Jesteś w: Motyw ogrodu

Motyw ogrodu

Autor: Karolina Marlęga     Serwis chroniony prawem autorskim


• Ogród włoski, Ogrody w Tivoli.

• Ogrody Boboli – słynny, piękny ogród w stylu włoskim, znajdujący się za florenckim pałacem Pitti, z grotą del Buontalenti, fontannami i posągami.

Motyw ogrodu - propozycje wstępu


We wstępie możemy odwołać się do definicji tańca lub jego historii np.:

Możesz wyjść od historii biblijnej jako pierwowzoru motywu ogrodu w literaturze i sztuce, powołując się na opracowanie Stanisława Kobielusa.

Możesz także zastanowić się nad fenomenem ogrodu jako zjawiska z pogranicza przyrody i sztuki. Co skłania ludzi do zakładania ogrodów? Tu powołaj się na artykuł Przybylskiej.

A. Różne sposoby funkcjonowania w literaturze toposu ogrodu. Zanalizuj wybrane przykłady.

Przykład wstępu:

Ludzie od zawsze tworzyli ogrody. Ogród jest dla człowieka pośrednikiem między nimi a światem przyrody. Równie ważne ogrody hodujemy w naszych głowach, pielęgnują je artyści, a sztuka je użyźnia. Są jak mosty rozpięte w nas między brzegiem naszej pierwotnej, nieokiełznanej natury a brzegiem kultury - śladu utraconego raju. Między tym co biologicznie odziedziczone a tym co wyuczone. Ogród służy jako środek do zrozumienia a może nawet okiełznania siebie. Jest próbą ujarzmienia natury, ogarnięcia jej, uporządkowania w określony sposób, sublimacji pożądania w społecznie akceptowalną postać - kulturę. Jest przejściem, portalem od entropii do uporządkowania, od wpędzenia do raju, od tęsknoty do spełnienia, od trudu do radości tworzenia, od pozbawionej znaczenia pustki do świata pełnego sensu. Choć etymologia tego wyrazu tłumaczy ogród jako ograniczoną przestrzeni, należy pamiętać że ku górze jest zawsze otwarty na nieskończoność.

B. Motyw ogrodu w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach.

Przykład wstępu:

Ogrody obecne były w literaturze i sztuce od najdawniejszych czasów. Nadawano im rożne znaczenie, w zależności od kontekstu w jakim się ukazywały. Mogły być rajem jak i miejscem śmierci, scenerią zabaw lub rozpaczy. W ogrodzie jako motywie nośnym tkwi ogromny potencjał, można go dowolnie formować w zależności od potrzeb. Artyści nadali ogrodowi wiele znaczeń. Jego bogatą symbolikę wykorzystują twórcy literaccy i malarze do przekazywania ważnych, często metaforycznych treści. W ich utworach ogród stał się miejscem kontaktu człowieka z naturą, odzwierciedleniem jego postawy wobec świata, obrazem duszy człowieka oraz jego marzeń.

Motyw ogrodu - tematy wypracowań


Temat ogrodu można potraktować wieloaspektowo. Przy jego uściśleniu należy zastanowić się nad jedną z możliwych form jego realizacji. Tematy mogą zostać sformułowane bardzo ogólnikowo:

• Ogród w przestrzeni kultury. Przedstaw na wybranych przykładach literackich.
• Różne sposoby funkcjonowania w literaturze toposu ogrodu. Zanalizuj wybrane przykłady.
• Motyw ogrodu w literaturze. Przedstaw, odwołując się do wybranych utworów.

Powyższe propozycje pozwalają na dowolny dobór lektur pod kątem określonego problemu prezentacji. Mogą być wykorzystane przez uczniów, którzy nie do końca pewnie czują się na lekcjach języka polskiego, ponieważ pozwalają na wybór podstawowych, najbardziej znanych lektur. Należy pamiętać, że odwołanie się do zbyt wielu źródeł, bez ich pogłębionej analizy, może uczynić pracę płytką. Lepiej, określając problem, skupić się na jakimś aspekcie tematu.

Innym sposobem ujęcia motywu ogrodu jest ukazanie jego oblicza w literaturze oraz innych tekstach kultury. Poniższe tematy należą do drugiej grupy, zakładającej związek literatury z innymi dziedzinami sztuki:

• Ogród jako motyw literacki, malarski i muzyczny. Omów wybrane przykłady z różnych epok.
• Motyw ogrodu w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach.
• Różne sposoby wykorzystania motywu ogrodu w literaturze i sztuce. Omów, odwołując się do przykładów z literatury i dzieł plastycznych.

W tak sformułowanych tematach trzeba oprócz przykładów książkowych odnaleźć i zaprezentować motywy występujące w sztukach plastycznych (malarstwo, rzeźba, plakat, itp.), filmie czy muzyce.

Kolejnym popularnym nawiązaniem do omawianego tematu jest możliwość ukazania funkcji ogrodu w tekstach kultury. Temat można sformułować następująco:

• Różne obrazy ogrodu w literaturze. Przedstaw sposoby ich kreowania i funkcje, jakie pełnią w wybranych utworach.

Pośród tematów dla ambitniejszych maturzystów spotkać można:

• Marzenia człowieka o powrocie do rajskiego ogrodu. Przedstaw na podstawie wybranych tekstów kultury.

We wszystkich wymienionych tematach prezentacji uwagę zwrócić należy na to, co sugeruje jego sformułowanie. Może pojawić się wymóg sięgnięcia do różnych lub wybranych epok.

Określenie problemu – teza
Po wyborze tematu i przejrzeniu dostępnej literatury podmiotowej i przedmiotowej najważniejsze będzie określenie problemu. Odpowiednia forma znacząco wpłynie na realizację wybranego tematu. Trzeba pamiętać, by teza znalazła swoje odzwierciedlenie w zakończeniu.

Najpopularniejsze, ale przez to mało konkretne są ogólnikowe ujęcia problemu. Pozwalają one na szerokie wykorzystanie literatury, jednak poprzez brak określonych celów mogą sprawić, że praca będzie sztampowa i „przegadana”:

• Motyw ogrodu obecny jest w literaturze wszystkich epok.
• Literatura i sztuka często nawiązywały do motywu ogrodu, ukazując jego bogatą symbolikę.

Teza może ograniczyć dobór lektur skupiając się na poszczególnych aspektach motywu:
strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -