Jesteś w: Motyw Żydów

Motyw Żydów

Autor: Karolina Marlęga     Serwis chroniony prawem autorskim

7. M. Fuzowski, Żydzi zalewają Polskę [on-line] [dostęp 01.05.2009]. Dostępny w World Wide Web: http://wiadomosci.o2.pl/?s=512&t=8268 .
8. M. Hanczakowski, M. Buziak, Motyw wędrówki Żydów, [w:] Epoki literackie, Wydawnictwo PARK, Bielsko- Biała 2003, s. 11.
9. A. Hertz, Żydzi w kulturze polskiej, Biblioteka Więzi, Kraków 2004.
10. M. Inglot, Postać Żyda w literaturze polskiej lat 1822-1864, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999.

11. B. Jagielski, Władysław Szpilman: Pianista (recenzja książki), [on-line], [dostęp 01.05.2009], Dostępny w World Wide Web: http://www.inkluz.pl/archiwum/inkluz47/main/cum2.html.
12. E. Jażdżewska-Goldsteinowa, Zachować godność- Być sobą. Dramatyczne wybory bohaterów Początku, [W:] tejże, „Początek” Andrzeja Szczypiorskiego, WSiP, Kraków 1995, s. 58-64.
13. W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1987, hasło: Żyd, s. 1359.
14. W. Kot, Hanna Krall, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2000.
15. M. Kozłowski, Trudne pytania w dialogu polsko-żydowskim, Wydawnictwo Jacek Santorski & Co, Warszawa 2006.

16. K. Krasuski „Zdążyć przed Panem Bogiem” Hanna Kral, [w:] Leksykon dzieł polskiej literatury współczesnej, Wydawnictwo Znak, Kraków 2000, s. 238.
17. H. Markiewicz, Asymilacja Żydów jako temat literatury polskiej, „Kultura i społeczeństwo”, 1990, nr 4, s. 3-16.
18. K. Masłoń, Imiona Zagłady. Rozmowa z Idą Fink, [w:] tegoż, Żydzi, sowieci i my, Prószyński i S-ka SA;, Warszawa 2005, s.58-62.
19. J. Pielczar, „Mendel Gdański” wobec idei pozytywistycznych, [w:] tegoż, Przygotowując się do matury z języka polskiego..., Wydawnictwo MIXT, Poznań 1995, s. 90-91.
20. M. Piechal, Mit Pigmaliona. Rzecz o Norwidzie, Państwowy Instytut Wydawniczy; Warszawa 1974, s.271.

21. J. Pyszny, A. Zawada, „Początek”, [w:] Literatura XX wieku, Wydawnictwo Dolnoslaskie, Wrocław 2004, s. 163.
22. A. Sandauer, O sytuacji pisarza polskiego pochodzenia żydowskiego w XX wieku, Czytelnik, Warszawa 1982; s. 9-12.
23. J. Słodowski, Leksykon polskich filmów fabularnych, Wiedza i Życie, Warszawa 2001, hasło: Austeria, s. 19-20.
24. Szweykowski Z., Ideologia „Lalki”, [w:] tegoż, Twórczość Bolesława Prusa, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1972, s. 167-168.
25. M. Tatara, O kojącej roli „Pana Tadeusza”, [w] Arcydzieła literatury polskiej, pod red. S. Grzeszczuka, KAW, Rzeszów 1988.

26. S. Waltoś, Krajobraz „Wesela”, Krakowski Ośrodek Informacji i Reklamy Turystycznej „Wawel-Tourist”, Kraków 1982, s. 27.
27. Witkowska A., Adam Mickiewicz „Pan Tadeusz”, [w:] Przybylski R., Witkowska A., Romantyzm, PWN, Warszawa 1998, s. 296, 298, 302.
28. H. Zaworska, „Medaliony” Zofii Nałkowskiej, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1984.
29. T. Miłkowski, J. Termer, Leksykon lektur szkolnych, Polska Oficyna Wydawnicza „BGW”, Warszawa 1993., hasło: Szczypiorski Andrzej s. 290, Orzeszkowa Eliza s. 207-208, Konopnicka Maria s. 131-132.

Motyw Żydów - literatura przedmiotowa


Odkąd naród żydowski był obecny na ziemiach polskich, postacie Żydów pojawiają się w rodzimych dziełach literackich. Już w renesansie Żydzi opisywani byli przez Jana Dantyszka („Wiersz o Żydach”) i Sebastiana Klona („Roksolani”). Potem postać żydowskiego karczmarza nakreślił na kartach „Pana Tadeusza” Adam Mickiewicz. Kolejnymi postaciami opisywanymi w literaturze polskiej byli przechrzci z „Nie-Boskiej komedii” Krasińskiego, „Mendel Gdański” Marii Konopnickiej, żydowski karczmarz z „Anielki” i stary Szlanbaum z „Lalki” Prusa. W literaturze współczesnej chociażby w opowiadaniach Borowskiego przynosi nam bogaty obraz Żydów z czasów Holokaustu, który był dla tego narodu tak dramatycznym okresem. Po wojnie młodego żydowskiego chłopca opisywał w swojej książce Paweł Huelle.


Lista najpopularniejszych tekstów kultury odwołujących się do motywu Żyda:
Literatura piękna:


1. T. Borowski, Dzień na Harmenzach [w:] tegoż, Wspomnienia. Wiersze. Opowiadania, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1974; s.142-170.
2. W. Broniewski, Ballady i romanse, [w:] tegoż, Wiersze i poematy, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź 1980.
3. M. Dąbrowska, Noce i dnie, Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik, Warszawa 1977.
4. I. Fink, Wariat [w:] tejże, Odpływający ogród. Opowiadania zebrane, Wydawnictwo WAB, Warszawa 2002, s.66-68.
5. P. Huelle, Weiser Dawidek, Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk 2001.

6. M. Konopnicka, Mendel Gdański, Wydawnictwo Greg, Kraków 2004.
7. H. Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem, Wydawnictwo a5, Kraków 2006.
8. Z. Krasiński, Nie-Boska Komedia, Wydawnictwo Greg, Kraków 2006.
9. Księga Wyjścia, [w:] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, opr. Komisja Przekładu Pisma Świętego, Wydawnictwo Pallotinum, Poznań 2000.
10. R. Ligocka, Dziewczynka w czerwonym płaszczyku, Wydawnictwo Znak, Kraków 2001.

11. A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, Wydawnictwo Greg, Kraków 2004.
12. Cz. Miłosz, Campo di Fiori. [w:] Poezja polska w szkole średniej: od średniowiecza do współczesności. Wybór A. Rajca, J. Polanicki, Wydawnictwo KAMA, Warszawa 1999, s. 518-519.
13. K. Moczarski, Rozmowy z katem, Wydawnictwo Znak, Kraków 2009.
14. Z. Nałkowska, Dwojra Zielona, [w:] tejże, Medaliony, Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1982, str. 113-114.
15. C. K. Norwid, Żydowie polscy [w:] tegoż, Poezje, Warszawskie Wydawnictwo Literackie MUZA są, Warszawa 1996, s. 58.

16. E. Orzeszkowa, Meir Ezofowicz, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2005.
17. B. Prus, Lalka, Wydawnictwo Zielona Sowa, Kraków 2005.
strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -