2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Potop

2l.pl / Potop

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskimPotop

„Potop” – bibliografia

1. Bortnowski S., „Potop” w szkole. Odbiór powieści Henryka Sienkiewicza. Wnioski dydaktyczne, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1988.
2. Bujnicki T., Między realistyczną a romantyczną wizją dziejów – „Potop” Henryka Sienkiewicza, w: Arcydzieła literatury polskiej. Interpretacje, pod red. S. G... wiecej„Potop” – najważniejsze cytaty

Gdy się białogłowa przeciw tobie zaweźmie, choćbyś się w szparę w podłodze skrył, jeszcze cię igłą stamtąd wydłubie.
Zagłoba o kobietach

Gdy pożyjesz dłużej, poznasz, że gdy ktoś chce czegoś na świecie dokazać, temu nie wolno większych spraw dla mniejszych poświęcać.
Janusz Radziwił... wiecej„Kmicicowa kompania” Kossaka – portret awanturników

„Kmicicowa kompania” to jedna z ilustracji do Trylogii. Kmicic i jego kompani w interpretacji Kossaka to wąsaci, przystojni, dumni mężowie. Bez problemu dostrzegamy w bohaterach obrazu rubasznych i gnuśnych wojowników z „Potopu”. Są bogato odziani, mają na sobie futrzane czapy i płaszcze. Ich konie mają ozdobne upr... wiecejCzy twoim zdaniem Kmicic jest bohaterem dla współczesnego, młodego człowieka?

Moim zdaniem trudno w dzisiejszych czasach utożsamiać się z dawnymi bohaterami literackimi, szczególnie, jeśli reprezentują oni tak odległe czas, jak XVII wiek. Andrzej Kmicic to główny bohater trzytomowej powieści historycznej Henryka Sienkiewicza „Potop”. Autor pragnął, by jego książka służyła pokrzepieniu serc, dlat... wiecejUczta w Kiejdanach – opis

Książę Janusz Radziwiłł zaprosił do swojej siedziby w Kiejdanach na ucztę najznamienitszych przywódców, posłów i żołnierzy litewskich. Wszyscy spodziewali się, że wspólnie z hetmanem wyruszą wkrótce przeciwko Szwedom. Gdy pojawił się gospodarz zebrani patrzyli na jego postawną sylwetkę z podziwem i wiwatowali na jego cześć.... wiecejCharakterystyka porównawcza Andrzeja Kmicica i Jacka Soplicy

Chociaż bohaterów Mickiewicza (Jacek Soplica) i Sienkiewicza (Andrzej Kmicic) dzieli ponad wiek w stosunku do czasów, w których żyli ich pochodzenie i cechy charakteru każą doszukiwać się wielu podobieństw. Andrzej Kmicic to żyjący w połowie XVII wieku chorąży orszański, zaś Jacek Soplica to zaściankowy szlachcic.

Ob... wiecejRealizm i fikcja w „Potopie”

Henryk Sienkiewicz w swej powieści połączył dwie płaszczyzny. Z jednej strony przekazał historyczną wiedzą o czasach potopu szwedzkiego, z drugiej stanowiła ona jedynie tło do fikcyjnych, fabularnych przygód jego bohaterów.

Na realizm składają się w „Potopie” wydarzenia i postaci historyczne. Sienkiewicz pr... wiecejSąd nad Andrzejem Kmicicem

Główny bohater powieści Henryka Sienkiewicza – Andrzej Kmicic – to postać kontrowersyjna, która zmienia swoje zachowanie podczas akcji utworu. To co niezmienne to odwaga i pewność siebie, umiłowanie kompanii, wierność szlacheckim tradycjom.

Poznając Kmicica w pierwszej części utworu dominują jego wady. To typ... wiecejObraz Matki Boskiej w „Potopie”

W „Potopie” Sienkiewicza Matka Boska staje się już samodzielną sprawczynią cudów, wręcz – na wzór starożytnych bogiń z Iliady – osobiście wspiera walczących. W końcu staje się tą, której król powierza całe państwo – staje się Królową Polski. Jakże „długą drogę” musiał przebyć ob... wiecejAleksandra Billewiczówna jako kobieta idealna

Aleksandra Billewiczówna to piękna i dumna panna, która budzi w ludziach przede wszystkim respekt i szacunek. Jest dumna, ale jest to duma, która daje jej siłę i pewność siebie, potrzebne do bronienia swoich racji. Tak dzieje się wtedy, gdy wygania bez udzielenia pomocy towarzyszy Kmicica.

Konieczność robienia tego, co sł... wiecejKrótka charakterystyka Kmicica

W Potopie Henryka Sienkiewicza najważniejszą postacią jest Kmicic – szlachcic „pełną gębą”. Jaki jest?

• Dzielny – potrafił „podchodzić Chowańskiego”.
• Bitny – kocha walkę i umie się bić. Musiał uznać wyższość Wołodyjowskiego i stwierdzić „kończ W... wiecejWartości wyznawane przez Andrzeja Kmicica

dziełem, w którym jednostka walczyła dla dobra zbiorowości, był Potop H. Sienkiewicza. Jego historyczna tematyka związana była z dramatycznym momentem z dziejów Polski. Zawiera przesłanie dla społeczeństwa XIX wieku dając mu nadzieję na odzyskanie niepodległości ukazując ideał postawy patriotycznej. Aby dorosnąć do swojej misji ... wiecejAluzje Sienkiewicza do współczesności w „Potopie”

Poprzez pisanie powieści historycznych aluzję do ówczesności zawarł Henryk Sienkiewicz w „Potopie”. Powieść ta opisuje najazd Szwedów na Polskę, który był trudnym momentem kończącego się już wprawdzie, ale wciąż trwającego okresu świetności Rzeczypospolitej.

Dzieje są przedstawione w taki sposób, by ... wiecejGeneza „Potopu”

Sienkiewicz rozpoczął pisanie powieści 1 października 1884 roku, a zakończył 21 sierpnia w roku 1886. Utwór powstawał w szczególnych warunkach. Sienkiewicz podróżował w tym czasie po europejskich uzdrowiskach ze swoją chorą na gruźlicę żoną. Podczas jednej z nich jego ukochana zmarła. Praca w tak wyjątkowych okolicznościach by... wiecejObraz Szwedów w „Potopie”

„Potop” podejmuje problem walki na tle religijnym. Polacy broniący swej ojczyzny toczą walkę z protestancką armią króla Szwecji. Szwedzi w utworze Sienkiewicza nie szanują polskich świętości, religii, Matki Boskiej, śmieją się nawet podnieść rękę na święte miejsce dla Polaków – Jasną Górę. Krótka charakter... wiecejMiłość Aleksandry Billewiczówny i Andrzeja Kmicica w „Potopie”

Historia Andrzeja Kmicica i Oleńki Billewiczówny, bohaterów „Potopu” Sienkiewicza to świetny przykład spełnionego związku. Zanim jednak doszło do zawarcia szczęśliwego małżeństwa, oboje musieli wiele przecierpieć i wykazać się stałością uczucia. Od dnia ich poznania i zrodzenia się uczucia aż do szczęśliwego rozw... wiecejLiteracka wizja rehabilitacji i przebaczenia w „Potopie”

Motyw winy, przebaczenia oraz rehabilitacji wykorzystał Henryk Sienkiewicz w „Potopie”. Dzieje chorążego orszańskiego Andrzeja Kmicica to przejście przez kolejne fazy przemiany - od awanturnika, poprzez nieświadomego zdrajcę, do prawego, wiernego królowi i ojczyźnie bojownika o wolność narodu, gotowego poświęcić swe życi... wiecejElementy stylu biblijnego w „Potopie” Henryka Sienkiewicza

Elementy biblijnej stylizacji w „Potopie” widać między innymi we fragmencie rozmowy Andrzeja Kmicica i Oleńki:
- Waćpan wiedziałeś o śmierci dziadziusia podkomorzego? - spytała panna.
- Nie wiedziałem, alem go łzami rzewnymi opłakał, dobrodzieja mojego, gdym się o jego zgonie od owych szaraczków dowiedział, ... wiecejAdaptacja „Potopu” Hoffmana

„Potop” Sienkiewicza stanowił wyzwanie realizacyjne dla wielu reżyserów. Sukcesem zakończyła się inicjatywa znanego polskiego reżysera – Jerzego Hoffmana. Zdjęcia do filmu były poprzedzone licznymi czynnościami przygotowawczymi, w tym przeróbkami powieści, a więc adaptacją samego materiału literackiego, tak by uksz... wiecejAndrzej Kmicic jako bohater dynamiczny

Andrzej Kmicic to główny bohater „Potopu”. Na początku powieści jest wesołym, gwałtownym, porywczym awanturnikiem o bujnym temperamencie, skłonnym do „bitki i wypitki”, nieliczącym się z prawem. Wśród miejscowej społeczności zyskał opinię „hulaki”. Potrafił zapomnieć się w zabawie ze sprowadz... wiecej