Jesteś w: Motyw miłości

Motyw miłości w literaturze różnych epok, sztuce i filmie

Autor: Karolina Marlęga     Serwis chroniony prawem autorskim

• Miłość może przybierać różne oblicza, począwszy od całkowitego oddania, poprzez niezrozumienie, brak akceptacji i ogrom cierpienia.
• Dla wielu pisarzy, poetów i dramaturgów konflikt miłości i nienawiści był inspiracją do tworzenia dzieł.
• Miłość, ze wszystkimi swoimi odcieniami była, jest i z całą pewnością będzie jednym z najpopularniejszych tematów literackich.
• Miłość traktowana jako namiętność łącząca dwoje ludzi jest zawsze taka sama. Zmieniają się tylko nieszczęśnicy ugodzeni strzałą Amora.

Czasami teza może zawężać temat do jednej z epok literackich, najczęściej romantyzmu, gdzie uczucie to stanowiło główny temat twórczości:

• Miłość jest jednym z ważniejszych tematów literatury romantycznej. Według romantyków jest związkiem dusz, nie ciał. W romantyzmie jest uczuciem tragicznym, które nie może się spełnić na ziemi.
• Miłość to motyw występujący często nie tylko w literaturze romantycznej, ale i w innych dziedzinach sztuki. Za każdym razem przybiera on inną postać i pełni inne funkcje.

Teza może odwoływać się do dwoistej natury miłości, która może być uczuciem zarówno budującym, jak i niszczącym:

• Pisarze wszystkich epok i nurtów nawiązują do niego, pokazując miłość w różnych odsłonach, zarówno jako siłę niszczącą, jak i ocalającą.
• Miłość jest dla kochanków źródłem zarówno szczęścia, jak i cierpienia.
• Motyw budującej i niszczącej siły miłości w literaturze.
• Miłość z jednej strony może być dla człowieka fatalną i niszczącą siłą destrukcyjną, przekleństwem, natomiast z drugiej strony może być darem, nieopisanym szczęściem, błogosławieństwem.
• Miłość może zarówno pozytywnie, jak i negatywnie wpływać na wybory bohaterów.

Często teza zakłada skupienie się na poszczególnych literackich parach kochanków:

• Miłość determinuje życie każdego człowieka, pobudza go do działania, kształtuje jego postawę, skłania do poświęceń.
• Literatura pełna jest kreacji par zakochanych. Bogactwo emocji, które towarzyszą rozwojowi miłości sprawia, że jest ona niewyczerpanym źródłem utworów literackich.
• Wiele jest przykładów literackich kochanków potwierdzających tezę, że egzystencja bez miłości nie jest możliwa.
• Kochankowie to w literaturze jeden z najczęściej pojawiających się motywów. Świadczyć o tym może chociażby bogactwo literackich par, których losy nierzadko zapierają czytelnikowi dech w piersi.
• Literatura światowa wprowadziła do kultury niezapomniane i ponadczasowe wizerunki par kochanków.
• Najciekawszymi portretami kochanków są ci, którzy o spełnienie miłości musieli walczyć z przeciwnościami losu.
• Przedstawienie postaciach kochanków, najpełniej ilustrujących różne oblicza miłości, próba ukazania ich cech wspólnych.

Wśród innych tez możemy wyróżnić:

• Miłość i nienawiść to emocje ponadczasowe, obecne w wielu epokach. Ich obraz zależy od poglądów i przeżyć pisarzy.
• Wpływ miłości możemy obserwować nie tylko w kreacji bohaterów literackich, ale także w życiu prywatnym ich twórców [zarówno ten, jak i powyższy temat odwołują się do biografii twórców piszących o miłości, dlatego w prezentacji należy przywołać odpowiednie fakty z życia autorów i ich wpływ na twórcę].
• Na pytanie o istotę miłości próbowało i próbuje sobie odpowiedzieć wielu. Nie dziwi więc fakt, że także najwrażliwsi - poeci, często poruszają ten temat w swoich utworach [temat ten sugeruje, że w prezentacji będą analizowane wyłącznie utwory poetyckie].
• Sposoby opisu doznań miłosnych sentymentalistów i romantyków różnią się znacząco, choć dotyczą tych samych uczuć, najpełniej ilustrujących różne oblicza miłości [tak sformułowana teza ogranicza dobór lektur do epoki romantyzmu oraz ostatnich lat oświecenia, kiedy w sztuce i literaturze dominował sentymentalizm].

Przy precyzowaniu tezy można także zawęzić okres literacki, którego dotyczyć będzie praca. Inny obraz miłości występuje w antyku, inny w średniowieczu, inaczej w późniejszej literaturze ukazane zostały szczęśliwe i nieudane związki, zaś zupełnie odmienna jest miłość współczesna.

Motyw miłości - propozycje zakończeń


Najważniejszym elementem zakończenia są wnioski nawiązujące do postawionej tezy. Jest ono także podsumowaniem całej pracy. Warto postarać się, by zakończenie nie zamykało i nie wyczerpywało danego tematu, a ukazywało inne możliwości interpretacji, dalsze kierunki poszukiwań.

A. Miłość – błogosławieństwo czy przekleństwo? Odpowiedz na pytanie przywołując określone utwory literackie.


Przykład zakończenia:

Miłość jest uczuciem trudnym do określenia, zdefiniowania czy opisania, nie sposób jest wysnuć jednej konkretnej prawdy o miłości. Jest to bowiem uczucie niezmierzone, które rządzi ludzkim losem. Ciężko nam jest więc określić, czy jest ona błogosławieństwem czy też przekleństwem. Jedno jest pewne: kiedy towarzyszy nam miłość, nasze zachowania są jej podporządkowane. Dosyć często cierpimy z jej powodu, ale jeszcze częściej jej szukamy i pragniemy. Wszystko, co jej towarzyszy jest trudne ale i piękne. Jest ona niemożliwa do opisania, ponieważ dla każdego oznacza coś innego. I może pisarz Paulo Coelho miał rację, mówiąc, że miłości trzeba szukać wszędzie, nawet za cenę długich godzin, dni czy tygodni bólu i rozczarowań. Każda chwila miłości jest najcenniejsza i dlatego warta jest wielu trudów, pracy i walki o nią.

B. Jak pisarze i poeci mówili o miłości? Przedstaw, odwołując się do wybranych lektur.


strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 -  - 12 -  - 13 -  - 14 -  - 15 -  - 16 -