Jesteś w: Motyw młodości

Motyw młodości

Autor: Karolina Marlęga     Serwis chroniony prawem autorskim

• Młodość to najpiękniejszy, ale i najtrudniejszy okres w życiu każdego człowieka.
• Temat miłości jest uniwersalny, o czym świadczą utwory poetów i pisarzy XIX i XX wieku.

Teza może scharakteryzować młodość, wymieniając cechy, które trzeba następnie ukazać w prezentacji:

• Młodość to okres kształtowania siebie i nauki życia, poprzez bunt, pokorę, w celu znalezienia celu, odszukania własnej drogi i autorytetu.
• Młodość to trudny okres w życiu młodego człowieka, czas poszukiwań swojego miejsca w życiu. Czasem uskrzydla, czasem niesie cierpienie.
• Młodość to okres buntu, popełniania błędów i rozterek emocjonalnych.

Przy wykorzystaniu motywu młodości możemy skonfrontować ją z wiekiem dojrzałym:

• W literaturze, nawet gdy mamy do czynienia z bohaterami już dojrzałymi, spora część opowieści o ich losach poświęcona jest młodości, która na ogół miała olbrzymi wpływ ich dorosłe życie.
• Starsi chętnie i z wielkim rozrzewnieniem wspominają przecież czas dzieciństwa i młodości…

Wśród innych tez możemy wyróżnić:

• Pisarze i poleci pragnęli odpowiedzieć na pytanie czy młodość ma przewagę nad starością?
• Marzenia młodych - żywym i prawdziwym sensem ich życia.

Przy precyzowaniu tezy można także zawęzić okres literacki, którego dotyczyć będzie praca.

Motyw młodości - propozycje wstępu


A. Motyw młodości w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie wybranych przykładów.

Przykład wstępu:

Motyw młodości jest uniwersalny. Każdy z pisarzy i każdy z nas, ich czytelników, był kiedyś młody i wie, jak młodość smakuje, dlatego potrafi z perspektywy czasu ocenić ten okres w swoim życiu i wykorzystać związane z tym przemyślenia. Radość, którą niesie ze sobą młodość, czyni ją motywem ponadczasowym. Przecież nawet starsi pisarze z przyjemnością wracają do czasów młodości, by znów poczuć dawną energię. Młodość tak jak miłość czy przyjaźń są nie do zmierzenia, nie do opisania i nie do wyczerpania. Twierdzenie, że ktoś jest „młody duchem” powoduje, że młodość to nie tylko przywilej nastolatków, ale cecha, którą można posiadać przez całe życie. W swojej pracy ukażę na jak wiele różnych sposobów można wykorzystać motyw młodości i jak wiele może spełniać funkcji w literaturze.

B. Literackie portrety młodych. Scharakteryzuj je, odwołując się do analizy wybranych utworów literackich.

Przykład wstępu:

Młodość ma wiele twarzy. Jest okresem najintensywniejszego rozwoju psychiki człowieka, najszybszego kształtowania światopoglądu i charakteru. Trudno wyznaczyć granice młodości, ponieważ każdy dojrzewa w innym tempie, a niektórzy pozostają „młodzi duchem” do końca życia. Młodość ma też swoje prawa – przede wszystkim do buntu, do negowania istniejących praw i reguł. To także okres rozterek emocjonalnych, które u „nadwrażliwców” mogą prowadzić do tragedii. Czasem niepohamowany, porywczy temperament powoduje, że młodość jest czasem popełniania błędów. W swej prezentacji przedstawię kilkoro najciekawszych według mnie młodych bohaterów literackich.

Motyw młodości - propozycje zakończenia


A. Motyw młodości w literaturze. Omów zagadnienie na podstawie wybranych przykładów.

Przykład zakończenia:

Jak widać, wszyscy twórcy aprobują młodość. Cenią jej radość, siłę, dynamizm, chęć działania. Na postawie wymienionych utworów wyłania się obraz młodości jako świeżości, siły, zabawy, szaleństwa, beztroski. Te cechy z pewnością zwyciężają w pojedynku z wiekiem dojrzałym i starością. Jednak młodość ma także wady: brakuje jej doświadczenia, często odpowiedzialności czy rozsądku. Szala się wyrównuje. Każdy wiek rządzi się własnymi zasadami. Jednak młodość, tak przecież ważna w życiu każdego człowieka, bo przecież od niej zależy przyszłość, tak beztroska, radosna i ciepła, jest idealnym tematem wierszy, dramatów czy powieści.

B. Literackie portrety młodych. Scharakteryzuj je, odwołując się do analizy wybranych utworów literackich.

Przykład zakończenia:

Przedstawione postacie w szeroki sposób prezentują młodych bohaterów. Choć pochodzą oni z różnych epok łączą ich pewne cechy wspólne. Wszystkie postaci są odważne i ze wszystkich sił starają się być wierni wyznawanym poglądom. Niektórzy przypłacają to życiem, jak Antygona, inni rezygnują z własnego zdania na rzecz wygodnictwa, jak Zbyszek z „Moralności pani Dulskiej”. Innym łączącym bohaterów elementem jest upór. Poza tym każdej z postaci możemy wytknąć błędy młodości – Antygonie – ślepą wiarę we własne racje, Kordianowi - nadwrażliwość i słabość charakteru, Kmicicowi porywczość, zaś Zbyszkowi hulaszczy tryb życia i uległość. Wymienione cechy są ponadczasowe i współcześnie wśród młodych również odnajdziemy jednostki, czasem aż nazbyt wiernie przypominające literackich bohaterów. Choć zmieniły się realia, nasza psychika pozostała niezmienna.

Motyw młodości - literatura podmiotowa


Książka:

1. Asnyk A. Do młodych [w]: Poezje zebrane, oprac. Z. Mocarska - Tycowa, Wydawnictwo Algo, Toruń 1995.
2. Baczyński K.K., Pokolenie [w] tegoż: Wiersze, Wydawnictwo Literackie , Kraków 2002.
3. Baran J., Dom rodzinny, Wydawnictwo Nowa Era, Warszawa 2003.
4. Bratny R. , Kolumbowie rocznik 20, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1966.

5. Burgess A., Mechaniczna pomarańcza, przeł. z ang. i posłowiem opatrzył R.t Stiller, : Wydawnictwo Etiuda, Kraków 1999.
strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -