Jesteś w: Motyw domu

Motyw domu

Autor: Karolina Marlęga     Serwis chroniony prawem autorskim


6. Hutnikiewicz A., Żeromski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
7. Iwasiów I., Eliza Orzeszkowa „Nad Niemnem”, Wydawnictwo Jota, Warszawa 1990.
8. Izdebka J., Dom rodzinny postrzegany przez dzieci. W kontekście społeczno-kulturowych zróżnicowań współczesnej rodziny, wyd. Trans Humana, Białystok 2006, str. 11-32, 45-59, 71-100, 127-139.
9. Kopaliński W., Słownik mitów i tradycji kultury, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1987.
10. Kubiak Z., Wstęp, [w:] Homer, Odyseja, przeł. [z grec.] Lucjan Siemieński, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1990.

11. Lementowicz U., „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza Biblioteka Wysyłkowa, Lublin 2001.
12. Nosowska D., Leksykon motywów literackich, PHU PARK, Bielsko-Biała 2004, hasło: dom.
13. Nowacka I., „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej, Biblioteka Wysyłkowa, Lublin 2003.
14. Siwicka D., Romantyzm 1822-1863, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995.
15. Uniwersalny słownik języka polskiego, PWN [Dokument elektroniczny], Wrocław 2004.

16. Wilczycka D., „Konrad Wallenrod” Adama Mickiewicza, Biblios, Lublin 2006.
17. Żmigrodzka M., Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku, Wydawnictwo Literackie PAN, Kraków 1975, Eliza Orzeszkowa, s.7-82.
strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -