Jesteś w: 2l.pl

2l.pl / Motywy literackie

Autor: Redakcja 2l.pl     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim


Ostatnio dodane

Motyw zjaw, duchów, upiorów - propozycja zakończeń

Najważniejszym elementem zakończenia są wnioski nawiązujące do postawionej tezy. Jest ono także podsumowaniem całej pracy.

A. Istoty i zjawiska nadprzyrodzone. Na wybranych przykładach omów funkcje, jakie pełnią w literaturze.

Przykład zakończenia:

Nadprzyrodzone zjawiska pojawiają się we wszystkich epokac... wiecejMotyw zjaw, duchów, upiorów - propozycja wstępów

We wstępie możemy odwołać się do definicji świata irracjonalnego, metafizyki lub scharakteryzować poszczególne rodzaje widm np.:

Według „Słownika mitów i tradycji” Władysława Kopalińskiego zjawy to istoty nierealne, pochodzące przeważnie z zaświatów, stanowiące czasami element świata rzeczywistego. Duchy określane były na... wiecejMotyw zjaw, duchów, upiorów - tematy wypracowań

Najczęściej w tematach pojawia się kilka z istot nadprzyrodzonych, rzadziej za zadanie stawia się opisanie jednej kategorii nieziemskich bytów. Postaciom takim jak zjawy czy duchy towarzyszą często również zjawiska nadprzyrodzone – sny czy wizje. Choć możliwości sformułowania tematu jest wiele, najczęściej w toku pracy nad prezentacją okazuj... wiecejMotyw zjaw, duchów, upiorów - literatura przedmiotowa

1. Brahmer M., Wstęp, [w:] Dante Alighieri, Boska komedia, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1978, s. 7-17.
2. Cieśla-Korytowska M., „Dziady” Adama Mickiewicza, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1995.
3. Drabarek B., Falkowski J., Rowińska I., Słownik motywów literackich, Wydawnictwo Kram, Warszawa 1988, (m... wiecejMotyw zjaw, duchów, upiorów - literatura podmiotowa

Książka:
1. Apokalipsa św. Jana [w:] Starego i Nowego Testamentu. Wydawnictwo Pallotinum, Poznań 2005.
2. Alighieri Dante, Boska komedia, przeł. Edward Porębowicz, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1978.
3. Bułhakow M., Mistrz i Małgorzata; przeł. [z ros.] Irena Lewandowska, Witold Dąbrowski, „Muza”, Wars... wiecejMotyw zjaw, duchów, upiorów w filmie

„Dracula”, reż. Francis Ford Coppola – film jest niemal wierną adaptacją powieści Brama Stokera. Rozpoczyna się w XV wieku, kiedy rumuński książę Vlad wyrusza na wojnę, aby bronić chrześcijan przed najazdem Turków. Kiedy jako zwycięzca wraca do ukochanej dowiaduje się, że zginęła w tragicznych okolicznościach i wyr... wiecejMotyw zjaw, duchów, upiorów w literaturze

Pismo Święte – „Apokalipsa św. Jana” - księga Nowego Testamentu ma charakter proroczy, a jej tematem są przyszłe dzieje ludzkości i Kościoła oraz wizja Sądu Ostatecznego. Najważniejszymi symbolami występującymi w „Apokalipsie” są: czterej jeźdźcy Apokalipsy, każdy dosiada innego rumaka, oznaczają kolejn... wiecejMotyw zjaw, duchów, upiorów - wprowadzenie

Metafizyka – mimo że wciąż poddawana krytyce z pozycji scjentystycznych i empirystycznych, stanowi nieodłączny element kultury ludów całego świata. Termin ten obejmuje wszystko, co wykracza poza granice fizyczności, oznacza filozofię zmierzającą do poznania „istoty rzeczy”. Świat metafizyczny obejmuje więc niezliczone postacie na... wiecejMotyw zbrodni - propozycje zakończenia

Najważniejszym elementem zakończenia są wnioski nawiązujące do postawionej tezy. Jest ono także podsumowaniem całej pracy.

A. Motyw zbrodni w literaturze różnych epok.

Przykład zakończenia:

Z zaprezentowanych utworów jasno wynika, że nie istniej zbrodnia doskonała, która nigdy nie ujrzy światła dziennego i... wiecejMotyw zbrodni - propozycje wstępu

We wstępie możemy odwołać się do definicji świata irracjonalnego, metafizyki lub scharakteryzować poszczególne rodzaje widm np.:

A. Motyw zbrodni w literaturze różnych epok.

Przykład wstępu:

Zbrodnia, choć jest naganna i zła, jest o wiele bardziej od dobra „pociągająca” i kusząca. Łatwo jest ule... wiecejMotyw zbrodni - tematy wypracowań

Temat zbrodni można potraktować wieloaspektowo, dlatego przy jego uściśleniu należy się zastanowić na co chcemy zwrócić szczególną uwagę. Tematy mogą zostać sformułowane bardzo ogólnikowo:

• Motyw zbrodni w literaturze i sztuce różnych epok.
• Sposób wykorzystania motywu zbrodni w literaturze.
• Uniwers... wiecejMotyw zbrodni - literatura przedmiotowa

1. Chrzanowski M., Poznański J., Tarkowski S., Opracowania lektur dla liceów i innych szkół średnich, Wydawnictwo Skrypt, Warszawa 2004.
2. Cykowska M., „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza, Rożak, Gdańsk 1994.
3. Fluchére H., Szekspir dramaturg elżbietański, tłum. V. Komorowska, Warszawa 1965, s. 327-344.
4. Golec... wiecejMotyw zbrodni - literatura podmiotowa

Książka:
1. Borowski T., Wspomnienia. Wiersze. Opowiadania, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1981.
2. Christie A., Dziesięciu Murzynków, tłum. Chrząstowski R., Wydawnictwo Rebis, Warszawa 1992.
3. Dostojewski F., Zbrodnia i kara; przeł. Z. Podgórzec, Wydawnictwo Greg, Kraków 2007.
4. Doyle A., Pies Baskervill... wiecejMotyw zbrodni w filmie

„Cześć, Tereska!”, reż. Gliński Robert, autor obalił on mit dobrego i niewinnego dziecka uświadamiając nam, iż zło zakorzenione jest w psychice człowieka niezależnie od wieku. Film Glińskiego to portret skromnej dziewczyny z dużego miasta, która na pierwszy rzut oka niczym szczególnym się nie różni od swoich rówieśnikó... wiecejMotyw zbrodni w literaturze

„Księga Rodzaju” zawiera opowieść o dwóch braciach – Kainie i Ablu. Bóg wyznaczył im role – pasterza i rolnika. Powodem zbrodni jednego z braci była zawiść. Kain przepełniony gniewem za to, że ofiary Abla były bardziej cenione przez Boga dopuścił się morderstwa na bracie. Bóg ukarał go klątwą i wypędził z ojc... wiecejMotyw zbrodni - wprowadzenie

Aby uporządkować swoje życie ludzie od wieków określali zasady postępowania i kodeks moralny, który obowiązywał wszystkich. W zależności od kręgu kulturowego grupy społeczne przyjmowały inne wartości za najistotniejsze, jednak w wielu systemach pewne zasady powtarzały się, stając się uniwersalnymi, a ich złamanie naruszało społeczno - etyczny ład.... wiecejMotyw wsi - propozycje zakończeń

Najważniejszym elementem zakończenia są wnioski nawiązujące do postawionej tezy. Jest ono także podsumowaniem całej pracy.

A. Obraz wsi polskiej w literaturze i malarstwie. Przedstaw odwołując się do wybranych tekstów kultury.

Przykład zakończenia:

Z powyższych rozważań wynika, jak różnorodny obraz wsi pol... wiecejMotyw wsi - propozycje wstępów

We wstępie możemy odwołać się do definicji sielanki np.:

Słownik terminów literackich podaje nam, że sielanka to „utwór poetycki, o słabo rozwiniętej akcji, przedstawiający w sposób wyidealizowany uroki prostego wiejskiego życia”. Z innych źródeł wiemy, że ojczyzną sielanki była Grecja, ojcami - Teokryt i Wirgilius... wiecejMotyw wsi - tematy wypracowań

Temat wsi można potraktować wieloaspektowo, dlatego przy jego uściśleniu należy się zastanowić na co chcemy zwrócić szczególną uwagę. Tematy mogą zostać sformułowane bardzo ogólnikowo:

• Różnorodność obrazów wsi i sposobów jej przedstawiania w literaturze polskiej i światowej
• Porównaj różne wizje wsi, analizując w... wiecejMotyw wsi - literatura przedmiotowa

1. Abramowska J., Jan Kochanowski, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2001.
2. Bachórz J., Bolesław Prus. [w:] Historia literatury polskiej w dziesięciu tomach. Pozytywizm., Wydawnictwo SMS, Bochnia 2006.
3. Bachórz J., Wieś. [w:] Słownik literatury polskiej XIX wieku. Wrocław, Ossolineum, 1991, s.1025 – 1028.
4. Burkot S., Proza po... wiecej