Jesteś w: Motyw rycerza

Motyw rycerza

Autor: Karolina Marlęga     Serwis chroniony prawem autorskim

22. Stawar A., Pisarstwo Henryka Sienkiewicza, PIW, Warszawa 1980.
23. Słownik postaci literackich, pod red. Andrzej Z. Makowiecki, Świat Książki, Warszawa 2004, [tu: Pan Cogito].
24. Tazbir J., Kultura polskiego baroku,, Agencja OMNIPRESS, Warszawa 1986.
25. Tretiak J., Patriotyzm Konrada Wallenroda, [w:] Adam Mickiewicz, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1992.
26. Witkowska A., Przybylski R., Romantyzm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997, s. 260-268.
strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -