2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl

2l.pl / Motywy literackie

Autor: Jakub Ciczkowski     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskimOstatnio dodane

Motyw zjaw, duchów, upiorów - propozycja zakończeń

Najważniejszym elementem zakończenia są wnioski nawiązujące do postawionej tezy. Jest ono także podsumowaniem całej pracy.

A. Istoty i zjawiska nadprzyrodzone. Na wybranych przykładach omów funkcje, jakie pełnią w literaturze.

Przykład zakończenia:

Nadprzyrodzone zjawiska pojawiają się we ws... wiecejMotyw zjaw, duchów, upiorów - propozycja wstępów

We wstępie możemy odwołać się do definicji świata irracjonalnego, metafizyki lub scharakteryzować poszczególne rodzaje widm np.:

Według „Słownika mitów i tradycji” Władysława Kopalińskiego zjawy to istoty nierealne, pochodzące przeważnie z zaświatów, stanowiące czasami element świata rzeczywistego. Duc... wiecejMotyw zjaw, duchów, upiorów - tematy wypracowań

Najczęściej w tematach pojawia się kilka z istot nadprzyrodzonych, rzadziej za zadanie stawia się opisanie jednej kategorii nieziemskich bytów. Postaciom takim jak zjawy czy duchy towarzyszą często również zjawiska nadprzyrodzone – sny czy wizje. Choć możliwości sformułowania tematu jest wiele, najczęściej w toku pracy nad pre... wiecejMotyw zjaw, duchów, upiorów - literatura przedmiotowa

1. Brahmer M., Wstęp, [w:] Dante Alighieri, Boska komedia, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1978, s. 7-17.
2. Cieśla-Korytowska M., „Dziady” Adama Mickiewicza, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1995.
3. Drabarek B., Falkowski J., Rowińska I., Słownik motywów literackich, Wydawnictwo Kram, Warszawa 19... wiecejMotyw zjaw, duchów, upiorów - literatura podmiotowa

Książka:
1. Apokalipsa św. Jana [w:] Starego i Nowego Testamentu. Wydawnictwo Pallotinum, Poznań 2005.
2. Alighieri Dante, Boska komedia, przeł. Edward Porębowicz, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1978.
3. Bułhakow M., Mistrz i Małgorzata; przeł. [z ros.] Irena Lewandowska, Witold Dąbrowski, „Muza&#... wiecejMotyw zjaw, duchów, upiorów w filmie

„Dracula”, reż. Francis Ford Coppola – film jest niemal wierną adaptacją powieści Brama Stokera. Rozpoczyna się w XV wieku, kiedy rumuński książę Vlad wyrusza na wojnę, aby bronić chrześcijan przed najazdem Turków. Kiedy jako zwycięzca wraca do ukochanej dowiaduje się, że zginęła w tragicznych oko... wiecejMotyw zjaw, duchów, upiorów w literaturze

Pismo Święte – „Apokalipsa św. Jana” - księga Nowego Testamentu ma charakter proroczy, a jej tematem są przyszłe dzieje ludzkości i Kościoła oraz wizja Sądu Ostatecznego. Najważniejszymi symbolami występującymi w „Apokalipsie” są: czterej jeźdźcy Apokalipsy, każdy dosiada innego rumaka,... wiecejMotyw zjaw, duchów, upiorów - wprowadzenie

Metafizyka – mimo że wciąż poddawana krytyce z pozycji scjentystycznych i empirystycznych, stanowi nieodłączny element kultury ludów całego świata. Termin ten obejmuje wszystko, co wykracza poza granice fizyczności, oznacza filozofię zmierzającą do poznania „istoty rzeczy”. Świat metafizyczny obejmuje więc niezliczo... wiecejMotyw zbrodni - propozycje zakończenia

Najważniejszym elementem zakończenia są wnioski nawiązujące do postawionej tezy. Jest ono także podsumowaniem całej pracy.

A. Motyw zbrodni w literaturze różnych epok.

Przykład zakończenia:

Z zaprezentowanych utworów jasno wynika, że nie istniej zbrodnia doskonała, która nigdy nie ujrzy świ... wiecejMotyw zbrodni - propozycje wstępu

We wstępie możemy odwołać się do definicji świata irracjonalnego, metafizyki lub scharakteryzować poszczególne rodzaje widm np.:

A. Motyw zbrodni w literaturze różnych epok.

Przykład wstępu:

Zbrodnia, choć jest naganna i zła, jest o wiele bardziej od dobra „pociągająca” i kusząc... wiecejMotyw zbrodni - tematy wypracowań

Temat zbrodni można potraktować wieloaspektowo, dlatego przy jego uściśleniu należy się zastanowić na co chcemy zwrócić szczególną uwagę. Tematy mogą zostać sformułowane bardzo ogólnikowo:

• Motyw zbrodni w literaturze i sztuce różnych epok.
• Sposób wykorzystania motywu zbrodni w literaturze. wiecejMotyw zbrodni - literatura przedmiotowa

1. Chrzanowski M., Poznański J., Tarkowski S., Opracowania lektur dla liceów i innych szkół średnich, Wydawnictwo Skrypt, Warszawa 2004.
2. Cykowska M., „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza, Rożak, Gdańsk 1994.
3. Fluchre H., Szekspir dramaturg elżbietański, tłum. V. Komorowska, Warszawa 1965, s. 327-344.
wiecejMotyw zbrodni - literatura podmiotowa

Książka:
1. Borowski T., Wspomnienia. Wiersze. Opowiadania, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1981.
2. Christie A., Dziesięciu Murzynków, tłum. Chrząstowski R., Wydawnictwo Rebis, Warszawa 1992.
3. Dostojewski F., Zbrodnia i kara; przeł. Z. Podgórzec, Wydawnictwo Greg, Kraków 2007.
4. Doyle A., Pies ... wiecejMotyw zbrodni w filmie

„Cześć, Tereska!”, reż. Gliński Robert, autor obalił on mit dobrego i niewinnego dziecka uświadamiając nam, iż zło zakorzenione jest w psychice człowieka niezależnie od wieku. Film Glińskiego to portret skromnej dziewczyny z dużego miasta, która na pierwszy rzut oka niczym szczególnym się nie różni od... wiecejMotyw zbrodni w literaturze

„Księga Rodzaju” zawiera opowieść o dwóch braciach – Kainie i Ablu. Bóg wyznaczył im role – pasterza i rolnika. Powodem zbrodni jednego z braci była zawiść. Kain przepełniony gniewem za to, że ofiary Abla były bardziej cenione przez Boga dopuścił się morderstwa na bracie. Bóg ukarał go klątw... wiecejMotyw zbrodni - wprowadzenie

Aby uporządkować swoje życie ludzie od wieków określali zasady postępowania i kodeks moralny, który obowiązywał wszystkich. W zależności od kręgu kulturowego grupy społeczne przyjmowały inne wartości za najistotniejsze, jednak w wielu systemach pewne zasady powtarzały się, stając się uniwersalnymi, a ich złamanie naruszało spo... wiecejMotyw wsi - propozycje zakończeń

Najważniejszym elementem zakończenia są wnioski nawiązujące do postawionej tezy. Jest ono także podsumowaniem całej pracy.

A. Obraz wsi polskiej w literaturze i malarstwie. Przedstaw odwołując się do wybranych tekstów kultury.

Przykład zakończenia:

Z powyższych rozważań wynika, jak różnor... wiecejMotyw wsi - propozycje wstępów

We wstępie możemy odwołać się do definicji sielanki np.:

Słownik terminów literackich podaje nam, że sielanka to „utwór poetycki, o słabo rozwiniętej akcji, przedstawiający w sposób wyidealizowany uroki prostego wiejskiego życia”. Z innych źródeł wiemy, że ojczyzną sielanki była Grecja, ojcami -... wiecejMotyw wsi - tematy wypracowań

Temat wsi można potraktować wieloaspektowo, dlatego przy jego uściśleniu należy się zastanowić na co chcemy zwrócić szczególną uwagę. Tematy mogą zostać sformułowane bardzo ogólnikowo:

• Różnorodność obrazów wsi i sposobów jej przedstawiania w literaturze polskiej i światowej
• Porównaj róż... wiecejMotyw wsi - literatura przedmiotowa

1. Abramowska J., Jan Kochanowski, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2001.
2. Bachórz J., Bolesław Prus. [w:] Historia literatury polskiej w dziesięciu tomach. Pozytywizm., Wydawnictwo SMS, Bochnia 2006.
3. Bachórz J., Wieś. [w:] Słownik literatury polskiej XIX wieku. Wrocław, Ossolineum, 1991, s.1025 – 1028.
4. Burkot S., P... wiecej