Jesteś w: Proces

Proces - ważne wiadomości

Autor: Karolina Marlęga     Serwis chroniony prawem autorskim

Uniwersalny wymiar powieści
Uniwersalizacja czasu, przestrzeni i postaci w powieści Kafki nasuwa nam pytanie o to, co może spotkać każdego człowieka bez względu na to, w jakiej epoce żyje i kim jest. Wymaga od nas również postawienia sobie pytania o to, przed czym uda nam się uciec, a co jest naszym przeznaczeniem. Kafka zdaje się nam mówić, iż czynnikiem spajającym wszystkich ludzi jest śmierć, w obliczu której wszyscy są równi.

Egzystowanie autobiografii w literaturze XX wieku
W „Procesie” występują wątki autobiograficzne, nawiązujące do urzędniczej pracy samego autora. Posłużyły one do kreacji zmechanizowanego świata przypominającego koszmar. Bank potęguje wrażenie miasta jako molochu poddanego wszechobecnej hierarchii i władzy urzędników. Fikcyjne złowrogie miasto przypomina Pragę, a główny bohater odczuwał wyalienowanie, tak jak Kafka – Austriak żydowskiego pochodzenia, nienawidził stolicy Czech, która była dla niego obcym złowrogim i przygnębiającym miejscem.

Kreatorzy nierealnych przestrzeni
Obok Kafki był to jeszcze Schulz i Gombrowicz. W ich twórczości elementy biografii odgrywają ogromną rolę, są budulcem nowego świata, deformują rzeczywistość.

Tytuł
Sam tytuł powieści można rozumieć na dwa sposoby: jako określenie postępowania sądowego lub ciąg wydarzeń, zjawisk prowadzących do określonych skutków. K. jest poddany osądowi, ale równocześnie trwa proces jego wewnętrznego dojrzewania, poznawania świata w którym przyszło mu żyć.  Dowiedz się więcej