2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Syzyfowe prace

2l.pl / Syzyfowe prace

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskimSyzyfowe prace

Syzyfowe prace – streszczenie

Rozdział I
Ośmioletni Marcin Borowicz w styczniu zostaje odwieziony przez rodziców z dworku w Gawronkach do szkoły początkowej w Owczarach. Chłopak jest zlękniony. Poznaje nauczycieli Wiechowskich (Ferdynanda i Marcjannę) i swoją nową szkołę. Matka – Helena Borowiczowa – ustala z żoną nauczyciela warunki nauk... wiecejGeneza „Syzyfowych prac”

Wpływ na napisanie utworu o rusyfikacji, opisującego przede wszystkim losy polskiego szkolnictwa pod rosyjskim zaborem, miało przede wszystkim wychowanie i obserwacja rzeczywistości „Przywiślańskiego Kraju” przez Żeromskiego. Obserwował on wzmożony ruch służący wynaradawianiu Polaków, ale także rozwój kapitalizmu na ziem... wiecej„Syzyfowe prace” - plan wydarzeń

1. Przyjazd Marcina Borowicza do szkoły początkowej w Owczarach.
2. Tęsknota chłopca za domem rodzinnym.
3. Nauka u nauczycieli Wiechowskich.
4. Trudności z przyswojeniem języka rosyjskiego.
5. Kontrola placówki przez naczelnika Jaczmieniewa.
6. Egzaminy wstępne do gimnazjum w Klerykowie.
7. Korepetycje... wiecej„Syzyfowe prace” jako powieść o dorastaniu

„Syzyfowe prace”, to powieść o dorastaniu , o niepokojach światopoglądowych młodości, o rodzeniu się buntu narodowego i świadomości społecznej w młodym pokoleniu, ukazanych na realistycznym tle życia szkoły w zaborze rosyjskim. Dorastania nie można zawęzić jedynie do naturalnego wzrostu człowieka, ale odnieść także ... wiecej„Syzyfowe prace” – interpretacja tytułu

Tytuł powieści, nawiązuje do mitologicznej historii Syzyfa. Syzyf to mitologiczny król Koryntu. Bogowie lubili jego towarzystwo i zapraszali go na swoje uczty, skąd Syzyf zawsze podkradał trochę nektaru i ambrozji dla siebie i swych przyjaciół. Opowiadał też na ziemi plotki zasłyszane u bogów, jednak przymykali na to oko. Gdy jednak z... wiecejArtyzm „Syzyfowych prac”

Krytyk – Włodzimierz Jampolski – uważał, że „Syzyfowe prace”, to „powieść ogromnej wartości, powieść-dokument i dzieło sztuki, przy czym obie te wartości przenikają się w sposób nierozerwalny”. W zdaniu tym podkreślona została zarówno wartość dokumentalna – zapisanie dziejów rusyfikacji... wiecejKompozycja „Syzyfowych prac”

Konstrukcja „Syzyfowych prac” cechuje się przejrzystością. Kolejne rozdziały w naturalny sposób dzielą następujące po sobie etapy edukacji Marcina Borowicza począwszy od przyjazdu do szkoły elementarnej w Owczarach, aż do ukończenia gimnazjum i zdania egzaminu dojrzałości. Budowa powieści jest luźna, fragmentaryczna. Sk... wiecejJęzyk i stylistyka „Syzyfowych prac”

W powieści Żeromskiego dominuje mowa potoczna podporządkowana swej podstawowej funkcji wiernego, ścisłego nazywania i odtwarzania rzeczy. Występują także elementy gwary oraz języka środowiskowego (młodzież gimnazjalna). Dodatkowo wiele jest obcych zapożyczeń, głównie, co zrozumiałe, z języka rosyjskiego. Gwara występuje między ... wiecejCzas i miejsce akcji „Syzyfowych prac”

Akcja powieści toczy się po zakończeniu powstania styczniowego. Czas akcji właściwej obejmuje dziewięć lat. Historia rozpoczyna się w styczniu 1872, a kończy we wrześniu roku 1883. Cezurę tworzą wydarzenia związane ze szkolnymi latami głównego bohatera, który na początku utworu jako ośmiolatek rozpoczyna swą edukacyjną drogę w... wiecejCharakterystyka Marcina Borowicza

Marcin Borowicz urodził się w szlacheckim folwarku w Gawronkach. Jego rodzicami byli Walenty i Halina Borowiczowie. Poznajemy go, gdy przybywa do szkoły elementarnej w Owczarach przygotowującej do egzaminów do gimnazjum. Bohater jak na swój wiek jest duży i tęgi. Ma miłą twarz, czarne oczy, gęste brwi, a na jego głowie spoczywa barank... wiecejCharakterystyka Andrzeja Radka

Andrzej Radek urodził się we wsi Pajęczyn Dolny jako syn chłopskiego fornala (robotnika rolnego w pańskim majątku). Wychowywał się w czworakach. Jego rodzice byli analfabetami. Wszyscy żyli w skrajnej nędzy, zajmując jedną izbę z dwoma innymi rodzinami. O jego wyglądzie zewnętrznym dowiadujemy się pod koniec powieści. Bohater to m... wiecejCharakterystyka Bernarda Zygiera

O Bernardzie Zygierze, w porównaniu z Borowiczem i Radkiem, wiemy z powieści najmniej. Pochodzi z rodziny o niemieckich korzeniach. Gdy go poznajemy ma osiemnaście, dziewiętnaście lat, średni wzrost, krępą budowę ciała i ślady po ospie. „Rysy twarzy miał wyraziste, nos duży, oczy barwy nieokreślonej jak woda”. Nigdy nie z... wiecejGłówne wątki „Syzyfowych prac”

Walka polskiej młodzieży z rusyfikacją (główny wątek)
Żeromski podporządkował fabułę utworu przewodniemu tematowi – sytuacji polskiej młodzieży pod zaborami w Królestwie Kongresowym oraz naczelnej idei, symbolicznie wyrażonej w tytule, która mówiła, iż niemożliwe jest zatracenie polskiej tożsamości wobec m... wiecejTragizm młodzieży polskiej w zaborze rosyjskim w świetle powieści Stefana Żeromskiego „Syzyfowe prace”

Stefan Żeromski w „Syzyfowych pracach” za główny temat obrał charakterystykę postaw i zachowań polskiej młodzież wieku. W pozostającym pod protektoratem cesarstwa rosyjskiego Królestwie Polskim był to okres największych represji. Po upadku powstania styczniowego wzmogły się organizowane odgórnie wszelkie formy rusyfikacj... wiecejMotyw szkoły w „Syzyfowych pracach”

Głównym miejscem akcji „Syzyfowych prac” jest szkoła. W pierwszych rozdziałach możemy przyjrzeć się funkcjonowaniu elementarnej szkoły w Owczarach prowadzonej przez małżeństwo Wiechowskich, zaś w kolejnych obserwujemy działalność klasycznego gimnazjum w Klerykowie.

Do Owczar Borowicz przybywa w wieku ośmiu ... wiecejCzy „Syzyfowe prace” Stefana Żeromskiego to powieść mająca wartości dla współczesnych? – rozprawka

Powieść Stefana Żeromskiego „Syzyfowe prace” powstała pod koniec XIX wieku i skupiała się przede wszystkim na położeniu polskiej młodzieży w carskiej szkole w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XIX stulecia. Można postawić pytanie czy po tylu latach ukazane treści są wartościowe i istotne dla współczesnego c... wiecej„Syzyfowe prace” na tle prądów epoki

„Syzyfowe prace” to utwór bez wątpienia realistyczny, napisany w konwencji dziewiętnastowiecznej prozy fabularnej, jednak został wzbogacony o elementy naturalizmu, symbolizmu i impresjonizmu. Powstał, gdy w Polsce zaczęto odchodzić od realizmu krytycznego. Do kraju docierały nowe prądy z Europy zachodniej (tendencje naturalist... wiecej„Syzyfowe prace” – recenzja filmu

W 2000 roku na ekrany polskich kin weszła ekranizacja „Syzyfowych prac”. Na ekran popularną lekturę szkolną zdecydował się przenieść reżyser i autor scenariusza Paweł Komorowski. Film jest kinową wersją serialu telewizyjnego z 1998 roku (w napisach końcowych filmu pojawia się informacja: w filmie wykorzystano materiały f... wiecejWalka polskiej młodzieży z rusyfikacją w „Syzyfowych pracach”

Stefan Żeromski w „Syzyfowych pracach” ukazał kolejne etapy rusyfikacji Polaków pod zaborami. Wspomina o zakazie posługiwania się językiem polskim w oficjalnych kontaktach, prowadzeniu edukacji w języku rosyjskim, inwigilacji uczniów i poddaniu ich ścisłej kontroli. W takiej atmosferze wychowywała się szkolna młodzież w I... wiecejMetody rusyfikacji w „Syzyfowych pracach”

Dzięki powieści Stefana Żeromskiego możemy przeanalizować metody rusyfikacji polskiego szkolnictwa zarówno na poziomie elementarnym, jak i gimnazjalnym. Marcin Borowicz swą edukację zaczyna w szkole elementarnej w Owczarach. Początkowo nauka sprawia mu olbrzymią trudność, ze względu na to, że lekcje odbywają się w języku rosyjskim... wiecej