Jesteś w: Motyw cierpienia

Motyw cierpienia

Autor: Karolina Marlęga     Serwis chroniony prawem autorskim

5. Carr-Gomm S., Słownik symboli w sztuce: motywy, mity, legendy w malarstwie i rzeźbie, przeł. B. Stokłosa, Wydawnictwo RM, Warszawa 2001.

6. Cierpienia młodego Wertera [w:] Miłkowski T., Leksykon dzieł i tematów literatury powszechnej, Książka i Wiedza, Warszawa 2002.
7. Cierpienie [w:] Chrzanowski M., Tarkowski S., Szkolny słownik motywów literackich, Warszawa 2003.
8. Cierpienie, [w:] A. Nawrot, G. Sętowska Steczek, A. Łęcka, Słownik motywów literackich, Wydawnictwo „Greg”, Kraków 2004.
9. Detko J., Posłowie [w:] E. Orzeszkowa, Opowiadania, Czytelnik, Warszawa 1973, s. 207-222.
10. Dobijanka-Witczakowa O., Wstęp [w:] J. W. Goethe, Cierpienia młodego Wertera, tłum. L. Staff, Ossolineum, Wrocław 1991, , s. III-CXII.

11. Encyklopedia biblijna, red. Paul Achtemeier, przeł. Grzgorz Berny i in., Wydawnictwo Vacatio, Warszawa 1999, s. 580-583.
12. Gelles N., Salvador Dali, przeł. E. Tomczyk, Edipresse, Warszawa 2005.
13. Grzeszczuk S., „Treny” Jana Kochanowskiego, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1978.
14. Gustaw [w:] Kozicka D., Siwiec M., Urbanowski M., Zawadzki A., Słownik bohaterów literackich, Wydawnictwo Park, Bielsko-Biała 2004.
15. Hanczakowski M., Kuziak M., Zawadzki A., Żynis B., Epoki literackie. Od antyku do współczesności, Wydawnictwo Park, Bielsko-Biała 2001.

16. Hertz P., Kopaliński W., Księga cytatów z polskiej literatury od XIV do XX wieku, Wydawnictwo Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2000.
17. Jażdżewska – Goldsteinowa E., „Początek” Andrzeja Szczypiorskiego, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne,, Warszawa 1995.
18. Kasprzyk L., Węgrzecki A., Wprowadzenie do filozofii, PWN, Warszawa 1981, s. 266-273.
19. Kowalska A., „Dżuma” Alberta Camusa, WSiP, Warszawa 1968, s. 43-91, 108-124.
20. Leksykon bohaterów literackich, pod red. M. Kisiela, M. Pytosza, Wydawnictwo Videograf, Katowice 1995, s. 78-83.

21. Krzyżanowski J., Literatura polska, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1985, s. 586, 587.
22. Lementowicz U., „Cierpienia młodego Wertera” J.W. Goethego [w:] Biblioteczka Opracowań, „Bilbos”, Lublin 2006.
23. Lementowicz U., „Cudzoziemka” Marii Kuncewiczowej [w:] Biblioteczka Opracowań, „Bilbos”, Lublin, 2006.
24. Łęcki G., Nachylenie Boga: o młodzieńczej poezji Karola Wojtyły, „Patmos”, Warszawa 2006.
25. Makowiecki A., Słownik postaci literackich – literatura powszechna, Wydawnictwo Świat Książki, Warszawa 2004, s. 109-110, 113, 548.

26. Makowski S., „Nie-Boska komedia” Zygmunta Krasińskiego, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1991.
27. Markiewicz H., Romanowski A., Skrzydlate Słowa, Wydawnictwo Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1990. s. 268.
28. Markiewicz H., Prus i Żeromski. Rozprawy i szkice literackie, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa, 1964, s. 234-298.
29. Michałowska T., Średniowiecze, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 484-496.
30. Pelc J., Tradycja i nowatorstwo w „Trenach”, [w:] Kochanowski J., Treny. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1972, s. XX-XLVI.

31. Peter M., Wykłady Pisma Świętego Starego Testamentu, Poznań – Warszawa 1978, s. 237-241.
32. Przybylska A., Samotność możliwa w człowieku: mistyczne aspekty poezji i dramatów Karola Wojtyły, „Arcana” Kraków 2002.
33. Religia. Encyklopedia PWN, pod. red. Tadeusza Gadacza i Bogusława Milerskiego, PWN, Warszawa 2001. T. 3, s. 11-12 (Cierpienie).
34. Siuta J., Słownik psychologii, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2005, s. 363.
35. Siwicka D., Romantyzm 1822-1863, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.

36. Słownik wiedzy biblijnej, red. Bruce Michael Metzger, Michael Coogan, przeł. Agnieszka Karpowicz i in., Wydawnictwo Vacatio, Warszawa 1997, s. 342-345.
37. Sobol E., Nowy słownik języka polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 125, 813.
38. Stabro S., Gustaw Herling Grudziński – „Inny świat”. Fenomenologia cierpienia, [w:] Lektury polonistyczne. Literatura współczesna, pod. red. R. Nycza i J. Jarzębskiego, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1997. T. 1, s. 15-31.
39. Szweykowski Z., Twórczość Bolesława Prusa, PIW, Warszawa 1972, str. 69,145.
40. Witkowska A., Przybylski R., Romantyzm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
41. Zaworska H., „Medaliony” Zofii Nałkowskiej, WSiP, Warszawa 1984.
strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -  - 8 -  - 9 -  - 10 -  - 11 -  - 12 -