Jesteś w: Motyw lagrów i łagrów

Motyw lagrów i łagrów

Autor: Karolina Marlęga     Serwis chroniony prawem autorskim


B. Próby ocalenia człowieczeństwa na przykładzie literatury łagrowej i lagrowej. Przedstaw temat na podstawie wybranych utworów literackich.

Przykład zakończenia:

Wojna, nieważne w jakim celu prowadzona, zawsze niesie ze sobą cierpienie, zwłaszcza ludzi niewinnych, niezaangażowanych w nią. Obozy koncentracyjne były miejscem szczególnej zagłady. Wyniszczały człowieka fizycznie, z czym nierozerwalnie była połączona także degradacja psychiczna, dehumanizacja człowieka. Stąd też określenie człowieka złagrowanego i zlagrowanego, który odrzuca wszelkie humanistyczne wartości aby przeżyć. Ryszard Kapuściński mówi: „wojnę trudno usprawiedliwić, uważam, że przegrywają ją wszyscy, ponieważ jest ona porażką istoty ludzkiej, obnaża jest niezdolność do porozumienia, do wczucia się w Innego, do dobroci i rozumu”.
Literatura łagrowa i lagrowa nie powinna jedynie uświadamiać o ogromie cierpienia, powinna również być przestrogą na przyszłość.

Motyw łagrów i lagrów - literatura podmiotowa


Książka

1. Applebaum A., Kobiety i dzieci. [w:] GUŁAG, wyd. Świat Książki, Warszawa 2005, s. 296 -317.
2. Bartnikowski B., Dzieciństwo w pasiakach, Nasza Księgarnia, Warszawa 1989.
3. Borowski T., Proszę państwa do gazu. [w:] Opowiadania, wyd. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1971.
4. Borowski T., U nas w Auschwitzu… [w:] Opowiadania, wyd. Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1971.
5. Borowski T., Ludzie, którzy szli [w:] Opowiadania, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1971.
6. Czapski J., Wspomnienia starobielskie, Niezależne Warsztaty Wydawnicze Ogniwo Wrocław 1990.
7. Czapski J., Na nieludzkiej ziemi, wyd. Znak, Kraków 2001.
8. Dostojewski F. , Zbrodnia i kara, tłum. z jęz. ros. i opr. Podgórzec Z., Wydawnictwo Greg, Kraków 2002.
9. Gawalewicz A., Refleksje z poczekalni do gazu. Ze wspomnień muzułmana, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau, Oświęcim 2000.
10. Grzesiuk S., Pięć lat kacetu, Książka i Wiedza, Warszawa 1972.

11. Herling-Grudziński G., Inny świat, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2007.
12. Kapuściński R., Kołyma, mgła i mgła. [w:] tegoż, Imperium, Czytelnik, Warszawa 2007.
13. Kielar W., Anus Mundi, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1980.
14. Kliś – Niemira Helena, Mamo, chleba, [w:] Wspomnienia Sybiraków, Warszawa 1990.
15. Mickiewicz A., Dziadów część III, Czytelnik, Warszawa 1967.
16. Naglerowa H., Ludzie sponiewierani, Veritas, Londyn 1958.
17. Nałkowska Z., Medaliony, Wydawnictwo SARA, Warszawa 2007.
18. Ordonówna H., Tułacze dzieci, Wydawnictwo LTW, Warszawa 2007.
19. Orzeszkowa E., Nad Niemnem, Wydawnictwo Greg, Kraków 2000.
20. Piechowski K., Byłem numerem… historie z Auschwitz, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, Warszawa 2004.

21. Różewicz T., Warkoczyk [w:] Poezja Polska w szkole średniej od średniowiecza do współczesności. Antologia, wybór J. Polanicki,, Wydawnictwo KAMA, Warszawa 1993.
22. Rybakow A., Dzieci Arbatu, tłum. M. J. Jagiełło, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 1988.
23. Sołżenicyn A., Jeden dzień Iwana Denisowicza”, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 1989.
24. Sołżenicyn A., Archipelag GUŁag, Nowe Wydawnictwo Polskie, Warszawa 1990.
25. Szałamow W., Opowiadania kołymskie, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 1999.
26. Wat A., Mój wiek, wyd. Czytelnik, Warszawa 1998.
27. Władimow G., Wierny Rusłan, Wydawnictwo ARCANA, Kraków 2007.

Motyw łagrów i lagrów - literatura przedmiotowa


1. Antologia literatury lagrów i łagrów: w opracowaniu szkolnym, wybór, wstęp i objaśnienia Krystyna Heska-Kwaśniewicz; oprac. dydaktyczne K. Heska-Kwaśniewicz, Bogdan Zeler. - Wyd. Książnica, Katowice 1997.
2. Autorzy naszych lektur. Szkice o pisarzach współczesnych, red. W. Maciąg, Zakład Narodowy Ossolińskich, Wrocław 1987, s. 252-266.
3. Bachórz J., Wstęp [w:] E. Orzeszkowa, Nad Niemnem, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1996.
4. Bolecki W., „Inny świat” Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, Kraków 2007.
5. Bursztyn M., Radzymińska K., Inny świat. Zapiski sowieckie, [w:] tychże, Literatura polska. Słownik encyklopedyczny., wyd Europa, Wrocław 2000, str. 163 – 164.

6. Bursztyn M, Radzymińska K., Literatura polska. Słownik encyklopedyczny, wyd Europa, Wrocław 2002, hasła: [Herling-Grudziński Gustaw, Borowski Tadeusz, Kapuściński Ryszard].
7. Cherubin D., Ludność polska w więzieniach i obozach radzieckich w latach 1939-1941, wyd. Rytm, Warszawa 1989.
8. Chrząstkowska B., Znaki cierpienia, [w:] Literatura współczesna „źle obecna” w szkole, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1990, s.307-309.
9. Cisak A., Żbik M., Archipelag GUŁag, [w:] tychże, Literatura powszechna. Słownik encyklopedyczny, Wrocław 2000, s. 23.
10. Czaplejewicz E., Polska literatura łagrowa, Wydaw. Naukowe PWN , Warszawa 1992.

11. Człowieczeństwo, [w:] Słownik współczesnego języka polskiego, red. Dunaj B., Warszawa 1996, str. 146.
12. Degradacja, [w:] Słownik współczesnego języka polskiego, red. Dunaj B., Warszawa 1996, str. 160.
13. Drabarek B., Szkolny słowników motywów literackich, Wydawnictwo KRAM, Warszawa 1998.
14. Giżejewska M., Polacy na Kołymie 1940-1943, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 1997.
15. Hanczakowski M., Kuziak M., Żynis B., Tadeusz Borowski, [w:] Epoki Literackie. Od antyku do współczesności, wyd. PPU PARK Sp. z o.o, Bielsko-Biała 2002, s. 455-458.

16. Inny świat, [w:] Słownik lektur, red. Nawrot A., Kraków 2004, str. 193 – 203.
17. Kieta M., Przedmowa, [w:] Kielar W., Anus Mundi, Kraków, 1980.
strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -