowo dawać wyraz swej polskości na przekór wszystkiemu. Z drugiej strony zwrot ten, który we frazeolog... wiecej„Syzyfowe prace” - utwór Stefana Żeromskiego jako powieść o dojrzewaniu, dorastaniu, pierwszych ważnych doświadczeniach młodych ludzi. Uzasadnij stwierdzenie, podając odpowiednie argumenty

Powieść Żeromskiego opowiada o pokoleniu młodych ludzi, którzy wychowywali się i dorastali w trudnych latach po upadku powstania styczniowego w Polsce. Ich sytuacja była szczególna, ponieważ podlegali wzmożone rusyfikacji, byli wciąż kontrolowani przez nauczycieli, nie mogli swobodnie mówić w ojczystym języku czy czytać po polsku. ... wiecejZ którym z bohaterów „Syzyfowych prac” chciałbyś się zaprzyjaźnić i dlaczego?

W „Syzyfowych pracach” Żeromskiego odnajdziemy wiele postaci, które wzbudzają naszą sympatię i podziw. Są to przedstawiciele polskiej młodzieży, którzy pod zaborami musieli zmagać się z wzmożoną rusyfikacją i dzięki samokształceniu zdobywać prawdziwą wiedzę o Polsce. Wśród nich na plan pierwszy wybijają się czter... wiecej„Masz, psie, masz, draniu! Masz - za teatr, masz za inspektorskie zebranie, masz za literaturę! Tyś mnie chciał do siebie podobnym... - Masz, renegacie, szpiegu, masz, szpiegu!” Jakie przeżycia podyktowały Marcinowi te gorzk

Marcin Borowicz wypowiada przytoczone słowa szeptem podczas incydentu z nauczycielem klerykowskiego gimnazjum – Majewskim. Gdy pewnego dnia chłopak szedł na zebranie koła patriotycznego na „Górkę”, czyli na strych Mariana Gontali, dostrzegł szpiegującego go pedagoga, który szukał tajnego przejścia. Będąc niezauważon... wiecejTło historyczne „Syzyfowych prac”

W „syzyfowych pracach” przedstawił Żeromski losy polskiej młodzieży pod zaborem rosyjskim i walkę z rusyfikacją na tle ówczesnych dziejów Polski. Powieść cechuje duża doza autobiografizmu, dlatego warstwa historyczna odpowiada rzeczywistym wydarzeniom.

Losy bohaterów śledzimy na tle przemian i represji wprowad... wiecejAnna Stogowska i jej rodzina

Anna Stogowska to jedna z najlepszych uczennic gimnazjum żeńskiego (uczęszczała do siódmej klasy). Była to osoba nieprzystępna, surowa, wychowana mimo względnego dobrobytu twardą ręką. Dzięki matce nauczyła się kochać Polskę i cenić jej tradycje. O jej patriotyzmie świadczą słowa wiersza polskiego poety Romanowskiego wpisane do... wiecejFerdynand Wiechowski - charakterystyka

Ferdynand Wiechowski to nauczyciel szkoły początkowej w Owczarach. Gdy go poznajemy pedagog ubrany jest w grube, rude palto i buty, a jego szyję owija wełniany szalik w prążki.

Jego żółtawe wąsy są podkręcone do góry. Wpajał podopiecznym obcy alfabet, gramatykę, tradycje, a nawet zwyczaje religijne Rosjan, dyskryminuj... wiecejProfesor Sztetter - charakterystyka

Sztetter to zastraszony przez władze placówki w Klerykowie profesor. To „człowiek światły, ale tak wiekuiście wylękły o swoją posadę, że właściwie niczego nie uczył”. Sztetter niegdyś miał wyższe ideały i aspiracje. Pisywał do gazet i przez wiele lat tłumaczył poezje ulubionego poety Shelleya, które chciał wyda... wiecejAntoni Paluszkiewicz - charakterystyka

Antoni Paluszkiewicz to nauczyciel dwóch młodych paniczów w Pajęczynie Dolnym. Nosił przezwisko „Kawka” od ciągłego pokasływania - przez wiele lat chorował na postępujące suchoty. Wyszydzany przez uczniów i całą wieś, nie zwracał na to najmniejszej uwagi, patrząc na ludzi z łagodnym, pobłażliwym uśmiechem. „K... wiecejCharakterystyka pozostałych bohaterów „Syzyfowych prac”

Walenty Borowicz – ojciec Marcina, mężczyzna o zaczerwienionej twarzy z fajką w ustach. Był pracowity, poświęcał czas na prowadzenie folwarku.

Helena Borowiczowa matka Marcina, była kobietą wyniszczoną przez „chorobę piersiową”. Miała jedynego syna – Marcina, którego bardzo kochała. Była w stani... wiecejMotyw Rosjan w „Syzyfowych pracach”

W „Syzyfowych pracach” czytamy o rusyfikacji, jakiej poddawani są uczniowie gimnazjów Królestwie Polskim. Rosjanie oczywiście mają w tym utworze wizerunek zaborców, chcących wynarodowić Polaków.

Działalność rusyfikacyjna zabrania Polakom nauki ojczystej historii i literatury. Nie mogą się oni także posługi... wiecej„Syzyfowe prace” – najważniejsze cytaty

„Uczucie osamotnienia, graniczącego z rozpaczą, chwyciło małego szlachcica stalowemi szponami. Wzrok jego latał niespokojnie od przedmiotu do przedmiotu, z miejsca na miejsce, szukając czegoś znajomego i bliskiego. Spoczął wreszcie na tym kącie kanapki, gdzie siedzieli rodzice, ale i tam spał ktoś obcy. Z kątów izby, zasnutych ... wiecej„Syzyfowe prace” – opis plakatu filmowego

Plakat zapowiadający film „Syzyfowe prace” mimo swej prostoty jest intrygujący. Przedstawia zdjęcie głównej pary bohaterów – Anny Stogowskiej (Alicja Bahleda-Curuś) oraz Marcina Borowicza (Łukasz Garlicki). Plakat zaprojektowany i wykonany został przez Rosława Szaybo, we współpracy z Katarzyną Michałowską, Mariusze... wiecej„Syzyfowe prace” – bibliografia

1. Adamczewski S., Stefan Żeromski „Syzyfowe prace” – objaśnienia i przypisy, Warszawa 1930.
2. Adamczyk Z. J., O „Syzyfowych pracach” trochę inaczej, „Przegląd Humanistyczny”, 1995, nr 6.
3. Hutnikiewicz A., Wstęp, w: Stefan Żeromski, Syzyfowe prace, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, W... wiecejSyzyfowe prace - znaczenie tytułu powieści

Wyrażenie syzyfowe prace, użyte w tytule powieści Stefana Żeromskiego, pochodzi z mitologii greckiej. Syzyf był założycielem i królem miasta Eryfy (Korynt). Słynął ze sprytu i przebiegłości. Kiedy Bogowie zesłali go do Tartaru, podstępnie uciekł. Za to i inne swoje przewinienia Syzyf został ukarany wtaczaniem ogrom... wiecejSyzyfowe prace jako dokument epoki

Syzyfowe prace Stefana Żeromskiego nazywane są dokumentem epoki, ponieważ świat przedstawiony w tej powieści jest wiernym odbiciem rzeczywistości. Książka należy oczywiście do gatunku powieści, nie dokumentu, ale przez to, że z jej kart odczytujemy obraz autentycznej historii życia społeczeństwa polskiego w czasach zaborów m... wiecejCzas i miejsce akcji Syzyfowych prac

Akcja powieści rozgrywa się głównie w Owczarach i Klerykowie. Występują opisy Gawronek, rodzinnej wsi Marcina Borowicza, który na początku powieści opuszcza te strony, ale potem wraca do domu na wakacje. Ponadto przedstawiona zostaje sytuacja innych miejscowości polskich, z którymi związane są losy Andrzeja Radka. Tu m.in. Paj... wiecejPozostali bohaterowie Syzyfowych prac

Bernard Sieger (Zygier) – dołącza do klasy Marcina w klasie siódmej. Jest to uczeń-legenda, Polak z niemieckimi korzeniami. Został wydalony z warszawskiego gimnazjum, a w Klerykowie żyje pod ścisłym nadzorem nauczycieli Rosjan i najwyższych władz szkoły. Krążą o nim plotki, bo każdy chce dowiedzieć się, za co wyrzucon... wiecej