Jesteś w: Motyw kobiety

Motyw kobiety w literaturze, sztuce i filmie

Autor: Karolina Marlęga     Serwis chroniony prawem autorskim

67. Nosowska D., Słownik motywów literackich, Wydawnictwo Park, Bielsko-Biała 2004.
68. Nowacka I., „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej, Biblioteka Wysyłkowa, Lublin 2003.
69. Nowacka I., „Nie-boska komedia” Zygmunta Krasińskiego, Biblioteka Wysyłkowa, Lublin 2000.

70. Nowakowski G., Laura Petrarki. W labiryncie spojrzeń, „Terminus” nr 1/2004.
71. Nowicka B., Jestem Maleną , „Elle” 2003 , nr 7, s. 84 – 88.
72. Osmoła J., „Potop” Henryka Sienkiewicza, „Biblios”, Lublin 2006.
73. Osmoła J., „Chłopi” Władysława Reymonta „Biblios”, Lublin 2006.
74. Osmoła J., „Lalka” Bolesława Prusa, Biblioteka wysyłkowa, „Bilbos”, Lublin 2004.
75. Partsch S., Klimt - życie i twórczość, przeł. Kozak Anna, Arkady, Warszawa 2000.
76. Piotrowska A., Film o nieobecnych, [w:] (dodatek) Katyń. Powrót opowieści, „Tygodnik Powszechny”, nr 38, 2007.
77. Pitera Z., Kino kobieta i grzech, Rita, [w:] Diabeł jest kobietą, Wydawnictwo Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1989.
78. Ples M., Fobie ucieleśnione. O filmowym wizerunku kobiety fatalnej, [w:] „Antrophos” nr. 4-5, 2005.

79. Polańczyk D., Bajki, satyry i „Monachomachia” Ignacego Krasickiego, Wydawnictwo Marg, Lublin 1994.
80. Polańczyk D., „Mistrz i Małgorzata” Michaiła Bułhakowa, „Biblios”, Lublin 2006.
81. Polańczyk D., „Makbet” Williama Szekspira, Wydawnictwo Biblios, Lublin 2008.
82. Polańczyk D., „Romeo i Julia” Williama Szekspira, „Biblioteczka opracowań”, Zeszyt 14, Lublin 2006.
83. Polańczyk D., „Śluby panieńskie” Aleksandra Fredry, Biblioteka Wysyłkowa, „Bilbos”, Lublin 1997.
84. Popławska A., Dzieje Tristana i Izoldy. Opracowanie, „Bilbos”, Kraków 2006.
85. Popławska A., „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego, Wydawnictwo „Greg”, Kraków 2005.
86. Pospieszyl K., Tristan i Don Juan: czyli odcienie miłości mężczyzny w kulturze europejskiej, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 1986.

87. Praz M., Zmysły, śmierć i diabeł literaturze romantycznej, przeł. Żaboklicki K., PIW Warszawa 1974, s.167-191, 276-281. (Piękna bezlitosna Pani).
88. Rurawski J., Władysław Reymont, Wiedza Powszechna, Warszawa 1977, s. 299 – 301.
89. Ruszczyc M., Niepospolite kobiety, Nasza Księgarnia, Warszawa 1980, Kobieta wyzwolona str. 213 – 304.
90. Schmidt J., Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Książnica, Katowice 1992.
91. Semczuk A., Lew Tołstoj, Wiedza Powszechna, Warszawa 1987. s. 220-233.
92. Sito J. S., Szekspir na dzisiaj, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 1971.
93. Siwicka D., Romantyzm 1822-1863, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
94. Słownik wiedzy biblijnej, pod red. M. D. Coogan, B. M. Metzger, tłum. W. Chrostowski, Oficyna wydawnicza Vocatio, Warszawa 1999 (hasła: kobiety – str. 299-312).

95. Słownik bohaterów literackich, pod red. D. Kozicka i in., Wydawnictwo Park, Bielsko-Biała 2004, hasła: Bozowska Stanisława, Makbet Lady, Łęcka Izabela.
96. Słownik literatury polskiej XIX wieku, oprac. Bachórz J., Kowalczyk A., Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1991 s. 414 – 417.
97. Sokolski J., Literatura staropolska ,Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1999, s. 91.
98. Starczewska K., Wzory miłości w kulturze Zachodu, PWN, Warszawa 1975.
99. Stopka D., Nawrot A., Motyw kobiety [w:] Motywy literackie, Wydawnictwo „Greg”, Kraków 2006.

100. Szeykowski Z., Twórczość Bolesława Prusa, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1972, s. 163-165.
101. Szurczak A., „Lalka” Bolesława Prusa – „powieść wielkich pytań... epoki” – po ponad stu latach, „Język Polski w Szkole Średniej” 1995.
102. Tokarczuk O., Lalka i perła, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2001.
103. Tokarczuk O., Kim jest Izabela? Kto to jest Wokulski?, [w:] „Polityka”, nr 15, 2001.
104. Tomala S., Johann Wolfgang Goethe. Cierpienia młodego Wertera, Tomala S., Dom Wydawniczy „Jota”, Warszawa 2001.
105. Tomkowski J., Literatura powszechna Jana Tomkowskiego. Print Shops Prego, Warszawa 1995.

106. Tomkowski J., Literatura polska, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1993.
107. Trześniowski D., W stronę człowieka. Biblia w literaturze polskiej (1863-1918), Wyd. Uniw. M. Curie-Skłodowskiej, Lublin 2005, s.207-225.
108. Turowska Z., Agnieszki. Pejzaże z Agnieszką Osiecką. Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 2003.
109. Ulmer R., Alfons Mucha - mistrz Art nouveau, przeł. E. Tomczyk, Taschen / Edipresse Polska Sp. z o.o., Warszawa 2005.
110. Wilczycka D., „Ojciec Goriot” Honoriusza Balzaka, Biblioteka Wysyłkowa, Lublin 2003.

111. Wilczycka D., „Tango” Sławomira Mrożka, Biblioteka Wysyłkowa, Lublin 2002.
112. Witkowska A., Przybylski R., Romantyzm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
113. Zamorovsky V., Bogowie i herosi mitologii greckiej i rzymskiej, Wydawnictwo Videograf II, Katowice 2003.
114. Zawadzki A., Tablice. Epoki literackie, Park Edukacji, Bielsko - Biała 2005, s. 263 – 281.
115. Zellner F., Bitwa Gigantów: Leonardo i Michał Anioł, [w:] tegoż, Leonardo, Wydawnictwo Taschen, Warszawa 2005.

116. Zuffi St., Wielki słownik malarzy, t. 3, HPS, Warszawa 2006, Pablo Picasso, s. 97-100.
117. Zuffi St. Wielki słownik malarzy, t. 4, HPS, Warszawa 2006, Dante Gabriel Rossetti, s. 22.
118. Żak S., Maria Kuncewiczowa, PIW, Warszawa 1975, s. 55-93. (Cudzoziemka).
119. Żdanow W., Dzieje tworzenia Anny Kareniny, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1976.
strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 -  - 12 -  - 13 -  - 14 -  - 15 -  - 16 -  - 17 -  - 18 -