2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Potop

2l.pl / Potop

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskimPotop

„Potop” – bibliografia

1. Bortnowski S., „Potop” w szkole. Odbiór powieści Henryka Sienkiewicza. Wnioski dydaktyczne, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1988.
2. Bujnicki T., Między realistyczną a romantyczną wizją dziejów – „Potop” Henryka Sienkiewicza, w: Arcydzieła literatury polskiej. Interpretacje, pod red. S. G... wiecej„Potop” – najważniejsze cytaty

Gdy się białogłowa przeciw tobie zaweźmie, choćbyś się w szparę w podłodze skrył, jeszcze cię igłą stamtąd wydłubie.
Zagłoba o kobietach

Gdy pożyjesz dłużej, poznasz, że gdy ktoś chce czegoś na świecie dokazać, temu nie wolno większych spraw dla mniejszych poświęcać.
Janusz Radziwił... wiecej„Kmicicowa kompania” Kossaka – portret awanturników

„Kmicicowa kompania” to jedna z ilustracji do Trylogii. Kmicic i jego kompani w interpretacji Kossaka to wąsaci, przystojni, dumni mężowie. Bez problemu dostrzegamy w bohaterach obrazu rubasznych i gnuśnych wojowników z „Potopu”. Są bogato odziani, mają na sobie futrzane czapy i płaszcze. Ich konie mają ozdobne upr... wiecejCzy twoim zdaniem Kmicic jest bohaterem dla współczesnego, młodego człowieka?

Moim zdaniem trudno w dzisiejszych czasach utożsamiać się z dawnymi bohaterami literackimi, szczególnie, jeśli reprezentują oni tak odległe czas, jak XVII wiek. Andrzej Kmicic to główny bohater trzytomowej powieści historycznej Henryka Sienkiewicza „Potop”. Autor pragnął, by jego książka służyła pokrzepieniu serc, dlat... wiecejUczta w Kiejdanach – opis

Książę Janusz Radziwiłł zaprosił do swojej siedziby w Kiejdanach na ucztę najznamienitszych przywódców, posłów i żołnierzy litewskich. Wszyscy spodziewali się, że wspólnie z hetmanem wyruszą wkrótce przeciwko Szwedom. Gdy pojawił się gospodarz zebrani patrzyli na jego postawną sylwetkę z podziwem i wiwatowali na jego cześć.... wiecejCharakterystyka porównawcza Andrzeja Kmicica i Jacka Soplicy

Chociaż bohaterów Mickiewicza (Jacek Soplica) i Sienkiewicza (Andrzej Kmicic) dzieli ponad wiek w stosunku do czasów, w których żyli ich pochodzenie i cechy charakteru każą doszukiwać się wielu podobieństw. Andrzej Kmicic to żyjący w połowie XVII wieku chorąży orszański, zaś Jacek Soplica to zaściankowy szlachcic.

Ob... wiecejRealizm i fikcja w „Potopie”

Henryk Sienkiewicz w swej powieści połączył dwie płaszczyzny. Z jednej strony przekazał historyczną wiedzą o czasach potopu szwedzkiego, z drugiej stanowiła ona jedynie tło do fikcyjnych, fabularnych przygód jego bohaterów.

Na realizm składają się w „Potopie” wydarzenia i postaci historyczne. Sienkiewicz pr... wiecejSąd nad Andrzejem Kmicicem

Główny bohater powieści Henryka Sienkiewicza – Andrzej Kmicic – to postać kontrowersyjna, która zmienia swoje zachowanie podczas akcji utworu. To co niezmienne to odwaga i pewność siebie, umiłowanie kompanii, wierność szlacheckim tradycjom.

Poznając Kmicica w pierwszej części utworu dominują jego wady. To typ... wiecejObraz Matki Boskiej w „Potopie”

W „Potopie” Sienkiewicza Matka Boska staje się już samodzielną sprawczynią cudów, wręcz – na wzór starożytnych bogiń z Iliady – osobiście wspiera walczących. W końcu staje się tą, której król powierza całe państwo – staje się Królową Polski. Jakże „długą drogę” musiał przebyć ob... wiecejAleksandra Billewiczówna jako kobieta idealna

Aleksandra Billewiczówna to piękna i dumna panna, która budzi w ludziach przede wszystkim respekt i szacunek. Jest dumna, ale jest to duma, która daje jej siłę i pewność siebie, potrzebne do bronienia swoich racji. Tak dzieje się wtedy, gdy wygania bez udzielenia pomocy towarzyszy Kmicica.

Konieczność robienia tego, co sł... wiecejKrótka charakterystyka Kmicica

W Potopie Henryka Sienkiewicza najważniejszą postacią jest Kmicic – szlachcic „pełną gębą”. Jaki jest?

• Dzielny – potrafił „podchodzić Chowańskiego”.
• Bitny – kocha walkę i umie się bić. Musiał uznać wyższość Wołodyjowskiego i stwierdzić „kończ W... wiecejWartości wyznawane przez Andrzeja Kmicica

dziełem, w którym jednostka walczyła dla dobra zbiorowości, był Potop H. Sienkiewicza. Jego historyczna tematyka związana była z dramatycznym momentem z dziejów Polski. Zawiera przesłanie dla społeczeństwa XIX wieku dając mu nadzieję na odzyskanie niepodległości ukazując ideał postawy patriotycznej. Aby dorosnąć do swojej misji ... wiecejAluzje Sienkiewicza do współczesności w „Potopie”

Poprzez pisanie powieści historycznych aluzję do ówczesności zawarł Henryk Sienkiewicz w „Potopie”. Powieść ta opisuje najazd Szwedów na Polskę, który był trudnym momentem kończącego się już wprawdzie, ale wciąż trwającego okresu świetności Rzeczypospolitej.

Dzieje są przedstawione w taki sposób, by ... wiecejGeneza „Potopu”

Sienkiewicz rozpoczął pisanie powieści 1 października 1884 roku, a zakończył 21 sierpnia w roku 1886. Utwór powstawał w szczególnych warunkach. Sienkiewicz podróżował w tym czasie po europejskich uzdrowiskach ze swoją chorą na gruźlicę żoną. Podczas jednej z nich jego ukochana zmarła. Praca w tak wyjątkowych okolicznościach by... wiecejObraz Szwedów w „Potopie”

„Potop” podejmuje problem walki na tle religijnym. Polacy broniący swej ojczyzny toczą walkę z protestancką armią króla Szwecji. Szwedzi w utworze Sienkiewicza nie szanują polskich świętości, religii, Matki Boskiej, śmieją się nawet podnieść rękę na święte miejsce dla Polaków – Jasną Górę. Krótka charakter... wiecejMiłość Aleksandry Billewiczówny i Andrzeja Kmicica w „Potopie”

Historia Andrzeja Kmicica i Oleńki Billewiczówny, bohaterów „Potopu” Sienkiewicza to świetny przykład spełnionego związku. Zanim jednak doszło do zawarcia szczęśliwego małżeństwa, oboje musieli wiele przecierpieć i wykazać się stałością uczucia. Od dnia ich poznania i zrodzenia się uczucia aż do szczęśliwego rozw... wiecejLiteracka wizja rehabilitacji i przebaczenia w „Potopie”

Motyw winy, przebaczenia oraz rehabilitacji wykorzystał Henryk Sienkiewicz w „Potopie”. Dzieje chorążego orszańskiego Andrzeja Kmicica to przejście przez kolejne fazy przemiany - od awanturnika, poprzez nieświadomego zdrajcę, do prawego, wiernego królowi i ojczyźnie bojownika o wolność narodu, gotowego poświęcić swe życi... wiecejElementy stylu biblijnego w „Potopie” Henryka Sienkiewicza

Elementy biblijnej stylizacji w „Potopie” widać między innymi we fragmencie rozmowy Andrzeja Kmicica i Oleńki:
- Waćpan wiedziałeś o śmierci dziadziusia podkomorzego? - spytała panna.
- Nie wiedziałem, alem go łzami rzewnymi opłakał, dobrodzieja mojego, gdym się o jego zgonie od owych szaraczków dowiedział, ... wiecejAdaptacja „Potopu” Hoffmana

„Potop” Sienkiewicza stanowił wyzwanie realizacyjne dla wielu reżyserów. Sukcesem zakończyła się inicjatywa znanego polskiego reżysera – Jerzego Hoffmana. Zdjęcia do filmu były poprzedzone licznymi czynnościami przygotowawczymi, w tym przeróbkami powieści, a więc adaptacją samego materiału literackiego, tak by uksz... wiecejAndrzej Kmicic jako bohater dynamiczny

Andrzej Kmicic to główny bohater „Potopu”. Na początku powieści jest wesołym, gwałtownym, porywczym awanturnikiem o bujnym temperamencie, skłonnym do „bitki i wypitki”, nieliczącym się z prawem. Wśród miejscowej społeczności zyskał opinię „hulaki”. Potrafił zapomnieć się w zabawie ze sprowadz... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 861

„Mały Książę” – streszczenie

I
Utwór rozpoczyna dedykacja dla Leona Wortha, przyjaciela autora, który „cierpi zimno i głód”. Następnie narrator wspomina, że gdy miał sześć lat zafascynował go obrazek węża boa połykającego swą ofiarę. Narysował swój rysunek, jednak dorośli widzieli na nim kapelusz, a nie połkniętego przez węża s... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 861

„Mały Książę” – plan wydarzeń

1. Wspomnienia narratora z dzieciństwa.
2. Niezrozumienie przez dorosłych obrazka węża boa połykającego słonia.
3. Test obrazkiem „kapelusza”
4. Awaria samolotu na Saharze.
5. Prośba chłopczyka.

6. Rysunek owieczki w skrzyni.
7. Mały Książę - przybysz z innej planety.
8.... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 861

„Mały Książę” – czas i miejsce akcji

Podstawowym miejscem akcji jest planeta Ziemia, na której Mały Książę spotyka pilota na Saharze. Mężczyzna musiał lądować na pustkowiu oddalonym od cywilizacji z powodu awarii. Ich rozmowy trwają osiem dni. Ostatniego dnia mały bohater postanawia powrócić na swoją planetę, dlatego pozwala się ukąsić wężowi.

W opow... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 861

„Mały Książę” – geneza

Utwór „Mały Książę” powstał podczas pobytu Saint-Exupry’ego w Stanach Zjednoczonych, a dokładniej w Nowym Jorku. Pisarz wyjechał tam po zajęciu Paryża przez Hitlera, tak więc książka o najważniejszych wartościach, takich jak: miłość i przyjaźń powstawała w czasie najkrwawszego konfliktu zbrojnego XX wieku. A... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 861

Główne wątki w „Małym Księciu”

W baśni „Mały Książę” Saint-Exupry’ego możemy wyróżnić trzy główne wątki, które wzajemnie się przenikają. Pierwszy dotyczy realistycznego świata i związany jest z awaryjnym lądowaniem pilota na Saharze. Podczas tygodnia spędzonego na pustyni usiłuje on naprawić maszynę, ponieważ miejsce gdzie się znajduje... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 861

Problematyka „Małego Księcia”

Jak pisze Mathias Jung opowiadanie Saint-Exupry’ego „stanowi w swym głębszym wymiarze parabolę dzieciństwa i dorosłości, tego co ludzkie i nieludzkie, przyjaźni i miłości, kryzysu, śmierci i nadziei. Jest ono, jak to wspaniale ujął Eugen Drewermann […] »brewiarzem nadziei« i »vademecum miłości«.... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 861

Symbolika w „Małym Księciu”

W „Małym Księciu” podobnie jak w wielu baśniach odnajdziemy wiele postaci i wydarzeń symbolicznych. Z symboliką mamy do czynienia już przy kreacji głównego bohatera – Mały Książę to cudowne dziecko, które przybywa na Ziemię, by patrząc z swojej perspektywy inaczej ocenia obserwowany świat. Do symbolicznych postac... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 861

„Mały Książę” – przynależność gatunkowa

Nie sposób jednoznacznie zakwalifikować pod względem gatunkowym utworu „Mały Książę”. Przede wszystkim przywodzi na myśl baśń. Tu, jak w klasycznej baśni siły zła ukazane są w kontekście sił dobra. Wygrywają oczywiście ci, którzy są wierni takim wartościom jak bezwarunkowa miłość, przyjaźń, piękno i do... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 861

„Mały Książę” jako filozoficzna baśń

Utwór Saint-Exupry`ego to baśń, której bohater swobodnie przekracza granicę między tym, co rzeczywiste, a światem fantastycznym i nierealnym. Przede wszystkim odwołuje się do baśniowej wiary w zwycięstwo zła nad dobrem. Gloryfikuje takie wartości jak wierność w miłości i przyjaźni, pokazuje świat, w którym odpowiedzialność z... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 861

Charakterystyka Małego Księcia

Mały Książę to główny bohater utworu Antoine’a Saint-Exupry`ego. Nie dowiadujemy się ile dokładnie ma lat. Nazywany jest przez pilota „człowieczkiem” i ma dziecięca psychikę. Włosy ma koloru dojrzałego zboża, nosi szal i długi płaszcz, jak to przedstawia jeden z obrazków zamieszczonych przez autora.

... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 861

Losy Małego Księcia

Mały Książę to mieszkaniec asteroidy B 612. Jego planeta jest niewielka – mieszczą się na niej trzy kratery wulkanów (sięgające do kolan), wciąż panoszące się baobaby, które regularnie trzeba wyrywać, a pewnego dnia wyrasta tam piękna Róża. Początkowo bohater zajmuje się nią, jednak z czasem jej kaprysy powodują, że po... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 861

Pobyt na Ziemi, czyli czego nauczył się Mały Książę

Podczas swej wędrówki, po odwiedzeniu asteroid, za namową Geografa Mały Książę trafia na Ziemię. Na swe nieszczęście ląduje na niegościnnej pustyni – Saharze. Pierwsza spotkaną istotą jest Wąż (żmija). W rozmowie tłumaczy, że między ludźmi także jest się samotnym, nie zawsze spotkanie kogoś gwarantuje spełnienie. Zag... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 861

Dorastanie „Małego Księcia”

Mały Książę jako bohater dynamiczny w opowieści Saint-Exupry`ego przechodzi metamorfozę. Nie wyrasta jednak ze swego dzieciństwa – wciąż pozostaje wrażliwym, małym chłopcem, jednak dojrzewa emocjonalnie i uczy się, jakie wartości są na świecie najważniejsze.

Podczas swej wędrówki poszukuje przyjaciela. Czuje ... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 861

Interpretacja tytułu „Mały Książę”

Tytuł utworu Antoine’a de Saint-Exupery’ego jest zarazem imieniem głównego dziecięcego bohatera opowieści. To mały chłopczyk o płowych, jak łany zbóż włosach, który nosi długi szalik. Posiada małą planetę – asteroidę B 612 – na której pielęgnuję swą Różę, a także zajmuje się wyrywaniem baobabów i... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 861

„Mały Książę” – charakterystyka bohaterów

Głównymi bohaterami utworu „Mały Książę” jest postać realna – pilot, który miał wypadek samolotowy podczas przemierzania Sahary oraz postać fantastyczna – Mały Książę, który przybywa na Ziemię z planety B 612.

Pilot - wylądował awaryjnie na pustyni - Saharze. Ma jedynie zapasu wody na ... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 861

„Mały Książę” – przesłanie utworu

Swą opowieść poetycką Saint-Exupry stworzył przebywając na emigracji w Stanach Zjednoczonych w 1943 roku. W Europie trwała wówczas II wojna światowa, a autor „Małego Księcia” został odwołany do rezerwy po wypadku podczas drugiej misji zwiadowczej. Ucieczka w cudowny świat dziecięcej baśni pozwalała zapomnieć o koszma... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 861

Narracja „Małego Księcia”

Narratorem baśni „Mały Książę” jest postać realna – pilot, który po sześciu latach od wypadku na pustyni – Saharze – opowiada o swych przeżyciach. Nie dowiadujemy się jak ma na imię, jednak pewne wskazówki pozwalają utożsamiać go z autorem.

W pierwszej części utworu wspomina o wydarzeniac... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 861

Antoine de Saint-Exupry – notatka szkolna

Antoine de Saint-Exupry urodził się 29 czerwca 1900 roku w Lyonie, w rodzinie francuskiej arystokracji. Wcześnie osierocił go ojciec, jednak wychowywał się w ciepłym domu. Wcześnie zaczął wykazywać zainteresowanie techniką, jak dziecko pisał wiersze. Swój pierwszy lot samolotem odbył mając dwanaście lat. Na studiach opatentował ... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 861

„Czym dla ptaka są skrzydła, tym dla człowieka przyjaźń” - motyw przyjaźni w „Małym Księciu”

Poetycka baśń Exupery’ego pt. „Mały Książę” zadedykowana została najlepszemu przyjacielowi autora – Leonowi Werthowi. Baśń jest opowieścią pilota - narratora o podróżach planetarnych Małego Księcia. Bohater czuł się samotny, gdyż dorośli go nie rozumieli. Nie potrafili odgadnąć, co znajduje się na jego... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 861

Motyw podróży w „Małym Księciu”

Jedną z ciekawszych literackich wędrówek jest pełna przygód podróż opisana w dziele Antoine de Saint-Exupery’ego pod tytułem „Mały Książę”. Główny bohater, zamieszkujący małą planetę, zapragnął przeżyć przygodę, a jednocześnie chciał się czegoś nauczyć i znaleźć przyjaciela. Dzięki niej poznaje, czy... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 861

Poszukiwanie sensu i celu życia na przykładzie „Małego Księcia”

Mały Książę, bohater opowieści baśniowej Antoine de Saint-Exupery’ego zamieszkuje planetę B-612, na której wiedzie spokojne samotne życie. Dba o swój dom, a jednocześnie kształtuje własny charakter. Jednakże dobrze znany horyzont staje się dla Małego Księcia zbyt ciasny, a stare wzorce zachowań przestają wystarczać, gdy s... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 861

Motyw miłości w „Małym Księciu”

Miłość obok przyjaźni to, jak udowadnia lektura „Małego Księcia” Saint-Exupery’ego najważniejsza wartość w życiu. Miłość rodzi się między małym bohaterem, mieszkającym na niewielkiej planecie B 612. Początkowo do jego głównych zajęć należy wyrywanie pleniących się baobabów, które mogłyby zniszczyć pla... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 861

Dlaczego warto przeczytać „Małego Księcia” – rozprawka

„Mały Książę” to lektura, którą ceni wiele pokoleń dzieci, młodzieży, a także dorosłych. Odkąd została wydana cieszy się nieustającą popularnością. Co jednak sprawia, że warto po nią sięgnąć?

Na początku warto podkreślić przejrzysty i czytelny język opowieści. Fabuła nie jest skomplikowana, a p... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 861

Filozofia i psychologia w „Małym Księciu”

Książkę Saint-Exupery’ego „Mały Książę” można rozpatrywać na wielu płaszczyznach. Obok prostej baśni przeznaczonej dla dzieci, ważnych prawd moralnych i przesłania zawiera bardzo ważne odniesienia do filozofii, a nieraz także do psychologii. Autor wchodzi w głąb siebie, analizuje swoje wnętrze, ukazując uniwers... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 861

„Mały Książę” Saint-Exupery’ego to utwór dla dzieci czy dla dorosłych?

Nie można przesądzić, czy utwór Saint-Exupery’ego przeznaczony jest wyłącznie dla dzieci, czy też raczej dla dorosłych. Moim zdaniem znajdzie czytelników zarówno u jednych, jak i u drugich. Zawdzięcza to głównie swej uniwersalności i ponadczasowym prawdom, które stara się przekazać.

Jako książka dla dzieci ... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 861

„Pozostajesz na zawsze odpowiedzialny za to, co oswoiłeś” – czy zgadzasz się z cytatem z „Małego Księcia”?

„Mały Książę” to nietypowy podręcznik, który pokazuje jak nawiązać i pielęgnować przyjaźń. Główny bohater od Lisa dowiaduje się, że by się z kimś zaprzyjaźnić najpierw trzeba go „oswoić”. Wymaga to cierpliwości i czasu. Niekiedy ważne jest milczenie, gdyż słowa rodzą nieporozumienia. Jednak z czase... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 861

„Na pustyni jest się samotnym. Równie samotnym jest się wśród ludzi” – problem samotności w „Małym Księciu”

Istotną kwestią w utworze „Mały Książę” jest problem samotności. Mały Książę wyrusza ze swej planety czując się niezrozumiany. Na kolejnych asteroidach poszukuje przyjaciela, jednak żaden ze spotkanych mężczyzn nie jest odpowiedni. Są zaślepieni egoistycznymi potrzebami – pragną władzy, uznania, bogactwa, zapo... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 861

Jak rozumiesz słowa Króla z „Małego Księcia”: „Znacznie trudniej jest sądzić siebie niż bliźniego. Jeśli potrafisz dobrze siebie osądzić, będziesz naprawdę mądry”?

Na planetę Króla Mały Książę trafia jako na pierwsza. Władca absolutny jest dostojny, ubrany w purpury i gronostaje. Potrzebuje jedynie poddanych, gdyż na wyspie jest sam. Jego jedynym zadaniem jest wydawanie rozkazów. Stara się to robić rozsądnie, gdyż rozkaz, który nie zostanie spełniony obniża jego autorytet.

Król... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 861

„Dla całego świata możesz być nikim, dla kogoś możesz być całym światem” – rozprawka w oparciu o „Małego Księcia”

Mały Książę żył w kręgu swych obowiązków na małej planecie B 612. Wszystko zmieniło się, gdy pewnego dnia na asteroidzie pojawiło się małe ziarenko, z którego wyrósł kwiat. Długo przygotowywał się do zakwitnięcia, by w końcu olśnić swym pięknem. Róża zachwyciła głównego bohatera. Jednak okazało się, że roślina by... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 861

„Idąc prosto przed siebie, nie można zajść daleko” - Mały Książę symbolem każdego z nas uczącego się „prawdziwie” żyć

Opowieść Saint-Exupery’ego można odczytać symbolicznie, jako drogę rozwoju każdego człowieka, poszukiwanie celu i sensu życia. W jednej z części główny bohater z odcieniem melancholii wzdycha: „Idąc prosto przed siebie nie zajdzie się zbyt daleko”. Mówi to już po odbyciu wędrówek po innych asteroidach i Ziemi. <... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 861

Czy zgadzasz się z opinią Małego Księcia o dorosłych?

Jednym z głównych problemów poruszonych w „Małym Księciu” są relacje dorosłych i dzieci. Zarówno narrator, jak i Mały Książę niejednokrotnie wyrażają swoje opinie o starszych. Główny bohater podróżując kolejno przez planety Króla, Pyszałka, Opoja, Biznesmena czy Geografa uważa ich za dziwaków, nie może zrozumie... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 861

„Mały Książę” – najważniejsze cytaty

Dedykacja
„Przepraszam wszystkie dzieci za poświęcenie tej książki dorosłemu. Mam ważne ku temu powody: ten dorosły jest moim najlepszym przyjacielem na świecie. Drugi powód: ten dorosły potrafi zrozumieć wszystko, nawet książki dla dzieci…” - dedykacja zamieszczona w książce, poświęcona przyjacielow... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 861

„Mały Książę” – bibliografia

1. Bukowska Anna, „Saint-Exupry, czyli Paradoksy humanizmu”, Warszawa 1977.
2. Drewermann Eugen, „Istotnego nie widać. Rzecz o »Małym Księciu«”, przeł. Jerzy Prokopiuk, Warszawa 1996.
3. Kędzierska Agnieszka, „»Mały Książę« Antoine’a Antoine de Saint-Exupry’ego... wiecej