2l.pl Lektury Motywy literackie
Jesteś w: 2l.pl -> Cyprian Kamil Norwid

2l.pl / Fortepian Chopina analiza i interpretacja

Autor: Redakcja 2l.pl     Data publikacji: 20.01.2006     Serwis chroniony prawem autorskim

Jakby starożytna która Cnota,
W dom modrzewiowy wiejski
Wchodząc (...)[/c]

Podmiot podkreśla, że muzyka kompozytora była prosta, choć oczywiście nie znaczy to, że była banalna. Chodzi o prostotę i doskonałość w tej prostocie, dorównującą czasom Peryklesa. Czasy Peryklesa to tzw. złoty wiek literatury i sztuki greckiej. Perykles otaczał się naukowcami i literatami, opiekował się nimi, a Ateny osiągnęły niespodziewanie wysoki poziom kultury. Czasy tego ateńskiego męża stanu do teraz uchodzą za klasyczny okres rozwoju Grecji.


Kolejnym nawiązaniem do starożytnej Grecji jest wspomnienie o Cnocie. Według Platona, najważniejszymi cnotami były mądrość, męstwo, umiarkowanie i sprawiedliwość. W tekście wchodzi „starożytna (...) Cnota / w dom modrzewiowy wiejski”, który jest symbolicznym obrazem polskiej ludowości, wręcz jej istotą, ostoją. Jest to wyraźny pierwiastek narodowy w tym tekście, który harmonijnie łączy się z mitologią grecką i wyraźnym pod koniec IV strofy chrześcijaństwem:

[c]"Odrodziłam się w niebie
I stały mi się arfą -- wrota,
Wstęgą -- ścieżka...
Hostię -- przez blade widzę zboże...
Emanuel już mieszka
Na Taborze!"[/c]

Jest to literacka aluzja do biblijnej przemiany na górze Tabor. Właśnie tam Chrystus – Emanuel objawił uczniom swoją boskość. Hostia jest również słowem o pochodzeniu biblijnym. Pojęcia pochodzące z mitologii i religii współgrają z pierwiastkami patriotycznymi i ludowymi.

strona:    1    2    3    4    5    6    7    8    Dowiedz się więcej
Cyprian Kamil Norwid - kalendarium życia i twórczości
Fenomen twórczości Norwida
Wielcy ludzie w twórczości Norwida
Fortepian Chopina - geneza utworu
Fortepian Chopina analiza i interpretacja
Fortepian Chopina - notatka interpretacyjna
Bema pamięci żałobny rapsod - geneza utworu, motto
Bema pamięci żałobny rapsod - analiza i interpretacja
Bema pamięci żałobny rapsod - notatka interpretacyjna
Do obywatela Johna Brown – geneza utworu
Do obywatela Johna Brown - analiza i interpretacja
Do obywatela Johna Brown - notatka interpretacyjna
Coś ty Atenom zrobił Sokratesie - geneza utworu
Coś ty Atenom zrobił Sokratesie – analiza i interpretacja
Coś ty Atenom zrobił Sokratesie - notatka interpretacyjna
W Weronie – analiza i interpretacja
Pielgrzym – analiza i interpretacja
Pióro – analiza i interpretacja
Larwa - analiza i interpretacja
Nerwy - analiza i interpretacja
Moja ojczyzna – analiza i interpretacja
Moja piosnka (II) – analiza i interpretacja
Fatum – analiza i interpretacja
Norwid - notatka biograficzna