Jesteś w: Motyw zbrodni

Motyw zbrodni

Autor: Karolina Marlęga     Serwis chroniony prawem autorskim

28. Szkolny słownik motywów literackich, pod. red. B. Drabarek, J. Falkowskiego, I. Rowińskiej, Wydawnictwo Kram, Warszawa 2003, hasła: kat str. 156, przemiana str.351, samotność str. 401, zbrodnia/zbrodniarz str. 508.

29. Tomkowski J., Literatura powszechna Jana Tomkowskiego, Print Shops Prego, Warszawa 1995.
30. Tomkowski J., Literatura polska, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1993.
31. Tretiak A., Wstęp [tu:] Zasadniczy problem tragedii. Charakterystyka Makbeta i Lady Makbet, [w:] W. Szekspir, Makbet, Biblioteka Narodowa, 1927, seria 2 nr 16, s XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI.
32. Wyka K., „Pan Tadeusz”. Studia o poemacie i tekście, Warszawa 1964, s. 30 – 32.
33. Zgorzelski, Cz., O sztuce poetyckiej Mickiewicza, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1976, s. 77-88, 176-185, 199-218.
34. Żabski T., Słownik literatury popularnej, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, Wrocław 1997, hasło: Powieść kryminalna, s. 319.
strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -