2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Syzyfowe prace

2l.pl / Syzyfowe prace

Autor: Redakcja 2l.pl     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskimSyzyfowe prace

Syzyfowe prace – streszczenie

Rozdział I
Ośmioletni Marcin Borowicz w styczniu zostaje odwieziony przez rodziców z dworku w Gawronkach do szkoły początkowej w Owczarach. Chłopak jest zlękniony. Poznaje nauczycieli Wiechowskich (Ferdynanda i Marcjannę) i swoją nową szkołę. Matka – Helena Borowiczowa – ustala z żoną nauczyciela warunki nauk... wiecejGeneza „Syzyfowych prac”

Wpływ na napisanie utworu o rusyfikacji, opisującego przede wszystkim losy polskiego szkolnictwa pod rosyjskim zaborem, miało przede wszystkim wychowanie i obserwacja rzeczywistości „Przywiślańskiego Kraju” przez Żeromskiego. Obserwował on wzmożony ruch służący wynaradawianiu Polaków, ale także rozwój kapitalizmu na ziem... wiecej„Syzyfowe prace” - plan wydarzeń

1. Przyjazd Marcina Borowicza do szkoły początkowej w Owczarach.
2. Tęsknota chłopca za domem rodzinnym.
3. Nauka u nauczycieli Wiechowskich.
4. Trudności z przyswojeniem języka rosyjskiego.
5. Kontrola placówki przez naczelnika Jaczmieniewa.
6. Egzaminy wstępne do gimnazjum w Klerykowie.
7. Korepetycje... wiecej„Syzyfowe prace” jako powieść o dorastaniu

„Syzyfowe prace”, to powieść o dorastaniu , o niepokojach światopoglądowych młodości, o rodzeniu się buntu narodowego i świadomości społecznej w młodym pokoleniu, ukazanych na realistycznym tle życia szkoły w zaborze rosyjskim. Dorastania nie można zawęzić jedynie do naturalnego wzrostu człowieka, ale odnieść także ... wiecej„Syzyfowe prace” – interpretacja tytułu

Tytuł powieści, nawiązuje do mitologicznej historii Syzyfa. Syzyf to mitologiczny król Koryntu. Bogowie lubili jego towarzystwo i zapraszali go na swoje uczty, skąd Syzyf zawsze podkradał trochę nektaru i ambrozji dla siebie i swych przyjaciół. Opowiadał też na ziemi plotki zasłyszane u bogów, jednak przymykali na to oko. Gdy jednak z... wiecejArtyzm „Syzyfowych prac”

Krytyk – Włodzimierz Jampolski – uważał, że „Syzyfowe prace”, to „powieść ogromnej wartości, powieść-dokument i dzieło sztuki, przy czym obie te wartości przenikają się w sposób nierozerwalny”. W zdaniu tym podkreślona została zarówno wartość dokumentalna – zapisanie dziejów rusyfikacji... wiecejKompozycja „Syzyfowych prac”

Konstrukcja „Syzyfowych prac” cechuje się przejrzystością. Kolejne rozdziały w naturalny sposób dzielą następujące po sobie etapy edukacji Marcina Borowicza począwszy od przyjazdu do szkoły elementarnej w Owczarach, aż do ukończenia gimnazjum i zdania egzaminu dojrzałości. Budowa powieści jest luźna, fragmentaryczna. Sk... wiecejJęzyk i stylistyka „Syzyfowych prac”

W powieści Żeromskiego dominuje mowa potoczna podporządkowana swej podstawowej funkcji wiernego, ścisłego nazywania i odtwarzania rzeczy. Występują także elementy gwary oraz języka środowiskowego (młodzież gimnazjalna). Dodatkowo wiele jest obcych zapożyczeń, głównie, co zrozumiałe, z języka rosyjskiego. Gwara występuje między ... wiecejCzas i miejsce akcji „Syzyfowych prac”

Akcja powieści toczy się po zakończeniu powstania styczniowego. Czas akcji właściwej obejmuje dziewięć lat. Historia rozpoczyna się w styczniu 1872, a kończy we wrześniu roku 1883. Cezurę tworzą wydarzenia związane ze szkolnymi latami głównego bohatera, który na początku utworu jako ośmiolatek rozpoczyna swą edukacyjną drogę w... wiecejCharakterystyka Marcina Borowicza

Marcin Borowicz urodził się w szlacheckim folwarku w Gawronkach. Jego rodzicami byli Walenty i Halina Borowiczowie. Poznajemy go, gdy przybywa do szkoły elementarnej w Owczarach przygotowującej do egzaminów do gimnazjum. Bohater jak na swój wiek jest duży i tęgi. Ma miłą twarz, czarne oczy, gęste brwi, a na jego głowie spoczywa barank... wiecejCharakterystyka Andrzeja Radka

Andrzej Radek urodził się we wsi Pajęczyn Dolny jako syn chłopskiego fornala (robotnika rolnego w pańskim majątku). Wychowywał się w czworakach. Jego rodzice byli analfabetami. Wszyscy żyli w skrajnej nędzy, zajmując jedną izbę z dwoma innymi rodzinami. O jego wyglądzie zewnętrznym dowiadujemy się pod koniec powieści. Bohater to m... wiecejCharakterystyka Bernarda Zygiera

O Bernardzie Zygierze, w porównaniu z Borowiczem i Radkiem, wiemy z powieści najmniej. Pochodzi z rodziny o niemieckich korzeniach. Gdy go poznajemy ma osiemnaście, dziewiętnaście lat, średni wzrost, krępą budowę ciała i ślady po ospie. „Rysy twarzy miał wyraziste, nos duży, oczy barwy nieokreślonej jak woda”. Nigdy nie z... wiecejGłówne wątki „Syzyfowych prac”

Walka polskiej młodzieży z rusyfikacją (główny wątek)
Żeromski podporządkował fabułę utworu przewodniemu tematowi – sytuacji polskiej młodzieży pod zaborami w Królestwie Kongresowym oraz naczelnej idei, symbolicznie wyrażonej w tytule, która mówiła, iż niemożliwe jest zatracenie polskiej tożsamości wobec m... wiecejTragizm młodzieży polskiej w zaborze rosyjskim w świetle powieści Stefana Żeromskiego „Syzyfowe prace”

Stefan Żeromski w „Syzyfowych pracach” za główny temat obrał charakterystykę postaw i zachowań polskiej młodzież wieku. W pozostającym pod protektoratem cesarstwa rosyjskiego Królestwie Polskim był to okres największych represji. Po upadku powstania styczniowego wzmogły się organizowane odgórnie wszelkie formy rusyfikacj... wiecejMotyw szkoły w „Syzyfowych pracach”

Głównym miejscem akcji „Syzyfowych prac” jest szkoła. W pierwszych rozdziałach możemy przyjrzeć się funkcjonowaniu elementarnej szkoły w Owczarach prowadzonej przez małżeństwo Wiechowskich, zaś w kolejnych obserwujemy działalność klasycznego gimnazjum w Klerykowie.

Do Owczar Borowicz przybywa w wieku ośmiu ... wiecejCzy „Syzyfowe prace” Stefana Żeromskiego to powieść mająca wartości dla współczesnych? – rozprawka

Powieść Stefana Żeromskiego „Syzyfowe prace” powstała pod koniec XIX wieku i skupiała się przede wszystkim na położeniu polskiej młodzieży w carskiej szkole w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XIX stulecia. Można postawić pytanie czy po tylu latach ukazane treści są wartościowe i istotne dla współczesnego c... wiecej„Syzyfowe prace” na tle prądów epoki

„Syzyfowe prace” to utwór bez wątpienia realistyczny, napisany w konwencji dziewiętnastowiecznej prozy fabularnej, jednak został wzbogacony o elementy naturalizmu, symbolizmu i impresjonizmu. Powstał, gdy w Polsce zaczęto odchodzić od realizmu krytycznego. Do kraju docierały nowe prądy z Europy zachodniej (tendencje naturalist... wiecej„Syzyfowe prace” – recenzja filmu

W 2000 roku na ekrany polskich kin weszła ekranizacja „Syzyfowych prac”. Na ekran popularną lekturę szkolną zdecydował się przenieść reżyser i autor scenariusza Paweł Komorowski. Film jest kinową wersją serialu telewizyjnego z 1998 roku (w napisach końcowych filmu pojawia się informacja: w filmie wykorzystano materiały f... wiecejWalka polskiej młodzieży z rusyfikacją w „Syzyfowych pracach”

Stefan Żeromski w „Syzyfowych pracach” ukazał kolejne etapy rusyfikacji Polaków pod zaborami. Wspomina o zakazie posługiwania się językiem polskim w oficjalnych kontaktach, prowadzeniu edukacji w języku rosyjskim, inwigilacji uczniów i poddaniu ich ścisłej kontroli. W takiej atmosferze wychowywała się szkolna młodzież w I... wiecejMetody rusyfikacji w „Syzyfowych pracach”

Dzięki powieści Stefana Żeromskiego możemy przeanalizować metody rusyfikacji polskiego szkolnictwa zarówno na poziomie elementarnym, jak i gimnazjalnym. Marcin Borowicz swą edukację zaczyna w szkole elementarnej w Owczarach. Początkowo nauka sprawia mu olbrzymią trudność, ze względu na to, że lekcje odbywają się w języku rosyjskim... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 464

„Dziady” cz. II - streszczenie

Listopadowego wieczora w wiejskim kościółku zgromadzili się osadnicy, by pod przywództwem najstarszego z nich mężczyzny i w towarzystwie Guślarza odprawiać tajemnicze obrzędy. Kaplica zostaje szczelnie zamknięta, by do środka nie dostało się światło księżyca. Wieśniacy gaszą wszelkie świecie i zbierają się wokół trumny. wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 464

„Dziady” cz. II – plan wydarzeń

1. Listopadowa noc, w kaplicy gromadzą się wieśniacy.
2. Guślarz rozpoczyna obrzęd dziadów – przywoływania dusz z czyśćca.
3. Pojawiają się zjawy lekkie – aniołki Józio i Rózia.
4. Aniołki wyjawiają, dlaczego nie mogą dostać się do nieba.
5. Guślarz wręcza im ziarna goryczy, by umożliwić ... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 464

Czas i miejsce akcji w „Dziadach” cz. II

Akcja „Dziadów” cz. II ma miejsce rozgrywa się w Noc Zaduszkową, czyli noc z trzydziestego października na pierwszego listopada. Czas historyczny nie został ściśle określony, ale możemy przyjąć, że są to czasy współczesne poecie, czyli XIX wiek.

Miejscem akcji dramatu jest wiejska kaplica cmentarna gdzieś ... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 464

„Dziady” cz. II – najważniejsze cytaty

„Ciemno wszędzie, głucho wszędzie,
Co to będzie, co to będzie?”

„Bo słuchajcie i zważcie u siebie,
Że według Bożego rozkazu:
Kto nie doznał goryczy ni razu,
Ten nie dozna słodyczy w niebie”

„Bo kto nie był ni razu człowiekiem,
Temu człowiek nic n... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 464

Ludowość w „Dziadach cz. II”

Spośród wszystkich części „Dziadów”, to właśnie w drugiej odsłonie cyklu Mickiewicza ludyczność jest najbardziej wyeksponowana. Wieszcz wielokrotnie podkreślał, że folklor polsko-litewski stanowi prawdziwą skarbnicę literackich inspiracji, a w jego ślady poszło wielu innych romantycznych poetów. To Mickiewicz w swoich... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 464

„Dziady” – geneza

Każda z trzech części „Dziadów” powstawała w innym europejskim mieście. Z tego względu części II i IV badacze nazywają czasem „Dziadami” kowieńsko-wileńskimi, natomiast część III „Dziadami” drezdeńskimi. „Dziady” kowieńsko-wileńskie powstawały w latach 1820-1823 (również wówczas... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 464

Duchy w „Dziadach” cz. II – znaczenie

Duchy nie pojawiają się kaplicy z własnej woli, ale zostają do niej przywołane przez wieśniaków w ramach staro pogańskiego obrzędu. Na te zjawy, którym lud przebacza popełnione za życia grzechy czeka jedzenie. Duchy, które jeszcze nie zasłużyły, zdaniem zgromadzonych, na odpuszczenie win, musiały pogodzić się z faktem, iż nast... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 464

„Dziady” cz. II – przesłanie moralne

Mickiewicz w drugiej części „Dziadów” w bardzo oryginalny sposób dokonał prezentacji zasad moralnych kształtujących świat prostego ludu. Uczynił to za pomocą zderzenia świata rzeczywistego i nadprzyrodzonego, do którego dochodzi raz do roku w Noc Zaduszkową. Od setek lat w tą właśnie noc kresowi wieśniacy odprawiali ob... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 464

Obrzęd Dziadów i jego rola w dramacie

Pogański obrzęd „Dziadów” stanowi „szkielet” struktury dramatu Mickiewicza oraz jego fabuły. Głównym założeniem rytuału było wystawianie uczt dla zbłąkanych dusz zmarłych, by nakarmić je i napoić. Uczty te urządzano głównie w domach, ale także na cmentarzach (bezpośrednio na grobach) oraz wzniesieniach. ... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 464

„Dziady” cz. II jako dramat społeczny

Druga część „Dziadów” Adama Mickiewicza, spośród wszystkich pozostałych odsłon cyklu, najpełniej realizuje założenia dramatu społecznego. Przesłanie społeczne najlepiej oddaje wypowiedź chóru:

„Bo kto nie był ni razu człowiekiem,
Temu człowiek nic nie pomoże”.

Ta uniwersa... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 464

„Dziady cz. III” – streszczenie

Akcja III części dramatu Adama Mickiewicza „Dziady” rozgrywa się kolejno w Wilnie oraz w Warszawie. Autor zadedykował dzieło prześladowanym patriotom, między innymi Janowi Sobolewskiemu, Cyprianowi Daszkiewiczowi oraz Feliksowi Kółakowskiemu.

Prolog

W więziennej celi, będącej kiedyś siedzi... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 464

Dziady cz. III – plan wydarzeń

1. Opis więziennej celi, w której przebywa Gustaw.
2. Niespokojny sen bohatera, nękanego przez dobre i złe duchy.
3. Śmierć Gustawa i narodziny Konrada.
4. Wigilijny wieczór w celi bohatera.
5. Przybliżenie losów i sylwetek więźniów dzięki ich opowieściom.

6. Wygłoszenie Małej, a po chwili Wiel... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 464

Struktura III cz. „Dziadów”

III część „Dziadów” Adama Mickiewicza rozpoczyna się od Prologu, w którym podczas snu przerywanego walką dobra i zła o duszę bohatera zachodzi w nim przemiana. Scena więzienna końcu się śmiercią Gustawa i narodzinami Konrada. Transformacja zostaje przypieczętowana napisem na ścianie celi:

„Gustavus ob... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 464

Czas i miejsce akcji III cz. „Dziadów”

III część dramatu Adama Mickiewicza „Dziady” rozgrywa się mniej więcej w obrębie roku (1 listopada 1823-1824). Poszczególne sceny następują po sobie przy zachowaniu odstępów czasowych, na szczęście takie przeskoki nie uniemożliwiają właściwego odczytania dzieła.

Akcja obejmuje takie miejsca, jak Wilno, R... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 464

Bal u Senatora – opis

Opis balu u Senatora Nowosilcowa wypełnia Scenę VIII dramatu „Dziady. Część III” Adama Mickiewicza.

Bal został zorganizowany w apartamentach Nowosilcowa w Wilnie. W pokojach na prawej cześć zorganizowano sale komisji śledczej, w których przesłuchiwani byli więźniowie, zaś w pozostałych grała muzyka i ludzie... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 464

Salon warszawski – opis

Opis bywalców warszawskiego salonu zajmuje Scenę VII dramatu Adama Mickiewicza „Dziady. Część III”.

Bywalców stanowiła śmietanka stolicy: urzędnicy, literaci, generałowie, oficerowie sztabowi, damy z towarzystwa. Pijąc herbatę przy stoliku, rozmawiano o aktualnych wydarzeniach. Czyniono to oczywiście po francu... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 464

Scena więzienna – opis

Opis wyglądu więzienia, w którym przetrzymywany był główny bohatera dramatu Adama Mickiewicza „Dziady. Część III” odnajdziemy w Scenie I dzieła.

Przed zbliżającą się północą kilku więźniów wyszło ze swoich cel, niosąc w rękach świece. Mieli nadzieję spotkać się z innymi i wspólnie przeżyć Wig... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 464

„Mała improwizacja” – interpretacja

„Mała improwizacja” przez badaczy i krytyków literatury nazywana jest ideologiczną podbudową całego dramatu Adama Mickiewicza, „Dziady. Część III”.
Autorem tego znanego fragmentu jest główny bohater dzieła. Konrad rozpoczyna swój więzienny monolog od „pieśni zemsty”. Tekst utrzymany jest w d... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 464

Widzenie księdza Piotra – interpretacja

Widzenie Księdza Piotra, stanowiące ważny fragment dramatu Adama Mickiewicza „Dziady. Część III” jest rozbudowanym porównaniem historii polskiego narodu i losów Jezusa Chrystusa.

Obszerna wizja składa się z plastycznych obrazów, będących odpowiedziami na kwestie poruszane przez kleryka. Na początku każdej z ... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 464

Widzenie Ewy – interpretacja

Scena IV dramatu „Dziady. Część III” Adama Mickiewicza przynosi symboliczne widzenie Ewy, określane przez wielu badaczy i historyków literatury ideowym łącznikiem między upadkiem Konrada po Wielkiej Improwizacji a Widzeniem Księdza Piotra.

Scena rozpoczyna się od śpiewu aniołów nad śpiącą Ewą, nazywaną &... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 464

Widzenie Senatora - interpretacja

Scena VI dramatu Adama Mickiewicza „Dziady. Część III” dotyczy widzenia Senatora Nowosilcowa.

Upojony alkoholem rosyjski wysłannik spał niespokojnie w swoim łóżku, podczas gdy dwa diabły toczyły nad nim ożywioną dyskusję. Zamierzały zabrać jego duszę do piekła, lecz przeszkodził im w tym Belzebud. Chcia... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 464

Rollisonowa jak przykład matki cierpiącej

Przykładów matki cierpiącej jest w polskiej literaturze mnóstwo. Niemal w każdej epoce powstało kilka ważnych portretów kobiet gotowych na największe poświęcenie w imię swego dziecka. Taki symbol stworzył także Adam Mickiewicz.

W III części „Dziadów” pojawia się matka torturowanego więźnia, Rollisona. ... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 464

„Wielka Improwizacja” – interpretacja

„Wielka Improwizacja” to potoczne określenie monologu Konrada, bohatera III części dramatu Adama Mickiewicza „Dziady”.

Zajmujący całą II scenę dzieła fragment jest wyrazem samotności jednostki przekonanej o swoim poetyckim geniuszu. Bohater kieruje swoje słowa do Boga oraz natury. Odzywa się po dług... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 464

Zadania poezji według „Wielkiej Improwizacji”

Z „Wielkiej Improwizacji”, jednego z najważniejszych fragmentów dramatu Adama Mickiewicza „Dziady” płynie krytyka romantycznego rozumienia poezji. Sformułował ją główny bohater dzieła, Konrad, nazywany przez współwięźniów „ponurym poetą”.

Jego zdaniem myśli i słowa pozwalają kreow... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 464

„Dziady” cz. III jako dramat narodowo-rewolucyjny

Część III „Dziadów” Adama Mickiewicza pod względem gatunku zalicza się do dramatu, zaś poruszana tematyka klasyfikuje go do grona tekstów narodowo-rewolucyjnych.

Dzieło spełnia wszystkie formalne wymogi gatunku. W myśl tego autor zrezygnował z zasady trzech jedności (akcji, miejsca i czasu), fabuła posiada l... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 464

„Dziady” cz. III jako arcydramat polski

„Dziady cz. III” Adama Mickiewicza przez krytyków i badaczy literatury są nazywane arcydramatem. Dzieło łączy w sobie formalne wymogi dramatu romantycznego z tematyką polityczno-historyczną. Wszystko to jest jeszcze okraszone sporą dawką metafizycznych odniesień i analogii, przy jednoczesnym zachowaniu prawdopodobieństwa los... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 464

Mesjanizm narodowy w III cz. „Dziadów”

Dzieło Adama Mickiewicza „Dziady. Część III” porusza temat mesjanizmu, czyli filozoficzno-moralną koncepcję wychodzącą z założenia, że wyjątkowe jednostki lub narody mają do spełnienia misję zbawienia ludzkości w drodze cierpienia. Nazwa pochodzi oczywiście od Mesjasza., w losach którego dostrzegano analogię do dziej... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 464

Martyrologia narodu polskiego w III cz. „Dziadów”

Adam Mickiewicz podjął w swoim dziele „Dziady. cz. III” problem męczeństwa narodu polskiego.

Autor podszedł to tematu bardzo wnikliwie. Najpierw zarysował sytuację Polaków po rozbiorach i nastaniu rządów wysłannika Rosji, Nowosilcowa. Potem nakreślił portret Senatora, nie szczędząc szczegółów na temat jeg... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 464

Wpływ III cz. „Dziadów” na kształtowanie się postawy patriotycznej

Wpływ III części „Dziadów” Adama Mickiewicza miał ogromy wpływ na kształtowanie się postawy patriotycznej wśród ówczesnych odbiorców. Wydaje się, że wpływ ten jest aktualny także dziś.

Czytając o bohaterstwie osadzonych w więzieniu, poddawanych wymyślnym torturom, nie mających szans na uczciwy proces ... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 464

„Polska Chrystusem narodów” – wyjaśnij koncepcję Mickiewicza

Mesjanistyczna koncepcja Adama Mickiewicza, obecna w III części „Dziadów” zamyka się w haśle „Polska Chrystusem narodów”, obecnym w Scenie V „Widzenie Księdza Piotra”.

Myśl autora zostaje podjęta w intymnej rozmowie Bernardyna z Bogiem, podczas której Stwórca ukazuje księdzu losy Polski ... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 464

Ocena polskiego społeczeństwa w III cz. „Dziadów”

Opisane w III części dramatu Adama Mickiewicza „Dziady” polskie społeczeństwo zostało podzielone na trzy podstawowe grupy.

Do pierwszej zaliczamy ludzi obojętnych na losy rozgrabionej podczas rozbiorów i powstań Ojczyzny, których dni są wypełnione kolejnymi balami i spotkaniami towarzyskimi, w czasie których m... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 464

Jak rozumiesz słowa Wysockiego: „Nasz naród jak lawa/Z wierzchu zimna i twarda, sucha i plugawa/Lecz wewnętrznego ognia sto lat nie wyziębi/Plwajmy na tę skorupę i zstąpmy do głębi...”.

Słowa jednego z bohaterów III części dramatu Adama Mickiewicza „Dziady”, Piotra Wysockiego, odnoszą się do polskiego społeczeństwa:

„[…] Nasz naród jest jak lawa,
Z wierzchu zimna i twarda, sucha i plugawa,
Lecz wewnętrznego ognia sto lat nie wyziębi;
Plwajmy na tę skorupę i zstą... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 464

Młodzież w III cz. „Dziadów”

Młodzież w III części dramatu Adama Mickiewicza „Dziady” została ukazana jago jedna z najbardziej ciemiężonych grup społecznych w czasie represji popowstaniowych, a mimo to aktywnie walcząca o poprawę losów narodu i jego obywateli.

Przykładów młodych ludzi, zaangażowanych w sprawę wyzwolenia Polski jest w ... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 464

Represje wobec młodych Polaków w III cz. „Dziadów”

Adam Mickiewicz w III części „Dziadów” ukazał wiele przykładów represji, skierowanych w stronę młodych Polaków walczących o poprawę losu Ojczyzny.

Wieszcz opisał szczegółowo proces wywożenia niewinnych ludzi przepełnionymi kibitkami na Sybir. W takich grupach byli nawet dziesięcioletni chłopcy, już w ta... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 464

Motyw Rosjan w III cz. „Dziadów”

Adam Mickiewicz w III części „Dziadów” obok społeczeństwa polskiego nakreślił także portret Rosjan.

Poeta nie bał się szczegółowo opisać ich okrucieństwa wobec ciemiężonych Polaków. Na przykładzie postępowania Senatora Nowosilcowa, carskiego wysłannika do Warszawy, autor ukazał zakłamanie i dwulicow... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 464

Motyw despotyzmu i tyranii w III cz. „Dziadów”

W III części „Dziadów” Adam Mickiewicz ukazał motyw despotyzmu i tyranii w okresie popowstaniowych. Poeta nakreślił sytuację panującą w więzieniach, w których Polacy byli przetrzymywani nie wiadomo za co, poddawani okrutnym torturom, a w końcu – po wielu latach – wypuszczani na „wolność”, choć nig... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 464

Znaczenie „Ustępu” w III cz. „Dziadów”

„Ustęp” to końcowa część III części dramatu Adama Mickiewicza, „Dziady”, złożona z kilku fragmentów („Droga do Rosji”, „Przedmieścia stolicy”, „Petersburg”, „Pomnik Piotra Wielkiego”, „Przegląd wojska”, „Dzień przed powodzią petersburską 1824. ... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 464

Charakterystyka Nowosilcowa

Głównym negatywnym bohaterem dramatu Adama Mickiewicza „Dziady. Część III” jest senator Nowosilcow.

Mężczyzna był wysłannikiem cara mającym zaprowadzić porządek w Warszawie. Spełnianie oczekiwać przełożonego było głównym motywem jego postępowania, co nie znaczy jednak, że prywatne korzyści nie były ... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 464

Realizm i fantastyka w III cz. „Dziadów”

W III części „Dziadów” przenikają się elementy realistyczne z fantastycznymi, akcja rozgrywa się zarówno na płaszczyźnie realnej (ziemskiej), jak i na duchowej (pozaziemskiej). Adam Mickiewicz umiejętnie połączył szczegółowe, momentami drastyczne, gorzkie i smutne portrety zbiorowe Polaków i Rosjan z motywami rozmowy z ... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 464

Motyw patriotyzmu w III cz. „Dziadów”

Adam Mickiewicz w III części dramatu „Dziady” wśród wielu innych tematów podjął wątek patriotyczny. Autor zadedykował dzieło prześladowanym patriotom:

„Świętej pamięci Janowi Sobolewskiemu, Cyprianowi Daszkiewiczowi, Feliksowi Kółakowskiemu współuczniom - współwięźniom - współwygnańcom za mi... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 464

Motyw buntu w III cz. „Dziadów”

Buntownikiem w dramacie Adama Mickiewicza „Dziady. Część III” jest przede wszystkim Konrad.

Główny bohater utworu buntuje się najpierw przeciwko cierpieniu ojczyzny. Nie może patrzeć na męczeństwo współwięźniów, na koleje ofiary represji popowstaniowych, na brak poparcia polskiej sprawy na arenie międzynar... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 464

Konrad z III cz. Dziadów – charakterystyka

Konrad z III części „Dziadów” Adama Mickiewicza jest postacią dynamiczną i wieloznaczną, która w „Prologu” przechodzi przemianę wewnętrzną. Jej symbolicznym przypieczętowaniem jest zmiana imienia z Gustawa na Konrad:

„Żywy, zostanę dla mej ojczyzny umarły
Po czym na ścianie celi napis... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 464

Konrad a ojczyzna w III cz. „Dziadów”

O stosunku Konrada, głównego bohatera dramatu Adama Mickiewicza „Dziady. Część III” do ojczyzny najpełniej mówią fragmenty nazywane „Małą” oraz „Wielką Improwizacją”.

W tej pierwszej Konrad nawołuje rodaków do walki o wyzwolenie ojczyzny, nawet, jeśli poniosą w niej najwyższą ofiar... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 464

Związek III cz. „Dziadów” z powstaniem listopadowym

Trzecia część dramatu „Dziady” Adana Mickiewicza została napisana w 1832 roku w Dreźnie, zaraz po upadku powstania listopadowego. Dzieło było poetycką odpowiedzią artysty na zaistniałą sytuację.

W utworze nie odnajdziemy bezpośrednich odwołań do zrywu niepodległościowego, co być może wynika z faktu, że... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 464

Tło historyczne III cz. „Dziadów”

Choć bezpośrednim historycznym tłem III części dramatu Adama Mickiewicza „Dziady” są lata przed wybuchem powstania listopadowego, to jednak autor przedstawił sytuację narodu polskiego opanowanego przez carskich wysłanników i represjonowanego w niemal każdy możliwy sposób, czy to przez tortury, czy pozbawienie nadziei.
wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 464

Historyczne pierwowzory postaci w III cz. „Dziadów”

Wielu bohaterów III części „Dziadów” Adama Mickiewicza posiadała swoje pierwowzory w historii.

Wśród członków towarzystwa stolikowego, opisywanego w scenie „Salon Warszawski”, czyli osób rozmawiających jedynie po francusku i całkowicie obojętnych na sprawy narodowe odnajdziemy literackie kreacje ... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 464

„Dziady. Część III” - cytaty

„Ja, syn chwały nieśmiertelnej,
Przybrałem wtenczas postać
Obrzydłej larwy piekielnej,
By cię straszyć, by cię chłostać;
Tyś przyjmował chłostę Boga
Jak dziki męczarnie wroga”.

„Samotność mędrców mistrzyni”.

„Samotność – cóż po ludzia... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 464

„Dziady” cz. IV – streszczenie

Podobnie jak w części II, akcja części IV toczy się w Zaduszki. W swoim domu prawosławny Ksiądz prosi swoje dzieci, by te razem z nim pomodliły się za dusze skazane na pobyt w czyśćcu. Nagle w drzwiach domu staje Pustelnik, który swoim wyglądem przypomina upiora. Mężczyzna nie jest w pełni zmysłów. Fakt lekkiego obłąkania przyb... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 464

„Dziady” cz. IV – plan wydarzeń

1. Modlitwa Księdza i jego dzieci za dusze w czyśćcu.
2. Niespodziewana wizyta Pustelnika.
3. Wygląd i zachowanie Pustelnika najpierw niepokoją, później bawią dzieci.
4. Pustelnik mówi o swoich lekturach (m.in. Goethe i Rousseau).
5. Pustelnik opowiada o swojej nieszczęśliwej miłości.
6. Ksiądz usiłuje ... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 464

„Dziady” cz. IV – najważniejsze cytaty

„Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy,
I noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy”.

„Kobieto! puchu marny! ty wietrzna istoto!
Postaci twojej zazdroszczą anieli,
A duszę gorszą masz, gorszą niżeli!
Przebóg! tak ciebie oślepiło złoto!”.

„Bo słuchajcie ... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 464

Pustelnik/Gustaw – charakterystyka postaci

Postać znana z ostatnich scen drugiej części „Dziadów” jako widmo o krwawiącym sercu pojawia się także w części czwartej, tym razem jako Pustelnik. Jego wygląd od razu budzi skojarzenia z upiorem – „ubrany dziwacznie” przybysz wywołuje u dzieci okrzyki: „Ach, trup, trup!, upiór, ladaco!”. Jedna... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 464

Gustaw z IV cz. „Dziadów” jako bohater werteryczny

Postawa określana jako „werteryzm” wywodzi się z utworu Johanna Goethego „Cierpienia młodego Wertera” z przełomu XVIII i XIX wieku. Do jego głównych cech należały: nadwrażliwość, chwiejność emocjonalna, bogata wyobraźnia, niezdecydowanie, bunt wobec zastanego porządku, dążenie do autodestrukcji oraz pesymiz... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 464

„Dziady” cz. IV jako dramat romantyczny

W czwartej odsłonie „Dziadów” Adam Mickiewicz poświęca najwięcej miejsca zagadnieniu nieszczęśliwej miłości, czyli fundamentalnemu dogmatowi epoki romantycznej. Jedną z cech dramatu romantycznego było odejście od dominującej estetyki dramatu klasycznego i powrót do twórczości takich artystów jak Szekspir czy Calderon. ... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 464

Istota miłości romantycznej na przykładzie IV cz. „Dziadów”

Każda z kolejnych odsłon „Dziadów” Adama Mickiewicza poświęcona jest innej tematyce. Czwarta z nich określana bywa mianem „studium miłości romantycznej”. Dzieje się tak głównie za sprawą kreacji głównego bohatera – Gustawa, który jako nieszczęśliwy, a wręcz tragiczny kochanek dzieli się ze swoim roz... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 464

Miłość jako cierpienie – „Dziady” cz. IV

Twórcy romantyczni poświęcili miłości szczególne miejsce w swoich dziełach. Znalazła się ona w absolutnym centrum uwagi. Warto zauważyć, że miłość szczęśliwa jest dla człowieka motorem do działania, uskrzydla go i pozytywnie nastraja do życia. Z kolei miłość nieszczęśliwa jest źródłem ogromnego cierpienia, nieszczęści... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 464

Konflikt uczucia i rozumu w IV cz. „Dziadów”

Odwieczny konflikt serca z rozumem w „Dziadach” cz. IV przejawia się w dialogach Pustelnika/Gustawa powodowanego miłością z Księdzem charakteryzującym się zdroworozsądkowym podejściem do życia. Postawa duchownego przez długi czas sprowadza się do uspokajania przybysza. Poprzez podanie własnego przykładu zaleca odpoczynek ... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 464

„Kobieto! Puchu marny! Ty wietrzna istoto” – motyw kobiety w IV cz. „Dziadów”

W żadnej z pozostałych częściach „Dziadów” nie ma tak silnie zarysowanego motywu kobiety, jak w części czwartej. Maryla, której pierwowzorem była prawdziwa niespełniona miłość Mickiewicza, jest siłą sprawczą powodującą działaniami Pustelnika/Gustawa.

Fragmentem, który najlepiej oddaje odczucia główne... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 464

„Dziady” – bibliografia

1. „Balsam i trucizna. 13 tekstów o Mickiewiczu”, pod red. E. Graczyk i Z. Majchrowskiego, Gdańsk 1993
2. Górski K.: „Mickiewicz: artyzm i język”, Warszawa 1977
3. „Mickiewicz czyli wszystko”, z J. M. Rymkiewiczem rozmawia A. Poprawa, Warszawa 1994
4. Jastrun M.: „Mickiewicz”, W... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 464

IV część Dziadów jako wielkie romantyczne studium miłości

IV część Dziadów określana jest mianem wielkiego studium miłości, gdyż to właśnie miłość jest tym tematem, który wydobywa się na jej pierwszy plan. W obliczu historii Gustawa nie jest to już tylko uczucie, które łączy dwie osoby, ale staje się samoistną siłą, silniejszą od śmierci i ziemskich przeciwieństw losu. wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 464

Portret tragicznego kochanka romantycznego w IV części Dziadów

W IV części Dziadów Mickiewicz skorzystał z autobiograficznego wątku, czyli swej niespełnionej miłości do Maryli Wereszczakówny.

Widmo – Gustaw okazał się być samobójcą z miłości, który odwiedził swojego dawnego mistrza – Księdza. Jak się okazało, miał on żal do swojego starego nauczyciela, i... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 464

Znaczenie monologu Pustelnika – Gustawa w IV części Dziadów

Monolog, który wygłasza w dramacie Pustelnik – czyli Gustaw, pełni określone funkcje. Są to:

- Monolog jako przedstawienie historii jego miłości i tragedii, próba wyjaśnienia zdarzeń i okoliczności, odnalezienia ich przyczyn;

- Wskazuje na silne przeżywanie świata przez bohatera, który staje si... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 464

Trzy godziny: rozpaczy, miłości i przestrogi w IV części Dziadów

Poszczególne godziny, jakie możemy zaobserwować w dramacie, oddzielone są od siebie pianiem koguta i gaśnięciem świec. Stanowią one coś na wzór chrześcijańskiej spowiedzi, w trakcie której bohater żali się i wyznaje tragiczną historię niespełnionej miłości. W jego wyznaniu odnajdujemy ogrom cierpienia, jest ono bardzo emocjona... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 464

Dziady cz. IV - streszczenie

Część IV
Historia pośmiertnego losu młodzieńca z wiersza "Upiór"

Motto: "Podniosłem wszystkie zmurszałe całuny leżące w trumnach; oddaliłem wzniosłą pociechę rezygnacji, jedynie po to, by sobie wciąż mówić: - Ach, przecież to tak nie było! Tysiąc radości zrzucono na zawsze w doły grobowe, a ty sto... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 464

Funkcja obrzędu dziadów w II części Dziadów

Tradycyjny, ludyczny obrzęd dziadów pełni w dramacie podwójną funkcję.

Po pierwsze, stanowi wprowadzenie w obszar wierzeń ludowych, przedstawiając jego przedmiot jako pewną oczywistość, zakładaną a priori. Według ludzi, biorących udział w dziadach, dwa światy – żywych i zmarłych, egzystują równolegle... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 464

Związki II części Dziadów z dramatem antycznym

Część II Dziadów nie zrywa całkowicie z klasyczną budowa dramatu. Nawiązuje m.in. do klasycznej reguły trzech jedności, zachowując jedność miejsca (cmentarna kaplica), czasu (obrzęd odbywa się w noc zaduszek) oraz akcji (jedynym wątkiem jest tu wywoływanie duchów i ich przemarsz wśród żywych).

Z klasyczne... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 464

Trzy rodzaje duchów w II części Dziadów

Duchy lekkie –
W Dziadach grupę tę reprezentują duchy dzieci – Józia i Rózi, które za życia nie zaznały smutku i goryczy. „Kto nie doznał goryczy ni razu,
ten nie dozna słodyczy w niebie.” Dzieci proszą o ziarnko gorczycy, które umożliwiłoby im wejście do nieba – za życia bowiem... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 464

Wątki sakralne i ludyczne w II części Dziadów

Wątek ludyczny Dziadów da się zaobserwować w zasadach moralnych i etycznych, na które powołuje się narrator. Według surowego prawa ludowego, życie ziemskie każdego człowieka niesie za sobą odpowiedzialność w życiu pozaziemskim. Zasada taka ma wymowę humanistyczną, bowiem normuje nasze życie, nawołując do przestrzegania o... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 464

Geneza II cz. Dziadów

Inspirację do stworzenia dzieła Mickiewicz zaczerpnął z pogańskich obrzędów ku czci zmarłych, zazwyczaj w wigilię wszystkich świętych, na terenach Litwy i Polski. Obrzęd ten obchodzono na cmentarzach.

Dziady były starym, pogańskim świętem, bowiem kult duchów i zmarłych stanowił integralny element pogańskiej ... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 464

Dziady cz. II - streszczenie

Upiór
Jest to utwór wierszowany, składający się z 24 zwrotek, mających po cztery wersy. Tytułowym Upiorem był młody mężczyzna, zmarły śmiercią samobójczą – najprawdopodobniej samobójstwa dokonał na skutek nieszczęśliwej i niespełnionej miłości, choć autor nie wyznał tego wprost.

W ... wiecej