Jesteś w: Motyw ogrodu

Motyw ogrodu

Autor: Karolina Marlęga     Serwis chroniony prawem autorskim


• Mówić o ogrodzie to jakby wkraczać w obszar jednego z najpiękniejszych, najbogatszych znaków cywilizacji człowieka.
• Ogród jest wyrazem ludzkiej tęsknoty do oswojenia natury.
• Ogród jest dla człowieka sposobem na oswojenie swojej natury, jest sublimacją pierwotnych pożądań w język kultury.
• Ogród miejscem kontaktu człowieka z naturą, odzwierciedleniem jego postawy wobec świata, obrazem duszy człowieka oraz jego marzeń.
• Stosunek człowieka do ogrodu ukazuje jego charakter i duszę. Ogrody symbolizują wnętrze człowieka, zaś plewienie chwastów to jego walka ze słabościami, wadami i grzechami.

Przy precyzowaniu tezy można także zawęzić okres literacki, którego dotyczyć będzie praca.

Motyw ogrodu - propozycje zakończenia


Najważniejszym elementem zakończenia są wnioski nawiązujące do postawionej tezy. Jest ono także podsumowaniem całej pracy. Warto postarać się, by zakończenie nie zamykało i nie wyczerpywało danego tematu, a ukazywało inne możliwości interpretacji, dalsze kierunki poszukiwań.

A. Różne sposoby funkcjonowania w literaturze toposu ogrodu. Zanalizuj wybrane przykłady.

Przykład zakończenia:

Różnorodność dzieł można uzasadnić wielością sposobów przedstawienia motywu ogrodu we wszystkich epokach literackich. Przedstawiają one opisywany motyw poprzez różne interpretacje jego symboliki, zarówno odnosząc się do rajskiego ogrodu dostatku i harmonii jak i ogrodu jako miejsca panowania grzechu i zepsucia. Sposób ujęcia motywu ogrodu zależy od inwencji twórcy, konwencji epoki i tego, co stanowi główne przesłanie dzieła.

B. Motyw ogrodu w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach.

Przykład zakończenia:

Na przestrzeni epok artyści chętnie sięgali po motyw ogrodu. Często też przedstawiali w nim człowieka, aby podkreślić jego nierozerwalny związek z naturą. Skoro Pan Bóg stworzył ogród - raj i umieścił w nim człowieka, to znaczy, że jest to najlepsze miejsce do życia dla niego. Ogród mógł być przedstawiony dosłownie – wtedy był realnym miejscem pracy człowieka i zbioru plonów – oraz symbolicznie. Piękno ogrodu to piękno świata, przyrody i życia. Ogrody są wokół nas i w nas samych. Musimy tylko dostrzec ich piękno i pielęgnować je.

Motyw ogrodu - literatura podmiotowa


Książka:

1. Burnett F. H., Tajemniczy ogród, Nasza Księgarnia, Warszawa 1981.
2. Boccaccio G., Cudowny ogród. [w:] Dekameron, przekł. E. Boye, PIW, Warszawa 1974.
3. Herbert Z., Kołatka. [w:] 89 wierszy, Wydawnictwo a5, Kraków 2002.
4. Herbert Z., Barbarzyńca w ogrodzie, [w:] 89 wierszy, Wydawnictwo a5, Kraków 2002.
5. Herling-Grudziński G., Wieża [w:] Dwa opowiadania, Wydawnictwo FIS, Lublin 1991, s. 3-37.
6. Kochanowski J., Na lipę, [w:] tegoż, Fraszki; Pieśni; Treny; Odprawa posłów greckich, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1994.
7. Kofta J., Pamiętajcie o ogrodach, dostępny w World Wide Web: http://poezja.org/index.php?akcja=wierszeznanych&ude=1907.html. (data korzystania 12 sierpnia 2009).
8. Krasicki I. Żona modna, [w:] Krasicki I., Bajki, przypowieści, satyry, Krajowa Agencja Wydawnicza, Rzeszów 1989.
9. Księga Rodzaju 2,8-25, Pieśń nad Pieśniami 4,12-5,1, Ewangelia według św. Łukasza 13,6-9; 22,39-46. [w:] Biblia Tysiąclecia, Pallotinum, Poznań - Warszawa 1982.
10. Leśmian B., *** [Gdybym spotkał ciebie znowu pierwszy raz]. [w:] Poezje, Dom Książki, Kraków 1993.
11. Leśmian B., Pan Błyszczyński, [w:] tegoż, Poezje, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1975.
12. Mickiewicz A., Dziady część IV, [w:] tegoż, Dziady, Zielona Sowa, Kraków 2000.
13. Mickiewicz A., Pan Tadeusz, Nasza Księgarnia, 1982.
14. Miłosz Cz., Świat. Poema naiwne, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1999.
15. Parandowski J., Mitologia, Czytelnik, Warszawa 1990.
16. Potocki W., Ogród, ale nie plewiony, [w:] tegoż, Wojna chocimska (fragmenty); Ogród fraszek (wybór); oprac. Joanna Rodziewicz, Siedmioróg, Wrocław 1998.
17. Przerwa-Tetmajer K., Dla rymu, dostępny w World Wide Web: http://www.wiersze.annet.pl/w,,5431 (data korzystania 12 sierpnia 2009).
18. Rej M., Żywot człowieka poczciwego,[w:] Wybór pism, opr. S. Adamczewski, Książka,Warszawa 1947.
19. Rymkiewicz J. M., Ogród w Milanówku, koniec listopada. [w:] Zachód słońca w Milanówku, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2002.
20. Stachura E., Jesień, [w:] Wiersze pozostałe, Wydawnictwo C&T.
21. Staff L., Ogród przedziwny, [w:] tegoż, Poezje wybrane, PIW, Warszawa 1978, s. 107.
22. Staff L., Deszcz jesienny, [w:] tegoż, Poezje, Zielona Sowa, Kraków 2004.
23. Stasiuk A., Józek. [w:] Opowieści galicyjskie, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2006.
24. Trembecki S., Sofijówka, [w:] tegoż, Wybór poezji, Sofijówka, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2002.

Malarstwo:

1. Bosch Hieronim, Ogród ziemskich rozkoszy, [ilustracja], Dostępny w World Wide Web: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ogr%C3%B3d_ziemskich_rozkoszy.html (data korzystania 12 lipica 2009).
2. Mehoffer Józef, Dziwny ogród, [ilustracja], Dostępny w World Wide Web: http://artyzm.com/obraz.php?id=1577.html (data korzystania 12 lipca 2009).
3. Singer Sargent John, Goździk, lilia, lilia, róża [w:] „Galeria Sztuki” nr 79, s. 16-17.
4. Vuillard Edouard, Ogrody botaniczne [w:] „Wielcy Malarze” nr 13, Warszawa 1999.

Motyw ogrodu - literatura przedmiotowa


1. Bachórz Józef, Kowalczykowa Alina, Słownik literatury polskiej XIX wieku [hasło: ogrody], Ossolineum, Wrocław 1991, s. 634- 637.
2. Carr-Gomm S., Słownik symboli w sztuce. Motywy, mity, legendy w malarstwie i rzeźbie, tł. B. Stokłosa, Wydawnictwo RM, Warszawa 2005.
strona:   - 1 -  - 2 -  - 3 -  - 4 -  - 5 -  - 6 -  - 7 -