2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Dżuma

2l.pl / Dżuma

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskimDżuma

„Dżuma” - streszczenie

„Ciekawe wypadki, które są tematem tej kroniki, zaszły w 194. r. w Oranie” – francuskiej prefekturze położonej na północnym wybrzeżu Algierii. Chociaż pięknie położone, samo miasto było raczej odpychające. Brudne mury, kurz, brak jakiejkolwiek zieleni miejskiej, a nawet gołębi, błoto jesienią, a upały latem ... wiecejAlbert Camus – życiorys pisarza

Albert Camus był jednym z najbardziej rozpoznawalnych francuskich pisarzy, eseistów czy dramaturgów dwudziestego wieku. W 1957 roku otrzymał Literacką Nagrodę Nobla. Przez wiele lat przyjaźnił się i współpracował z wybitnym egzystencjalistą Jean-Paulem Sartrem, lecz z powodów politycznych zakończył tę znajomość. Zmarł w wieku c... wiecejInterpretacja tytułu Dżuma

Sposobów odczytywania tytułu dzieła Camusa jest wiele, dotyczy to zresztą całego utworu. Oczywiście można odczytywać je dosłownie, wówczas tytułowa dżuma jest nazwą śmiertelnej choroby, której epidemia nawiedziła algierskie miasto portowe Oran w latach czterdziestych ubiegłego wieku. Pierwszymi jej ofiarami były szczury. Drastycz... wiecejInterpretacja motta Dżumy

Zdanie: „Jest rzeczą równie rozsądną ukazać jakiś rodzaj uwięzienia przez inny, jak ukazać coś, co istnieje rzeczywiście, przez coś innego, co nie istnieje”, które rozpoczyna „Dżumę” pochodzi z „Dziennika roku zarazy opartego na obserwacjach zapiskach najważniejszych wydarzeń zarówno publicznych jak i... wiecejPlan wydarzeń Dżumy

1. Opis Oranu, francuskiej prefektury na wybrzeżu algierskim, liczącej blisko dwieście tysięcy mieszkańców.
2. Początek akcji – 16 kwietnia 194. roku – doktor Bernard Rieux natyka się na martwego szczura pod drzwiami gabinetu.
3. Z kolejnymi dniami gwałtownie przybywa zdechłych gryzoni.
4. Rieux odprowadza s... wiecejCzas i miejsce akcji „Dżumy”

O czasie i miejscu akcji Dżumy dowiadujemy się już z pierwszego zdania powieści: „Ciekawe wypadki, które są tematem tej kroniki, zaszły w 194. r. w Oranie”. Autor celowo umieścił kropkę w miejscu, gdzie powinna znajdować się ostatnia cyfra daty, aby zasugerować czytelnikowi, że tak naprawdę wydarzenie opisane w powieści... wiecejKompozycja „Dżumy”

Powieść Alberta Camusa rozpoczyna się mottem: „Jest rzeczą równie rozsądną ukazać jakiś rodzaj uwięzienia przez inny, jak ukazać coś, co istnieje rzeczywiście, przez coś innego, co nie istnieje”, zaczerpniętym z „Dziennika roku zarazy…” autorstwa Daniela Defoe. W ten sposób autor dał czytelnikowi sygn... wiecejNarracja w „Dżumie”

W „Dżumie” mamy do czynienia z dwoma narratorami. Pierwszy z nich na samym początku zwraca się do czytelnika: „Zresztą narrator, którego czytelnik pozna we właściwej chwili (…)”. Dopiero na samym końcu powieści dowiadujemy się, że był nim doktor Rieux. Dlaczego główny bohater pragnął zachować anonimow... wiecejFilozofia w „Dżumie”

Filozofią dominującą w „Dżumie” jest bardzo popularny we Francji w połowie dwudziestego wieku egzystencjalizm. Do grona najwybitniejszych przedstawicieli tego nurtu zalicza się do dziś Alberta Camusa, chociaż on sam nigdy tak siebie nie nazwał w obawie przed tak zwanym „zaszufladkowaniem”.

Za ojca egzy... wiecejMoralność w „Dżumie”

W swojej najpopularniejszej powieści Camus zawarł jasne przesłanie etyczne i zarysował konkretną postawę moralną, jaką powinien przyjąć każdy, kto znajdzie się w podobnej sytuacji, co bohaterzy „Dżumy”. Z utworu jasno wynika, że bez względu na najbardziej nawet niesprzyjające okoliczności należy pozostać przede wszys... wiecejDoktor Bernard Rieux – charakterystyka postaci

Spośród wszystkich bohaterów „Dżumy”, to właśnie doktor wyraźnie wysuwa się na pierwszy plan. Co więcej, pod koniec powieści dowiadujemy się, że postać ta pełniła również rolę narratora. Śledząc uważnie jego poczynania, każdy z czytelników prędzej czy później musi dojeść do wniosku, że ma do czynienia z pra... wiecejJean Tarrou – charakterystyka postaci

Mężczyzna, który przybył do Oranu zaledwie kilka tygodni przed kwietniowym wybuchem epidemii, jednak zależało mu na niesieniu pomocy jego mieszkańcom równie mocno, jak doktorowi Rieux. Łączyło go wiele z Bernardem, głównie w sferze ideologicznej, dlatego znakomicie się dogadywali. Razem stworzyli oddziały sanitarne, które niestrudz... wiecejRaymond Rambert – charakterystyka postaci

Rambert był najmłodszym z grona głównych bohaterów powieści. Przybył do Oranu jako reporter paryskiego dziennika. Za zadanie miał sporządzenie raportu o warunkach życia algierskich arabów. Po zamknięciu murów miasta stał się niejako więźniem epidemii.

Młody dziennikarz nie był wcale nieopierzonym młokosem, który n... wiecejOjciec Paneloux – charakterystyka postaci

Można stwierdzić, że większość z głównych bohaterów „Dżumy” to ateiści (na pewno byli nimi Rieux i Tarrou, prawdopodobnie również Rambert), dlatego postać ojca Paneloux stanowiła katolicką przeciwwagę dla prezentowaną przez nich poglądów. Ten uczony i wojujący jezuita, jak pisze o nim doktor, przeszedł przemianę ... wiecejJoseph Grand – charakterystyka postaci

Podstarzały urzędnik merostwa jest bez wątpienia najsympatyczniejszą i najbarwniejszą postacią Dżumy. Zdaniem doktora Rieux Joseph Grand był właściwie głównym bohaterem opowieści: „jeśli trzeba koniecznie, by jakiś bohater znalazł się w tym opowiadaniu, narrator proponuje właśnie tego nieefektownego i skromnego bohatera, k... wiecejCottard – charakterystyka postaci

Spośród głównych bohaterów powieści to właśnie Cottard budzi najmniej pozytywne odczucia czytelników. Dzieje się tak nie tylko ze względu na niewątpliwie naganną przeszłość mężczyzny, ale głównie z powodu tego, że odmówił niesienia pomocy mieszkańcom miasta. Jego postawa i zachowanie sugerowały, iż cieszył się z wybuchu... wiecejPozostali bohaterowie powieści Dżuma

Żona doktora Rieux – była piękną i ciężko chorą kobieta. Zły stan zdrowia zmusił ją do wyjazdu do sanatorium. Opuszczenie miasta przed wybuchem epidemii nie uchroniło jej jednak przed śmiercią. W dniu rozstania na dworcu kolejowym widziała się po raz ostatni z mężem, który tak ją wówczas opisał: „(...) ta tw... wiecej„Dżuma” jako powieść-parabola

Parabola, zwana także przypowieścią, jest gatunkiem literackim, który niesie ze sobą przesłanie moralne lub dydaktyczne. Do trzech głównych cech formalnych paraboli zalicza się:
- schematyczną fabułę,
- uproszczoną konstrukcję postaci,
- obiektywność narracji.

Wyżej wymienione cechy służą alego... wiecejHeroiczne tworzenie siebie w świecie grozy i absurdu na przykładzie „Dżumy”

Można powiedzieć, że heroiczne tworzenie siebie w świecie pełnym grozy i absurdu jest jednym z kilku dogmatów filozofii egzystencjalnej. Na czym on polegał? W opracowaniu „Dżumy” wydanym przez Wydawnictwo „Werset” możemy przeczytać: „Egzystencja człowieka skazana jest na zagrożenie. Zagrożenie to powoduje... wiecej„Dżuma” jako powieść o ludzkiej moralności i solidarności

Jednymi z wielu zagadnień, jakie porusza w swojej problematyce „Dżuma” Alberta Camusa są moralność i solidarność. Autor zarysował szereg postaw etycznych, jakie przyjęli bohaterowie w obliczu ekstremalnej sytuacji. Skupił się także na zaakcentowaniu pracy zespołowej, wspólnemu działaniu, jako najlepszej drodze do osiągn... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 861

Kordian - streszczenie

Utwór rozpoczyna motto z utworu „Lambro” mówiące o roli poezji.
Część Pierwsza Trylogii; Spisek Koronacyjny; Przygotowanie
W ostatnią noc 1799 roku w Górach Karpackich u czarnoksiężnika Twardowskiego zebrały się diabły i czarownice. Na polecenie Mefistofelesa mają stworzyć rządzących w nowym wieku. ... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 861

Juliusz Słowacki – notatka szkolna

Juliusz Słowacki urodził się 4 września 1809 roku w Krzemieńcu na Wołyniu. Był jedynym synem Eugeniusza Słowackiego – nauczyciela wymowy w liceum, a następnie profesora literatury polskiej na Uniwersytecie Wileńskim – i Salomei z domu Januszewskiej. Po śmierci ojca w 1814 roku ojczymem przyszłego wieszcza został August Bc... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 861

Geneza „Kordiana”

O założeniach i intencji Słowackiego piszącego „Kordiana” możemy dowiedzieć się z listów do matki, które powstały w latach 1833-1834. Poeta zdawał sobie sprawę, że pisze „wielkie dzieło” Wierzył, iż przyniesie mu ono sławę. Dramat miał być wyrazem jego patriotycznej postawy, odpowiedzią na III cz. ̶... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 861

Kompozycja „Kordiana”

Dramat Juliusza Słowackiego został podzielony na trzy akty odpowiadające kolejnym etapom życia tytułowego bohatera. Cały utwór skupia się na losie Kordiana. Utwór rozpoczyna motto zaczerpnięte z fragmentu powieści poetyckiej Słowackiego pt. „Lambro”, która powstała w Paryżu po upadku powstania listopadowego. Utwór ten o... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 861

„Kordian” – interpretacja tytułu

Pełny tytuł dramatu słowackiego brzmi: „Kordian. Część pierwsza trylogii. Spisek koronacyjny”. Pierwsza jego część to imię głównego bohatera dramatu. Można wywieść je od łacińskiego słowa „cor” oznaczającego serce i rozumieć jako człowieka kierującego się w swym postępowaniu sercem. Dziewiętnastowie... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 861

Wyjaśnienie imienia Kordian

Imię tytułowego bohatera dramatu „Kordian” było nieprzypadkowe. Podobnie jak w innych romantycznych dramatach było znaczące. Łaciński wyraz „cor”, „cordis” oznacza serce. Imię Kordiana można więc tłumaczyć jako tego, który kieruje się w swoim życiu sercem, „człowieka serca”. Warto prz... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 861

Czas i miejsce akcji „Kordiana”

Słowacki zgodnie z zasadą konstrukcji dramatu romantycznego zrywa z klasyczną zasadą zachowania trzech jedności (czasu, miejsca i akcji), dlatego jego dramat rozgrywa się na różnorodnych płaszczyznach i w różnorodnym czasie.

Czas akcji

Część zatytułowana „Przygotowanie” rozgrywa się w n... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 861

Obraz powstania listopadowego w „Kordianie”

W „Kordianie” Słowacki próbuje dokonać oceny powstania listopadowego – polskiego zrywu narodowego z lat 1830-1831. Dramat miał być polemiką ze stanowiskiem Mickiewicza oraz jego zwolenników wyrażonym w III części „Dziadów”. Opinia autora „Balladyny” oparta była na wielu dyskusjach w środowisk... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 861

Polemika Słowackiego z Mickiewiczem w „Kordianie”

Z genezy „Kordiana” jednoznacznie wynika, ze utwór miał być polemiką z uznanym wówczas wieszczem. Mickiewicz skrytykował pierwsze tomiki wierszy autora „Anhellego” zarzucając mu pustkę duchową. Ponadto w „Dziadach” części III zamieścił negatywny obraz poplecznika Nowosilcowa Doktora, którego utożs... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 861

Dojrzewanie tytułowego bohatera „Kordiana”

Jednym z głównych problemów „Kordiana” jest dojrzewanie i przemiana wewnętrzna tytułowego bohatera. Mamy z nią do czynienia niemal przez cały utwór. Kordiana poznajemy w akcie I jako piętnastoletniego młodzieńca, który czuje się bezużyteczny, nie widzi sensu w życiu, targa nim „jaskółczy niepokój”. Poszuku... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 861

„Kordian” jako dramat romantyczny

Po klęsce powstania listopadowego koncepcja polskich dramatów romantycznych przeszła metamorfozę. Zmieniła się ich tematyka, koncepcja głównego bohatera, ale zmienił się także sposób wyrazu.

Przede wszystkim trzeba podkreślić, że „Kordian” porusza tematykę narodową. Było to związane z klęską polskieg... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 861

Charakterystyka Kordiana

Kordian jest jednym z najbardziej charakterystycznych, wzorcowych bohaterów romantycznych. To dynamiczna kreacja literacka, która przez całą właściwą część dramatu przechodzi metamorfozę. Zmienia się jej światopogląd, hierarchia wartości, a także konstrukcja psychologiczna. Przez cały czas rozwijania się utworu bohater dojrzewa, ... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 861

„Przygotowanie” – znaczenie i rola w utworze

Głównym tematem „Przygotowania” jest wyrażenie przez Słowackiego opinii o przyczynach klęski powstania listopadowego. Autor oskarża przywódców zrywu narodowego o konserwatyzm i nieudolność w dowodzeniu.

W „Przygotowaniu” biorą udział: Czarownica, Szatan, Astaroth, Diabły, Gehenna, Mefistofel, Chó... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 861

„Prolog” – znaczenie i rola w utworze

W „Prologu” Słowacki przedstawia trzy koncepcje poezji i roli poety. Występują tu trzy Osoby Prologu. Wypowiedź Pierwszej Osoby Prologu możemy utożsamiać z poglądami Adama Mickiewicza. Reprezentuje on poezję, która ma usypiać naród („Boże! zeszlij na lód twój wyniszczony bojem, / Sen cichy, sen przespany, z pociech... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 861

Monolog Kordiana na szczycie Mont Blanc

Monolog Kordiana na szczycie Mont Blanc stanowi moment kulminacyjny całego dramatu. Nawiązuje do sceny z poematu dramatycznego Byrona „Manfred”, a także „Wielkiej Improwizacji” z III cz. „Dziadów” Mickiewicza. Podczas wygłaszania monologu w bohaterze dokonuje się wówczas wewnętrzna przemiana, będąca wy... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 861

Tragizm „Kordiana”

Kordian to typowy przedstawiciel swojego pokolenia urodzonego w pierwszym dziesięcioleciu XIX wieku. W pierwszej scenie ma lat piętnaście, a w ostatniej około dwudziestu. Młody wiek, a także specyficzna psychika i dokonywane wybory decydują o losach bohatera. Wpływa na nie również czas historyczny – kryzys dawnych wartości zapocz... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 861

Znaczenie „Kordiana”

Jak uważa Józef Spytkowski: „Poprzez doskonale wycieniowany wizerunek Kordiana ukazywał poeta charakter pokolenia, rozgrzeszając i siebie za uchylenie się od udziału czynnego w powstaniu. Równocześnie jednak autor »Kordiana« zaznaczył własną, odrębną postawę poetycką na tle poezji emigracyjnej: swój zmysł rewizyjny... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 861

„Kordian” – kreacja głównego bohatera

Wyjątkowa jest także kreacja głównego bohatera. Kordian, podobnie jak inni romantyczni bohaterowie, to jednostka wybitna, która mierzy się ze światem, przeznaczeniem swego narodu, ale i samym sobą. Główny bohater dramatu Słowackiego to indywidualista, wyrastający ponad innych. Czuje się wyobcowany, niezrozumiany, a przez to samotny. P... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 861

Ocena powstania listopadowego w „Kordianie” Słowackiego

W okresie popowstaniowym w prasie emigracyjnej ukazały się wspomnienia dotyczące zawiązania w Polsce spisku koronacyjnego. Relacje te stały się kanwą „Kordiana”, jednak poeta za pierwszoplanowy temat swego dzieła przyjął przeżywaną głęboko przez naród klęskę powstania listopadowego. Dokonał oceny i analizy polskiego ... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 861

Rola poezji i poety w „Kordianie”

Jednym z istotnych problemów, jakie porusza Juliusz Słowacki w „Kordianie” jest rola poezji i poetów w dobie romantyzmu i tragicznym momencie polskiej historii. Przede wszystkim, co zaznaczył w autorskim wstępie, przeciwstawiał się poetom, którzy ukazywali mesjanistyczną wizję dziejów Polski, wierząc, że cierpienie i ofiar... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 861

Motyw rewolucji w „Kordianie”

Tytułowy bohater „Kordiana” słowackiego wyznaje republikańskie poglądy, wyraźnie sprzeciwiając się ideom monarchistycznym. Stawia go to po stronie radykalnych ugrupowań emigracyjnych. Poglądy wyrażone w utworze są nasycone wręcz nienawiścią do monarchii i mają rewolucyjny wydźwięk.

Rewolucyjne poglądy Ko... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 861

Motyw Warszawy w „Kordianie”

Nie ulega wątpliwości, że głównym miejscem wydarzeń, które możemy obserwować w „Kordianie” jest Warszawa. Obraz stolicy jest autentyczny, czego potwierdzeniem mogą być ówczesne zapiski prasowe, publicystyczne, kronikarskie czy pamiętnikarskie. Z zachowaniem realizmu Słowacki oddał wrażenia z obrzędu koronacyjnego i kor... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 861

Polski dramat romantyczny na przykładzie „Kordiana”

Dramat epoki romantyzmu chętnie sięgał do historii i to zarówno tej odległej, jak i bliższej. Często jednak dawne dzieje stanowiły jedynie maskę, pod którą kryły się problemy współczesności. Polski dramat podejmował często tematy chronologicznie niemal współczesne (choć odnosił się do nich z dystansem). Ukazywane wydarzenia ... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 861

Tło historyczne w „Kordianie”

Mimo iż „Kordian” zawiera ocenę powstania listopadowego i analizę przyczyn jego klęski nie opowiada bezpośrednio o losach niepodległościowego zrywu. Akt III – „Spisek koronacyjny” odwołuje się jednak do rzeczywistych wydarzeń historycznych, czyli koronacji cara Mikołaja I na króla Polski w maju 1829 roku. ... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 861

Postaci historyczne w „Kordianie”

Grzegorz Józef Chłopicki - uczestnik powstania kościuszkowskiego, żołnierz legionów polskich, uczestnik wojen napoleońskich, podczas których w 1812 roku został ciężko ranny. Od 1814 roku dowódca pierwszej dywizji piechoty polskiej, podał się do dymisji wskutek zatargu z księciem Konstantym. Po wybuchu powstania niechętnie pr... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 861

Spisek koronacyjny w „Kordianie”

W scenie spiskowej ukazuje Juliusz Słowacki różne postawy Polaków wobec planu radykalnej walki z carem i próby odzyskania przez Polskę niepodległości. Mimo iż ukazane postaci przynależą do jednej organizacji spiskowej wobec radykalnych działań mają odmienne poglądy. Dotyczy to przede wszystkim zamachu na Cara.

Autor por... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 861

Motyw dojrzewania w „Kordianie”

Jednym z głównych motywów, który możemy obserwować w dramacie „Kordian” jest motyw dojrzewania. Tytułowego bohatera poznajemy jako piętnastoletniego chłopca. Przepełniony jest młodzieńczymi wahaniami, targa nim „jaskółczy niepokój”. Pragnie dokonać wielkich czynów, jednak jest do tego niezdolny. Czuje się ... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 861

Motyw patriotyzmu w „Kordianie”

„Kordian” Słowackiego powstał między innymi jako głos w dyskusji nad powstaniem listopadowym i przyczyną jego klęski. Odnosił się do aktualnej sytuacji politycznej, wspominał o postawach patriotów, którzy gotowi byli poświęcić się w imię wolności ojczyzny.

Motyw patriotyzmu możemy odnaleźć już w opowie... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 861

Obraz Europy w „Kordianie” Słowackiego

Obok polskich problemów i sytuacji dziejowej po upadku powstania listopadowego Słowacki charakteryzuje także inne kraje europejskie. Obraz Starego Kontynentu ukazuje akt II dramatu, w którym główny bohater odbywa w 1828 roku wędrówkę po Anglii, Włoszech i Szwajcarii.

Przede wszystkim tytułowy bohater dramatu zauważa, że ... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 861

Ocena polskiego społeczeństwa w „Kordianie”

Słowacki w „Kordianie” scharakteryzował polskie społeczeństwo, nie dając jednak jednoznacznej oceny. Miażdżąca krytyka dotyczy przede wszystkim cywilnych i militarnych przywódców powstania. Takie postaci, jak Chłopicki, Krukowiecki, Skrzynecki czy Lelewel nie nadają się do przewodzenia polskiemu zrywowi. Są nieudolni, cz... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 861

Dzieje Kordiana

Kordian to tytułowy bohater dramatu Juliusza Słowackiego wydanego na emigracji w 1833 roku. Jest on przedstawicielem pokolenia urodzonego już pod zaborami w pierwszym dziesięcioleciu XIX wieku.

Kordiana poznajemy jako piętnastolatka. Cierpi on na charakterystyczny dla epoki „jaskółczy niepokój”. Czuje się bierny ... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 861

Pozostali bohaterowie „Kordiana”

Grzegorz – sługa Kordiana, który od młodzieńczych lat zastępuje mu ojca. Opowiada chłopakowi historie związane ze swoją przeszłością i walką za ojczyznę. Żegna młodego konspiratora, gdy ten zostaje skazany na karę śmierci.

Laura – starsza od Kordiana piękna kobieta. Młodzieniec darzył ją wielkim uczuci... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 861

Motyw wędrówki w „Kordianie”

Motyw tułacza, pielgrzyma w literaturze romantycznej wiąże się z postacią głównego bohatera dramatu „Kordian” Juliusza Słowackiego, dla którego wędrówka staje się momentem inicjacji w dorosłe życie, konfrontacją wyobrażeń o świecie z rzeczywistością. Bohater dzięki podróży przechodzi ewolucję wewnętrzną. Czyni... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 861

„Polska Winkelriedem narodów!” – wyjaśnienie cytatu z „Kordiana”

W słowach „Polska Winkelriedem narodów!” Słowacki nawiązuje do legendarnego czternastowiecznego rycerza szwajcarskiego – Arnolda Winkelrieda – który walcząc przeciwko Austriakom podczas bitwy pod Sempach przyjął na siebie ciosy włóczni wroga. Zginął, jednak dzięki jego wyczynowi Szwajcarzy zwyciężyli bitwę. ... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 861

„Kordian” - plan wydarzeń

1. Obrzędy diabłów i czarownic w chacie Twardowskiego.
2. Koncepcje poezji i rola potów w egzystencji narodu.
3. Rozterki piętnastoletniego Kordiana.
4. Trzy opowieści starego Grzegorza.
5. Nieszczęśliwa miłość do Laury.

6. Samobójcza próba Kordiana.
7. Podróż Kordiana po Europie.
... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 861

Znaczenie bajki „O Janku, co psom szył buty”

Bajka „O Janku, co psom szył buty” występuje często niezależnie od całego utworu, jako wiersz skierowany do dzieci. Jego bohaterem jest Janek – młody chłopak pochodzący z ludu. Początkowo młody chłopak nie garnie się do nauki, woli hulać ze starszymi. Nauczyciel wyrzuca go ze szkoły. Za namową plebana matka oddała... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 861

Interpretacja opowieści Grzegorza

Pierwsza historia sługi Kordiana – Grzegorza – to bajka „O Janku, co psom szył buty”. Jej bohaterem jest młodzieniec pochodzący z ludu – Janek. Za młodu to hulaka i utracjusz, jednak doświadczenie uczy go, że dzięki uczciwej pracy może się wzbogacić i osiągnąć wysokie stanowiska. Bajka ma przede wszystki... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 861

Najważniejsze cytaty w „Kordianie”

Słowa Napoleona
• Ze szczytu piramidy – co znaczy: z dzwonnicy,
Ze szczytu tych piramid sto wieków was widzi.

• Idę wśród ludzi jak przez las jesienny…

• Otom ja sam, jak drzewo zwarzone od kiści,
Sto we mnie żądz, sto uczuć, sto uwiędłych liści.
... wiecej
Notice: Undefined offset: 3 in /home/lpl/domains/2l.pl/public_html/2l2l.php on line 861

„Kordian” bibliografia

1. Bizan M., Hertz P., „Posłowie do »Kordian«”, w: Juliusz Słowacki „Kordian”, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1977 [brak ISBN], s. 137-244.
2. Inglot M., „Myśl historyczna w »Kordianie«”, Wrocław 1973, [brak ISBN]
3. Kowalczykowa A., Słowacki, PWN, Warszawa 1994, I... wiecej