Jesteś w: Motyw kobiety

Motyw kobiety w literaturze, sztuce i filmie

Autor: Karolina Marlęga     Serwis chroniony prawem autorskim

14. Chrzanowski M., Tarkowski St., Szkolny słownik motywów literackich, Warszawa 2003,
15. Cykowska M., Ballady i romanse Adama Mickiewicza, Wydawnictwo Marek Rożak, Gdańsk 1997.

16. Czajko E., Maria z Nazaretu. „Chrześcijanin” 1998, z.11-12, str.20-21.
17. Dąbrowski M., Bernacki M., Leksykon powieści XX wieku, Warszawa 2002.
18. de Rynck Patrick, Mona Lisa (La Gioconda) Leonarda da Vinci [w:] tegoż, Jak czytać malarstwo, Wydawnictwo UNIVERSITAT, Kraków 2005.
19. Drawicz A., Wstęp. [w:] M. Bułhakow, Mistrz i Małgorzata, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1990, s. XLIX-LV.
20. Dzigańska K., Słownik bohaterów literackich, Wydawnictwo „Zielona Sowa”, Kraków 2008.

21. Eco U., Sztuka i piękno w średniowieczu, Kraków 1997, [tu:] Średniowieczna wrażliwość estetyczna, s. 12-29.
22. Epoki literackie. Od antyku do współczesności, red. M. Hanczakowski, M. Kuziak, A. Zawadzki, B. Żynis, Wydawnictwo PPU „PARK”, Bielsko-Biała 2003.
23. Fryde L., Maria Kuncewiczowa: Cudzoziemka, [w:] Dwudziestolecie 1919 – 1939, pod red. L. Eustachiewicza, WSiP, Warszawa 1982, s. 217 – 223.
24. Griffin J., Homer. Dawni mistrzowie, Prószyński i S-ka, Warszawa 1999.
25. Gutowski W., Nagie dusze i maski. O młodopolskich mitach miłości, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1992.
26. Guy R., Emil Zola, Państwowy Instytut Wydawniczy, Kraków 1968, s. 49, 64, 70-71, 114, 132, 140, 152, 204.
27. Hernas Cz., Barok, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
28. Hutnikiewicz A., „Przedwiośnie S. Żeromskiego”, WSiP, Warszawa 1971.
29. Inglot M., Juliusz Słowacki. „Balladyna”, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1984, s. XVI-LIX.

30. Iwasiów I., Eliza Orzeszkowa „Nad Niemnem”, Wydawnictwo Jota, Warszawa 1990.
31. Jabłkowska R., Renesansowe konwencje miłości. Stanowisko kobiety, [w:] W. Shakespeare, Romeo i Julia, Wydawnictwo PIW, Warszawa 1963, s. 10-12.
32. Jakubowski J. Z., Stefan Żeromski, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1985. s. 45-52.
33. Janion M., Żyjąc tracimy życie. Niepokojące tematy egzystencji, WAB, Warszawa 2001, s. 289-300. (Salome).

34. Janion M., Femme fatale, [w:] Wampir. Biografia symboliczna, SŁOWO/OBRAZ TERYTORIA, Warszawa 2002.
35. Janion M., Kobiety i duch inności, Wydawnictwo Sic! Warszawa 1996, s. 5 – 50.
36. Komorowski J., „Makbet” Williama Shakespeare`a, WSiP, Biblioteka Analiz Literackich, Warszawa 1989.
37. Kopaliński W., Encyklopedia drugiej płci, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 1995.

38. Kopaliński W., Słownik symboli, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 1990, s. 132: jin i jang, s. 147: kobieta.
39. Kopaliński W., Słownik mitów i tradycji kultury, Oficyna Wydawnicza RYTM, Warszawa 2003, hasła: Femme fatale, Kobieta fatalna, Tristan i Izolda, Oblubienica, Laura, Mona Lisa, Neferetete.
40. Kosiek T., Skrzypek Ł., Nawrot A., Sętkowska- Steczek G., Słownik motywów literackich, Greg, Kraków 2004, s. 141-150.
41. Kosman M., Na tropach bohaterów Trylogii, Książka i Wiedza, Warszawa 1973.
42. Kott J., Szekspir współczesny, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa1965, [tu:] „Makbet” albo Zarażeni śmiercią, str. 107-125.
43. Kronika kobiet, pod red. M. B. Michalik, Wydawnictwo Kronika, Warszawa 1993. s.614-629.

44. Kubiak Z., Mitologia Greków i Rzymian, Świat Książki Warszawa 1999, s.493-494.
45. Kujawska K., „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1989.
46. Legeżyńska A., Wisława Szymborska, „Rebis”, Poznań 1996, s. 77.
47. Leksykon dzieł i tematów literatury powszechnej, pod redakcją T. Miłkowskiego, Wydawnictwo Książka i Wiedza,Warszawa 2002.
48. Leksykon literatury polskiej: Młoda Polska, pod red. Bajda J., Łoboz M., Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2004, s. 58-60, hasło: kobieta młodopolska.
49. Leksykon motywów literackich, oprac. Rudomina J., Janke K., Wydawnictwo Skarbnica Wiedzy, Warszawa 2005, s. 80.

50. Leksykon postaci literackich, oprac. Kamieński L., Ptaszyńska – Sadowska E., „Real Press”, Kraków 1994.
51. Lementowicz U., „Cierpienia młodego Wertera” Johanna Wolfganga Goethego, Biblioteka Wysyłkowa, Lublin 2003.
52. Lementowicz U., „Krzyżacy” Henryka Sienkiewicza, Biblioteka Wysyłkowa, Lublin 2008.
53. Lementowicz U., „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza, Biblioteka Wysyłkowa, Lublin 2001.
54. Lementowicz U., Poezje Wisławy Szymborskiej, „Bilbos”, Lublin 2004, s. 15-16.
55. Libera A., Słowo wstępne, [w:] Wilde O., Salome, PIW, Warszawa 2003, s.5-9.
56. Lichański S., „Chłopi” Władysława Stanisława Reymonta, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1987.

57. Lichański S., Władysław Stanisław Reymont, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1984.
58. Łanowski J., Literatura Grecji starożytnej w zarysie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1987.
59. Makowiecki Z., Słownik postaci literackich, Świat Książki, Warszawa 2004.
60. Makowiecki A., Literatura polska. Słownik postaci literackich, Wydawnictwo Świat Książki Warszawa 2004, s.103-104, 179.
61. Makowski S., Romantyzm, WSiP, Warszawa 1998, s. 176-192.
62. Markiewicz A., Szkolny leksykon motywów literackich, Wydawnictwo Printex, Mińsk 2002, s. 258-259.
63. Markiewicz H., „Ludzie bezdomni” Stefana Żeromskiego, Czytelnik, Warszawa 1963, s. 32-38.

64. Markiewicz H., „Lalka” Bolesława Prusa, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 1967, s. 42-44, 274 – 275, 291, 309.
65. Mazurek D., Kobieta w literaturze i kulturze, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2004.
66. Michalak B., Na zakręcie. Agnieszka Osiecka we wspomnieniach, Wydawnictwo Bis, Warszawa 2001.
strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 -  - 12 -  - 13 -  - 14 -  - 15 -  - 16 -  - 17 -  - 18 -