Jesteś w: Motyw miłości

Motyw miłości w literaturze różnych epok, sztuce i filmie

Autor: Karolina Marlęga     Serwis chroniony prawem autorskim


Miłość „jest to złożone pojęcie, którego nie daje się ująć w sztywną definicję. Często utożsamiana z uczuciem, które przejawia się w relacji do drugiej osoby (lub obiektu), połączonym z silnym pragnieniem stałego obcowania z nią, czemu może towarzyszyć pociąg fizyczny do osoby będącej obiektem uczucia, także jest to relacja między osobami oparta na uczuciu miłości. Od wieków jest przedmiotem fascynacji i źródłem inspiracji dla twórców sztuki, literatury, psychologii, religii. Przez niektórych ludzi bywa uważana za sens życia ludzkiego – czyniąca je prawdziwym i w pełni szczęśliwym. Miłość jest niezwykłym zjawiskiem - na wielu ludzi wpływa w taki sposób, że czynią oni rzeczy dawniej dla nich niewyobrażalne, osiągają niedoścignione dotychczas cele, a wszystko w imię wszechwładnej miłości. Można ją również rozumieć jako wzajemne zaufanie, lecz owo zaufanie tak naprawdę jest tylko drobną częścią miłości, której w pełni zdefiniować samej w sobie nie można.”

A. Przedstaw jak zmieniał się wizerunek miłości na przestrzeni kolejnych epok literackich.Przykład wstępu:

Miłość jako uczucie nie zmieniło się przez stulecia. Nadal jeśli wybucha gwałtownie porywa serca i ogarnia całą duszę. Czasem rodzi się powoli, dojrzewając jak przepiękny kwiat. Jednak na przestrzeni wieków zmieniała się sceneria miłosnych westchnień. Początkowo kochali się bogowie i herosi w antycznych przestrzeniach Peloponezu, w następnych wiekach odnaleźć można pary kochanków, których miłość złączyła na wieki. Romantyczne uczucie zawładnęło bohaterami i było główną siłą sprawczą ich działań. Jakże inna jest miłość współczesna w dobie powszechnie dostępnych komputerów i szybkiego Internetu. Wyznania miłosne zamieniają się w blogi, pełne ciepłych słów listy w maile lub zdawkowe SMS-y. Czasem trudno uwierzyć, ze dawna wielka miłość i ta szybka współczesna to to samo uczucie. W swojej prezentacji ukażę na wybranych przykładach, jak zmieniała się miłość na przestrzeni epok literackich.

B. Miłość między kobietą i mężczyzną jako siła niszcząca i budująca. Przedstaw temat odwołując się do świadomie wybranych utworów literackich.Przykład wstępu:

W swojej pracy przytoczę naszkicowane literackim piórem przykłady niejednolitego wizerunku miłości kobiety i mężczyzny, uczucia, które choć porusza te same struny ludzkiej duszy, zgoła odmiennie się rodzi, inny jest jego wymiar, siła natężenia i tło. Na tysiącach stron poeci i pisarze opisali poryw serc dwojga ludzi. Za każdym razem miłość jest inna. Pojawia się od pierwszego spojrzenia lub przychodzi z czasem, jest wierna aż do grobowej deski lub zimna i wyrachowana, uwieńczona węzłem małżeńskim lub na zawsze niespełniona, dojrzała lub szalona, platoniczna lub cielesna, radosna lub pełna rozpaczy, z jednej strony wznosi kochanków na wyżyny szczęścia, staje się budulcem wspólnego życia, fundamentem szczęścia, uczuciem pięknym, twórczym, ale częściej jest miłość siłą destrukcyjną, fatalną, niszczącą, zamykającą kochanka w ciasnym świecie idealnych wyobrażeń, w świecie cierpienia i niespełnienia. Poczesne miejsce w literaturze zajmuje miłość wzniosła, która, choć wielka i romantyczna, prowadzi niejednokrotnie kochanków do zguby. Niszczy umysł i ciało, każe cierpieć i umierać. Towarzyszy jej namiętność i prawdziwe szaleństwo. Jakże często staje się miłość uczuciem błogosławionym, ale i przeklętym zarazem. Literatura daje wiele przykładów potwierdzających tę tezę.

C. Różne oblicza miłości. Przedstaw na podstawie literatury polskiej i powszechnej.Przykład wstępu:

Motyw miłości fascynuje literaturę i sztukę od zarania dziejów. Na tysiącach stron odmalowali pisarze ten poryw serca człowieka, na setki sposobów wielbili ja poeci, opiewali trubadurzy, na kilometrach kwadratowych płótna jej aspekty uwiecznili malarze. Za każdym razem miłość jest inna. Jawi się jako macierzyńska troska, przywiązanie do rodziców, patriotyczny obowiązek wobec ojczyzny, ale przed wszystkim jako uczucie między dwojgiem zakochanych ludzi. Miłość pojawia się od pierwszego spojrzenia lub przychodzi z czasem, jest wierna aż do grobowej deski lub zimna i wyrachowana, uwieńczona węzłem małżeńskim lub na zawsze niespełniona, dojrzała lub szalona, platoniczna lub cielesna, radosna lub pełna rozpaczy, z jednej strony wznosi kochanków na wyżyny szczęścia, staje się budulcem wspólnego życia, fundamentem szczęścia, uczuciem pięknym, twórczym, ale czasem jest także miłość siłą destrukcyjną, fatalną, niszczącą, zamykającą kochanka w ciasnym świecie idealnych wyobrażeń, w świecie cierpienia i niespełnienia.

Motyw miłości - tematy wypracowań


Temat miłości można potraktować wieloaspektowo. Przy jego uściśleniu należy zastanowić się nad jedną z możliwych form jego realizacji. Tematy mogą zostać sformułowane bardzo ogólnikowo:

• Uniwersalizm tematu miłości. Przedstaw tezę, opierając się na przykładach literackich.
• Sposoby mówienia o miłości w różnych epokach literackich.
• Różne oblicza miłości. Przedstaw temat na wybranych przykładach.
• Różne wizje miłości na przykładzie utworów literackich z trzech wybranych epok.
• Różne obrazy miłości. Omów zagadnienie na przykładzie wybranych utworów.

Powyższe propozycje pozwalają na dowolny dobór lektur pod kątem określonego problemu prezentacji. Mogą być wykorzystane przez uczniów, którzy nie do końca pewnie czują się na lekcjach języka polskiego, ponieważ pozwalają na wybór podstawowych, najbardziej znanych lektur. Należy pamiętać, że odwołanie się do zbyt wielu źródeł, bez ich pogłębionej analizy, może uczynić pracę płytką. Lepiej, określając problem, skupić się na jakimś aspekcie tematu.
strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 -  - 12 -  - 13 -  - 14 -  - 15 -  - 16 -