Jesteś w: Motyw miłości

Motyw miłości w literaturze różnych epok, sztuce i filmie

Autor: Karolina Marlęga     Serwis chroniony prawem autorskim


Innym sposobem ujęcia motywu miłości jest ukazanie jego oblicza w literaturze oraz innych tekstach kultury. Poniższe tematy należą do drugiej grupy, zakładającej związek literatury z innymi dziedzinami sztuki:

• Motyw miłości w literaturze i sztuce. Odwołaj się do wybranych dzieł.
• Różne ujęcia miłości w literaturze, malarstwie i filmie. Przedstaw na podstawie wybranych tekstów kultury.
• Różne oblicza miłości. Przedstaw wykorzystując utwory dramatyczne oraz muzyczne.
• Różne oblicza miłości. Przedstaw na przykładach z literatury i sztuki.

W tak sformułowanych tematach trzeba oprócz przykładów książkowych odnaleźć i zaprezentować motywy miłosne występujące w sztukach plastycznych (malarstwo, rzeźba, plakat, itp.), filmie czy muzyce.

Kolejnym popularnym nawiązaniem do omawianego tematu jest możliwość ukazania funkcji miłości lub roli jaką pełni w tekstach kultury. Temat można sformułować następująco:

• Zaprezentuj różne sposoby przedstawienia motywu miłości i określ ich funkcję w oparciu o dowolnie wybrane przykłady.
• Rola miłości w życiu bohaterów literackich. Przedstaw na wybranych przykładach.

Wiele tematów odwołuje się do miłości romantycznej, jako najpełniej realizującej motyw miłości:

• Motyw miłości romantycznej w literaturze.
• Romantyczna nieszczęśliwa miłość i jej konsekwencje w życiu twórców i bohaterów literackich.
• Od uwielbienia do wzgardy. Omów motyw miłości romantycznej, odwołując się do wybranych utworów literackich.
• Różne modele miłości romantycznej w świetle utworów Mickiewicza, Słowackiego i Fredry.

Część tematów skupia się na miłosnych parach kochanków:

• Kochankowie wszech czasów. Omów ich kreacje w oparciu o literaturę światową różnych epok.
• Najciekawsze pary kochanków w literaturze różnych epok.
• Portrety literackich kochanków. Zaprezentuj na wybranych utworach literackich różnych epok.
• Literackie portrety kochanków. Omów na wybranych przykładach.
• Literackie pary szczęśliwych i nieszczęśliwych kochanków. Przedstaw na wybranych przykładach.

Istnieją różne odmiany miłości. Uczucie to może niszczyć, ale może też budować. Tematy zwracające uwagę na ten fakt mogą brzmieć:

• Miłość jako siła budującą lub niszczącą życie bohaterów literackich. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
• Miłość - błogosławieństwo czy przekleństwo? Omów, odwołując się do wybranych przykładów literackich.
• Miłość to uczucie budujące czy niszczące? Przedstaw problem w oparciu o znane ci utwory literackie.
• Miłość – siła zbawcza czy niszcząca? Przedstaw na wybranych literackich pozycjach.

Ponadto można mówić o miłości szczęśliwej i nieszczęśliwej czy tragicznej:

• Miłość szczęśliwa jako motyw literacki. Omów, odwołując się do wybranych utworów z różnych epok.
• Motyw nieszczęśliwej miłości w literaturze.
• Motyw miłości tragicznej w wybranych utworach literackich.

Pośród tematów dla ambitniejszych maturzystów spotkać można:

• Wpływ miłości na wybory moralne bohaterów. Przedstaw na dowolnie wybranych tekstach literackich.
• Obraz miłości w lirykach mężczyzn i kobiet. Przedstaw na podstawie wybranej literatury.
• Dawne i współczesne obrazy trudnej miłości w literaturze.
• Motyw miłości i śmierci. Przedstaw na wybranych przykładach literackich.
• Miłość sentymentalna i romantyczna. Przedstaw podobieństwa i różnice na przykładzie wybranych lektur.
• Miłość i nienawiść jako uczucia pozornie przeciwstawne. Omów, analizując utwory literackie z różnych epok.
• Miłość fatalna, sentymentalna i spełniona. Porównaj obrazy miłości, odnosząc się do kontekstu epoki.

We wszystkich wymienionych tematach prezentacji uwagę zwrócić należy na to, co sugeruje jego sformułowanie. Może pojawić się wymóg sięgnięcia do różnych lub wybranych epok literackich.

Określenie problemu – tezaPo wyborze tematu i przejrzeniu dostępnej literatury podmiotowej i przedmiotowej najważniejsze będzie określenie problemu. Odpowiednia forma znacząco wpłynie na realizację wybranego tematu. Trzeba pamiętać, by teza znalazła swoje odzwierciedlenie w zakończeniu.

Najpopularniejsze, ale przez to mało konkretne są ogólnikowe ujęcia problemu. Pozwalają one na szerokie wykorzystanie literatury, jednak poprzez brak określonych celów mogą sprawić, że praca będzie sztampowa i „przegadana”:

• Miłość tematem, który od zarania dziejów absorbuje literaturę.
• Wielu autorów przedstawia miłość jako najpiękniejsze uczucie, jakiego może doświadczyć człowiek.
• Motyw miłości jest tak popularny, że trudno wyobrazić sobie istnienie wielkiej literatury bez wątków wielkiego uczucia, zmieniającego losy głównych bohaterów.
• Choć próby zdefiniowania miłości podejmowano już w czasach starożytnych, nadal pozostaje najbardziej tajemniczym uczuciem, do którego przeżywania zdolny jest człowiek.
• Każdy z utworów wykorzystujący topos miłości przestawia go inaczej. Spowodowane jest to tym, że autorzy poszczególnych dzieł tworzyli w innych epokach oraz mieli inne spojrzenie na miłość.
• Ślady miłości odnajdziemy w niezliczonych ilościach obrazów, rzeźb, utworów muzycznych, a przede wszystkim w literaturze, niezależnie od epoki.
• Miłość wymyka się spod wszelkich prób opisu, klasyfikacji, dogłębnego poznania. Jest rzeczywistym żywiołem, którego działania możemy czasami ograniczyć lub nimi pokierować, ale nie możemy w pełni okiełznać.
strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 -  - 12 -  - 13 -  - 14 -  - 15 -  - 16 -