Jesteś w: Motyw miłości

Motyw miłości w literaturze różnych epok, sztuce i filmie

Autor: Karolina Marlęga     Serwis chroniony prawem autorskim


44. Mroczkowski P., Szekspir elżbietański i żywy, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1966.
45. Nosowska D., Leksykon motywów literackich, Wydawnictwo Park, Bielsko- Biała 2004.
46. Nowacka T., Pozytywizm. Streszczenia, problematyka – lektury szkoły średniej, Wydawnictwo Verbum, Warszawa 1996.
47. Nowacka I., „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej, Wydawnictwo Biblios, Lublin 2006.
48. Nowacka I., Poezje Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Wydawnictwo Biblios, Lublin 2004.

49. Osmoła J., „Lalka” Bolesława Prusa, Wydawnictwo Biblios, Lublin 2007.
50. Osmoła J., „Potop” Henryka Sienkiewicza, Wydawnictwo Biblios, Lublin 2006.
51. Parandowski J., Petrarka, Wydawnictwo Czytelnik, Warszawa 1956.
52. Piwińska M., Miłość romantyczna, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1984.
53. Piwińska M.,, Słownik literatury polskiej XIX wieku, red. Bachórz J., Kowalczykowa A., Ossolineum, Wrocław1997, hasło: Miłość, s. 546-551.
54. Polańczyk D., „Antygona” Sofoklesa. Biblioteka Wysyłkowa, Lublin 2001.
55. Polańczyk D., „Mistrz i Małgorzata” Michała Bułhakowa, Wydawnictwo Bilbos, Lublin 2007.

56. Polańczyk D., „Romeo i Julia” Williama Szekspira, Biblioteczka opracowań, Lublin 1994.
57. Polańczyk D., „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza, Wydawnictwo Biblios, Lublin 2006.
58. Polańczyk D., „Zbrodnia i kara” Fiodora Dostojewskiego, Wydawnictwo Biblios, Lublin 2004.
59. Polańczyk D., „Zemsta” Aleksandra Fredry, Biblioteka Wysyłkowa, Lublin 2004.
60. Ratajczyk W., Słownik motywów literackich, Wydawnictwo Nakom, Poznań 2006, hasło: Miłość.
61. Rougemont D. de, Miłość a świat kultury zachodniej, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1968.

62. Sikora I., O wewnętrznym zróżnicowaniu liryki Młodej Polski, [w:] tejże, Antologia liryki Młodej Polski, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1990.
63. Sinicka D., Mała Historia Literatury Polskiej. Romantyzm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
64. Siwicka D., Mała historia literatury polskiej. Romantyzm 1822 -1863, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
65. Słownik motywów literackich, pod red. A. Nawrot, Wydawnictwo Greg, Kraków 2006, hasło: miłość.
66. Słownik scen literackich, pod red. D. Nosowskiej, Wydawnictwo Park, Bielsko-Biała 2005.
67. Straszewska M., Romantyzm, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1979.
68. Sułka H., Słownik lektur dla gimnazjum, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2003.

69. Swinda K., Sędziak B., Vademecum maturzysty – język polski, Warszawa 2001.
70. Szyprowska I., „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego, WSiP, Warszawa 1993.
71. Szyrocki M., Johan Wolfgang Goethe, Wiedza Powszechna, Warszawa 1987.
72. Tomkowski J., Literatura polska, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1993.
73. Ursel M., Romantyzm, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2000.
74. Vademecum maturzysty - język polski, Wydawnictwo Lynx-SFT, Warszawa 1998.

75. Wilczycka D., „Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicza, Biblioteka Wysyłkowa, Lublin 2004.
76. Witkowska A., Literatura romantyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
77. Wróbel Z. Erotyzm w literaturze nowożytnej, Krajowa Agencja Wydawnicza, Łódź 1987.
78. Żurowski A., Szekspir w cieniu gwiazd, Wydawnictwo Tower Press, Gdańsk 2001.
strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 -  - 12 -  - 13 -  - 14 -  - 15 -  - 16 -