Jesteś w: Motyw młodości

Motyw młodości

Autor: Karolina Marlęga     Serwis chroniony prawem autorskim

18. Hutnikiewicz A., Żeromski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
19. Hutnikiewicz A., Młoda Polska, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2000.
20. Huzarska–Szumiec M., Dziewczynka i kobieta, „Gazeta Krakowska” nr 9/2003, str. 11.
21. Kersten A., Sienkiewicz „Potop” - Historia, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1974.

22. Kleiner J., Juliusz Słowacki: Dzieje twórczości, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Kraków 1999.
23. Kosman M., Na tropach bohaterów Trylogii, Książka i Wiedza, Warszawa 1973.
24. Kozicka D. i in.: Słownik bohaterów literackich, Wydawnictwo Park, Bielsko-Biała 2006.
25. Kozioł A., Roma Ligocka – dziewczynka w czerwonym płaszczyku, „Dziennik Polski” nr 111/2001, str. 38.
26. Leksykon dzieł i tematów literatury powszechnej, pod redakcją T. Miłkowskiego, Wydawnictwo Książka i Wiedza, Warszawa 2002.

27. Lementowicz U., Cierpienia młodego Wertera Johanna Wolfganga Goethego, Biblioteka Wysyłkowa, Lublin 2003.
28. Matuszewski R., Polska literatura współczesna, WSiP, Warszawa 1981.
29. Nosowska D., Leksykon motywów literackich, Wydawnictwo Park, Bielsko-Biała 2004, hasło: młodość.
30. Nowacka I., Kordian Juliusza Słowackiego, Biblioteka Wysyłkowa, Lublin 2000.
31. Polańczyk D., „Romeo i Julia” Williama Szekspira, [w:] „Biblioteczka opracowań”, Zeszyt 14, Lublin 2006.
32. Polańczyk D., Śluby panieńskie Aleksandra Fredry, Biblioteka Wysyłkowa, Lublin 1997.

33. Święch J, Wstęp, [w:] K. K. Baczyński, Wybór poezji, BN I/265, Wrocław 1989, str. LXXXV-XCVIII.
34. Taborski R., „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej, Wydawnictwo WSiP, Biblioteka Analiz Literackich, Warszawa 1987.
35. Weiss T., „Moralność pani Dulskiej”. [w:] Zapolska G., Moralność pani Dulskiej,. Wydawnictwo BN, Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wrocław 1
36. Witkowska A., Przybylski R., Romantyzm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 237-290.
37. Zawistowski W., Mrożek nieznany, „Życie Warszawy”, 1991, nr 79 s. 7.
strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -