Jesteś w: Motyw kobiety

Motyw kobiety w literaturze, sztuce i filmie

Autor: Karolina Marlęga     Serwis chroniony prawem autorskim


„Śniadanie u Tiffany`ego”, reż. Edwards Blake - Holly Golightly grana przez Audrey Hepburn jest młodą dziewczyną po przejściach, która zarabia, towarzysząc mężczyznom na różnego rodzaju przyjęciach. Aktorka jest piękna, delikatna i urocza, zaś grana przez nią bohaterka marząca o karierze i bogatym życiu uwodzi swoim stylem bycia. Z jednej strony jest roztrzepaną, rozgadaną trzpiotką o niecodziennych pomysłach, do których przekonuje swojego sąsiada - Paula Varjaka, z drugiej zaś romantyczną dziewczyną, pragnącą szczęścia, która przeżywa śmierć brata. Cała kreacja głównej bohaterki budzi w nas sympatię. Niekonwencjonalne postępowanie, dziewczęcy urok połączony z bagażem przeżyć powoduje, że Holly rozkochuje w sobie mężczyzn, ale boi się związać na stałe z Paulem, który jest tylko biednym pisarzem. Mimo niecodziennych pomysłów oraz stylu życia Holly pozostaje bardzo naturalna w swoim zachowaniu, a jej bezsilność w pewnych sytuacjach budzi w człowieku czułość i sympatię wobec dziewczyny.

„Wyznania gejszy”, reż. Rob Marshall - Chiyo Nitta jest córką ubogiego rybaka. Gdy jej matka zapada na śmiertelną chorobę, ojciec sprzedaje Chiyo i jej siostrę do Kioto. Dziewczynka trafia do domu, w którym kształcą się kandydatki na gejsze. Życie Chiyo staje się pasmem udręk: bita, poniżana, zmuszana do pracy ponad siły, z trudem przystosowuje się do nowego życia. Mijają lata i mimo intryg podstępnej rywalki Hatsumomo kopciuszek Chiyo wyrasta na jedną z najbardziej znanych gejsz w Japonii lat trzydziestych. Marzą o niej najpotężniejsi mężczyźni - lecz ten, którego ona sama skrycie kocha, jest poza jej zasięgiem.

Motyw kobiety - prezentacje maturalne z literaturą przedmiotową i podmiotową


Przykładowe tematy


Temat kobiety można potraktować wieloaspektowo. Przy jego uściśleniu należy zastanowić się nad jedną z możliwych form jego realizacji. Tematy mogą zostać sformułowane bardzo ogólnikowo:

• Kobieta jako literacka bohaterka. Przedstaw na wybranych przykładach z różnych epok.
• Przedstaw różnorodne sposoby ujęcia motywu kobiety, odwołując się do wybranych utworów.
• Kreacje kobiet w literaturze polskiej i obcej. Omów, odwołując się do przykładów z różnych epok.
• Wizerunek kobiety w literaturze. Zanalizuj temat odwołując się do utworów krajowych i zagranicznych.
• Bogactwo wizerunków kobiet w literaturze, różnorodność ich osobowości i barwność postaci.
• Literackie wizerunki kobiet. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
• Portret kobiety w literaturze polskiej. Przedstaw zagadnienie,odwołując się do wybranych przykładów.

Powyższe propozycje pozwalają na dowolny dobór lektur pod kątem określonego problemu prezentacji. Mogą być wykorzystane przez uczniów, którzy nie do końca pewnie czują się na lekcjach języka polskiego, ponieważ pozwalają na wybór podstawowych, najbardziej znanych lektur. Należy pamiętać, że odwołanie się do zbyt wielu źródeł, bez ich pogłębionej analizy, może uczynić pracę płytką. Lepiej, określając problem, skupić się na jakimś aspekcie tematu. Innym sposobem ujęcia motywu kobiety jest ukazanie jego oblicza w literaturze oraz innych tekstach kultury. Poniższe tematy należą do drugiej grupy, zakładającej związek literatury z innymi dziedzinami sztuki:

• Wizerunek kobiety w literaturze i sztuce. Na wybranych przykładach przedstaw zagadnienie.
• Zmiana wizerunku kobiety na przestrzeni wieków. Przedstaw, odwołując się do literatury i sztuki.
• Portret kobiety w różnych epokach. Przedstaw w oparciu o przykłady z literatury i sztuki.
• Kobieta w literaturze i malarstwie. Przedstaw różne wizerunki, opierając się na wybranych przykładach.
• Postacie kobiece w literaturze i sztuce. Porównaj wybrane bohaterki z różnych epok.

W tak sformułowanych tematach trzeba oprócz przykładów książkowych odnaleźć i zaprezentować motywy taneczne występujące w sztukach plastycznych (malarstwo, rzeźba, plakat, itp.), filmie czy muzyce. Kolejnym popularnym nawiązaniem do omawianego tematu jest możliwość ukazania funkcji kobiety w tekstach kultury. Temat można sformułować następująco:

• Motyw kobiety w literaturze. Przedstaw jego funkcjonowanie w wybranych dziełach.

Temat może również odwoływać się do określonej roli, jaką pełni kobieta lub do jej indywidualnych cech:

• Kobieta matka, kobieta fatalna, kobieta bogini. Omów motywy na wybranych przykładach literackich.
• Grzeszne i grzeczne kobiety w literaturze i sztuce różnych epok
• Przykłady zmiennych i tajemniczych kobiet w literaturze. Przedstaw, odwołując się do znanych ci utworów.
• Inspirujące i irytujące kobiety. Przedstaw ich wizerunki, opierając się na literaturze i własnych przemyśleniach.
• Postać uwodzicielskiej kobiety w literaturze. Przedstaw na wybranych przykładach.
• Uwodzicielskie kobiety w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie na wybranych przykładach
• Wizerunek złych kobiet w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach.
• Kobiety jako źródło nieszczęścia. Przedstaw na wybranych przykładach literackich.

Pośród tematów dla ambitniejszych maturzystów spotkać można:

• Emancypacja kobiet na przestrzeni wieków. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych lektur.
• Świat kobiecych wartości. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych utworów literackich.
• Wpływ kobiet na wybory bohaterów literackich. Omów na wybranych przykładach z różnych epok literackich.

We wszystkich wymienionych tematach prezentacji uwagę zwrócić należy na to, co sugeruje jego sformułowanie. Może pojawić się wymóg sięgnięcia do różnych lub wybranych epok lub nawet do określonych dzieł (np. Biblia):
strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 -  - 12 -  - 13 -  - 14 -  - 15 -  - 16 -  - 17 -  - 18 -